Aktualijos

Dėl informacijos apie BRAKONIERIAUJANČIUS ŽVEJUS VERSLININKUS

Written by Redakcija · 2 min read

     ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“

„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel. 8676 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Aplinkos ministrui Kęstučiui  MažeikaiLR Seimo nariui Mykolui Majauskui

LR Seimo narei Virginijai Vingrienei

LR Seimo nariui Aurimui Gaidžiūnui

LR Seimo nariams

Žvejams

Žiniasklaidai 

Dėl informacijos apie BRAKONIERIAUJANČIUS ŽVEJUS VERSLININKUS

                                                Vilnius,   2020-01-20 

2019-12-07 rašėme Jums laišką „Brakonieriavimai ir BRAKONIERIAI saugomi po  SEPTYNIAIS  užraktais“ (laišką pridedame). 

            Visiems Jums aukščiau paminėtiems tame tarpe ir Seimo nariams K. Mažeikai,  M. Majauskui, V. Vingrienei ir A. Gaidžiūnui laiškai buvo įteikti oficialiai, o kitiems Seimo nariams elektroniniu paštu. 

            Tame laiške pagrindiniu prašymu buvo: „YPATINGAI PRAŠOME TOKIĄ KASMETINĘ INFORMACIJĄ PATEIKTI APIE BRAKONIERIAUJANČIUS ŽVEJUS VERSLININKUS (vietoje brakonierių pavardžių, kad apginti jų GARBĘ  ir  ORUMĄ, gali rašyti užslaptintus šifrus)“ – žiūr. laiško priešpaskutinę pastraipą.

2020-01-13 į šį laišką gavome  Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos  ministerijos asociacijų sąjungai “Žuvininkų rūmai” ir Aplinkos ministerijai laišką  “Dėl prašymų”  Nr. (5.5-ADS-439), kuriame pateikta informacija apie 2015  metais-594, 2016-2827, 2017-2872, 2018-2292 ir 2019-1437  nusižengimus (laišką pridedame). ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad laiške nepateikta jokia informacija apie PRASIŽENGUSIUS ŽVEJUS VERSLININKUS – mes neprašėme pažeidimų verslinės žvejybos srityje, verslininkų vardų ir pavardžių, būtų užtekę šifro nurodant vietovę. Taip pat nepateikta jokia informacija apie gamtai padarytą žalą ir reikalavimus atlyginti žalą ir išieškoti baudas-MES PRAŠĖME KONKREČIOS INFORMACIJOS APIE PRASIŽENGUSIUS ŽVEJUS VERSLININKUS.

Kas kas, o Seimo nariai – įstatymdavystės kūrėjai ir sergėtojai labai gerai žino įstatymus apie susirašinėjimus ir atsakymų tvarką į laiškus – tačiau  Seimo nariai K. Mažeika,  M. Majauskas, V. Vingrienė ir A. Gaidžiūnas visiškai neatsakė į pateiktus laiškus. BET JIE SUGEBA VISAI LIETUVAI AIŠKINTI APIE ŽVEJUS VERSLININKUS   NUALINUSIUS vandens telkinius,  brakonieriaujančius ir trukdančius  žvejams mėgėjams žuvauti. DUOKITE  FAKTUS.

Dar kartą prašome 2020-01-13 dienos laišką papildyti  NUSIŽENGUSIAIS ŽVEJAIS  VERSLININKAIS pagal Jums priimtiną šifrą, nurodant  vandens telkinį, apie gamtai padarytą žalą ir reikalavimus atlyginti žalą ir išieškoti baudas. REIKALAUJAME pateikti ataskaitą už 10 metų apie brakonieriaujančius žvejus verslininkus, nes netikime, kad bylos saugomos tik 5 metus.

GERBIAMIEJI AUKŠČIAU PAMINĖTIEJI SEIMO NARIAI K. Mažeika,  M. Majauskai, V. Vingriene ir A. Gaidžiūnai Jūs 2017-10-12 teikėte įstatymo projektą X111P-1205 uždrausti ežeruose, Kauno mariose ir tvenkiniuose verslininkams  gaudyti kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius; GERBIAMOJI LIETUVOS VYRIAUSYBE, JŪS 2019-03-27 bendru sutarimu PRITARĖTE  PAMINĖTŲ SEIMO NARIŲ INICIATYVAI – TODĖL JŪSŲ DAR KARTĄ PRAŠOME PATEIKTI  PERSONALIAI ATSAKYMUS Į AUKŠČIAU PATEIKTUS PRAŠYMUS, kadangi įstatymo projektas X111P-1205 Seime laukia svarstymo eilės.

            LIETUVĄ VALDANČIŲJŲ ir POLITIKŲ draudimai žvejams verslininkams  gaudyti kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius neturi analogų pasaulyje ir prilygintini SMULKIŲJŲ  ŽVEJŲ VERSLININKŲ IR JŲ ŠEIMŲ GENOCIDUI.

  ŽINOTINA, kad Lietuvos vadovai pasižymi labai DIDELIU DOSNUMU – 2019 metais svetimos valstybės Olandijos laivo  REMONTUI Lietuvos vadovai  išskyrė beveik 2 mln. eurų, o vietinių Lietuvos žvejų verslininkų neįleidžia žuvauti į ežerus.

  VISO PASAULIO ŽMONĖS ŽINOKITE, kad atėjęs į valdžią G. Nausėda su Seimu, Vyriausybe ir politikais smulkiems žvejams verslininkams kategoriškai draudžia žuvauti ežeruose, o STAMBIĄ užsienio firmą pamalonindami labai dideliais pinigais   KURIA  GEROVĖS  VALSTYBĘ. TAI PARADOKSAI, KOKIŲ TURBŪT IR PRAGARE NESURASI.  

Valdantieji ir politikieriai DŽIŪGAUJA ir kaitinasi neapsakomos LAIMĖS ir EUFORIJOS  SPINDULIUOSE ir galvoja kaip dar IKI  PASAULIO PABAIGOS PAKENKTI IŠ AMŽIŲ GLŪDUMOS atėjusiam smulkiam žvejybos verslui IR NELEISTI BĖDNUOMENEI VIETOSE ĮSIGYTI PIGIŲ GĖLAVANDENIŲ ŽUVŲ.

DAR IR DABAR TEBESITĘSIA ŽVEJŲ VERSLININKŲ ŠMEIŽIMAS  ir  NIEKINIMAS.

REIKALAUJAME SKUBIAI SKIRTI LIMITUS NORS 2012 METŲ apimtyje ežeruose, Kauno mariose ir tvenkiniuose verslininkams  gaudyti kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius.  PAŽYMIME, kad 2012 metais buvo skirti limitai 35  vandens telkiniuose, kai  didesnių telkinių kaip 0,5 hektaro Lietuvoje yra 4416, o iš jų didesnių kaip 200 ha yra  99.  Buvo leidžiama sugauti vidutiniškai po 2,78 kg  žuvų iš  1 hektaro, kai pagal mokslininkų atliktus tyrimus 1  ha yra apie 20 kg  verslinės  žuvų produkcijos. 

Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas L. Kerosierius  

Tel   8674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com