Aktualijos

Dėl NATO vėliavų iškabinimo šalia sovietinių kareivių skulptūrų Vilniuje

Written by admin · 2 min read

NATO generaliniam sekretoriui A. F. Rasmusenui

ŽINIAI:
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui  Algirdui Butkevičiui
LR Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui  
LR Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui
LR Vidaus reikalų ministrui Dailiui Barakauskui
Lietuvos policijos generaliniam komisarui Sauliui Skverneliui
Vilniaus savivaldybės merui Artūrui Zuokui
LR Seimo nariams
Vilniaus savivaldybės tarybos nariams
Žiniasklaidai

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba I N F O R M A C I J A
Dėl NATO vėliavų iškabinimo šalia sovietinių kareivių skulptūrų Vilniuje

 

Balandžio pradžioje Lietuvos Respublikos sostinėje ant Žaliojo tilto Vilniuje šalia sovietinių skulptūrų  abiejose tilto pusėse buvo iškabintos  didelių gabaritų Lietuvos valstybės istorinė ir NATO vėliavos; viena iš NATO vėliavų pakabinta šalia sovietinių kareivių skulptūrų.

Apie tai Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba 2014 04 02 pareiškimu „Ar tinkama vieta Lietuvos istorinei ir NATO vėliavoms ant Žaliojo tilto?“ informavo Jos Ekscelenciją LR Prezidentę  Dalią Grybauskaitę, LR Seimo Pirmininkę Loretą Graužinienę, LR Ministrą Pirmininką  Algirdą Butkevičių, LR Krašto apsaugos ministrą Juozą Oleką,   LR Užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių, LR Vidaus reikalų ministrą Dailį Barakauską, Lietuvos policijos generalinį komisarą Saulių Skvernelį, Vilniaus savivaldybės merą Artūrą Zuoką, LR Seimo narius, Vilniaus savivaldybės tarybos narius ir žiniasklaidą.
Lietuvos valstybės istorinės vėliavos nuo Žaliojo tilto buvo nuimtos.  
NATO vėliavos buvo paliktos.
    Į mūsų 2014 04 02 pareiškimą dėl NATO vėliavų paniekinimo niekas nereagavo.
2014 04 10  kreipėmės į Jos Ekscelenciją LR Prezidentę  Dalią Grybauskaitę, LR Krašto apsaugos ministrą Juozą Oleką ir LR Užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių ir prašėme, kad NATO vėliavų paniekinimo akcija būtų kaip galima greičiau nutraukta.
Šiuos dokumentus viešino interneto portalai bei geros valios žmonės.  
Prieš keletą dienų   vėliavos buvo nukabintos, tačiau šiandien, Šventų Velykų   išvakarėse, vėliavos paniekinamai iškabintos pakartotinai.  
Negalime suprasti mūsų valstybės vadovų, kurie priima šią provokacinę akciją kaip normą. Mūsų nuomone, šiuo iškabinimu paniekinta ne tik NATO  vėliava, bet ir pati Lietuvos valstybė, kaip NATO narė.                                
    Ši NATO vėliavų iškėlimo akcija šalia sovietinių kareivių skulptūrų yra ypač įžūli šių dienų tarptautinės situacijos kontekste.
 Mes prašome Jūsų kompetentingo įsikišimo, kad ši NATO vėliavų paniekinimo akcija būtų kaip galima greičiau nutraukta.
    Pridedame fotografijas su NATO vėliavomis šalia sovietinių kareivių skulptūrų.

Tarybos pirmininkas  L.Kerosierius

Tarybos istorinės grupės vadovas   G.Adomaitis

Atsakingasis sekretorius  A. Budriūnas.
Tarybos narys  J. Kuoras
 Tarybos narys, fotožurnalistas   J. Česnavičius
Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,  V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, F. Petkus, V. Ramanauskas,  P. Rutkauskas, R. Simonaitis,  P. Sakalauskas, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

    
Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,.
Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111+370 5 231 8111 ,    
P. Rutkauskas: + 370 699 37691+ 370 699 37691 , G. Adomaitis  + 370 611 30131+ 370 611 30131 
el. p. vilnius@sajudis.com       
www.sajudis.com