Aktualijos

Dėl verslinės žvejybos NETEISĖTO uždraudimo

Written by Redakcija · 1 min read

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“

„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

Balsių g. Nr. 59, LT-08400, Vilnius, tel. + 370 5  231 81 11, e. p. leonaske@takas.lt

 Gerbiamam Karmenu Vella

Europos Sąjungos aplinkos, jūrų reikalų ir žuvininkystės komisarui

Dėl verslinės žvejybos NETEISĖTO uždraudimo  ir Lietuvos                       valdžios institucijų ignoravimo spręsti problemas

Vilnius, 2016-03-30

2010-03-08 Aplinkos ministras G. Kazlauskas paskelbė įsakymą  Nr. D1-185 draudžiantį   verslinę žvejybą nuo 2013-01-01 Kauno  mariose ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE)  aukštutiniame baseine  (Valstybės žinios, 2010-03-13,  Nr. 29-1365).

2013-05-17 Aplinkos ministras V. Mazuronis paskelbė įsakymą Nr. D1-353, draudžiantį verslinę žvejybą nuo 2015-01-01 visuose Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose, išskyrus Žvejybą Kuršių mariose, polderiuose, Nemuno žemupyje  ir  specializuotąją ungurių, stintelių, seliavų bei upinių nėgių žvejybą (Valstybės žinios, 2013-05-23,  Nr. 53-2648).

Daugelio žvejų verslininkų, specialistų, mokslininkų, teisininkų,  valstybės tarnautojų ir politikų nuomone šie įsakymai nuo paskelbimo dienos yra NETEISĖTI ir NIEKINIAI, nes jie prieštarauja LR Žuvininkystės įstatymo 6 straipsnio 1 punktui (Valstybės žinios, 2000, Nr. 56-1648).

Nuo šių įsakymų paskelbimo asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ nariai, žvejai verslininkai, specialistai, mokslininkai, valstybės tarnautojai, teisininkai, politikai daugelį kartų lankėsi Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijose, Seimo komitetų posėdžiuose, specialiuose renginiuose bei žvejų bendruomenių susitikimuose ir aiškinosi apie LR Žuvininkystės įstatymo viršenybę prieš  šiuos įsakymus. Šiais klausimais žvejų bendruomenių atstovus priėmė LR Prezidentės patarėjos ir LR Seimo pirmininkė. Tačiau niekas nesiėmė iniciatyvos šių klausimų nagrinėti iš esmės ir atšaukti neteisėtus įsakymus

Kelia didelį susirūpinimą tai, kad Aplinkos ministrai, neteisėtai uždraudę verslinę  žvejybą, bando įrodinėti, kad žvejai verslininkai nualino vandens telkinius. Paaiškiname, kad  Lietuvoje yra 3000 ežerų, 1500 tvenkinių ir 29000 upių, upelių bei kanalų, iš kurių tik 142 vandens telkiniuose gali būti leidžiama verslinė žvejyba.

Atkreipiame dėmesį, kad Aplinkos ministerija dažnai neatsakydavo į teikiamus vyriausybės pavedimus, užklausimus arba prašymus.

PAŽYMIME, kad Lietuvos kaimyninėse valstybėse Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ir Rusijos federacijos Kaliningrado srityje VERSLINĖ ŽVEJYBA LEIDŽIAMA ir SKATINAMA.

PRAŠOME Jūsų inicijuoti svarstymus, kad būtų panaikinti MINIMI NETEISĖTI įsakymai ir būtų leidžiama verslinė žvejyba vidaus vandens telkiniuose.

Pridedame aiškinamąjį raštą su 32 priedais, 102 lapai.

Prezidentas Leonas Kerosierius

Tarybos pirmininkas Vytautas Vaitiekūnas

Pasiteiravimui: L. Kerosierius  tel. + 370 652 77987

  1. Vaitiekūnas tel. + 370 611 61779

El. p. leonaske@takas.lt

Adresas: Leonui Kerosieriui Balsių g. 59, LT-08400, Vilnius, Lietuva