Aktualijos

Dėl Lietuvos Respublikos ir valstybinės kalbos apsaugos

Written by Redakcija · 1 min read

LR Prezidentui
LR Seimo Pirmininkei
LR Ministrei Pirmininkei

2021-02-15

Dėl Lietuvos Respublikos ir valstybinės kalbos apsaugos

Per 1000 metų kompaktiškas etninių lietuvių žemių plotas tarp Minsko ir
Varšuvos sumažėjo kelis kartus. Per paskutiniuosius 28 metus nuolatinių Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo beveik milijonu. Dabar per Teisingumo ministeriją, Vyriausybę ir Seimą neteisėtai ruošiamasi apriboti ir konstitucinį valstybinės lietuvių kalbos statusą. Pirma, per vadinamąjį Tautinių mažumų įstatymą Vilniaus, Klaipėdos
regionuose siekiama kurti Kremliui reikalingą teritorinę autonomiją su regioninėmis lenkų, rusų kalbomis, gaivinti okupacijų padarinius, atskirti Lietuvą nuo Latvijos, Estijos ir daugumos kitų ES valstybių teisinių sistemų.

Antra, LR piliečių asmenvardžių rašyboje siekiama keisti valstybinės kalbos abėcėlę, rašybos, tarties principus ir kenkti seniausios gyvosios indoeuropiečių kalbos sistemai. Tai vykdys ir televizija TVP WILNO, kurios priestatui Vilniuje Lenkija skyrė 5 milijonus eurų. 

Dar 1999-10-21 d. LR Konstitucinis Teismas nurodė, kad „valstybinė kalba
saugo tautos identitetą, integruoja pilietinę tautą, užtikrina tautos suvereniteto raišką, valstybės vientisumą ir jos nedalomumą, normalų valstybės ir savivaldybių įstaigų funkcionavimą. Valstybinė kalba yra svarbi piliečių lygiateisiškumo garantija, nes leidžia visiems piliečiams vienodomis sąlygomis bendrauti su valstybės ir savivaldybių įstaigomis, įgyvendinti savo teises ir teisėtus interesus“. Valstybinė kalba privalo būti vartojama visose valstybės ir savivaldos institucijose, visose Lietuvos įstaigose, įmonėse, organizacijose. 

Privataus gyvenimo srityse piliečiai vartoja jiems priimtiną kalbą ar tarmę.
Visi piliečiai, tarp jų ir priklausantys tautinėms bendrijoms, turi teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius ir jokiai tautybei, kalbai, bendrijai neteikiama privilegijų (LR Konstitucijos 25, 28, 29 str.). Minėtu Tautinių mažumų įstatymu neatsižvelgiama į daugumos Lietuvos piliečių valią, 100 000 piliečių ir 30 kalbininkų, 500 lituanistų peticiją neriboti Valstybinės kalbos įstatymo galių. Mes nesutinkame, kad Lietuva neteisėtai būtų daroma federacine valstybe su teritorinėmis autonomijomis ir 3 valstybinėmis kalbomis. Pagal LR Konstitucijos 3, 9 str. tauta ir kiekvienas pilietis
turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta, be referendumo kėsinasi į Lietuvos
valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

Kviečiame Jus nepalaikyti antikonstitucinių įstatymų projektų, prieštaraujančių Seimo nario, ministro priesaikoms. Prašome siekti, kad priesaikos Lietuvos Respublikai pažeidėjai, veikiantys prieš konstitucinį valstybinės lietuvių kalbos statusą (E. Dobrovolska ir
kiti) būtų viešinami ir patraukiami atsakomybėn.

Pagarbiai,

Pagarbiai
Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga J.Burokas
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyrius L.Kerosierius
Talka kalbai ir tautai J.Vaiškūnas
„Vilnijos“ draugija K. Garšva