Aktualijos

Dėl LR Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos sudarytos darbo grupės Tyrimo ataskaitos

Written by Redakcija · 2 min read

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Zigmas Vaišvila 

Seimo valdybai

2019  m. liepos 17 d. Vilnius 

Gavau 2019-06-26 Seimo valdybos pavedimu Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos sudarytos darbo grupės Tyrimo ataskaitą, 2019-07-10 d. patvirtintą Seimo valdybos.

Šioje Tyrimo ataskaitoje nustatyta, kad dėl mirusių žinomų Lietuvos žmonių kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio nepagrįsto apšmeižimo bendradarbiavus su TSRS KGB atsakomybė tenka LGGRTC vadovei T. B. Burauskaitei.Tyrimas nustatė ir tai, kad LGGRTC, sužinojęs, kad LYA saugomame taip vadinamame KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnale yra visuomenei žinomų asmenų, nedelsdamas užsiėmė šios informacijos tikrinimu ir analizavimu, bet viešinimu. Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio klausimas buvo pavestas jaunam istorikui M. Ėmužiui, į LR VSD ir tarpžinybinę Liustracijos komisiją LGGRTC nesikreipė.

Nustačius T. B. Burauskaitės atsakomybės faktą dėl šios veiklos, prašau nedelsiant spręsti jos atleidimo iš užimamų pareigų klausimą ir medžiagą perduoti prokuratūrai. Jums pateikta 2018-06-12 Vilniaus apygardos teismo nutartimi nustatyta, kad „vieši kaltinimai bendradarbiavus su užsienio valstybių specialiosiomis tarnybomis (šiuo atveju KGB), gali itin pažeisti asmens garbę ir orumą ir kartu peržengti civilinės atsakomybės ribas“. Mirusiųjų Lietuvos įžymių žmonių apšmeižimas slapta bendradarbiavus su TSRS KGB ir dar įvykdytas valstybės įstaigos LGGRTC vardu, yra išskirtinis ir įžūlus piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ir valstybės pasitikėjimu vykdyti šį atsakingą darbą, sąmoningas visuomenės sukiršinimas, savavaldžiavimas, mirusiųjų atminimo paniekinimas – visu tuo diskredituojant pačią mūsų valstybę. 

Tačiau Darbo grupės Tyrimo ataskaitoje nėra duomenų, kad būtų tirti esminiai klausimai, dėl kurių kreipiausi į Seimo valdybą ir kuriuos prašau ištirti, pratęsus šios Darbo grupės veiklą:

  1. www.kgbveikla.lt LGGRTC paskelbti ne KGB, bet LGGRTC sukurti šmeižikiški dokumentai:

1.1 LGGRTC Duomenys apie KGB agentą „Alksnis“;

1.2 LGGRTC Duomenys apie KGB agentą „Bronius“;

1.3 LGGRTC paskelbti galimai LYA dokumentai apie KGB agentą „Bronius“;

1.4. LGGRTC Duomenys apie KGB agentą „Saliutas“

1.5 LGGRTC paskelbtas galimai LYA dokumentas apie KGB agentą „Saliutas“.

Šiuos www.kgbveikla.lt LGGRTC paskelbtus jų sukurtus dokumentus pateikiau Seimo valdybai.

  1. Taip vadinamame KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnale ranka tik įrašytos kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio pavardės ir galimi jų, kaip slaptųjų TSRS KGB agentų, vardai, tačiau LGGRTC sukūrė apie šiuos žinomus Lietuvos žmones išsamius LGGRTC dokumentus ir juos paskelbė www.kgbveikla.lt. Nuoroda, kad tai yra informacija iš Visuotinės lietuvių enciklopedijos ir minėto KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalo yra akivaizdžiai ir žinomai melaginga – tokios informacijos šiuose dokumentusoe nėra.

Darbo grupė netyrė, iš kur LGGRTC gavo šią informaciją ar pati ją sukūrė. Prašau tai ištirti.

  1. Netirta, kieno nurodymu tai padaryta, nors Generalinė direktorė T.B. Burauskaitė viešai ir Jums pateiktu 2018-01-19 LGGRTC raštu Nr.55R-7 patvirtino, kad tai padaryta žiniasklaidos ir politikų spaudimu. Todėl prašau ištirti, kieno nurodymu LGGRTC tai padarė.
  2. Nustačius, kad taip vadinamame KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnale kardinolo Vincento Sladkevičiaus, Donato Banionio ir Sauliaus Sondeckio pavardės įrašytos ne eilės seka pagal datas, nenustatinėta, kas tai padarė, o nustačius galimą šio dokumento suklastojimo faktą, nesikreipta į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo.
  3. Nustačius, kad taip vadinamą KGB agentūros archyvinių asmens bylų registracijos žurnalą perdavė LR VSD, nenustatinėta, iš kur šį taip vadinamą žurnalą gavo LR VSD, kas šiame žurnale ir kada padarė įrašus apie kardinolą Vincentą Sladkevičių, Donatą Banionį ir Saulių Sondeckį. 

Zigmas Vaišvila