Aktualijos

DĖL VERSLINĖS ŽVEJYBOS DRAUDIMO LIETUVOS EŽERUOSE, KAUNO MARIOSE IR TVENKINIUOSE

Written by Redakcija · 3 min read

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“

„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465,                                   e. p. leonaslabora@gmail.com 

Jo Ekscelencijai Lenkijos Respublikos Prezidentui Andžejui Dudai

Lenkijos Respublikos Seimo Pirmininkui Marekui  Kuchčinskiui

Lenkijos Respublikos Ministrui Pirmininkui Mateušui Moravieckiui

Lenkijos Respublikos Seimo nariams 

Jo Ekscelencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui NausėdaiLietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Lietuvos Respublikos Seimo nariams

ŽVEJAMS

ŽINIASKLAIDAI 

DĖL VERSLINĖS ŽVEJYBOS DRAUDIMO LIETUVOS EŽERUOSE,

KAUNO MARIOSE IR TVENKINIUOSE

Lietuvoje  tyvuliuoja  apie 3000 ežerų, apie 1500 tvenkinių ir apie 29 tūkst. upių, upelių bei kanalų ir Kuršių marios.

LR Žuvininkystės įstatyme  rašoma, kad verslinė žvejyba leidžiama vadovaujantis  žuvininkystės tyrimų duomenimis didesniuose kaip 200 ha vidaus vandenų telkiniuose. Tokių valstybinių telkinių yra 99.

PATEIKIAME INFORMACIJĄ APIE LIMITŲ SKYRIMĄ VADOVAUJANTIS LR ŽUVININKYSTĖS ĮSTATYMU VERSLINEI ŽVEJYBAI:

Aplinkos ministerijos nustatyti žuvų sugavimo limitai valstybiniuose žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose, išskyrus Kuršių marias,  2011–2014 m.

Metai Telkinių skaičius Telkinių plotas (ha) AM nustatytas limitas (kg)
Bendras Iš jų:

 

    Lydekų Lynų Karšių Sterkų  
2011 14 21 026,3 140 240 4 805 2 525 22 880 200
2012 13 20 452,9 152 770 4 705 2 525 22 680 200
2013 10 13 433,5 67 570 4 535 700 13 150 0
2014 10 12 779,8 58 870 4 600 700 9 650 0
                           

Nuo 2013-01-01 Kauno mariose, o nuo 2015-01-01  valstybiniuose ežeruose, tvenkiniuose  ir NUOMUOJAMUOSE vandens telkiniuose išskyrus Kuršių marias NELEIDŽIAMA verslininkams gaudyti  kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius ir kitas menkavertes žuvis.  Lietuvoje nebuvo nei gaivališkų kataklizmų, nei  FORSEMAJORE   aplinkybių.

2017-10-12 d. Seimo nariai  K. Mažeika, M. Majauskas V. Vingrienė ir  A. Gaidžiūnas įregistravo  Žuvininkystės įstatymo pataisas, kuriomis siūloma ĮSTATYMU uždrausti verslinę žvejybą valstybiniuose ežeruose, Kauno mariose ir tvenkiniuose

Žvejai, mokslininkai ir specialistai  10 metų  kovoja,  kad būtų leidžiama verslininkams žuvauti.

Per tuos 10 metų apie nemoralius ir neteisėtus žvejybos draudimus  Lietuvos vadovams, svarbiausioms Lietuvos institucijoms, partijoms, Seimo nariams pateikta virš 100 laiškų dėl  verslinės žvejybos žlugdymo valstybiniuose ežeruose, Kauno mariose ir tvenkiniuose.  PAŽYMIME, kad Prezidentūra, Seimo vadovybė,  Vyriausybė  ir Seimo nariai net minimaliai ŽVEJOTI VERSLININKAMS NELEIDO, nors pagal  mokslininkų tyrimus vandens telkiniuose yra daug žuvų (žiūrėk pridedamas lenteles).

Nepriklausomos Lietuvos PARTIJŲ NARIAI prieš 10 metų pradėjo TOTALINĮ vidaus vandenų žvejų verslininkų naikinimo karą.  Nuo 2015-01-01 NEBESKIRIA LIMITŲ  verslininkams gaudyti   kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius ir kitas menkavertes žuvis valstybiniuose ir  NUOMUOJAMUOSE vandens telkiniuose. Šios kadencijos partijų nariai ir Lietuvą valdantys deda milžiniškas pastangas, kad įstatymu uždrausti verslinę žvejybą. 2019-03-27 Sauliaus  Skvernelio profesionalų Vyriausybė INCORPORE  pritarė tokioms iniciatyvoms.

Mes prisimename laikus kai komunistai išbuožindavo ūkininkus ir sunkiems darbams trėmė į Sibirą, o DABARTINIAI PARTIJŲ  NARIAI ir LIETUVOS VADOVAI  nori  ĮSTATYMU visiems laikams UŽDRAUSTI verslininkams žuvauti.

Todėl 2019-04-01 laiškai buvo rašomi   Jungtinių Amerikos valstijų Prezidentui Donaldui Trumpui, Kinijos Liaudies Respublikos Prezidentui Xi Jinpingu,  Didžiosios Britanijos Premjerei Theresa May,  Prancūzijos Prezidentui Emmanuel Macron,  Europos Komisijos Pirmininkui  Jean-Claude Juncker,  Estijos Prezidentei Kersti Kaljulaid, Latvijos Prezidentui Raimondui Vėjuoniui,Lenkijos Prezidentui Andžejui Dudai, Švedijos Ministrui Pirmininkui Stefan Lofven, Vokietijos Kanclerei Angelai Merkel,  Europos Sąjungos aplinkos, jūrų reikalų ir žuvininkystės komisarui Karmenu Vella, Europos Parlamento nariams (laišką pridedame, 18 lapų).

Laiško įžangoje rašėme: „Tokie laiškai bus siunčiami atvykstančių į Lietuvą valstybių Prezidentams,  Parlamentų Pirmininkams, Ministrams Pirmininkams,  Žemės ūkio ir Aplinkos ministrams,  žiniasklaidai bei į tas valstybes kur vyks Lietuvos  vadovai, nes PASAULIS TURI SUŽINOTI, KAD VIENINTELĖJE PASAULIO VALSTYBĖJE LIETUVOJE DRAUDŽIAMA VERSLINĖ ŽVEJYBA“. Pažymime, kad taip elgiasi išrinkti politikai ir jų patvirtinta valdžia, bet ne diversantai ir okupantai iš šalies.

Daugelis Lietuvos žmonių maloniai sutiko žinią, kad išrinktasis Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda 2019-107-12 pirmam užsienio vizitui vyks į Lenkijos Respubliką.

Mes daugelį metų bendraujame su Lenkijos mokslininkais, žvejais ir specialistais. Kartu 2006-2009 dalyvavome 4-riuose INTERREG/TACIS Europos Sąjungos remiamuose projektuose. Lietuvos, Lenkijos, Rusijos Federacijos (Kaliningrado sritis), Baltarusijos, Latvijos, Ukrainos mokslininkų ir specialistų bendradarbiavimo pagrindais buvo lietuvių, anglų ir rusų kalbomis išleista knyga „Lietuvos ŽUVININKYSTĖ IX“ (2009, Vilnius, 398 puslapiai, redakcinė kolegija Algirdas Domarkas, Leonas Kerosierius, Gerda Markevičiūtė, Eugenija Nijolė Milerienė (ats. redaktorė), Vytautas Vaitiekūnas). Joje aprašyta apie verslinės žvejybos organizavimą paminėtose valstybėse (teikiame  tekstų kopijas 21 lapas). Todėl žinome, kad Lenkijos vadovaujančios institucijos skatina vidaus vandenų žvejus verslininkus gaudyti žuvis ir realizuoti šviežias arba jas perdirbus.

2019-06-29 didžiausiame Lietuvos laikraštyje „Vakaro žinios“ straipsnyje „Žuvys vandenyse, bet ne ant stalo“ rašoma: „Žvejyba Lietuvoje nuo seno yra vienas iš pagrindinių amatų“. Šiame straipsnyje Vilniaus universiteto docentas daktaras Egidijus Bukelskis aiškina: „Žuvų gausa savo vandenyse negalėtume skųstis. Turėtume mokytis iš savo kaimynų lenkų, savo žmones kur kas geriau aprūpinančiais žuvimi. Jie žuvauja apie 70 procentų ežerų plotuose. Žuvį rūko. Parduoda gyvenvietėse, prie kelių. Pas mus to negalima.“

NUOŠIRDŽIAI PRAŠOME JŪSŲ, kad Lenkijos atsakingų institucijų vadovai, politikai ir žvejai paaiškintų Lietuvos Prezidentui Gitanui Nausėdai ir delegacijos nariams apie Lenkijos vidaus vandenų žvejybos įstatymus, jų vykdymą, apie verslinės žvejybos sukuriamas darbo vietas ir apie tokios žvejybos valstybinę, ekonominę, socialinę naudą.

TURIME VILTIES, kad  Prezidento Gitano Nausėdos delegacija sugrįžusi į Lietuvą paaiškins politikams, institucijų vadovams ir Lietuvos žmonėms apie smulkaus žvejybos verslo Lenkijos ežeruose ir tvenkiniuose ORGANIZAVIMĄ ir NAUDĄ, ir PAREKOMENDUOS Lietuvos vandens telkiniuose vykdyti  smulkųjį žvejybos verslą, NELEIS  TAISYTI  LR Žuvininkystės įstatymo, o kaltininkai bus patraukti atsakomybėn ir kompensuoti žvejų patirti nuostoliai.           

Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas    L. Kerosierius

Tel. +370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com