Aktualijos

Dėl Lietuvos žydų bendruomenės pastato ir sinagogos uždarymo

Written by Redakcija · 2 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 11 metų 

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui

LR Vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui

Lietuvos generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui

LR Valstybės saugumo departamento direktoriui  Dariui Jauniškiui

LR Policijos generaliniam komisarui  Linui Pernavui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei      

Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkei   Fainai Kukliansky

Vilniaus merui Remigijui Šimašiui

LR Seimo nariams

Žiniasklaidai 

Dėl Lietuvos žydų bendruomenės  pastato ir sinagogos uždarymo

     Vilnius,   2019-08-12

2019-08-06 žiniasklaidos priemonėmis buvo transliuojama Lietuvos žydų bendruomenės (LŽB) pirmininkės F. Kukliansky informacija, kad dėl gaunamų grasinamų laiškų ir skambučių uždaro LŽB pastatą ir sinagogą neribotam laikui, ir prašo užtikrinti Vilniaus žydų kapinių Sudervės plente papildomą apsaugą nuo galimų vandalizmo aktų.

                Daugeliui kilo klausimas kas sutrikdė Lietuvos žydų bendruomenės veiklą, kas galėjo pasikėsinti į   sinagogos veiklą, kas galėtų sudrumsti amžinybėn išėjusių žydų kapų ramybę.

                LŽB pirmininkės  F. Kukliansky pranešime aiškinama:  „Nuolatinis vienos politinės partijos eskaluojamas ir nežabojamas, viešai reiškiamas noras pripažinti Lietuvos žydų naikinime dalyvavusius asmenis Lietuvos didvyriais, reikalavimas tuos asmenis pagerbti atminimo lentomis bei kitais būdais, ir atsižvelgiant į viešą raginimą rinktis gėdingą poziciją remiančius mitingus rugpjūčio 7-tą dieną, – ne tik kiršina, bet ir supriešina Lietuvos visuomenę.“

                Skubus LŽB pastato ir sinagogos  uždarymas, neinformavus Valstybės saugumo, Policijos ir Prokuratūros institucijų ir  nepaprašius apsaugos,  sukelia mintis ir klausimus, kad prieš LŽB galėjo būti taikomos ypatingos provokacijų ir  poveikio priemonės arba  F.  Kukliansky  norėjo sukelti pasaulinį politinį  skandalą, nes kapines paprašė papildomai saugoti, o LŽB pastato ir sinagogos neprašo saugoti.

                MANYTINA, kad apie LŽB pirmininkės F. Kukliansky pranešimą sužinojo visas pasaulis ir sureagavo.

                Prašome gerb. E. Misiūną, L. Linkevičių E. Pašilį, D. Jauniškį, L. Pernavą ir F. Kukliansky  pateikti informaciją:

  1. Apie LŽB pirmininkei ir jos aplinkai rašytus grasinamus laiškus (pateikiant turinius ir autorius) ir telefoninius skambučius (pateikiant kalbėjusius ir pokalbių esmę),
  2. Pateikti minimos politinės partijos pavadinimą ir jos vykdytus veiksmus prieš LŽB.

PAŽYMIME, kad atlikti tyrimus reikėtų  neatidėliojant.  Tokia informacija visuomenei būtina, nes mitingus prie Vilniaus savivaldybės ir prie Lietuvos karaliaus Mindaugo paminklo rengė ir juose dalyvavo apie 20 visuomeninių organizacijų atstovų. Mitinguose buvo kalbama apie neteisėtus Vilniaus savivaldybės tarybos narių  veiksmus pakeičiant Kazio Škirpos alėjos pavadinimą ir apie neteisėtus  Vilniaus mero R.  Šimašiaus veiksmus nuimant Jono Noreikos-Generolo Vėtros paminklinę lentą nuo Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių bibliotekos fasado. Atkreipiame dėmesį, kad apie tai buvo kalbama ir rugsėjo 3 d. sąskrydyje Ariogaloje.

ŽINOMA, kad nacizmo ir komunizmo aukomis tapo apie 1 milijonas Lietuvos gyventojų – todėl privalu saugoti rimtį, gerbti aukas  ir vadovautis teisiniais sprendimais. 

Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis

Pirmininko pavaduotojas   H. Martinkėnas

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A. Ambrazas, A. Augulis, G. Aukštikalnis, K. Balčiūnas,  A. Budriūnas,  L. Bukauskienė,  N. Butkuvienė,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, V. Kapkan,  A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, A. Markūnienė,  Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   G. Ratkutė, V. Rizgelis, G. Rotomskienė,   M. Sidaravičius, R. Simonaitis,  A. Vaičiūnas, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas.

                Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, 

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

  1. p. vilnius@sajudis.com www.sajudis.com