Aktualijos

Dėl Jono Noreikos – Generolo Vėtros paniekinimo

Written by Redakcija · 2 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 11 metų

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Vidaus reikalų ministrui

LR Užsienio reikalų ministrui

LR Genaraliniam policijos komisaruiPasaulio Lietuvių bendruomenės Pirmininkei

Lietuvos generalinei prokuratūrai
Lietuvos gyvenmtojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui
Lietuvos Mokslų Akademijai
Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Bibliotekai
Lietuvos krašto apsaugos ministerijai
Lietuvos literatūros ir tautosakos institutui
Kultūros departamentui prie Kultūros ministerijos

LR Seimo nariams

Vilniaus miesto savivaldybei

Vilniaus miesto tarybos nariams
Žiniasklaidai

Dėl  Jono Noreikos – Generolo Vėtros paniekinimo

                                                  Vilnius, 2019-07–29

2015 metais atsirado iniciatoriai, kurie teikė siūlymus pašalinti atminimo lentą nuo Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Bibliotekos pastato fasado, skirtą Lietuvos patriotui Jonui Noreikai – Generolui Vėtrai atminti.
             2015-08-05 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba svarstė tuos pasiūlymus.  Taryboje vieningai buvo nutarta, kad toks siūlymas nepriimtinas ir kreipėsi į Lietuvos generalinę  prokuratūrą ir  žemiau paminėtas organizacijas, kad šmeižikiški pareiškimai ir pasiūlymai  būtų ištirti.

DĖKOJAME  paminėtoms organizacijoms, kad jos pateikė tiek argumentų ginant Generolą Vėtrą, nes niekam nebekilo noro nuimti atminimo lentą nuo pastato fasado.

DAR KARTĄ PRIMENAME, kad Jonas  Noreika 1941 m. dalyvavo  Birželio sukilime, 1943 m. kovą kartu su grupe žymių Lietuvos žmonių baudžiant už pasipriešinimą lietuvių SS legiono kūrimui nacių   buvo suimtas ir uždarytas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. 1945 m. sausio mėn  buvo išvaduotas. Grįžęs į Lietuvą ėmėsi antisovietinės veiklos, dalyvavo Lietuvos Tautinės Tarybos veikloje.  KGB agentė poetė V. Valsiūnienė  slapyvardžiu ,,Oras“ išdavė  Lietuvių Tautinės Tarybos vadovybę Vilniuje ir apie 40 žmonių buvo nuteisti, o Jonas Noreika – Generolas Vėtra ir Zigmas Šerkšnas – Laukaitis buvo sušaudyti 1947 vasarį
 
            PAŽYMIME koks gilus bolševikinis įšalas šiandieninėje Lietuvoje. Lietuvos žmonės, patyrę dvejų militaristų priespaudą karo metu, atgavus nepriklausomybę smarkiai apsiriko: atleidę savo kankintojams, jie pamiršo, kad bolševizmas gyvas, tik pasikeitė jų puolimo metodai.

VILNIUJE Į ARENĄ  išėjo  šimašininkai.

2019-07-27 prašvitus pagal Vilniaus mero R. Šimašiaus nurodymą   buvo nuimta  Jono Noreikos – Generolo Vėtros atminimo lenta nuo  Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Bibliotekos pastato fasado.

šimašininkai  labai pasitarnavo  putinams.

KONSTATUOJAME, kad Vilniuje pastaruoju laiku pradėjo veikti ypatingos paskirties politinės pajėgos, disponuojančios valdymo galia ir ištekliais galinčios bet kada atlikti neteisėtus veiksmus, sukelti sumaištį ir priešinti žmones.

PRAŠOME imtis visų įmanomų priemonių, kad nedelsiant būtų pritvirtinta Jono Noreikos – Generolo Vėtros atminimo lenta prie  Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Bibliotekos pastato fasado.

PRAŠOME IŠTIRTI IR PATRAUKTI ATSAKOMYBĖN  asmenis organizavusius ir nuėmusius  Jono Noreikos – Generolo Vėtros atminimo lentą nuo Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Bibliotekos pastato fasado.

ATEIKIME prie  Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Bibliotekos pastato ir pasitarkime ką artimiausiu laiku turėtume nuveikti gindami Lietuvai pasiaukojusių  žmonių garbę ir orumą.

KVIEČIAME 2019-08-23 d.  Baltijos  kelio dalyvius, minint Stalino-Hitlerio suokalbio pasekmes, ypatingai pagerbti Joną Noreiką – Generolą Vėtrą kovojusį prieš abu tironus ir tapusiu jų suokalbio ir  šimašininkų  auka.

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotoja  R. Jakučiūnienė

Pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis

Pirmininko pavaduotojas   H. Martinkėnas

            Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas,  A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė,  Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.

            Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, 

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com