Aktualijos

Dėl Deimantės Kedytės teisės gyventi su teta Neringa Venckiene

Written by admin · 1 min read

Gerb. LR Seimo pirmininkei Irenai Degutienei
Gerb. LR Seimo nariui Valentinui Mazuroniui
Gerb. LR Seimo nariui Rimantui Dagiui

Dėl Deimantės Kedytės teisės gyventi su teta Neringa Venckiene

Šių dienų įvykiai Garliavoje negali nejaudinti nė vieno sveiko proto žmogaus – kas atsitiko mano Tėvynėje?! Kokie dėdės šiandien sprendžia mažos mergytės likimą, kas nepaiso jos norų gyventi su teta Neringa Venckiene ir kodėl?
Visa Lietuva, pasaulyje gyvenantys lietuviai, įsitikino, nes  matė savo akimis, kaip motina ,,myli“ vaiką ir kaip tas vaikas ,,veržiasi“  į jos glėbį.

Kol neišnagrinėta A.Ūso pedofilijos byla, mergaitė turi likti ten, kur gyvena dabar – su teta Neringa Venckiene. 

Mes  balsavome už Jus, rinkome į LR Seimą. Atlikome pilietinę pareigą. Dabar prašome Jūsų, atlikite tą pareigą mums, rinkėjams ir daugeliui mums pritariančių rinkėjų – išklausykite ir išpildykite mūsų  prašymą – paklauskite mergaitės  –  su kuo ji nori gyventi. Mes turime panašaus amžiaus vaikaičių ir esame tikros, kad Deimantė Kedytė yra nemeluojanti auka A.Ūso pedofilijos byloje.

Labai svarbu, kad padėtumėte įgyvendinti šiuos mūsų, Jūsų rinkėjų, prašymus:
1. Kol mažametė turi pačius artimiausius giminaičius – senelius,  globėją tetą, kurie savo pareigas vykdo tinkamai  (Vaiko teisės ir Kauno miesto savivaldybė oficialiai jokių priekaištų globėjai neturi), todėl įgrūsti mergaitę į vaikų namus nėra jokio juridinio ir moralinio pagrindo!
2. Be abejonių, mergaitę būtų galima grąžinti biologinei gimdytojai, tik… jeigu pastarosios socialinė ir gyvenamoji padėtis būtų  tinkama gyventi su mažamete dukrele.
3. Pasitelkite ekspertus iš užsienio A.Ūso  pedofilijos bylai nagrinėti iš pradžių. Ekspertų pagalba nustatykite Kėdainių teisėjo V. Kondratjevo kvalifikaciją, tinkamumą užimamoms pareigoms. Ne taip seniai jo neteisingą nutarimą Šarūnui Paberaliui  JAV teismas atmetė ir kaltinimus, kaip nepagrįstus, panaikino. Be jokios abejonės, tokia pati išvada būtų ir dėl sprendimo ,,skubos tvarka“ D. Kedytę perduoti biologinei motinai. Kelkite klausimą apie jo nušalinimą nuo šios bylos.
4. Pareikalaukite Antstolių rūmų direktoriaus atleisti antstolę Sonatą Vaicekauskienę iš užimamų pareigų.  D.Kedytės byla parodė, kad ši pareigūnė neatitinka demokratinės valstybės vykdomosios valdžios pareigūno įvaizdžio  – tai ne žmogus, bet žmoguje tupintis sužvėrėjimas.

Kviečiame nedelsti, nes sprendžiasi vaiko likimas.

Pagarbiai –
Ligija Tautkuvienė, LR pilietė, šiuo metu gyvenanti JAV
(P.O.BOX6247 -60181
Villa Park, IL USA)
Stefa Tamoševičienė, LR pilietė,
(Vilnius – Čikaga)
www.biciulyste.com
2012 04 04