Aktualijos

DĖL IGNALINOS IR ŠILAVOTO ŽUVŲ VEISLYNŲ LIKVIDAVIMO

Written by Redakcija · 5 min read

     ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“ 

„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS 

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen 

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

LR Žemės ūkiop ministrui Kęstučiui Navickui

LR Aplinkos ministrui Simonui Gentvilui

LR Seimo Kaimo reikalų komiteto  Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto Pirmininkei  Aistei Gedvilienei

LR Seimo Ekonomikos komiteto Pirmininkui Kaziui Starkevičiui 

LR Seimo Biudžeto ir finansų  komiteto Pirmininkui Mykolui  Majauskui

Lašišos dienoraščio direktoriui Kęstučiui Klimavičiui 

Žvejų mėgėjų tarybos Pirmininkui Antanui Kontautui

Lietuvos meškeriotojų sąjungos valdybos Pirmininkui Sauliui Mikalauskui

LR Seimo nariams 

Europos Parlamento nariams

Žvejams

Žiniasklaidai

        DĖL IGNALINOS IR ŠILAVOTO ŽUVŲ VEISLYNŲ LIKVIDAVIMO

                    Vilnius,  2022-04-18

2022-03-19  laikraštis „Ūkininko patarėjas“ atspausdino  straipsnį „Seno paveldo vienu ypu atsikratyti nepavyksta“  Straipsnyje žurnalistė labai  kvalifikuotai ir objektyviai aprašo  Žemės ūkio  ministerijos aukščiausių pareigūnų ministro K. Navicko  ir viceministo  D. Dudučio  poziciją dėl  Šilavoto karpių bei Ignalinos lydekų ir seliavų veilynų sunaikinimo.

    Turbūt niekam įrodinėti nereikia, kad dėl vandenų užterštumo didėjimo kasmet jūrose sugaunama vis mažiau žuvų. 

    Didėjant pasaulio žmonių populiacijai vis mažiau žuvų tenka kiekvienam gyventojui. Dėl žuvų stygiaus katastrofiškoje padėtyje atsidūrė Europos Sąjungos valstybės. Europos Sąjungos institucijos deda didžiules pastangas ir milžiniškas investicijas, kad būtų pateikiama rinkai daugiau žuvų.

    Jau kelinti metai žvejai mėgėjai  REIKALAUJA, kad būtų įveisiama daugiau plėšriųjų žuvų ir ypatingai lydekų. Jie siūlo iš savo surinktų apie 1,7 mln eurų skirti daug pinigų plėšriosioms žuvims įveisti. Į jų prašymus visiškai nereaguoja Aplinkos ministerija, politikai, Seimo Aplinkos apsaugos komitetas ir komiteto pirmininkė A. Gedvilienė.  

ATKREPTINAS  DĖMESYS, kad Šilavoto veislyne buvo išvesta nauja karpio rūšis, kurios įteisnimui didžiules pastangas įdėjo konservatoriaus K. Starkevičiaus  vadovaujama Žemės ūkio ministerija. K. Starkevičius suprato ir ypatingai  vertino Šilavoto darbuotojų, mokslininkų ir specialistų daugiau kaip 10 metų pastangas. ŽINOTINA, kad naujoji karpio rūšis tada buvo ir tebėra VIENINTELĖ  IŠVESTA LIETUVOJE NAUJA GYVŪNIJOS RŪŠIS.  D. Dudučio aiškinimas, kad Šilavoto  veislė praktiškai išnykusi ir gal likę vos 3 reproduktoriai turbūt sukrėtė ne vieną mokslininką, specialistą, politiką ir LIETUVOS PATRIJOTĄ.  ŽINOTINA, kad Šilavote yra  apie 50 karpių auginimo tvenkiniukų. O kas galėjo atlikti juose patikrą kokie karpiai ten dar yra išlikę – IR TURBŪT NE 3, O GAL KELI ŠIMTAI. Ir turbūt ne vienam iškilo klausimas kas turėjo įvykti kad pasaulinės reikšmės darbas IŠNYKTŲ arba būtų SPECIALIAI SUNAIKINTAS.          

Lietuva  nykstančias gyvūnijos rūšis įrašo  į  Raudonąją knygą ir skiria milijonus populiacijoms  atstatyti, o Žemės ūkio ministerija po K. Starkevičiaus pastangų nuvaro į kapus Šilavoto karpį.  Aplinkosaugininkai džiūgauja, kad invazinių kormoranų populiacijos išaugo dešimteriopai. Jie kasdien suryja ir sužeidžia iki 10 tonų žuvų. Jie padaro didžiulius nuostolius žuvų ištekliams ir ypatingai tvenkinių žuvininkystei bei masiškai sunaikina sengires. BAISIAUSIA yra tai,  konservatorių ŽŪM ministras K. Navickas neskyrė jokio dėmesio buvusio konservatorių ŽŪM ministro K. Starkevičiaus įdėtoms pastangoms ir rūpesčiams. 

Aukščiausią  bukumo ir neišprusimo lygį padmonstravo ŽŪM  vadovybė rekomendavusi sunaikinti Ignalinos veislyną, kuriame per 60 metų buvo įsisavintas lydekaičių ir seliavų veisimas panaudojant  naujausias recirkuliacines sistemas. ŽINOTINA, kad  lydekaičių trūksta beveik visuose telkiniuose. Žvejai mėgėjai NUOLATOS  REIKALAUJA IR SIŪLO  SAVO PINIGUS PLĖŠRIOSIOMS žuvims  įveisti.  ŽINOTINA,  kad  tik Ignalinos veislynas gali įveisdinėti seliavas. Sunaikinus  Ignalinos veislyną  ateityje įveisti  seiavas  BUS  MISIJA  NEĮMANOMA. 

Bandoma aiškinti, kad žuvivaisa organizuojama pagal patvirtintą ilgametę strategiją. ŽINOTINA, kad strategijos rengiamos pagal turimų lėšų kiekį, o ne pagal žuvų ir ypatingai plėšriųjų įveisimo poreikius.

Straipsnis pasirodė laikraštyje po to, kai konservatorių  ministrė pirmininkė I. Šimonytė pasirašė nutarimus dėl Šilavoto ir Ignalinos veislynų perdavimo Turto fondui ir kai darbuotojams išdalinti atledimo lapeliai. Straipsnio autorė aiškina,  kad dėl  K. Navicko veiksmų didelės diskusijos vyko Seimo kaimo reikalų komitete. Bet jau šaukštai po pietų, nes Vyriausybė buvo priėmusi nutarimą perduoti veislynus Turto fondui.

    Ypatingą reikšmę žuvų išteklių gausinimui turi dirbtinis žuvų veisimas. Valdininkų ir politikų akiratyje beveik kiekvieną kadenciją atsiduria Lietuvos valstybinės žuvivaisos įmonės. Per pastaruosius 10 metų valdantieji atliko daug reorganizacijų,  bandydami įrodinėti, kad žuvivaisa turėtų būti perduota į privačias rankas arba įrodinėdami, kad kai kurie žuvivaisos objektai visiškai nereikalingi. Tie karai dažniausiai kildavo dėl bandymų sektoriuje užimti tvirtas valdžios pozicijas, išgrūsti nepaklusniuosius, o dažniausiai skelbiant privatizacijas ir turto perdavimo TURTO BANKUI KLAUSIMUS. 

    PAŽYMĖTINA, kad žuvivaisos įmonės yra įkurtos prie pratekančių upelių, arti vandens telkinių, turi didelius žemės sklypus. Tokie objektai viliojo ir vilioja ne vieną politinį – ekonominį sambūrį.

    Dažnai kildavo klausimai gal specialiai buvo bandoma žlugdyti įmonių veiklą,  jas nustekenti ir prichvatizuoti.

    Man teko garbė teikti raštus aukščiausioms Lietuvos institucijoms kai 2010 metais buvęs Žemės ūkio viceministras A.. Macijauskas rengė dokumentus Vyriausybės kanceliarijai, kad A. Kubiliaus Vyriausybė  perduotų Turto fondui Trakų Vokės šaltavendenių žuvų veislyną.  A. Macijauskas pirmiausiai, išlaužinėdamas rankas išreikalavo iš atsakingų žuvininkystės darbuotojų pažymą, kad Trakų Vokės veislynas nereikalingas žuvivaisai. A. Macijauskui pavyko išgauti VISŲ MINISTERIJŲ ir apskričių viršininkų admininistracijų  pritarimus, kad Trakų Vokės veislynas nereikalingas ir parengti medžiagą Vyriausybei. A. Macijausko statybų, biudžeto ir ekonomikos samdiniai SUGEBĖJO  Trakų Vokės  objektus su beveik 10 ha plote išdėstytų 13 betonuotų baseinų į kuriuos įteka vietinis šaltiniuotas vanduo su žuvivaisos statiniais, kuriuose sumontuota dirbtinio žuvų veisimo įranga ir ūkiniais pastatais  SUKALKULIUOTI  MIZERINĘ LIKUTINĘ VERTĘ, kad net susimetę bomžai galėtų įsigyti tą veislyną. 

    ŽINOTINA, kad Trakų Vokės sodybas maždaug prieš 150  metų  pradėjo kurti grafas Jonas Tiškevičius. Jis pasikvietė kaštovaizdžio architektą iš Prancūzijos  F. A.  Andrė. 1801 metais gamtosaugininkas Mykolas Kazimieras Girdvainis pradėjo veisti vaivorykštinius upėtakius. 

    KONSTATUOJAME, kad 2010-07-21 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos laišku  „Dėl Trakų Vokės žuvibaisos objektų“ Nr. (7.12)2-2100 L. Kerosieriui, kopija Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybai rašė: „Trakų Vokės dvaro sodybos teritorija su istoriniais pastatais, statiniais, parku, kuriame yra minima žuvivaiosos sistema, alėjomis tvenkinais ir kitais dvaro sodybos elementais yra nedalomas istorinis – kultūrinis vienetas, todėl atsižvelgiant į nekilnojamosios kultūros vertybės naudojimo ir disponavimo sąlygas visa, nekilnojamosios kultūros vertybės teritorija –neprivatizuotina, kadangi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-04-07 nutatimu Nr. 256 (Žin., 1992, Nr. 17-491; 1993, Nr. 18-460) Trakų Vokės dvaro sodyba yra įrašyta į neprivatizuotinų, buvusių dvarų sodybų – istorijos ir kultūtros paminklų teritorijų sąrašą.“ 

PAŽYMĖTINA, kad rašto gavimo dieną 2010-07-21 vykusiame Vyriausybės posėdyje Ministras Pirmininkas A, Kubilius atsisakė spręsti šio objekto perdavimo Turto fondui klausimus. PAŽYMIME, kad A. Macijauskas su chebrytės ir visų ministrų pagalba parengęs Trakų Vokės prichvatizavimo projektą buvo BEJĖGIS prieš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos laišką. Bijodamas pakenkti dirbantiems mokslininkams ir žuvininkystės specialistams negaliu įvardinti daugelio žmonių, kurie tarnaudami Lietuvos  istoriniam paveldui ir žuvininkystei teikė informaciją apie  A. Macijausko ir jo chebrantų rengiamą Trakų Vokės prichvatizavimo planą. PRISIMINTINA, kad A. Macijauskas pajutęs, kad jo veikla susidomėjo specialūs agentai nešė kudašių iš ministerijos.  

    ŽINOTINA, kad  po pollitinių prichvatizatorių invazijos ir antpuolių, Trakų Vokės gamybiniai  pajėgumai didėja ir šiuo metu ten darbuojsi melioratoriai+++.

LABAI ŽIAURIAI, POLITIŠKAI ANGAŽUOTAI IR GALIMAI LABAI NEKOMPETETINGAI DARBAVOSI Žemės ūkio ministro  komanda rengusi Ignalinos ir Šilavoto žuvų veisimo įmonių LIKVIDAVIMO PLANUS.

DAUGELIO MANYMU Ignalinos veislynas turi būti paliktas Žemės ūkio ministerijos žinioje arba perduotas Aplinkos ministerijos žinion, kad augintų lydekaičių ir seliavų įžuvinimo medžiagą, o veislyno išlaikymui pinigus skirtų žvejai mėgėjai iš savo surinktų nario mokesčių, KAIP NUOLATOS MĖGĖJAI AIŠKINA.

Skubos tvarka į Šilavoto veislyną turėtų būti nors 3 mėnesiams  komandiruoti ŽŪM viceministras D. Dudutis ir Žuvininkystės tarnybos direktorius  T. Kazlauskas pakviečiant įvairių institucijų mokslininkus, kad surinktų lietuviškos kilmės karpius ir kad organizuotų masinį jų auginimą. Nesugebėjus atstatyti lietuviško karpio šiame veislyne reikėtų įsisavinti kitų žuvų veisimą, nes žuvivaisos medžiagos poreikiai Lietuvoje yra didžiuliai tame tarpe ir išnuomotose vandens telkiniuose.

SKUBIAI TURI  BŪTI  SUSTABDYTI PRASIDĖJĘ IGNALINOS IR ŠILAVOTO VEISLYNŲ  LIKVIDAVIMO  DARBAI IR ATŠAUKTI  ŽMONIŲ ATLEIDIMO  ĮSAKYMAI.

Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas  L. Kerosierius

Tel. +370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com   www.fisheryabc.eu