Aktualijos

DĖL GEROVĖS VALSTYBĖS ir ATEITIES LIETUVOS KŪRIMO

Written by Redakcija · 2 min read

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“

 „ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

 Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Seimo nariams

Žiniasklaidai 

 DĖL GEROVĖS  VALSTYBĖS ir  ATEITIES  LIETUVOS KŪRIMO          Vilnius,   2019-09-12

LR Prezidentas rekomenduoja  surasti  100 mln. eurų GEROVĖS  VALSTYBEI  kurti.

Rugsėjo 10 d. Vyriausybė Seimui pateikė artimiausių mėnesių darbus ir įstatymų projektus, kurie yra būtini kuriant  ATEITIES  LIETUVĄ.

Partijos ir partiečiai, visuomeninės organizacijos ir piliečiai imsis įvairiausių iniciatyvų ir veiksmų, kad pavalgydintų išalkusį, apgintų skriaudžiamą, pagydytų segantį, sugražintų emigrantą.

SIEKIANT įgyvendinti GEROVĖS VALSTYBĖS ir ATEITIES LIETUVOS priemones teks parengti daug įstatymų ir atlikti daugybę įvairiausių darbų.

DAUGELIUI  ŽINOMA,  kad naujai darbo vietai sukurti reikia maždaug 15-50 tūkstančių eurų.

DAUGELIUI TAIP PAT ŽINOMA, kur atsiranda KŪRĖJŲ, ten atsiranda  ir MAITVANAGIŲ.

PRIMENAME, KAD JUMS JAU   10 metų nuolatos RAŠĖME:

Lietuvoje  tyvuliuoja  apie 3000 ežerų, apie 1500 tvenkinių ir apie 29 tūkst. upių, upelių bei kanalų ir Kuršių marios.

LR Žuvininkystės įstatyme  rašoma, kad verslinė žvejyba leidžiama vadovaujantis  žuvininkystės tyrimų duomenimis didesniuose kaip 200 ha vidaus vandenų telkiniuose. Tokių valstybinių telkinių yra 99.

Nuo 2013-01-01 Kauno mariose, o nuo 2014-01-01  valstybiniuose ežeruose ir tvenkiniuose didesniuose kaip 200 ha išskyrus Kuršių marias PAŽEIDŽIANT LR Žuvininkystės įstatymą NELEIDŽIAMA verslininkams gaudyti  kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius.

PAŽYMIME, kad apie 90 proc.  žuvų sugaunama Kuršių mariose, kurių plotas  yra 22 proc. visų vandenų ploto,  o kituose vandenyse Lietuvą valdantys neleidžia  verslininkams žuvauti.

INFORMUOJAME, kad pasienio ežeruose su Lietuva Baltarusijos, Lenkijos ir Rusijos valdžios institucijos leidžia verslininkams žuvauti, o LIETUVĄ valdantys ir politikai verslininkams neleidžia žuvauti.

PATEIKIAME  mokslininkų ištirtų 68  vandens telkinių didesnių kaip 200 ha, kurių plotas yra 41463 ha rekomenduojamų žuvų produkcijos sugavimo limitai kilogramais: ešerys 142627 kg. kas sudaro 16,33 proc., karosas – 7836 kg.   0,9 proc., lydeka 23864 kg. – 2,73 proc., lynas 33946

  1. – 3,89 proc., karšis 126876 kg. – 14,53 proc., starkis 9627 kg. – 1,1 proc., kuoja 270390 kg. – 30,97 proc., plakis 94419 kg. – 10,81 proc., raudė 13035 kg. – 1,49 proc., kitos 150570 kg. – 17,24 proc., iš viso 873190 kg. Sugavimų limitų lentelę pridedame.

PATEIKIAME INFORMACIJĄ APIE LIMITŲ SKYRIMĄ VADOVAUJANTIS LR ŽUVININKYSTĖS ĮSTATYMU VERSLINEI ŽVEJYBAI: 

 Aplinkos ministerijos nustatyti žuvų sugavimo limitai valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose, išskyrus Kuršių marias,  2011–2014 m.

Metai Telkinių skaičius Telkinių plotas (ha) AM nustatytas limitas (kg)
Bendras Iš jų:

 

    Lydekų Lynų Karšių Sterkų  
2011 14 21 026,3 140 240 4 805 2 525 22 880 200
2012 13 20 452,9 152 770 4 705 2 525 22 680 200
2013 10 13 433,5 67 570 4 535 700 13 150 0
2014 10 12 779,8 58 870 4 600 700 9 650 0
                           INFORMUOJAME,  kad 2011-2014 metais verslinei žvejybai   būdavo išduodami limitai šiuose vandens telkiniuose žiūrėk lentelėje: eilės numeris 3. Aisetas, 4. Alaušas, 7. Apvardai, 11. Baltieji Lakajai, 12. Bebrusai, 14. Daugų (Didžiulis), 15. Dringis, 33 Kauno marios, 35. Kretuonas, 36. Kruonis, 41. Luodis, 59. Stirniai, taip pat Drukšių ež. 3622,2 ha, Dusios ež. 2334,0, Obelijos ež. 573,4.


GERBIAMIEJI Prezidente, Seimo Pirmininke, Ministre Pirmininke, Seimo nariai LR Žuvininkystės įstatymas leidžia skirti limitus  ežeruose, Kauno mariose, Kruonio HE baseine ir tvenkiniuose gaudyti  kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius.

Žuvų, kaip parodyta lentelėje, yra.

 PRAŠOME  JŪSŲ  įpareigoti  Aplinkos ministrą skirti limitus aukščiau paminėtoms žuvims gaudyti 2019 m. nors pagal 2011 metų skirtų limitų apimtis.

Valstybė jokių išlaidų darbo vietoms kurti nepatirs.   

PRAŠOME JŪSŲ atmesti 2017-10-12 Seimo narių K. Mažeikos, M. Majausko, V. Vingrienės ir A. Gaidžiūno  LR  Žuvininkystės įstatymo Nr. XIII XP-1205 pataisas kuriuo siūloma  ĮSTATYMU  uždrausti aukščiau paminėtų žuvų verslinę žvejybą ežeruose, Kauno mariose ir tvenkiniuose. Būtų padoru, kad iniciatoriai patys atsiimtų pataisas ir nevargintų Seimo.  Šios pataisos parengtos melagingai aiškinant, kad žvejai verslininkai nualino vandens telkinius (aukščiau pateiktoje lentelėje parodyta, kad buvo leidžiam žuvauti  14-oje telkiniuose), kad verslininkai brakonieriauja ir kad mėgėjams  trukdo žuvauti (kaip galima trukdyti, kai telkinių yra virš 30 tūkst,  o buvo leidžiama verslininkams  žuvauti TIK 14-oje)

PAŽYMIME, kad LR Žuvininkystės įstatymo nevykdymas ir amoraliausių įstatymo pataisų rengimas kompromituoja Lietuvos kaip teisinės ir demokratinės valstybės pamatus ir KOMPROMITUOS  GEROVĖS VALSTYBĖS ir ATEITIES  LIETUVOS KŪRIMO  PAGRINDUS.

Vietos po saule turi užtekti ir žvejams mėgėjams, ir verslininkams – MILIJONAS  ŽMONIŲ PABĖGO  IŠ  LIETUVOS  TARP KURIŲ ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ ŽVEJŲ MĖGĖJŲ.

Prezidentas  L. Kerosierius

Tarybos pirmininkas  V. Vaitiekūnas