Aktualijos

Dėl priešvalstybinio mitingo Seime

Written by admin · 56 sec read

Iš pareigų nesitraukiantis Seimo vicepirmininkas J. Narkevičius balandžio 24 d. Seime rengia priešvalstybinį mitingą, pavadintą konferencija „Suvienodintas lietuvių kalbos egzaminas – iššūkis ir pasekmės abiturientui, mokytojui, mokyklai“. Mitingo tikslas – pažeisti Konstituciją, Valstybinės kalbos, Švietimo ir kitus įstatymus, mokinių teises ir daryti spaudimą Švietimo ir mokslo ministerijai, Seimui, egzaminų komisijai dėl to, kad prieš Seimo rinkimus liktų kuo daugiau nuolaidų Lenkų rinkimų akcijos aktyvistams.

Konferencija šio renginio negalima vadinti dėl šių priežasčių: 1) lietuvių kalbos institucijų, organizacijų atstovų kalbos, diskusija šios „konferencijos“ programoje nenumatyta, švietimo tvarką „vertins“ tik V.T omaševskio partijos nariai, jiems pavaldūs mokytojai, 2) žodžio negauna mokyklos, mokytojai, tėvai, nepavaldūs Vilniaus, Šalčininkų rajonų savivaldybėms, 3) švietimo įstaigų vadovų vardu kalbės jų neįgaliotas V. Tomaševskio rėmėjas A. Blaškevičius, o tėvų vardu – prieškonstitucinių mitingų organizatorė R. Cytacka, 4) klausimas vėl vadinamas tautinių mažumų problema, bet nė vienai nuo V. Tomaševskio nepriklausomai tautinių mažumų organizacijai ar mokyklai žodis taip pat nesuteikiamas: nebus net Tautinių bendrijų tarybos, Lietuvos Sandraugos, rusų, žydų, gudų mokyklų bei organizacijų atstovų, Lenkų rinkimų akcijos opozicijos, Lenkijos lietuvių mokyklų ar Latvijos lenkų mokyklų atstovų, 5) mitingo rezoliuciją pateiks taisyklingai valstybinės kalbos per 25 metus neišmokęs J.Narkevičius, Valstybinės kalbos įstatymo nesilaikanti R. Cytacka, o „balsuos“ jų atrinkti partiečiai.

Prašome organizuoti objektyvų valstybinės kalbos egzamino aptarimą, išvengiant aukščiau minėtų dalykų.

Pagarbiai Hab. dr. Kazimieras Garšva, Lietuvių kalbos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, „Vilnijos“ draugijos pirmininkas, a.d. 1665, LT-07006 Vilnius-10
propatria.lt