Aktualijos

Dėl neteisėtos pramogų ir restorano komplekso ,,Važiuojam – pavalgysim“ statybos Kurapatuose

Written by Redakcija · 2 min read

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų 

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba

Gudų kultūros draugija Lietuvoje

J. E. Baltarusijos Respublikos Prezidentui Aleksandrui Lukašenkai

J. E. Lietuvos Resbublikos Prezedentei Daliai Grybauskaitei

J. E. Baltarusijos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Arkivyskupui Tadevušui Kandrusevičiui

J. E. Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkui Arkivyskupui Gintarui GrušuiBaltarusijos Respublikos Užsienio Reikalų Ministrui U. Makej

Baltarusijos Respublikos Valstybės Kontrolės Komiteto Pirmininkui L. Anfimau

Minsko Apskrities Pirmininkui A. Isačankai

Baltarusijos Respublikos Kultūros Miniustrui J. Bondaru

Pramogų ir restorano komplekso ,,Važiuojam – pavalgysim“ savininkams

Žiniasklaidai

Pareiškimas dėl neteisėtos pramogų ir restorano komplekso ,,Važiuojam – pavalgysim“  statybos Kurapatuose, MŽAK 51-jame km.

Vilnius, 2018-06-20

Kurapatai, tai vieta, kur palaidoti dešimtys tūkstančių nekaltų stalininio teroro aukų, įvairių tautybių (baltarusiai, rusai, lietuviai, lenkai, žydai, latviai …) ir kilmės  žmonės. Tai ne tiesiog nebylios nežinomos aukos – tai mūsų su jumis močiutės ir seneliai, jų kaimynai, giminės, artimieji, pažįstami. Tie, kieno gyvenimus neteisėtai nutraukė ta stalininė sistema. Ir šiandien, vietoje to, kad leisti jiems ramiai ilsėtis ir laukti prisikėlimo ir amžino gyvenimo, ant jų palaikų pastatytas  pramogų ir restorano kompleksas, kur žmonės linksminsis, šoks, gers,  ir tokiu būdu pažemins jų  šventąją atmintį ir kartu savų senelių ir prosenelių atmintį.

Pagal informaciją iš viešųjų šaltinių, СТАА “БелРэстІнвест”, realizuojanti statybų projektą  apsaugos zonoje Kurapatuose,  šiurkščiai pažeidė įstatymą, ignoravo Kultūros Ministerijos ir Generalinės prokuratūros  2012 metų sprendimus.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, mes prašom Minsko srities Vykdomojo komiteto pirmininką paaiškinti, kokiu pagrindu ir kas išdavė leidimą statyti užsakovui ,,Lebedevos, IĮ“ o vėliau ir užsakovui СТАА “БелРэстІнвест”, kurie pasinaudojo gautu leidimu ir pasistatė Kurapatų memorialo apsaugos zonoje savo siaubingą  pramogų ir restorano kompleksą.

Prašome Valstybės kontrolės komitetą  paaiškinti dėl Minsko srities Vykdomojo komiteto veiksmų ir Kultūros ministerijos veiksmų, kurie leido statybas  Kurapatų memorialo apsaugos zonoje be paruošto detaliojo plano  gretimos teritorijos  plėtros ir Memorialo saugomos zonos  projekto, nustatyti kodėl Valstybėje tapo įmanoma, kad netoli masinių egzekucijų nuo Stalino represijų aukų – Kurapatų memorialo, yra pastatytas pramogų ir restorano kompleksas.

Mes reikalaujame iš BR valdžios institucijų atšaukti visus sprendimus,  susijusius su statybos leidimu saugomose ,,Kurapaty“ paminklo  zonose, ir įpareigoti Kultūros ministeriją grįžti prie projekto ,,Saugomų teritorijų (zonų) istorinio paminklo „Kurapaty”. Politinių represijų aukų mirties vieta “Projektas“, paruošto O.P.Kukunia, T.F.Koscič ir 2003-05-20 patvirtinto Kultūros Ministerijos Mokslinės Rados ( Protokolas Nr. 85), kaip vienintelio teisėto dokumento.

Pramogų ir restorano komplekso ,,Važiuojam – pavalgysim“ (buvęs pavadinimas “Bulbash sale” ) statybas pripažinti neteisėtomis.

Reikalaujame sustabdyti aktyvistų, ginančių ,,Kurapaty“ memorialą persekiojimą, ir sustabdyti visas represijas prieš juos, o jau paskirtas jiems baudas atšaukti.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas    L. Kerosierius

Gudų kultūros draugijos Lietuvoje pirminikas ir Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos narys  A. Adamkovich

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pimasis pavaduotojas, atsakingasis sekretorius  A. Budriūnas

Gudų kultūros draugijos Lietuvoje pirmininko pavaduotojas Dz. Karachun

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininko pavaduotoja  R. Jakučiūnienė

Gudų kultūros draugijos Lietuvoje tarybos narys J. Krasockij

Korespondencijai: Gudų kultūros draugija Lietuvoje, Brolių g. 9-86, LT-02155 Vilnius, Lietuva-Літва, +37064803746

www.westki.info/tbk                a.adamkovich@gmail.com          www.sajudis.com