Aktualijos

DĖL MONUMENTO LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE

Written by Redakcija · 2 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 8 metai 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei

Vilniaus merui  Valdui Benkunskui

Seimo nariams

Pasaulio  Lietuvių  Bendruomenės Seimo nariams

Žiniasklaidai

DĖL MONUMENTO LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE

Vilnius,  2023-04-05

PRISIMINKIME, kad valdant Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatoriams 1999-02-11 Seimo Pirmininkas V. Landsbergis pasirašė nutarimą, kad Lukiškių aikštė būtų pagrindine reprezentacine Lietuvos aikšte su Laisvės kovų memorialiniais akcentais. Praėjo 24 metai – vėl valdo TS-LKDP, kuri per pastaruosius 2 metus nieko nepadarė. 

TAČIAU 2020  metais niekingiausius darbus atliko R. Šimašiaus vadovaujama Vilniaus savivaldybės dauguma (17 vietų su meru R. Šimašiumi  „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!” komitetu, 9 vietas TS-LKDP, 6 vietas Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija „Krikščioniškų šeimų sąjunga“ bei 5 vietos Darbo partijos)  įrengė pliažą Lukiškių aikštėje. O  dėl LAISVĖS  KOVŲ  MEMORIALO   visuomenė vis tebekovoja su Lietuvą ir Vilnių valdančiaisiais.

Keitėsi  vyriausybės bei sostinės merai, kuriems buvo pavesta vykdyti Seimo nutarimą. Tačiau visuomenė tebekovoja. 

Lukiškių aikštėje turi atsispindėti lietuvių tautos Laisvės ir Nepriklausomybės idealo siekis, visų laikų kovų už Lietuvos Nepriklausomybę simboliai, tautos kančia, dvasia ir didvyriškumas. Memorialas turi byloti mums ir pasauliui, per kokias kančias atėjome iš tūkstantmečių glūdumos, kad čia mūsų žemė, čia nemarus mūsų protėvių, motinų, tėvų, brolių ir seserų, kentėjusių bei padėjusių gyvybes ant Laisvės aukuro, atminimas. 

Vilnius yra vienintelė Europos šalių sostinė, neturinti istorinio valstybingumo ir Laisvės monumento. Pasaulyje nuo neatmenamų laikų yra susiklostę istorinės atminties įamžinimo paminklų kūrimo tradicijos – tačiau Lietuvą valdantieji į Laisvės kovotojų pasiūlymus nereaguoja. 

Projektuose turi būti numatyta vieta lankytojams susikaupti ir išreikšti pagarbą, padėti gėlę, vainiką, uždegti žvakę prie Nežinomo kareivio kapo, prisiekti Tėvynei prie Amžinosios ugnies. 

PRISIMINKIME kai Lietuvos Prezidentu buvo Valdas Adamkus, kai Seimo Pirmininku buvo Vytautas Landsbergis 1998-12-31 d. Gedimino Vagnoriaus vyriausybė nutarimu „Dėl demontuotų tarybinio laikotarpio paminklinių skulptūrų perdavimo“ Nr. 1532 nutarė perduoti viešajai įstaigai „Hesonos“ klubui (vadovas V. Malinauskas) laikinai neatlygintinai naudoti – eksponuoti Grūto miško parke 42 demontuotas tarybinio laikotarpio paminklines skulptūras.     

PARADOKSAS – 1999 metais valdant dešiniesiems buvo priimti sprendimai Vilniuje  įkurti Laisvės kovų memorialą, o Grūte –  komunizmo vadų paminklų ekspoziciją.  PASTEBĖTINA,  kad  Grūtui įsteigti ir metų nereikėjo, o dėl Lukiškių aikštės tebevyksta visuomenės nuožmi kova prieš valdančiuosius. Valdantieji visiškai nereaguoja į protestus. Ar  reikalingi komentarai? SUSIDARO NUOMONĖ, kad Lietuvą valdę ir valdantys labai gerbia ir puoselėja komunizmo vadų ir jų parankinių „žygdarbius“ išnaikinusius apie 1 milijoną Lietuvos gyventojų ir padariusių žalos maždaug už 800 milijardų JAV dolerių. 

Kartu norime atkreipti dėmesį, kad Lietuvą valdantieji, turbūt vieninteliai pasaulyje, įstatymais naikina raidyną ir bando į raidyną įmontuoti dar bent 100 įvairiausių ženklų, neskiria tinkamo dėmesio etninei kultūrai propaguoti.

Didžiai gerbiami visų kadencijų Lietuvos Prezidentai, Seimo Pirmininkai, Ministrai Pirmininkai, Parlamento ir savivaldos deputatai, Jūsų Ekscelencijos Laisvės kovotojai šiuo laišku MES SKELBIAME VERDIKTĄ, kad visų lygių Lietuvą valdantieji taip įsisamonino komunistines doktrinas, kad jiems svarbiau statyti paminklus Lietuvos budeliams nei KARŽYGIAMS, DIDŽIAVYRIAMS, LAISVĖS KOVOTOJAMS IR KOMUNIZMO AUKOMS. 

Tarybos pirmininkas  L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotojas  G. Adomaitis

Pirmininko pavaduotojas P. Gvazdauskas

Pirmininko pavaduotojas V. Jakubonis

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas                

Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, V. Jakubonis tel. 8679 33348 

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,     

     el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com