Aktualijos

DĖL PIKTNAUDŽIAVIMO COVID-19 KRIZĖS LIETUVOJE PRETEKSTU

Written by Redakcija · 1 min read

Visuomenes tarybaRespublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai, kanceliarija@prezidentas.lt 

LR Seimui, valdybai, priim@lrs.lt

LR Vyriausybei. Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui, LRVkanceliarija@lrv.lt

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrui Linui Kukuraičiui, post@socmin.lt                 

LR Generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui, generaline.prokuratura@prokuraturos.ltLietuvos Visuomenės Taryba

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai Audrius Butkevičius ir Zigmas Vaišvila   info@lietuvosvisuomenestaryba.lt, zigmas.vaisvila@lrs.lt

2020 m. gegužės 27 diena, Vilnius

DĖL PIKTNAUDŽIAVIMO COVID-19 KRIZĖS LIETUVOJE PRETEKSTU

Š.m. gegužės 5 d. LR Vyriausybės tarpinstituciniame pasitarime pritarta LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paruoštiems LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/023169508f5b11eaa51db668f0092944?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=47bec0b5-deb5-4b33-8011-73a3b8a7ae34) ir susijusių LR Civilinio kodekso pakeitimų projektams, kuriais siekiama neteisėtai atimti iš tėvų Lietuvos Respublikos Konstitucinę teisę jiems kreiptis į teismą dėl valstybės institucijos sprendimo paimti iš jų šeimos vaiką, siūlant panaikinti LR Vaiko teisių apsaugos įstatymo 365 straipsnio (Vaiko paėmimo iš jo tėvų ir kitų vaiko atstovų pagal įstatymą tvarka) 3 dalį, nustatančią šią teisę tėvams. Š.m. gegužės 11 d. šis įstatymų projektų paketas įregistruotas svarstymui Lietuvos Seime. Privalomas įstatymo projekto registravimui Aiškinamasis raštas viešai nepaskelbtas.

Šį veiksmą, kuriuo siekiama ne tik griauti konstitucinį tautos egzistavimo pagrindą – šeimą, bet ir atimti iš tėvų konstitucinę teisę kreiptis dėl to į teismą, t.y. atimti teisę ginti vaikus ir tuo pačiu šeimą, atliktą be viešo aptarimo kovos su COVID-19 priedangoje išgąsdinus Lietuvos gyventojus, vertiname esant akivaizdžiu pasikėsimu vykdyti nusikaltimą – griauti konstitucinius valstybės pagrindus – šeimą.

Dėl šių priežasčių LR Seimo prašome viešai paskelbti šio įstatymo projekto aiškinamąjį raštą ir išregistruoti šį įstatymo projektą; LR Vyriausybę – pateikti informaciją, kieno iniciatyva ir/ar siūlymu tai daroma; Respublikos Prezidento ir Ministro Pirmininko – atleisti iš pareigų Socialinės apsaugos ir darbo ministrą; LR Generalinį prokurorą – pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šio pasikėsinimo įvykdyti antikonstitucinį (antivalstybinį) nusikaltimą.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai Audrius Butkevičius ir Zigmas Vaišvila

Lietuvos Visuomenės Tarybos Valdyba

LVT Valdybos pirmininkas Zigmas Vaišvila, įgaliotas LVT Valdybos narys Kazys Grabys