Aktualijos

“Dėl Daivos Ulbinaitės baudžiamosios bylos”

Written by admin · 5 min read

2015-02-05 d. 10 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime “Dėl Daivos Ulbinaitės baudžiamosios bylos”

Šią spaudos konferenciją skiriu a.a. Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos deputatei Rūtai Gajauskaitei. Dar kartą pamatėme Lietuvos valdžios požiūrį į tuos, kurie 1990 – 1992 m. atkūrė ir apgynė Lietuvos Nepriklausomybę.  

Pateiksiu tik teismo nustatytus faktus. Atkreipkite dėmesį į Prezidentės Dalios Grybauskaitės melą ir tyčiojimąsi iš mūsų. Ji mano, kad mes nieko nesuprantame.

 

Sausio 12 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas paskelbė Prezidentės Dalios Grybauskaitės vyriausiąją patarėją Daivą Ulbinaitę dėl valstybės paslapties atskleidimo išteisinantį nuosprendį. Patarėjos grąžinimas į buvusias pareigas, nesulaukus nuosprendžio apskundimo termino, paaiškina daug ką. Deja, viešai paskelbtame nuosprendyje nėra teismo argumentų, kodėl kaltinamoji išteisinta. Teismo samprotavimai apie neadekvačias ikiteisminio tyrimo priemones žurnalistų atžvilgiu ir žurnalistų teisę neatskleisti žinių šaltinį savaime atkrenta, nes ir žurnalistės, ir pati D. Ulbinaitė teisme bei viešai 2013-11-21 savo spaudos konferencijoje Prezidento Kanceliarijoje patvirtino, kad kaltinamoji tai padarė, ir padarė sąmoningai. Nuosprendis apskųstas tyliai ir be reklamos vasario 2 d.

Tačiau nesuprantama, kodėl teismas nepasisakė, o ikiteisminis tyrimas netyrė kitų asmenų atliktų galimai nusikalstamų veikų, kurias patvirtina šioje baudžiamojoje byloje Nr.1-191-818/2015 net teismo nustatytos faktinės aplinkybės, vienareikšmiškai įrodančios, kad  nusikalstamas veikas atliko ne tik Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja Daiva Ulbinaitė, bet ir kiti asmenys – VSD generalinis direktorius Gediminas Grina ir VSD Analizės valdybos viršininkas Vidmantas Kaladinskas, buvęs Prezidentės vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais ir Valstybės gynimo tarybos sekretorius Jonas Markevičius, taip pat pati Respublikos Prezidentė. Teismas nustatė, kad:

1. D. Ulbinaitė Prezidento kanceliarijoje 2013-10-30 d. nuo 15.07 val. iki 15.27 val. iš VSD Analizės valdybos viršininko V. Kaladinsko gavo valstybės paslaptį sudarančią rašytinę informaciją apie Rusijos prieš Lietuvą planuojamas aktyviąsias priemones, kuri Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka 2013-10-31 d. nuo 09.10 val. iki 09.52 val. LR Valstybės saugumo departamento raštu, pažymėtu slaptumo žyma „Slaptai“, buvo pateikta Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės ir užsienio reikalų ministerijos adresatams. Kadangi Prezidentė D. Grybauskaitė po šio skandalo viešai paskelbė, kad ji Prezidento Kanceliarijoje yra vienintelis asmuo, turintis teisę pirma gauti slaptą informaciją, todėl akivaizdu, kad V. Kaladinskas neturėjo teisės pateikti D. Ulbinaitei slaptą informaciją, o D. Ulbinaitė neturėjo teisės Prezidento Kanceliarijoje ją gauti pirma. Ši slapta informacija Prezidento kanceliarijoje privalėjo būti pateikta tik Prezidentei.

J. Markevičius patvirtino, kad iki 2013-11-04 d., t.y. iki oficialaus Prezidentės susipažinimo su šia slapta pažyma, pažyma negalėjo išeiti iš slapto kabineto ribų, kad D. Ulbinaitei nebuvo daroma išimčių. Tai patvirtina, kad VSD valdybos viršininkas V. Kaladinskas slaptą pažymą turėjo pateikti ne D. Ulbinaitei, bet nustatyta tvarka į slaptą kabinetą.

2. D. Ulbinaitė 2013-10-30 d. nuo 16.38 val. iki 16.59 val. šią jai V. Kaladinsko patikėtą slaptą informaciją perdavė UAB „BNS“ Lietuvos naujienų skyriaus vyriausiajai redaktorei. Nors teismas nenustatė, kad ši žurnalistė žinojo, jog jai perduota informacija yra slapta, tačiau tai neatleidžia nuo atsakomybės D. Ulbinaitę, žinojusią, kad ši informacija yra slapta ir perdavusią ją UAB „BNS“ žurnalistei bei žurnalo IQ politikos redaktoriui, neturintiems teisės susipažinti su slapta informacija.

3. J. Markevičius patvirtino, kad dar 2013-10-29 d. VSD pareigūnai G. Grina ir V. Kaladinskas atvyko į Prezidento Kanceliariją ir pateikė informaciją Prezidentei apie nustatytas grėsmes jai. Pokalbis truko apie valandą. Jei yra žyma ,,Slaptai“, tai jie patys negalėdavo spręsti dėl valstybės paslapties, yra nustatytos taisyklės.

4. G. Grina ir V. Kaladinskas patvirtino, kad 2013-10-29 d. ryte Prezidentės kvietimu jis ir V. Kaladinskas pateikė Prezidentei informaciją apie galimas Rusijos grėsmes Prezidentei ir aptarė jas. Pokalbyje dalyvavo ir D. Ulbinaitė, patvirtinusi tai. Prezidentės prašymu nutarta paruošti informaciją raštu ir ją pateikti. Valstybės paslaptį sudarančią pažymą ruošė V. Kaladinskas.

5. V. Kaladinskas patvirtino, kad kitą dieną, t.y. 2013-10-30 d. ryte Prezidentės kvietimu jis vėl nuvyko į Prezidento Kanceliariją, informavo Prezidentę apie situaciją detaliau ir plačiau. Pokalbyje taip pat dalyvavo vyr. patarėja D. Ulbinaitė. Grįžęs į VSD, V. Kaladinskas toliau rengė pažymą. Tą pačią dieną, popietės metu, jis vėl vyko į Prezidento Kanceliariją, tačiau dėl užimtumo Prezidentė jo priimti negalėjo. Dėl to V. Kaladinskas apie tai šnekėjosi su patarėja D. Ulbinaite. Po pokalbio jis paliko paruoštą minimos pažymos projektą D. Ulbinaitei, kad ši parodytų ją Prezidentei. D. Ulbinaitė tai patvirtino.

6. Kiti VSD darbuotojai patvirtino, kaip buvo rengiama minėta slapta pažyma, kokios rengimo procedūros, nurodė pažymos registracijos, įforminimo tvarką, kokiu būdu, kokiems adresatams išsiųsta, kokie privalomi tokio dokumento rekvizitai, kaip jis saugomas ir pan. Tai, jog tam tikrose valstybės institucijose 2013-10-31 d. iš ryto buvo gauta ši slapta VSD pažyma, patvirtino atitinkamose valstybės institucijose dirbančios darbuotojos. Pažymos buvo gautos įstaigose laikantis numatytų vidinių reikalavimų, tinkamai registruotos ir perduotos adresatams. 

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto biuro vedėjas Vitalij Dmitijev paliudijo, kad apie 12 valandą jam skambino V. Kaladinskas ir teiravosi, ar su pateikta šia slapta pažyma kas nors susipažino. Tai gali paaiškinti slaptos informacijos atskleidimo tikslus.

7. D. Ulbinaitė patvirtino, jog dėl būsimo Prezidentės vizito į Latviją dar 2013-10-30 d., t.y. iki oficialaus slaptos pažymos pateikimo Prezidento Kanceliarijai, D. Ulbinaitė keliskart prašė sekretoriato darbuotojos atšviesti tam tikrus vizitui skirtus V. Kaladinsko jai atneštus lapus su informacija, neneigė, jog prieš kopijavimą užlenkė keleto lapų viršutinius ir apatinius kraštus.

8. 2013-10-31 d., Prezidentei išvykus į Rygą, D. Ulbinaitė supažindino Prezidentę su valstybės paslaptį sudarančiu BNS publikacijos turiniu. Buvo nuspręsta padaryti Prezidentės komentaro video įrašą ir perduoti žiniasklaidai. Pasisakymo tekstą parengė spaudos tarnyba, medžiagą derino su užsienio patarėjais bei D. Ulbinaite.

J. Markevičius patvirtino, kad Prezidento Kanceliarijoje galioja bendra tvarka dėl įslaptintos informacijos skaitymo, perdavimo, kad tai daroma sertifikuotomis ir apsaugotomis ryšio priemonėmis.

9. UAB „BNS“ žurnalistės patvirtino, kad „… VSD pateiktoje informacijoje, kurią matė BNS, nurodoma….”, t.y. žurnalistės žinojo, kad tai yra VSD pateikta informacija.

Iš šių teismo nustatytų aplinkybių paaiškėjo, kad baudžiamojoje byloje Nr.1-191-818/2015 ir atitinkamame ikiteisminiame tyrime netirtos šių asmenų šios nusikalstamos veikos:

1. VSD vadovo G. Grinos ir departamento vadovo V. Kaladinsko – dėl slaptos informacijos pateikimo Prezidento Kanceliarijai nenustatyta tvarka ir nenustatytam asmeniui – ne Prezidentei, o jos vyriausiajai patarėjai D. Ulbinaitei, taip pat tai, kad D. Ulbinaitė iš V. Kaladinsko priėmė slaptą informaciją, neturėdama teisės ją gauti. Prezidentė pati viešai patvirtino, kad Prezidento Kanceliarijoje ji yra vienintelis asmuo, turintis teisę nustatyta tvarka gauti slaptą informaciją.

2. Netirtos Prezidentės D. Grybauskaitės buvusio vyriausiojo patarėjo nacionalinio saugumo klausimais ir Valstybės gynimo tarybos sekretoriaus J. Markevičiaus veikos, nenustatyta tvarka gavusio ir aptarinėjusio slaptą informaciją su G. Grina ir V. Kaladinsku.

3. Netirti slaptos informacijos perdavimas Prezidentei į Rygą galimai nesertifikuotomis ir neapsaugotomis ryšio priemonėmis bei jos paskelbimas Prezidentės interviu iš Rygos.

4. Netirtos V. Kaladinsko, G. Grinos, J. Markevičiaus, D. Ulbinaitės ir  Prezidentės D. Grybauskaitės nusikalstamos veikos, ne tik atskleidžiant viešai valstybės paslaptį sudarančią informaciją, bet ir piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi bei neveikiant (sąmoningai neužtikrinant nustatytos slaptos informacijos pateikimo tvarkos ir atitinkamų sertifikuotų bei apsaugotų ryšių priemonių tam panaudojimo), taip pat ir savavaldžiaujant, t.y. iš anksto modeliuojant sąmoningą slaptos informacijos atskleidimą, jos surašymo slaptoje pažymoje turinį ir sąmoningą, neteisėtą jos paviešinimą, veikimą drauge.

5. Netirtas grupinis šių nusikalstamų veikų atlikimo pobūdis ir jų tikslas.

6. Netirti žinomai melagingi Prezidentės D. Grybauskaitės vieši pareiškimai, kad ji tariamai nežinojo šios slaptos informacijos iki susipažinimo su šia slapta pažyma nustatyta tvаrka 2013-11-04 d., jos veikos slaptos informacijos paviešinimo rengime ir vykdyme.

7. Netirti Prezidentės D. Grybauskaitės atsisakymai būti apklausta liudytoja ikiteisminiame tyrime, nors teismo nustatytos aplinkybės patvirtina, kad tuo sąmoningai ir tyčia Prezidentė siekė išvengti savo baudžiamosios atsakomybės ir sutrukdyti ikiteisminiam tyrimui.

Dėl šių priežasčių kreipiuosi į LR Generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl teismo nustatytų, bet neištirtų šių galimai nusikalstamų veikų.

Kreipiuosi ir į Tautos atstovybę Seimą dėl Prezidentės Dalios Grybauskaitės apkaltos. Šios aplinkybės pavertė mūsų valstybės prokuratūrą ir teismus patyčios iš jų ir mūsų visų, taip pat ir Seimo objektais. Respublikos Prezidentės savavaldžiavimas turi būti sustabdytas ir nutrauktas. Seimui priminiau ir kitus Prezidentės apkaltos argumentus, kuriuos Seimui pateikiau 2014-01-09 d., taip pat žinomai melagingų duomenų pateikimą p. D. Grybauskaitės 2014-02-21 pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus duomenų anketoje, kuriuos paneigia pačios Prezidentės 2009-02-26 pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus duomenų anketa.

Jei dar nors kiek turime savigarbos ir atsakomybės už prarandamą ir griaute griaunamą valstybę, neturime teisės ramiai į tai žiūrėti ir nieko nedaryti. Man, buvusiam VSD vadovui, gėda dėl VSD tapimo politine pašluoste. Respublikos Prezidentės savavaldžiavimas ir Konstitucijos pažeidinėjimas tik didės, ir pasekmės valstybei bus labai skaudžios. Tokie asmenys pajutę, kad jų bijoma, savo baime ir kompleksus skandina savo formalios galios demonstravimu. Tai darė visi diktatoriai. Prisiminkime ir argumentus dėl Prezidento R. Pakso apkaltos. Ar dar turime gėdos jausmą ir savigarbą?