Aktualijos

DĖL TEISĖS Į REFERENDUMĄ

Written by admin · 1 min read

Atviras laiškas Lietuvos piliečiams

Politinė valdžia tolydžio tolsta nuo Tautos: Lietuvos europarlamentarai nacionalinių interesų ginti nėra pajėgūs, o didžiąją dalį Lietuvos Seimo sudaro uždaras grupiniams interesams tarnaujančių partijų ratas. Nei per Seimo, nei per Europos Parlamento rinkimus pasiekti esminių teigiamų pokyčių valstybėje yra praktiškai nebeįmanoma.

 

Visuomenė negali ilgiau su tuo taikstytis ir išeitį mato vienintelėje veiksmingoje Lietuvos Konstitucijos jai garantuojamoje teisėje – teisėje į referendumą gyvybiškai svarbiausiu tautos ir valstybės gyvenimo klausimu. Kokia jėga glūdi Tautoje, rodo sėkmingai įgyvendintas beveik neįvykdomas reikalavimas – surinkta daugiau kaip 300 000 visos Tautos balsavimo siekiančių Lietuvos piliečių parašų.

Referendumo priešininkai, vieningu frontu užpildę vos ne visą viešąją erdvę, vardija būtus ir nebūtus referendumų pavojus, tokiu būdu neigdami ne tik atskiro referendumo, bet ir pačios konstitucinės normos priimtinumą. Tai labai pavojinga politinė tendencija.

Lietuvos Respublikos Konstitucija vienareikšmiškai sako: Lietuvos valstybę kuria Tauta, suverenitetas priklauso Tautai. Kai Tauta mato, kad jos atstovai valstybės institucijose daro Tautai nepriimtinus sprendimus ir ji neturi galimybių jų efektyviai pakeisti, Tauta ne tik gali, bet ir privalo imtis valingo Konstitucijos jai garantuojamo veiksmo – referendumo. Šiandien susiklosčiusioje situacijoje tai pareikšti būtina visų pirma.

Remdamiesi tuo, kviečiame ir raginame visus geros valios žmones telktis, vienytis ir visomis įmanomomis teisėtomis priemonėmis ginti daugiau kaip 300 000 Lietuvos Respublikos piliečių išreikštą valią. Referendumas privalo įvykti.

Pasirašo:

Eugenijus Jovaiša
Akademikas, profesorius, humanitarinių mokslų daktaras,
Lietuvos valstybinės mokslo premijos laureatas

Jonas Vaitkus
Profesorius, teatro ir kino režisierius

Vladas Garastas
Lietuvos krepšinio federacijos garbės prezidentas

Vytautas Rubavičius
Rašytojas, publicistas,
Humanitarinių mokslų daktaras

Antanas Buračas
Akademikas, profesorius,
vienas iš Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių

Rolandas Kazlas
Aktorius

Daiva Vyčinienė
Profesorė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė,
valstybinės J.Basanavičiaus premijos laureatė

Romualdas Grigas
Akademikas, profesorius, habilituotas daktaras,
Lietuvos mokslo premijos laureatas

Libertas Klimka
Profesorius, fizikas, gamtos mokslų daktaras,
mokslo istorikas, etnologas

Gediminas Storpirštis
Teatro ir kino aktorius, režisierius, pedagogas, dainų autorius

Bronius Genzelis
Habilituotas humanitarinių mokslų daktaras,
Valstybinės mokslo premijos laureatas, VDU garbės profesorius

Algirdas Martinaitis
Kompozitorius, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas,
Gedimino penktojo laipsnio ordino kavalierius

Jonas Grigas
Akademikas, profesorius,
habilituotas fizinių mokslų daktaras

Irena Regina Merkienė
Profesorė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė,
LKMA akademikė, Lietuvos mokslo premijos laureatė

Romas Pakalnis
Gamtos mokslų daktaras

Vytautas Paukštė
Teatro ir kino aktorius

Antanas Kudzys
Profesorius, buvęs LMA akademikas,
LKS dalyvis

Ramūnas Valiokas
Fizikos mokslų daktaras,
Fizinių ir technologijos mokslų centro skyriaus vedėjas

Algirdas Degutis
Profesorius, humanitarinių mokslų daktaras

Daiva Tamošaitytė
Humanitarinių mokslų daktarė,
rašytoja, filosofė

Jonas Jasaitis
Socialinių mokslų daktaras,
Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos narys

Eirimas Velička
Humanitarinių mokslų daktaras, pedagogas

Romualdas Ozolas
Filosofas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras

Elvyra Žebertavičiūtė
Teatro ir kino aktorė

Jonas Kauneckas
Vyskupas