Aktualijos

DĖL PRIESAIKOS VYKDYMO

Written by Redakcija · 2 min read

     ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“

„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

  1. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com 

 Dokumentas teikiamas elektroniniu paštu

Jo Ekscelencijai LR Prezidentui Gitanui Nausėdai

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui SkverneliuiKANDIDATAMS į LR Vyriausybės narius: LR Žemės ūkio ministrui Giedriui Surpliui, LR Aplinkos ministrui  Kęstučiui Mažeikai, LR socialinės  apsaugos ir darbo ministrui Linui Kukuraičiui, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrui   Algirdui Monkevičiui, LR Sveikatos apsaugos ministrui Aurelijui Verygai, LR Ekonomikos ir inovacijų ministrui Virginijui Sinkevičiui, LR Susisiekimo ministrui Rokui Masiuliui, LR Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui, LR Krašto apsaugos ministrui Raimundui Karobliui, LR Teisingumo ministrui Juozui Bernatoniui, LR Finansų ministrui Viliui Šapokai, LR Vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui

LR Seimo nariams

Žvejams

Žiniasklaidai

DĖL PRIESAIKOS VYKDYMO

          Vilnius,   2019-07-18

Lietuvoje  tyvuliuoja  apie 3000 ežerų, apie 1500 tvenkinių ir apie 29 tūkst. upių, upelių bei kanalų ir Kuršių marios.

LR Žuvininkystės įstatyme  rašoma, kad verslinė žvejyba leidžiama vadovaujantis  žuvininkystės tyrimų duomenimis didesniuose kaip 200 ha vidaus vandenų telkiniuose. Tokių valstybinių telkinių yra 99.

Jau daugelį metų atsakingiausioms Lietuvos institucijoms ir eilei pasaulio valstybių vadovams rašome laiškus, kad  nuo 2013-01-01 Kauno mariose, o nuo 2014-01-01  valstybiniuose ežeruose ir tvenkiniuose didesniuose kaip 200 ha išskyrus Kuršių marias NELEIDŽIAMA verslininkams gaudyti  kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius ir kitas menkavertes žuvis.

PAŽYMIME, kad   APLINKOS MINISTERIJA ir asociacijų sąjunga „Žuvininkų rūmai“ ne vieną kartą lentelėse yra teikę informaciją, kad 68 ežeruose prekinių žuvų yra apie 800 tonų.

Kiekvienas valstybės vadovas ir politikas padėjęs ranką ant LR Konstitucijos prisiekė tardamas: „ …, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Res­publikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą, prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man Dievas!“

Konstatuojame, kad buvę Aplinkos ministrai V. Mazuronis, K. Navickas ir dabartinis ministras K.   Mažeika NEVYKDO KONSTITUCINIO LR Žuvininkystės įstatymo reikalavimų ir neskiria limitų ežeruose, Kauno mariose ir tvenkiniuose gaudyti  kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius ir kitas menkavertes žuvis. PRIMENAME, kad 2019-03-27 dieną Vyriausybės posėdyje 12 ministrų su premjeru priešakyje nutarė ĮSTATYMU UŽDRAUSTI VERSLINĘ ŽVEJYBĄ vandens telkiniuose didesniuose kaip 200 ha išskyrus Kuršių marias.  

ŠVENTUOSE RAŠTUOSE RAŠOMA, kad 12 apaštalų buvo uolūs Jėzaus Kristaus mokiniai ir krikščionybės skelbėjai. Apaštalas Petras žvejys iš Kafarnaumo Galilėjoje buvo žvejų globėju.

Lietuvos premjeras S. Skvernelis su sau pavaldžiais ministrais INCORPORE grubiai pažeidinėja Žuvininkystės įstatymą, neleidžia smulkiems verslininkams gaudyti paminėtų žuvų ir nepaaiškina  dėl kokių priežasčių tai daroma. PAŽYMIME, kad Lietuvoje nebuvo stichinių nelaimių ir FORSE MAJEURE aplinkybių. PRIMENAME, kad nei Prezidentė, nei Seimo Pirmininkas, nei Ministras Pirmininkas, nei Aplinkos ministras, nei seimūnai nebuvo žvejų verslininkų globėjais, bet juos nuolatos niekino ir kaltino nebūtais dalykais.

GERBIAMAS Prezidente, pokalbiuose formuojant Lietuvos Vyriausybę prašome S. Skvernelio, kandidato į Aplinkos ministrus ir į kitų ministerijų vadovus paprašyti paaiškinti ar teisingai buvo elgiamasi kai nuo 2015-01-01 buvo pažeidinėjamas Žuvininkystės įstatymas ir nebuvo skiriami limitai  ežeruose, Kauno mariose ir tvenkiniuose gaudyti  kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius ir kitas menkavertes žuvis. Prašome išreikalauti iš visų kandidatų prievolės vykdyti LR Žuvininkystės įstatymo reikalavimus, atšaukti 2019-03-27 Vyriausybės nutarimą dėl verslinės žvejybos uždraudimo įstatymu gaudyti žuvis didesniuose kaip 200 ha išskyrus Kuršių marias ir nedelsiant skirti limitus aukščiau paminėtoms žuvims gaudyti 2019 m.

Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas  L. Kerosierius

Tel. +370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com