Aktualijos

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS TAUPYMO – baikite švaistytielektrą

Written by Redakcija · 2 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 7 metai
LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos savivaldybių asociacijos Prezidentui Mindaugui Sinkevičiui
Lietuvos žmonėms
Ukrainos žmonėms
Žiniasklaidai

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS TAUPYMO
Vilnius, 2023-11-13

2012-02-01 d Lietuvos ir Vilniaus vadovams rašėme pareiškimą „Tausokime
elektros energiją (pridedame).
KONSTATUOJAME, kad padėtis šiuo laiku panaši kaip ir 2012 metais. Dar kartą
atkreipiame dėmesį, kad nuo vakaro iki ryto miestai švyti, kai kuriuose automagistralių
vietose kilometrais kas 40 – 50 metrų švyti elektros lempos, o ištisi automagistralių
kilometrai neapšviečiama, nes NĖRA JOKIO REIKALO. Daugelio miestų ir miestelių
daugybė gatvių visiškai neapšviečiamos.
PRAŠOME NEDELSIANT MIESTUOSE IR AUTOMAGISTRALĖSE
SUMAŽINTI APŠVIETIMĄ IKI MINIMUMO. Gautą ekonomiją prašome pervesti
Ukrainai remti.
Kviečiame žmones tamsiu paros laiku stengtis nevaikščioti gatvėse ir saugotis nuo
galimų nelaimių arba užpuolikų.
Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Tarybos pirmininko pavaduotojas G. Adomaitis
Tarybos pirmininko pavaduotojas P. Gvazdauskas
Tarybos pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis
Tarybos pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė
Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Augulis,
G. Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A.
Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas,
A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, E.
Mirončikienė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S.
Žilinskas
Teirautis: L. Kerosierius tel. 867 438 465
Adresas korespondencijai: L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius;
El. p. leonaslabora@gmail.com

PRIEDAS

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei D.Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei I.Degutienei
LR Ministrui Pirmininkui A.Kubiliui
Vilniaus merui A. Zuokui
Vilniaus miesto tarybos nariams
Žiniasklaidai

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos P A R E I Š K I M A S
Tausokime elektros energiją
Vilnius, 2012 02 01 Nr. 6
Vilnius, kaip ir daugelis Lietuvos miestų, kelių ir autostradų ruožai nuo ankstyvo vakaro
per visą naktį ir prašvitus apšviesti tūkstančiais elektros lempučių. Ant kiekvieno pritaikyto stulpo
dega lemputė, ant kitų po dvi, o ant kai kurių – visa puokštė ar girlianda.
Pasaulinės krizės pradžioje buvo bandoma mažinti degančių lempučių skaičių arba degimo
laiką. Miesto valdininkija ir organizacijų vadovai nesiima rimtų veiksmų mažinti arba kaip nors
reguliuoti apšvietimą. Pavyzdžiui, nakties metu išjungti žymų kiekį lempučių.
Susidaro įspūdis, kad Energetikos ministerija, miesto ir valstybinių institucijų vadovai,
tarytum siekdami įtikti ir padėti užsienio elektros tiekėjams ir apšvietimo lempučių pardavėjams
bei dujų perpardavinėtojams, net nebando mažinti apšvietimo sąnaudų. Tai ekonominė diversija ir
žmonių skurdinimo apraiškos.

Mūsų manymu apšvietimui skiriamus kaštus galima būtų sumažinti dvigubai.
Siekiant racionaliau naudoti energetinius išteklius ir mažinti biudžeto išlaidas siūlome:

 1. Skubiai sudaryti valstybinę komisiją energetiniams ištekliams tausiau naudoti.
 2. Gautą ekonomiją paskirstyti valstybės biudžeto deficitui dengti arba ypatingai svarbioms
  programoms finansuoti.
 3. Sutaupytas lėšas ekonominant apšvietimo išlaidas išimti iš savivaldos ir organizacijų
  biudžetų.
  Tarybos pirmininkas L.Kerosierius
  Atsakingasis sekretorius A.Budriūnas
  Tarybos ekonomikos grupės vadovė R. Jakučiūnienė
  Tarybos nariai:

G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas,
S.Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Girdzijauskas,
P.Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Malinionis, A.
Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P.
Rutkauskas, G. Ruzgys, R. Simonaitis, A. Skaistys, K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys,
L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K.Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius, Lietuva,

A.Budriūnas, tel. +370 673 95837, L.Kerosierius, tel. +370 5 231 8111,
P. Rutkauskas, tel. +370 699 37691, R. Jakučiūnienė, tel. + 370 675 94107,

el.paštas: vilnius@sajudis.com www.sajudis.com