Aktualijos

DĖL PLĖŠRIŲJŲ ŽUVŲ ĮVEISIMO Į KURŠIŲ MARIAS

Written by Redakcija · 4 min read

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“

„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

L.Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui  Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Žemės ūkio ministrui Andriui Palioniui

LR Aplinkos ministrui Kęstučiui MažeikaiLR Seimo Kaimo reikalų komiteto Pirmininkui Andriejui Stančikui

LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto Pirmininkui  Juozui Imbrasui

Žuvininkystės tarybos Pirmininkui doc. dr. Egidijui Bukelskiui

Valstybės premijos laureatui daktarui Vytautui Kesminui

LR  Seimo nariams

Kaliningrado srities Gubernatoriui Antonui Alichanovui
Kaliningrado valstybinio technikos universiteto rektoriui Vladimirui Volkogonovui
Vyriausios žuvininkystės valdybos vadovui Sergiejui Kurinoj
Kaliningrado srities Žemės ūkio ministrei Natalijai Ševcovai
Vakarų Baltijos žvejybos valdybos vadovui Aleksandrui Žukovui

Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Kaliningrado, Lietuvos žvejams, valdantiems

Žiniasklaidai 

DĖL PLĖŠRIŲJŲ ŽUVŲ ĮVEISIMO Į KURŠIŲ MARIAS ir dėl

verslinės žvejybos draudimo ežeruose, Kauno mariose ir tvenkiniuose

            (LR Žuvininkystės įstatymo projektas XIIIP-1205)

                                                            Vilnius,  2019-11-11

2019-05-17 kreipėmės į Jus laišku „DĖL PLĖŠRIŲJŲ ŽUVŲ KURŠIŲ MARIOSE“   (pridedame).

Seimo vadovybė šį raštą nukreipė Seimo Aplinkos apsaugos ir Kaimo reikalų komitetams, o Vyriausybė raštą nukreipė Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijoms.

Asociacijų sąjunga „Žuvininkų rūmai“ rašte paminėtais klausimais ne vieną kartą kreipėsi į įvairias atsakingas institucijas ir politikus.

PAŽYMIME, kad Lietuvos vadovai ir politikai ir šiais metais žvejams verslininkams neleido ežeruose, Kauno mariose ir tvenkiniuose gaudyti kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius. Tai didžiausias Lietuvą valdančiųjų ir politikų „ŽYGDARBIS“ neleisti verslininkams žuvauti. TVIRTINAME, kad žuvų vandens telkiniuose yra daug. Susidaro nuomonė, kad Lietuvą valdantys ir politikai siekia, kad artėjančiuose 2020 metais Seimo rinkimuose iš žvejų mėgėjų surinks daugiau balsų negu iš žvejų verslininkų.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad Europos komisija šią vasarą uždraudė žvejams Baltijos jūroje ir Priekrantėje gaudyti menkes. Dėl to žvejų mėgėjų antplūdis į Kuršių marias didės ir daugelis stengsis gaudyti plėšrias žuvis.

Manytina, kad Lietuvą valdantys pirmą kartą nuo civilizacijos pradžios bandys spręsti lydekų ir sterkų įveisimo į Kuršių marias klausimus, nes:  

  1. 2020 metų rudenį vyks rinkimai į Seimą. Kandidatai iš žvejų mėgėjų tikisi gauti žymiai daugiau balsų negu iš žvejų verslininkų,
  2. O gal, bus pradėta drausti verslininkams gaudyti plėšrias žuvis, kad mėgėjai daugiau sugautų plėšrūnų ir labiau pasitarnautų kandidatams rinkimuose į Seimą.

PASTEBIME, kad Lietuvą valdantys labai pamilo kormoranus, kurių per pastaruosius 20 metų skaičius padidėjo beveik dešimteriopai. Kai kuriose jų populiacijose GIRIOS atrodo kaip po Tunguskos meteorito  sprogimo. Kormoranai sugauna daugiau žuvų negu žvejai verslininkai … IR VISI TYLI. Valdantiesiems ir politikams visiškai nesvarbu, kad kormoranai naikina seniausias unikalias girias, kurios turėtų būti saugomos kaip senovės paveldo objektai – jų jau niekas NEBEATSTATYS. 

KORMORANAMS LEIDŽIAMA ŽUVAUTI, O VERSLININKAMS EŽERUOSE, KAUNO MARIOSE IR TVENKINIUOSE LIETUVĄ VALDANTIEJI IR  POLITIKAI NELEIDŽIA ŽUVAUTI. Šie faktai ir aplinkybės turėtų būti įrašyti į GINESO REKORDŲ KNYGĄ.

REIKIA  BAIGTI  NIEKINTI  LIETUVOS  ŽVEJUS  VERSLININKUS   IR  SKUBIAI  LEISTI  ŽUVAUTI  EŽERUOSE, KAUNO  MARIOSE  IR  TVENKINIUOSE.

Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas                                            L. Kerosierius

Tel. +370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

 

                                                                             PRIEDAS

 

     ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“

„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

  1. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

 

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

LR Žemės ūkio ministrui Giedriui Surpliui

LR Aplinkos ministrui Kęstučiui Mažeikai

LR Seimo Kaimo reikalų komiteto Pirmininkui Andriejui Stančikui

LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto Pirmininkui  Juozui Imbrasui

Žuvininkystės tarybos Pirmininkui doc. dr. Egidijui Bukelskiui

Valstybės premijos laureatui daktarui Vytautui Kesminui

LR  Seimo nariams

Kaliningrado srities Gubernatoriui Antonui Alichanovui
Kaliningrado valstybinio technikos universiteto rektoriui Vladimirui Volkogonovui
Vyriausios žuvininkystės valdybos vadovui Sergiejui Kurinoj
Kaliningrado srities Žemės ūkio ministrei Ševcovai Natalijai
Vakarų Baltijos žvejybos valdybos vadovui Žukovui Aleksandrui

Žvejams

Žiniasklaidai 

                             DĖL PLĖŠRIŲJŲ ŽUVŲ KURŠIŲ MARIOSE

                        (LR Žuvininkystės įstatymo projektas XIIIP-1205)

                                                            Vilnius,  2019-05-17

PAŽYMIME, kad 2018  ir šiais metais ne vieną kartą buvo kreiptasi į atsakingas Lietuvos institucijas, kad į Kuršių marias būtų įveisiamos plėšrios žuvys, kadangi pastaraisiais metais  labai sumažėjo plėšriųjų žuvų (lydekų, sterkų, vėgėlių ir ešerių) sugavimai.

2019-05-13 d. Lietuvos Žuvininkystės taryba svarstė klausimus apie planuojamus žuvų įveisimus 2021-2025 metais.

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad šiame plane VISIŠKAI NENUMATYTAS PLĖŠRIŲJŲ ŽUVŲ ĮVEISIMAS Į KURŠIŲ MARIAS. Į ŠIAS PASTABAS NESUREAGAVO nei Žemės ūkio, nei Aplinkos  ministerijų atstovai.

            ŽINOMA, kad Lietuva beveik neskiria jokio dėmesio dėl žuvų įveisimo į Kuršių marias.

SUSIDARO NUOMONĖ, kad Lietuvos politikai ir valdininkai siekiantys rinkimuose gauti daugiau balsų iš žvejų mėgėjų GALI VIENĄ DIENĄ PASIŪLYTI uždrausti verslininkams Kuršių mariose gaudyti plėšrias žuvis arba sieks visiškai uždrausti verslinę žvejybą Kuršių mariose sugalvoję MOTYVĄ, kad Kuršių marias nualino žvejai verslininkai. 

            PRAŠOME Lietuvos vadovus tartis su Kaliningrado srities vadavais ir išsiaiškinti kylančias grėsmes dėl žuvų išteklių būklės Kuršių mariose, dėl sūrainio antplūdžio į Kuršių marias gilinant Klaipėdos uostą ir imtis kuo skubiausių priemonių, kad  Kuršių marios būtų labai patrauklios žvejams mėgėjams ir žvejams verslininkams.

            PASTEBIME, kad žemdirbiai investuoja milžiniškus pinigus, kad gauti kuo didesnį derlių arba gyvulių prieaugį. IMKIMĖS šiuolaikinių technologijų, kad MĖLYNIEJI PLOTAI DUOTŲ KUO DAUGIAU NAUDOS  ŽMONĖMS.        Europos Sąjunga prašo gausinti žuvų išteklius, kadangi jūrų ir vandenynų  produktyvumas krenta ir nebepatenkina žmonijos poreikių.

ATKREIPIU  dėmesį, kad Lietuvos Seime svarstomos Žuvininkystės įstatymo pataisos ĮSTATYMU uždrausti ežeruose, Kauno mariose ir tvenkiniuose gaudyti kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius.

Lietuvoje  tyvuliuoja  apie 3000 ežerų, apie 1500 tvenkinių ir apie 29 tūkst. upių, upelių bei kanalų ir Kuršių marios.

LR Žuvininkystės įstatyme  rašoma, kad verslinė žvejyba leidžiama vadovaujantis  žuvininkystės tyrimų duomenimis didesniuose kaip 200 ha vidaus vandenų telkiniuose. Tokių valstybinių telkinių yra 99.

LIETUVOS POLITIKAI ir įvairiausio rango valstybės pareigūnai NUOLATOS MELUOJA VISAI LIETUVAI, kad žvejai verslininkai nualino vandens telkinius, apstato ežerus tinklais, brakonieriauja ir trukdo žvejams mėgėjams žuvauti. PAŽYMIME, kad žvejai verslininkai žuvaudavo 10 – 15 ežeruose ir išgaudydavo TIK APIE 20 procentų skirtų žuvų kvotų. Vykdant  melagingą karą prieš žvejus verslininkus LIETUVOS VALDŽIA nuo 2013-01-01 Kauno mariose, o nuo 2014-01-01  valstybiniuose ežeruose ir tvenkiniuose  NELEIDŽIA verslininkams gaudyti  kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius.

KONSTATUOJU, kad  visame  PASAULYJE  skatinamas  smulkusis žvejybos verslas ir  šviežių žuvų pardavimas, o LIETUVOS VADOVAI ir POLITIKAI PIKTAVALIŠKAI  DRAUDŽIA ir rengiasi tai ĮTEISINTI  ĮSTATYMU!!! 

Šis įstatymas bus pasaulyje analogų neturintis smulkaus verslo DRAUDIMO REGLAMENTAS, kai paminėtuose vandens telkiniuose yra labai daug  žuvų.  Susidaro nuomonė, kad  Seimo ir Vyriausybės narių bei valstybės pareigūnų SVARBIAUSIAS TIKSLAS yra  atimti darbą iš žmonių, skurdinti juos, didinti socialinę atskirtį ir išvaryti kuo daugiau žmonių iš Lietuvos.

PRIDEDU 2019-04-01 dienos  valstybių ir institucijų vadovams   Donaldui Trumpui, Xi Jinpingui, Theresa May, Emmanuel Macron ir kitiems laišką “LEISKIME VIDAUS VANDENŲ ŽVEJAMS VERSLININKAMS ŽUVAUTI“.  

PRAŠAU Kaliningrado srities vadovus, mokslininkus, politikus, specialistus, studentus  ir žvejus atkreipti dėmesį į šį laišką.

Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas                                            L. Kerosierius

Tel. +370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com