Aktualijos

Dėl nacionalinės premijos

Written by Redakcija · 2 min read

NELEISKIME niekinti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Laisvės
Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininko generolo Jono
Žemaičio-Vytauto, partizanų, sukilėlių, gulagų ir kalėjimų kankinių
atminimo.
GARBĖ LAISVĖS KOVOTOJAMS!
Prašome viešinti.
Prof. Ona Voverienė, Leonas Kerosieriui, Kęstutis Balčiūnas
2019-01-17

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO  VILNIAUS  SKYRIAUS  TARYBOS,

LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ SĄJUNGOS VALDYBOS,

LIETUVOS MOTERŲ LYGOS ATSTOVŲ       KREIPIMASIS

 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTEI DALIAI GRYBAUSKAITEI        

                                                             2019-01-17

Kopijos žiniasklaidai 

      Tikėdamiesi, deramos pagarbos didvyriams, kritusiems už mūsų laisvę, reikalaujame, kad LR Prezidentės vardu būtų paprašyta iš naujo peržiūrėti M.Ivaškevičiui skiriamos premijos tikslingumą, įvertinant jo brutalų išsityčiojimą iš ketvirtojo LR Prezidento, Lietuvos partizanų vado, generolo Jono Žemaičio – Vytauto ir tuo pačiu viso pokario Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžio, daug neigiamų atsiliepimų sulaukusiame romane ŽALI.

      Manytume, kad dabartinė LR Prezidentės pozicija, turėtų būti griežta, ginant Lietuvai ypač nusipelniusių didvyrių atminimą, jų garbę bei orumą. Tas pačias mintis 2019-01-13 iškilmingo posėdžio metu LR Seimo salėje, visų už Tėvynę ir Laisvę kritusių bei gyvųjų partizanų vardu išsakė buvęs partizanas, politinis kalinys Jonas Kadžionis.  Įsiklausykite!

      Pats faktas, jog Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijai vadovauja prieštaringai vertinama, dar 1975m. į Komunistų partijos gretas įstojusi ir jos idėjas aktyviai propagavusi pirmininkė V.Daujotytė, nėra priimtinas didžiajai, nuo komunistinės ideologijos atsiribojusiai mūsų visuomenės, tame tarpe ir Lietuvos menininkų bendruomenės daliai.

      Dar kartą prašome LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės pasiteirauti Nacionalinių kultūros ir meno premijų komisijos ar svarstant M.Ivaškevičiaus kandidatūrą buvo įvertintas jo kūrinys ŽALI, paniekinęs bei apšmeižęs Lietuvos Laisvės kovas ir jose žuvusių bei komunistinio gaivalo žiauriai nukankintų didvyrių atminimą.

      Konkrečius, savo šaliai ir tautai nusipelniusius asmenis tikraisiais vardais bei pavardėmis įvardijantys, jų garbę bei orumą žeminantys veikalai negali būti teisinami ir dangstomi „meniniais sprendimais“, „autoriaus išmone“ ir kita. Tai kriminalinis nusikaltimas, už kurį taikytina baudžiamoji atsakomybė. Labai gaila, jog tai toleruoja LR prezidentūra.

      Esame įsitikinę, jog pretendentų sąraše yra žymiai vertesnių, ne mažiau talentingų ir neabejotinai aukštesnės moralės menininkų, vertų šios premijos.

      Dėsime pastangas, kad minėtoje premijų komisijoje artimiausioje ateityje nebeliktų paskui save komunistinį praeities šleifą velkančių jos narių. Tai Lietuvos gėda!

      2019- tieji metai Lietuvoje, be kita ko, skelbiami ir Jono Žemaičio  – Vytauto metais. LR Prezidentei viešai neišsakius savo pozicijos dėl  M.Ivaškevičiui skiriamos Nacionalinės premijos, iš įvairiuose, svarbiuose postuose iki šiol tebetūnančių dabarties funkcionierių, galimai dar ne kartą sulauksime panašių akibrokštų.

       Aukščiausiajai Lietuvos valdžiai nesiimant prašomų veiksmų, neatmetame galimybės 2019-02-16 į iškilmingą minėjimą S.Daukanto aikštėje ateiti su patriotinių organizacijų vėliavomis, perrištomis juodu kaspinu, tokį patį segėdami apsiaustų atlapuose.    

       Esame įsitikinę, kad LR prezidentūra gerbs ketvirtąjį Lietuvos Prezidentą taip, kaip mes gerbiame aštuntąjį.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriau tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjungos ir Lietuvos Baikerių Kongreso bendrų veiksmų koordinatorius Kęstutis Balčiūnas

Lietuvos moterų lygos pirmininkė profesorė habilituota daktarė Ona Voverienė

  vilnius@sajudis.com,   canaris.adm@gmail.com                Tel.: 8674 38465,  8699 34880