Aktualijos

DĖL LIETUVOS ŽMONIŲ NIEKINTOJŲ PASMERKIMO

Written by Redakcija · 2 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 10 metų 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui SkverneliuiŽiniasklaidai 

DĖL LIETUVOS ŽMONIŲ NIEKINTOJŲ PASMERKIMO  

Vilnius,  2020-01-15

2000-06-12 Vilniuje prasidėjusiame ANTIKOMUNISTINIAME KONGRESE IR TRIBUNOLO PROCESE (vėliau pavadintame ANTRAME NIURNBERGO TEISME) dalyvavę Lietuvos, Albanijos, Baltarusijos, Bulgarijos, Čekijos, Čečėnijos, Estijos, Italijos, Izraelio, JAV, Japonijos, Kanados, Kirgizijos, Kroatijos, Kazachstano, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Rusijos, Slovakijos, Švedijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos ir Moldavijos atstovai apsvarstė Stalino-Hitlerio 1939-08-23 dienos sutarties ir iki to buvusias pasekmes konstatavo, kad Antrajame Pasauliniame kare buvo išžudyta daugiau kaip 100 milijonų įvairių valstybių gyventojų.

Kongresą sveikino LR Prezidentas V. Adamkus, LR Seimo Pirmininkas V. Landsbergis, LR Ministras Pirmininkas A. Kubilius, LR Seimo Žmogaus teisių komiteto Pirmininkas E. Zingeris, Lenkijos Respublikos Prezidentas L. Valensa, Rumunijos Prezidentas E. Constantinescu, Rusijos Valstybės Dūmos deputatas S. Kovaliovas, Estijos atstovas N. Niklusas, Vengrijos Prezidentas A. Gonszas ir Bulgarijos atstovas I. Stančevas.

 ATKREIPIAME YPATINGĄ DĖMESĮ, kad E. Zingeris tada kalbėjo: „ … Kitaip sakant, mes turime broliškai atkurti įvertinimo įvertinimą, nes kai kas  taip pat vieningai bando paneigti tą įvertinimą. Praeities įvertinimas, aš manyčiau, yra pagrindinis mūsų sistemos dalykas.“ 

ANTIKOMUNISTINIO KONGRESO IR VILNIAUS VISUOMENINIO TRIBUNOLO vyksmas aprašytas  „ANTIKOMUNISTINIS KONGRESAS IR TRIBUNOLO PROCESAS“ knygos 924-iuose lapuose.

2000-09-12 dieną LR Seimas Nutarė: Priimti  1941 m. birželio 23 d. Lietuvos Laikinosios Vyriausybės priimto ir paskelbto pareiškimo „Nepriklausomybės atstatymo deklaravimas“ pripažinimo Lietuvos valstybės  teisės aktu įstatymą. Po to Seime vyko E. Zingerio sukelto triukšmo pasekmės, kurio metu Seimas pabandė atsisakyti priimto įstatymo … ir iki šiol Lietuvos politinis ir valdančiųjų elitas vengia ir atsisako svarstyti 1941 metų Birželio sukilimo teisines pasekmes.

PRISIMINKIME, kad zingeriai, linkevičiai, kukliansky, vanagaitės, šimašiai ir toliau NEPATEIKDAMI FAKTŲ IR ARGUMENTŲ  niekina sukilėlius, partizanus, laisvės kovotojus. KAŽKODĖL  jie pamiršta vieno iš savo numylėtinių E. Zingerio aukščiau pasakytas frazes : „ … Kitaip sakant, mes turime broliškai atkurti įvertinimo įvertinimą, nes kai kas  taip pat vieningai bando paneigti tą įvertinimą. Praeities įvertinimas, aš manyčiau, yra pagrindinis mūsų sistemos dalykas.“ Ir visame pasaulyje jie ir jų bendrai ir parankiniai bando aiškinti, kad Lietuva yra žydšaudžių valstybė – KAŽKODĖL NEBANDOMA JURIDIŠKAI AIŠKINTIS. 

Mes suprantame ir jaučiame žydų netektis ir skausmą, bet turime suprasti ir analogiškai vertinti ir kitų valstybių,  tibetiečių, čečėnų, indėnų, kiniečių, armėnų, čigonų ir kitų tautų  genocido pasekmes.

Normano G. Finkelšteino knygoje „Holokausto industrija“ aprašomi įvykiai kai bandoma  spekuliuoti žydų skausmu ir išmušinėti pinigus, kai tuo iki šiol nesinaudojo nė viena nukentėjusi tauta, valstybė arba gentis. 

LR Konstitucijos 31  straipsnyje sakoma: „Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu“.

PAŽYMIME, kad Izraelio vyriausybė Lietuvai neatidavė teisti ir pati neteisė genocido vykdytojo Lietuvoje N. Dušanskio.

PRIMENAME, kad  pereitų vasarą F. Kukliansky,  uždarydama bendruomenės patalpas ir Sinagogą, sukėlė milžinišką pasaulinį triukšmą, kai policija ir prokurorai įrodė, kad jokio pasikėsinimo nebuvo į patalpas ir Sinagogą.

Lietuva, gynusi savo žemes ir padėjusi daug  aukų,  pasaulio akivaizdoje atliko daug žygdarbių ir pasitarnavo demokratiniam pasauliui.

PRAŠOME JŪSŲ NELEISTI NIEKINTI  IR SMERKTI LIETUVOS ŽMONIŲ KOL TAI NEĮRODYTA TEISMUOSE.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius

            Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, 

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com