Aktualijos

DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS PRIPAŽINIMO  ČĖČĖNIJOS RESPUBLIKAI IČKERIJAI

Written by Redakcija · 3 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 8 metai 

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA 

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen

Seimo nariams

ČĖČĖNŲ TAUTAI

UKRAINOS ŽMONĖMS

GEROS VALIOS ŽMONĖMS

Žiniasklaidai

K R E I P I M A S I S  DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS PRIPAŽINIMO  ČĖČĖNIJOS RESPUBLIKAI IČKERIJAI

                Vilnius,  2022-11-27

    PRIMENAME, kad 

  1. 1999-09-06 Čėčėnija tapo Nepriklausoma
  2. 1991-10-27 Čėčėnijoje buvo išrinktas Parlamentas ir Prezidentas
  3. 1991-11-01 Prezidentas Džocharas Dudajevas oficialiai paskelbė ČĖČĖNIJOS NEPRIKLAUSOMYBĘ
  4. 1991-11-02 Čėčėnijos Parlamentas patvirtino Prezidento įsaką apie ČĖČĖNIJOS NEPRIKLAUSOMYBĘ
  5. 1994-12-11 į Čėčėniją įsiveržė apie 40 tūkst Rusijos kareivių su daugiatūkstantine karine technika. Karas Čėčėnijoje tebesitęsia iki šiol – buvo nužudyta apie 300 tūkst čėčėnų ir padaryta žalos daugiau kaip už 300 milijardų JAV dolerių
  6. 1996-04-21 Rusija nužudė pirmąjį Čėčėnijos Respublikos Prezidentą Džocharą Dudajevą
  7.  1997-05-12 Prezidentai Borisas Jelcinas ir Aslanas Maschadovas pasirašė Taikos Sutartį.

RUSIJA NESILAIKO TAIKOS SUTARTIES.

Rusija 2013-2014 metais pradėjusi karą Ukrainoje, kuris  nuo 2022-02-24 tebesitęsia iki šiol. 

PRIMENAME, kad 2000 metų birželio 12 –14 dienomis Lietuvos sostinėje Vilniuje pirmą kartą pasaulio istorijoje vyko Tarptautinis kongresas “Komunizmo nusikaltimų įvertinimas”. Jame dalyvavo 24 valstybių atstovai, kurie įsteigė Tarptautinį Vilniaus Visuomeninį Tribunolą (toliau Tribunolas), daugelio žmonių pavadintą “Niurnbergas-2”. Kongresas pavedė Tribunolui teisiniu, politiniu ir socialiniu požiūriu įvertinti komunizmo ideologiją, nusikalstamas komunistų sukurtų režimų veikas.  Jis išklausė 15 valstybių atstovų kaltinimus, tame tarpe ir Čečėnijos Respublikos Tribunolas nuosprendį paskelbė 2000-09-27 d.

Tribunolas Rusijos veiksmus Čečėnijos Respublikos Ičkerijos teritorijoje pripažino kaip   nusikaltimų taikai, žmogiškumui, karinių nusikaltimų ir genocido požymius.                   

PRIMENAME,  kad Tarptautinio Vilniaus Visuomeninio Tribunolo NUOSPRENDYJE tvirtinama: 

 1.Atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad pasaulyje tebevykdomi nuožmūs nusikaltimai taikai, karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui (genocidas). Pasaulio visuomenė, valstybės ir ypač didžiųjų valstybių vadovai buvo ir tebėra abejingi nekaltų  žmonių naikinimo.

     6.Tarptautinis Vilniaus Visuomeninis Tribunolas vertina karą prieš Čečėniją kaip tęstinę Rusijos imperializmo ir buvusios komunizmo doktrinos samplaiką, pasireiškiančią akivaizdžiu čečėnų tautos genocidu.

     14. Tarptautinio Vilniaus Visuomeninio Tribunolo nuosprendį, jo surinktus įrodymus būtina pateikti Jungtinių Tautų Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui.Tribunolo nuosprendis neskundžiamas.

PRIMENAME, kad daugybė geros valios žmonių nuo pat Rusijos įsiveržimo į Čėčėniją prašo pagalbos ir laisvės Čėčėnijos Respublikai Ičkerijai. 

PRIMENAME, kad Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba 2017-02-15 prašydama pagalbos Čėčėnijos Respublikai Ičkerijai rašė Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui, Jo Ekscelencijai Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentui Donaldui Trumpui, Jo Ekscelencijai Europos Parlamento Pirmininkui Antonio Tajani, Jo Ekscelencijai  Europos  Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos Pirmininkui Sebastian  Kurz,  Jos Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentei  Daliai Grybauskaitei, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Viktorui Pranskiečiui, Lietuvos Respublikos Seimo nariams, ČEČĖNŲ TAUTAI.

Tarptautinės organizacijos ir pasaulio valstybių lyderiai neįvertino Rusijos karo veiksmų Čečėnijoje, vykdomų prieš visą tautą. Nepareikalavo Rusijos atsakomybės už nusikaltimus čečėnų tautai. Kur teisė ir teisingumas?

NEPRIKLAUSOMĄ ČĖČĖNIJĄ RUSIJA PAVERTĖ GENOCIDO POLIGONU.

Siekiant panaikinti Rusijos agresyvius veiksmus prieš nepriklausomas valstybes, siekiant užtikrinti humanizmą, teisingumą ir tarptautinių teisių laikymąsi, kad neteisėtas precedentas prieš nusikaltimus prieš čečėnų tautą nebūtų įkvepiančiu motyvu nusikaltimams PRAŠOME LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ PRIPAŽINTI ČĖČĖNIJOS RESPUBLIKOS IČKERIJAI NEPRIKLAUSOMYBĘ. 

.

Tarybos pirmininkas                                                  L. Kerosierius 

Pirmininko pavaduotojas                                           G. Adomaitis 

Pirmininko pavaduotoja                                             R. Jakučiūnienė                           

Pirmininko pavaduotojas                                           V. Jakubonis

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas,  A. Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas,  J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva,  A. Gelumbauskaitė, L. Grigienė,  P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A. Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas,  K. Milius, E. Mirončikienė,   V. Rizgelis, G. Rotomskienė,  L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas                 

Pasiteiravimui:    L. Kerosierius tel 8674 38465

Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,    

el. p.     vilnius@sajudis.com     www.sajudis.com