Aktualijos

Dėl sovietinių skulptūrų pašalinimo nuo Žaliojo tilto

Written by admin · 1 min read

  Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Danguolei Navickienei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Žiniasklaidai    
P R A  Š Y M A S  Dėl  sovietinių skulptūrų pašalinimo nuo Žaliojo tilto
Vilnius,  2014-10-15

Nuo Nepriklausomybės atkūrimo dienų komunizmo aukos, laisvės kovotojai, sąjūdininkai ir daugybė Lietuvos žmonių reikalauja nukeldinti sovietines skulptūras nuo Žaliojo tilto Vilniuje.
Daugybė Lietuvos žmonių, organizacijų, tame tarpe ir Vilniaus Sąjūdžio taryba, daug kartų kreipėsi į aukščiausias Lietuvos organizacijas, valstybės tarnautojus  ir Vilniaus savivaldybės tarybą dėl sovietinių skulptūrų nukeldinimo nuo Žaliojo tilto.

Su kai kurių valdininkų pritarimu ant Žaliojo tilto, šalia sovietinių skulptūrų, buvo kabinamos NATO ir Lietuvos  istorinė vėliavos ir  organizuojami  renginiai.

LIETUVĄ IR VILNIŲ VALDŽIUSIŲJŲ IR VALDANČIŲJŲ VALIA SOVIETINĖS SKULPTŪROS TEBESTOVI ANT ŽALIOJO TILTO.

Pasaulyje nepraktikuojama statyti ir prižiūrėti paminklus užkariautojams, pavergėjams ir tautų budeliams. Tačiau Lietuvoje – kitaip. Čia aukščiausios institucijos ir  tautos išrinktieji gerbia tautos budelius ir kolaborantus.
Komunizmo vadai ir kolaborantai išžudė apie 100 milijonų žmonių visuose pasaulio kontinentuose ir padarė žmonijai sunkiai suskaičiuojamus nuostolius. Per 50 komunistinio genocido metų Lietuva prarado apie 1 milijoną žmonių, buvo padaryta materialinės žalos maždaug už 830 milijardų JAV dolerių. Už šias netektis ir nuostolius tautos išrinktieji –  valdžiusieji ir valdantieji puošia LIETUVĄ komunistinės ideologijos  palikimu. Sovietinių skulptūrų demonstravimas ir komunistinės ideologijos propagavimas komunizmo aukoms ir valstybę gerbiantiems žmonėms sukelia pasipriešinimo ir nepagarbos aukščiausioms institucijoms bei išrinktiesiems jausmus. 

Prašome Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimą imtis iniciatyvos spręsti   sovietinių skulptūrų pašalinimo nuo Žaliojo tilto klausimus. Prisiminkime Sąjūdžio apyaušrio patirtį, kai labai operatyviai buvo sprendžiami svarbiausi valstybės atstatymo ir komunistinės ideologijos likvidavimo klausimai.

Gerbkime komunizmo aukas. Puoselėkime ir saugokime patriotinius jausmus.
Tarybos pirmininkas L. Kerosierius   
Istorinės grupės vadovas G. Adomaitis
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai:
G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, A. Augulis, A. Bagdanavičienė, K. Balčiūnas, A. Baranauskienė, S. Boreika, A. Budriūnas,  I. Buinickaitė, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis,  P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, J. Jaramaitienė, J. Kaminskaitė, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,  V. Nivinskienė, J. Parnarauskas, V. Ramanauskas,  P. Rutkauskas, R. Simonaitis,  P. Sakalauskas L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas
    Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Vilnius, Sąjūdis,. Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837, L. Kerosierius: +370 5 231 8111,    P. Rutkauskas: + 370 699 37691. Adomaitis:   + 370 611 30131                          el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com