Aktualijos

DĖL TEISĖJOS RŪTOS PALUBINSKAITĖS

Written by Redakcija · 2 min read

Visuomenes taryba

Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei 

Teisėjų Tarybai 

2019 m. vasario 28 d. Vilnius 

DĖL TEISĖJOS RŪTOS PALUBINSKAITĖSCivilinėje byloje Nr. eB2-496-343/2019 Kauno apygardos teisme teisėja Rūta Palubinskaitė 2017-11-16 Kauno apygardos teismo nutartimi iškėlė bankroto bylą asociacijai „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga“, bankroto administratoriumi paskyrė Darių Jasaitį.

LR JAR duomenys apie šią asociaciją patvirtina, kad ji buvo įregistruota kaip visuomeninė organizacija, o nuo 2004-02-14 pagal LR asociacijų įstatymo 18 str. perregistruota į asociaciją.

Be jokių pakeitimų viešame LR JAR registre šios asociacijos bankroto administratorius D. Jasaitis teismams teikia dokumentus ne asociacijos, o VšĮ „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga“ vardu. Teisėja R. Palubinskaitė civilinėje byloje Nr. eB2-496-343/2019 priiminėja teismo procesinius sprendimus, t.t. ir teismo nutartis, ne dėl asociacijos, kuriai šioje civilinėje byloje buvo iškelta bankroto byla, o dėl VšĮ „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga“.

Teisiškai kvalifikuoti asmenys – bankroto administratorius D. Jasaitis ir ilgametę darbo patirtį turinti teisėja R. Palubinskaitė – negali nežinoti, kad asociacija ir viešoji įstaiga yra skirtingi juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja skirtingi įstatymai, t.y. asociacijų ir viešųjų įstaigų.

Asociacija Lietuvos visuomenės taryba, kurios valdybos nariui D. Šulcui Kauno apygardos teismo teisėjos R. Palubinskaitės šioje bankroto byloje priimta 2018-07-17 Kauno apygardos nutartimi nustatyta, kad buvusiam VšĮ „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga“ vadovui Donatui Šulcui 5 metus uždrausta būti juridinio asmens renkamo kolegialaus valdymo organo nariu, 2019-01-21 prašymu kreipėsi į Kauno apygardos teismo pirmininką Nerijų Meilutį dėl administracinio šios bankroto bylos patikrinimo, nes be reorganizacijos asociacija negalėjo tapti viešąja įstaiga. JAR duomenys nepatvirtina, kad D. Šulcas būtų buvęs VšĮ „Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos“ vadovu, nes tokio juridinio asmens nebuvo ir nėra įregistruoto LR JAR.

Po šio mūsų kreipimosi į Kauno apygardos teismo pirmininką Nerijų Meilutį civilinėje byloje Nr.eB2-496-343/2019 Kauno apygardos teismo 2019-02-18 nutartimi teisėja Rūta Palubinskaitė priėmė 2017-11-16 Kauno apygardos teismo nutartį, kuria ištaisė, anot teismo, rašymo apsirikimus 2018 m. gegužės 2 d., 2018 m. gegužės 23 d., 2018 m. gegužės 24d., 2018 m. birželio 19 d., 2018 m. birželio 27 d., 2018 m. liepos 17 d., 2018 m. rugpjūčio 2 d., 2018 m. rugpjūčio 10 d. Kauno apygardos teismo nutartyse jų įžanginėje, aprašomojoje, motyvuojamojoje ir rezoliucinėje dalyse nurodant, kad „Lietuvos žmogaus teisių stebėjimo sąjunga“ yra asociacija.

Tuo atveju, jei teisėja Rūta Palubinskaitė yra teisiškai kvalifikuota, būdama ilgametę apygardos teismo teisėjos darbo patirtį turintis asmuo, ši teisėja:

– negali nesuprasti, kad asociacijos ir viešosios įstaigos veiklą reglamentuoja skirtingi įstatymai, dėl ko jos priimtos Kauno apygardos teismo nutartys civilinėje byloje Nr. eB2-496-343/2019 sukėlė neteisėtas ir skaudžias pasekmes neegzistuojančiai įmonei bei neegzistuojančios įmonės tariamai buvusiam vadovui;

– negali toje pačioje byloje suklysti daugybę kartų net aštuoniose teismo nutartyse jų įžanginėje, aprašomojoje, motyvuojamojoje ir rezoliucinėje dalyse nurodant, kad „Lietuvos žmogaus teisių stebėjimo sąjunga“ yra ne asociacija, o viešoji įstaiga;

– negali nežinoti, kad ji, kaip pirmosios instancijos teismo teisėja, negali taisyti jos priimtas įsiteisėjusias pirmosios instancijos teismo nutartis po šių nutarčių peržiūrėjimo apeliacine tvarka;

– susivokė, ką ji padarė tik po mūsų 2019-01-21 prašymo Kauno apygardos teismo pirmininkui.

Atsižvelgiant į išdėstytą, pagrįstai manome, kad teisėja Rūta Palubinskaitė:

– arba akivaizdžiai ir vienareikšmiškai sąmoningai neužtikrina nešališko bankroto bylos Nr. eB2-496-343/2019 nagrinėjimo;

– arba jos kvalifikacija ir kompetencija neatitinka reikalavimų dirbti atsakingą apygardos teismo teisėjos darbą ir vykdyti teisingumą Lietuvos valstybės vardu.

Dėl nurodytų priežasčių prašome Jus įstatymo nustatyta tvarka atleisti Kauno apygardos teismo teisėją Rūtą Palubinskaitę iš šių jos užimamų pareigų, nes aukščiau nurodytos aplinkybės diskredituoja teisingumo vykdymą ir mūsų valstybę.

Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos pirmininkas

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras    Zigmas Vaišvila

Teisingumo grupė    Kęstutis Eiva,   Tauras Jakelaitis,  Donatas Šulcas

adresai korespondencijai:                                                                                                  

Lizdeikos g. 29, Vilnius,         zigmas.vaisvila@lrs.lt

teises@lietuvosvisuomenestaryba.lt