Aktualijos

Donaldo Trumpo inauguracinė kalba: „Nesvarbu, kuri partija kontroliuoja mūsų vyriausybę, svarbiausia, ar ji kontroliuojama žmonių“

Written by Biciulystė Siūlo · 5 min read
Donaldo Trumpo inauguracinė kalba: „Nesvarbu, kuri partija kontroliuoja mūsų vyriausybę, svarbiausia, ar ji kontroliuojama žmonių“Penktadienį 45-uoju Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu prisaikdintas Donaldas Dž. Trumpas (Donald J. Trump), kreipdamasis į šimtus tūkstančių pasididžiavimo savo pasirinkimu neslepiančių savo šalininkų pareiškė: „Tai jūsų momentas. Jis priklauso jums“.

Pabrėždamas savo rinkimų kampanijos pažadą „padaryti Ameriką vėl didžią“ D. Trumpas pakvietė šio tikslo siekti bendrai „mes kartu brėšime Amerikos ir pasaulio kursą daug, daug metų.“

Skelbiame visą JAV prezidento D.Trampo inauguracinę kalbą, pasakytą sausio 20 d. Vašingtone ant Kapitolijaus laiptų. Už vertimą dėkojame (alkas.lt).

Aukščiausio teismo pirmininke Robertsai, Prezidente Karteri, Prezidente Klintonai, Prezidente Bušai, Prezidente Obama, brangūs amerikiečiai ir viso pasaulio žmonės – ačiū [plojimai]!

Mes, Amerikos piliečiai, telkiamės bendrai pastangai – atstatyti mūsų šalį ir atkurti jos pažadus visiems mūsų žmonėms. Kartu mes apspręsime Amerikos vystymosi kryptį, taip pat ir pasaulio vystymosi kryptį daugeliui metų į ateitį. Mes susidursime su iššūkiais. Mes patirsime sunkumų, bet savo darbą padarysime. Kas ketverius metus mes susirenkame ant šių laiptų, kad taikiai perduotume valdžią, ir aš dėkingas Prezidentui Obamai ir pirmajai ledi Mišelei Obamai už jų maloningą pagalbą perimant valdžią. Jie buvo nuostabūs. Ačiū.

Šiandieninės iškilmės turi labai svarbią reikšmę, nes šiandien mes ne tik perduodame valdžią iš vienos administracijos kitai ar iš vienos partijos kitai, bet mes perduodame valdžią iš Vašingtono DC ir grąžiname ją jums – žmonėms [plojimai].

Per daug ilgai maža grupelė mūsų šalies sostinėje naudojosi valdžios dovanomis, o žmonės turėjo padengti visas išlaidas – Vašingtonas klestėjo, tačiau su žmonėmis nesidalijo šias turtais. Politikai gyveno prabangoje, bet darbo vietos buvo naikinamos, o gamyklos uždaromos. Isteblišmentas gynė save, bet ne mūsų šalies piliečius. Jų pergalės nebuvo jūsų pergalėmis. Jų triumfai nebuvo jūsų triumfai. Ir kai jie švęsdavo mūsų tautos sostinėje, vargstantiems žmonėms visoje šalyje nebuvo ką švęsti [plojimai].

Bet pokyčiai prasideda tiesiog čia ir dabar, nes ši akimirka yra jūsų akimirka. Ji priklauso jums [plojimai]. Ji priklauso visiems, kas šiandien susirinko čia, ir visiems, kas žiūri tai visoje Amerikoje. Tai – jūsų diena. Tai – jūsų šventė, ir tai, Jungtinės Amerikos Valstijos, jūsų šalis [plojimai].

Svarbiausia iš tiesų, ne kuri partija kontroliuoja vyriausybę, bet ar ją kontroliuoja tauta. 2017-ųjų metų sausio 20-oji įsimins kaip diena, kai tauta perėmė valstybę į savo rankas [plojimai]. Užmirštieji mūsų šalies vyrai ir moterys daugiau nebebus užmiršti! [plojimai]

Dabar jūsų klauso visi. Jūs išėjote į gatves dešimtimis milijonų ir jūs tapote dalimi istorinio judėjimo, kokio pasaulis dar nebuvo matęs. Ir šio judėjimo dėmesio centre – ypatingas įsitikinimas: valstybė yra tam, kad tarnautų savo piliečių interesams.

Amerikiečiai nori puikių mokyklų savo vaikams, saugių rajonų savo šeimoms ir gero darbo sau. Tai teisingi ir protingi teisingų žmonių ir teisingos visuomenės reikalavimai, tačiau pernelyg dideliam skaičiui mūsų piliečių tikrovė yra visiškai kita.

Moterys ir vaikai skursta mūsų miestuose, surūdijusios mūsų gamyklos išsibarsčiusios kaip antkapiai po mūsų šalį, o švietimo sistema, nors ir perpildyta pinigų, mūsų jaunuomenei ir gražiems studentams nesuteikia žinių. Nusikalstamumas, gaujos, narkotikai sugadino tiek gyvenimų, pavogė iš mūsų šalies tiek daug nepanaudotų galių. Šios amerikietiškos pjautynės turi liautis čia ir dabar [šūksniai ir plojimai]!

Mes – viena tauta, jų skausmas – tai mūsų skausmas. Jų svajonės – tai mūsų svajonės, o jų sėkmė taps mūsų bendra sėkme. Mes turime vieną širdį, vienus namus ir vieną šlovingą likimą. Šiandien duota mano priesaika – tai ištikimybės priesaika visiems amerikiečiams [plojimai].

Dešimtmečiais mes turtinome užsienio pramonę amerikietiškosios sąskaita, subsidijavome kitų šalių kariuomenes, leisdami nusilpti savajai. Mes gynėme svetimų valstybių sienas atsisakydami ginti savąsias [plojimai]. Mes leidome trilijonus trilijonų dolerių už vandenyno, tuo tarpu mūsų pačių infrastruktūra patyrė nuopuolį ir suirimą. Mes padarėme kitas šalis turtingas, tuo tarpu mūsų šalies gerovė, galia ir pasitikėjimas išnyko už horizonto. Viena paskui kitą buvo uždaromos ir išplukdomos už vandenyno mūsų gamyklos. Ir niekas negalvojo apie milijonus ir milijonus amerikiečių darbininkų – jie tiesiog buvo užmiršti. Mūsų viduriniosios klasės turtas buvo išplėštas iš jų namų ir perskirstytas visam pasauliui.

Tačiau visa tai jau praeitis, o dabar mes žvelgiame tiktai į ateitį [plojimai]. Šiandien mes čia susirinkome, kad paskelbtumėme naują priesaką – visiems miestams, visoms pasaulio sostinėms, visoms vyriausybėms. Nuo šios dienos mūsų žemę ves nauja svajonė. Nuo šiol Amerika bus pirmoje vietoje! Amerika pirmoje vietoje [plojimai]! Visi sprendimai – dėl prekybos, dėl mokesčių, dėl emigracijos, dėl užsienio politikos – bus grindžiami tuo, kiek jie svarbūs amerikiečių darbininkams ir amerikiečių šeimoms.

Mes privalome apginti savo sienas nuo kitų šalių niokojimo, šalių, kurios gamina mūsų gaminius, vagia mūsų bendroves ir naikina mūsų darbo vietas [plojimai]. Ši gynyba mums atneš klestėjimą ir jėgą. Aš kovosiu už jus kiekvienu savo atodūsiu ir aš niekada nenuvilsiu jūsų [plojimai].

Amerika vėl taps pergalinga – tokia, kokia dar niekad nebuvo [plojimai]. Mes sugrąžinsime darbo vietas, sugrąžinsime savo sienas, sugrąžinsime savo turtą ir savo svajones [plojimai].

Mes nutiesime naujus kelius, greitkelius, pastatysime tiltus, oro uostus, tunelius ir geležinkelius visoje savo nuostabioje šalyje. Mes pasistengsime žmones, gyvenančius iš paramų, sugrąžinti į darbą, kad atstatytume šalį amerikiečių rankomis ir amerikiečių darbu [plojimai].

Mes laikysimės dviejų paprastų taisyklių: pirk amerikietiškas prekes ir samdyk amerikiečius. Mes sieksime draugystės ir gerų santykių su visomis pasaulio valstybėmis, bet suprasdami, kad kiekviena tauta turi teisę savo interesus iškelti į pirmąją vietą.

Mes niekam nenorime primesti savo gyvenimo būdo. Geriau tegul mūsų pavyzdys visiems tampa švytinčiu švyturiu. Mes sušvisime, kad kiekvienas galėtų paskui mus sekti. Mes sutvirtinsime senas sąjungas ir sudarysime naujas, ir suvienysime civilizuotą pasaulį prieš radikalųjį islamiškąjį terorizmą ir visiškai ji ištrinsime nuo žemės paviršiaus. Mūsų politikos pagrindą sudarys visiška, besąlygiška ištikimybė Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir per ištikimybę savo šaliai mes vėl atrasime ištikimybę kits kitam. Kai atveri savo širdį patriotizmui, joje nelieka vietos prietarams [plojimai].

Biblija mums sako, kaip gera ir malonu, kai Dievo žmonės gyvena kartu vienybėje. Mes turime atvirai sakyti, ką galvojame, sąžiningai ginčytis dėl skirtingų nuomonių, bet visuomet siekti vienybės. Kai Amerika vieninga, Amerika – nesustabdoma [plojimai]. Neturime nieko bijoti.  Mes esame apsaugoti ir mes visada būsime apsaugoti. Mes būsime apsaugoti iškilių vyrų ir moterų, tarnaujančių mūsų ginkluotosiose pajėgose ir teisėsaugoje. O svarbiausia – mes būsime apsaugoti Dievo.

Galiausiai, mes turime daug mąstyti ir dar daugiau svajoti. Amerikoje mes žinome, kad tauta gyuoja tik tuomet, kai ji deda pastangas. Mes daugiau neklausysime politikų, kurie tiktai kalba, bet nieko nedaro. Kurie nuolat skundžiasi, tačiau nieko nesiima [plojimai]. Tuščių kalbų metas praėjo. Atėjo laikas veikti [plojimai]. Neleiskite niekam sakyti, kad kas nors yra neįmanoma. Nėra neįveikiamų iššūkių Amerikos širdžiai, kovingumui ir dvasiai. Mes nepalūšime. Mūsų šalis vėl vystysis ir klestės.

Mes stovime ant naujojo tūkstantmečio slenksčio, pasiruošę atskleisti kosmoso mįsles, išgydyti Žemę nuo ligų negandos, suvaldyti ateities energiją ir technologijas. Naujas išdidumas apsigyvens mūsų sielose ir išgydys mūsų skilimą. Atėjo laikas prisiminti seną išmintį, kurios niekuomet nepamiršo mūsų kariai: juodi mes, rudi ar balti, visuose teka raudonas patriotų kraujas [plojimai]. Visiems mums duotos vienodos laisvės, ir visi mes atiduodame pagarbą tai pačiai Amerikos vėliavai. Ir ar vaikas gimęs Detroito miesto kvartaluose, ar vėjuotos Nebraskos lygumose – abu jie mato tą patį naktinį dangų. Jų širdys prisipildo ta pačia svajone ir jie yra persmelkti gyvybės kvėpavimu to paties visagalio Kūrėjo [plojimai].

Todėl visi amerikiečiai visuose miestuose – artimuose ir tolimuose, mažuose ir dideliuose, nuo vienų kalnų ligi kitų kalnų, nuo vieno vandenyno ligi kito – išgirskite: su jumis daugiau niekada nebus nesiskaitoma [plojimai]. Jūsų balsas, jūsų viltys ir jūsų svajonės lems Amerikos likimą. Ir jūsų drąsa, ir gėris, ir meilė amžinai ves mus šiuo keliu.

Kartu mes Ameriką padarysime ir vėl stiprią. Mes padarysime Ameriką ir vėl pasiturinčią. Mes padarysime Ameriką ir vėl išdidžią. Mes padarysime Ameriką ir vėl saugią. Ir taip, kartu, mes padarysime ir vėl Ameriką didžią.

Ačiū! Telaimina jus visus Dievas ir telaimina Dievas Ameriką! Ačiū!

Dieve laimink Ameriką!

Iš anglų kalbos vertė: Alkas.lt, Jonas Vaiškūnas

tiesos.lt