Aktualijos

Dėl nacionalinės manifestacijos „Už Kovo 11-osios Respublikos idealus“

Written by Redakcija · 1 min read

Vilniaus forumo  Kreipimasis į Lietuvos Respublikos piliečius

Dėl nacionalinės manifestacijos „Už Kovo 11-osios Respublikos idealus“

Artėja Kovo 11-oji, nepriklausomos ir demokratinės Lietuvos Respublikos atkūrimo diena. Lietuvos valstybė buvo atkurta remiantis kelią į nepriklausomybę tiesusio Sąjūdžio idealais ir tikslais. Vėl išsikovota valstybė turėjo tapti saugiais ir tvirtais lietuvių tautos ir visų šiai valstybei ištikimų šalies piliečių namais. Ji turėjo laiduoti visų šalies piliečių sanglaudą, santarvę, dvasinę, moralinę ir politinę vienybę ir bendrąjį gėrį.Tačiau šis tikslas nebuvo įgyvendintas. Lietuvos valstybė, kaip tautos namų ir bendrojo gėrio laiduotojos vizija, liko svajonė. Atėjo laikas ją prikelti ir pagaliau paversti tikrove. Tai įmanoma padaryti tik vėl, kaip Sąjūdžio laikais, sutelkus kolektyvinę tautos politinę valią.

Artimiausias jos telkimo žingsnis galėtų ir privalėtų būti nacionalinė piliečių politinės valios manifestacija „Už kovo 11-osios Respublikos idealus“. Būtina prisiminti atkurtos Lietuvos valstybės idealą ir jį atspindėjusius Sąjūdžio programinius siekus. Privalome pareikalauti valdžios pradėti šalyje įgyvendinti esmines permainas, kurios leistų išlikti išsivaikščiojančiai tautai ir padėtų išsaugoti paskutinius suverenumo likučius prarandančią ir baigiančią išnykti didžiulėmis pastangomis ir aukomis atkurtą Lietuvos valstybę.

Kovo 11 d. 16 val. nuo Katedros aikštės įvyks jau tradicinėmis tapusios patriotinės eitynės. Jos būdavo savaip prasmingos, demonstruojančios, kad Lietuvoje dar yra jos tautos ir Lietuvos, kaip nacionalinės valstybės idėjai atsidavusių patriotų. Tačiau, keičiantis politinei situacijai, turi plėstis ir pačių eitynių prasminis laukas.  Nuo savęs demonstravimo ir abstraktaus šventimo laikas pereiti prie esminių politinių reikalavimų už Kovo 11-osios Lietuvos valstybę.

Mūsų reikalavimai gali būti išgirsti tik tuo atveju, jeigu jie nuskambės kaip vieningas ir tvirtas vėl besitelkiančios tautos balsas. Kad jis nuskambėtų ir būtų išgirstas, būtina vardan Kovo 11-osios Lietuvos idealo peržengti visus antraeilius pasaulėžiūrinius ir vertybinius nesutarimus bei ginčus ir pakilti virš siaurų socialinių, profesinių ir partinių interesų.

Tikėdami, jog tai įmanoma, kviečiame surengti tikrai nacionalinę manifestaciją, kuri visiems mums primintų ir įpareigotų veikti drauge dėl vienintelio tikslo: IŠSAUGOTI LIETUVĄ.

http://www.vilniausforumas.lt/2018/03/vilniaus-forumas-del-nacionalines.html 

Vilniaus forumo vardu

Koordinatorius

Arnas Simutis 

El. paštas: info@pilieciai.lt , www.vilniausforumas.lt