Aktualijos

Dėl atsakymų iš LR Seimo narių Kęstučio Mažeikos ir Mykolo Majausko

Written by Redakcija · 3 min read

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“

„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS   

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui SkverneliuiLR Žemės ūkio ministrui Giedriui Surpliui

LR Aplinkos ministrui  

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Pirmininkui Ramūnui Karbauskiui

LR Kaimo reikalų komiteto Pirmininkui Andriejui Stančikui

LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto Pirmininkei Agnei Širinskienei

LR Seimo narei Virginijai  Vingrienei

LR Seimo nariui Aurimui Gaidžiūnui

LR Seimo nariams Kęstučiui  Mažeikai ir Mykolui Majauskui

LR Seimo nariams

Žiniasklaidai                                 

Dėl atsakymų iš LR Seimo narių Kęstučio  Mažeikos ir Mykolo Majausko 

    Įstatymo projektas Nr. XIIIP-1205

 Vilnius,    2019-02-25

2019-01-07 rašėme laiškus LR Seimo nariams Kęstučiui  Mažeikai ir Mykolui Majauskui. Tą patį laišką teikėme ŽINIAI Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei, LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui, LR Žemės ūkio ministrui Giedriui Surpliui, LR Aplinkos ministrui, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Pirmininkui Ramūnui Karbauskiui, LR Kaimo reikalų komiteto pirmininkui Andriejui Stančikui, LR Seimo narei Virginijai  Vingrinei, LR Seimo nariui Aurimui Gaidžiūnui, LR Seimo nariams. Laiškai buvo užregistruoti institucijose ir įteikti gavėjams. LR Seimo nariams laiškas buvo išsiųstas į parlamentarų elektroninius paštus.

Paminėtame laiške atkreipėme dėmesį į K. Mažeikos ir M. Majausko iniciatyvas drausti verslinę žvejybą vidaus vandenyse ir Priekrantėje. PAŽYMĖJOME, kad įstatymo pataisų iniciatoriai įstatymo projekte ir viešuose pareiškimuose skelbia melagingus,  išsigalvotus  ir žvejus verslininkus menkinančius – niekinančius faktus. PRAŠĖME Seimo narių pateikti papildomos informacijos apie vidaus vandenų verslinę žvejybą:

PRAŠOME  2017-10-12 d. įregistruoto LR Žuvininkystės įstatymo pataisų iniciatorius Seimo narius K. Mažeiką ir M. Majauską, TURINTIEMS ĮSTATYMDAVYSTĖS RENGIMO TEISĘ  išreikalauti iš Aplinkos ministerijos tikslią informaciją nuo 2008 metų:

  1. 3. Apie kiekvienos organizacijos gavusios kvotą sugautas žuvis ir kvotos įvykdymo procentą (informaciją pateikti lentelėje įvardijant žuvų pavadinimus) ežeruose ir tvenkiniuose, išskyrus Kuršių marias, išskyrus seliavų, stintų, stintelių ir ungurių gaudymą. REIKĖTŲ IŠREIKALAUTI iš Aplinkos ministerijos informaciją apie    žvejų verslininkų sugautas žuvis nurodytas 2019-01-04 Žemės ūkio ministerijos laiške pagal išskirtas kvotas kiekvienais metais nurodant organizacijas
  2. 4.  Informaciją apie brakonieriavimą ir nelegalią žvejybą tame tarpe verslininkų ežeruose ir tvenkiniuose, paaiškinant apie žvejus verslininkus teisės aktų pažeidėjus (brakonierius) įvardijant pavardėmis, padarytą žalą išreikštą natūra ir pinigais ir apie kompensuotus gamtai padarytus nuostolius. Analogiškus duomenis reikėtų pateikti apie upes, Kuršių marias ir Priekrantę..

PAŽYMIME, kad šiuose mūsų prašymuose jokia Lietuvos institucija neįžvelgs jokių garbės ir orumo bei verslo aiškinimo pažeidimų. Politikams ir daugeliui Lietuvos žmonių bus įdomu žinoti apie verslininkų sugautų kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių sugavimus valstybiniuose  ežeruose ir tvenkiniuose pagal  IŠSKIRTAS KVOTAS, apie  buvusius ir esamus brakonierius ir gamtai padarytą žalą – atskirai nurodant žvejų verslininkų pavardes.

SIEKDAMI PALENGVINTI K. Mažeikos ir M. Majausko darbą PAAIŠKINOME, kad medžiagą galima išreikalauti iš Aplinkos ministerijos tikslią informaciją nuo 2008 metų:

SUSIDARO NUOMONĖ, kad K. Mažeika ir M. Majauskas KAIP GEGUTĖS PRIDĖJO KIAUŠINIŲ ir laukia, kad Seimo nariai puls ant kelių prieš K. Mažeiką ir M. Majauską ir PRABALSUOS už K. Mažeikos ir  M. Majausko pataisas. Daugelis žino, kad įstatymdavystė yra viena iš svarbiausių parlamentarų funkcijų. Kad rengiant įstatymą turi būti atsižvelgiama į įvairiausias aplinkybes.

Manoma, kad K. Mažeika turėjęs daug problemų teisiniuose žmogžudystės klausimuose, o M. Majauskas tarnavęs vyriausybėje ir įvairiapusiškai bendravęs su jaunuomene galvoja, kad atsakinėti į interesantų klausimus nebūtina.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad privalu per 20 darbo dienų atsakyti į pateiktus klausimus ir prašymus. Tie  klausimai liečia ĮSTATYMDAVYSĘ.

SENIAI AIŠKU, kad 2008-2014 metais verslininkai kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių sugaudavo valstybiniuose  ežeruose ir tvenkiniuose apie 20 proc.   IŠSKIRTŲ LIMITŲ.

ŠIURPINA TAI, kad aukščiausi valdžios ir politikos sluoksniai bei jiems pataikaujantys aukščiausiame lygyje siekia NUSLĖPTI  FAKTUS apie verslinę žvejybą. Todėl NETEIKIA arba VENGIA ir  VILKINA teikti oficialią informaciją.

            SUSIDARĖ NUOMONĖ, kad 2 PRIEŠIŠKIAUSIŲ PARTIJŲ ATSTOVAI su skirtingomis biografijomis ir teisminėmis pasekmėmis SEIMO BALSUOTOJŲ PAGALBA SIEKS užtušuoti blogiausias savo gyvenimiškasias istorijas ir PABANDYS  IŠGARSINTI  savo nublankusius vardus.

         Gerbiamieji  Seimo nariai, SUSIMĄSTYKITE, kad niekindami sunkų žvejų darbą, žlugdydami smulkųjį žvejybos verslą, kai visame pasaulyje ir kaimyninėse valstybėse skatinamas toks verslas ir mulkindami žmones, Jūsų rankomis 2 prasižengėliai nori susikurti sau šlovės  olimpą.           NEDERĖTŲ  kitus skurdinant ir niekinant sau siekti šlovės ir politinės gerovės.

Prašome gerb. Prezidentę išreikalauti iš paminėtų Seimo narių arba atsakingų institucijų atsakyti  į aukščiau įvardytus klausimus.

Prašome Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkę Agnę Širinskienę organizuoti Seimo nariams K. Mažeikai ir M. Majauskui, ir panašiems į juos raštvedybos, įstatymdavystės ir  teisės pagrindų kursus. Prašome į jų baigiamąjį egzaminą arba įskaitą pakviesti visuomeninių organizacijų atstovus.  

Prašome JŪSŲ įpareigoti Aplinkos ministeriją skirti limitus  verslinei žvejybai ežeruose ir tvenkiniuose 2019 metais gaudyti kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius ir kitas menkavertes žuvis. 

Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas  L. Kerosierius  

Tel   8674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com    L.. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com