Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Antrankius, LR KT teisėjams antrankius!

Written by Redakcija · 5 min read

Lietuvoje tokie laikai atėjo, kad net teisėjams antrankius uždėjo. Vieni sako  – per žiauru, nes jie – teisėjai! Kiti galvoja, kad antrankių neužtenka – į narvus, kaip žvėris, juos reikia sodinti. Viešai aikštėje, per Valstybės dieną narvuose parodai išstatyti. Ir kas čia teisus? 

Kai nusikaltėlis padaro nusikaltimą, jį pagavus ir antrankius uždeda. Teisėjai  jį teisėjai baudžia pagal nusikaltimo dydį. Kai teisėjas nusikalsta, pridengdamas nusikaltimą, tai jis nusikalsta gerokai daugiau – juk jis yra prisiekė Lietuvos valstybei, Konstitucijai. Taigi, nusikaltėlio ir teisėjo nusikaltimai nėra ekvivalentūs. Teisėjai turėtų būti baudžiami mažiausiai dešimt kartų didesne bausme, nes jie naikina Valstybės pagrindą – teisingumą. Žmonės iš tokios Valstybės išsilaksto.Yra viena rūšis teisėjų, kurie nesprendžia įprastų nusikaltėlių bylų, o sprendžia Valstybės teisinio demokratinio pagrindo bylas –  ar įstatymai ir kiti Seimo aktai, taip pat ir Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams. Tai pačios svarbiausios bylos, nes nuo jų išsprendimo priklauso visos Valstybės demokratijos, teisės ir teisingumo likimas. Tie teisėjai yra paties garbingiausio LR Konstitucinio Teismo teisėjai.

Eiliniai teisėjai nusikalsta ir jiems ypatingai retai uždedami antrankiai. Na, o kaip yra su pačiais aukščiausiais, garbingiausiais LR Konstitucinio Teismo teisėjais? Panagrinėkime detaliai konkrečius atvejus. 

Lietuvos valdžios legitimumo byla 

Taip pavadinau šią bylą todėl, kad 1990-03-11, paskelbus Nepriklausomybės aktą, turėjome legitimią valdžią, nes ji buvo išrinkta pagal tuo metu galiojančią LTSR Konstituciją, Rinkimų įstatymą ir balsavome už LR AT deputatus „vienas rinkėjas – vienas balsas.“ Balsavome kaip civilizuoto pasaulio rinkėjai.

Tačiau atkurtoje Lietuvos valstybėje atsitiko kažkas tokio, kad LR Seimo nariai, net LR Signatarai pradėjo nebesuprasti kas yra lygi rinkimų teisė, nors 1990-03-11 priimto Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 67 straipsnis apie tai labai teigia: „Deputatų rinkimai rinkiminėse apygardose yra lygūs: rinkėjas turi vieną balsą, rinkėjai dalyvauja rinkimuose lygiais pagrindais.“ 

Su LR Nepriklausomybės Akto signatarais atsitiko kažkas tragiško – ar kas nors smegenis persodino, gal kokį kompromatą po nosimi pakišo, šantažavo, nes jie pradėjo nebesuprasti ką reiškia “rinkėjas turi vieną balsą”.

Todėl, signatarų pakeistame 1992-07-07 Laikinajame Pagrindiniame Įstatyme, tas pats 67 straipsnis suredaguotas taip: „Deputatų rinkimai yra lygūs: rinkėjo balsas yra lygiavertis kiekvieno kito turinčio teisę rinkti piliečio balsui.“ 

Ėmė ir  išnyko civilizuota teisė – „rinkėjas turi vieną balsą“. Signatarai su Vytautu Landsbergiu priešakyje pasiruošė šuoliui ir priėmė 1992-07-09 antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, kuris garantuoja amžiną gaujų dominavimą Lietuvos valdžioje. Nesvarbu, kokiu pavadinimas jos bebūtų.

Bet atsitiko taip, kad jau šeštojo Seimo nariai vėl pradėjo nebesuprasti, kas per stebuklingas dalykas toji lygi rinkimų teisė, kuri įtvirtinta LR Konstitucijos 55 straipsnyje. Nors ir iki tol Seimo nariai taip pat nieko apie tai nebuvo supratę –  kiekvieną kartą vis prisiekdavo ir prisiekdavo LR Konstitucijai. Paprašyta LR Konstitucinio Teismo teisėjų išaiškinti lygios rinkimų teisės turinį. Taip 2015-10-20 ant LR KT teisėjų stalo atsirado byla Nr. 10/2015 [1]. 

Ir įvyko stebuklas. LR Konstitucinio Teismo teisėjai [1] Elvyra Baltutytė, Vytautas Greičius, Danutė Jočienė, Pranas Kuconis, Gediminas Mesonis, Vytas Milius, Egidijus Šileikis, Algirdas Taminskas, Dainius Žalimas išaiškino, kas yra toji lygi rinkimų teisė įtvirtinta LR Konstitucijos 55 straipsnyje. Galime  didžiuotis tokiais teisėjais. Bet pirmiausiai reikia suvokti kodėl reikia didžiuotis. 

Citata iš šios bylos [1] III skyriaus, kuriame  labai nuodugniai, aiškiai ir net 3 kartus pabrėžta, kad tai ypatingai svarbu demokratijai, pasitikėjimui valdžia ir t.t. : 

„2.3. Taigi, pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.“ 

Kalbant apie lygias rinkimų apygardas niekaip nesuprantama, kaip gali būti vienamandatė rinkimų apygarda lygi 141 kartą didesnei daugiamandatei rinkimų apygardai? Ar šito LR KT teisėjai irgi nepastebėjo?  Ar tik tokia jų kvalifikacija. 

Taigi, atsirgręžta į 1990-03-11 Laikinojo Pagrindinio Įstatymo 67 straipsnį : „…rinkėjas turi vieną balsą,…“. 

Nuo 1990-03-11 praėjo ketvirtis amžiaus ir atėjo toks laikas, kai Lietuvos Respublikos Seimo nariams buvo išaiškinta, kad „rinkėjas turi vieną balsą“. Ketvirtis amžiaus, Prezidentai, Vyriausybės vadovai, Seimo nariai vis prisiekė ir prisiekė Konstitucijai ir niekaip nenorėjo suprasti, kas toje Konstitucijos parašyta. Niekino Konstituciją ir tebeniekina. Tokia yra LR Signatarų pakeisto Laikinojo Pagrindinio Įstatymo pakeitimo kaina, tokia yra LR Seimo rinkimų įstatymo antikonstitucingumo kaina. Tokia yra SIGNATARŲ ir Vytauto Landsbergio antigarbė, toks yra Valstybės kelias į neteisingumo liūną. Į kokią pelkę Lietuvą vedate? 

Kalbame ne apie savo garbę amžiams sutrypusius signatarus su Vytautu Landsbergiu priekyje. Kalbame apie LR KT teisėjus, kurie išaiškino lygios rinkimų teisės turinį. Tai demokratinės teisinės Valstybės legitimios, teisėtos valdžios formavimo pagrindų pagrindas, kuris  yra privalomas visiems Seimo nariams, nors jie jo nevykdo daugiau nei ketvirtį amžiaus. Kas jie tokie – darykite išvadas. 

O ką neskundžiamai nutaria apie lygią rinkimų teisę aukščiau išvardyta LR KT teisėjų kolegija [1]: 

„Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies (2012 m. lapkričio 6 d. redakcija; Žin., 2012, Nr. 132-6666) nuostata „Rinkėjų skaičius apygardoje turi būti nuo 0,8 iki 1,2 vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus“ tiek, kiek pagal ją leidžiamas iki 20 proc. rinkėjų vienmandatėje rinkimų apygardoje skaičiaus nuokrypis nuo vidutinio rinkėjų visose vienmandatėse rinkimų apygardose skaičiaus, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio 1 daliai.” 

Kaip matome LR KT aukščiau išvardinti teisėjai aiškiai kalba apie LR Konstitucijos 55 str. 1-mą dalį – apie lygią rinkimų teisę, kuri susideda, kaip žinome iš jų išaiškinimo (III skyrius, 2.3 punktas) iš „kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą“ ir „sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių“. 

Deja,  LR KT teisėjų nutarime įvertino tik apatinę III-čio skyriaus 2.3 punkto dalį apie lygias vienmandates apygardas. Gal jie visuomet konstitucines vertybes, kaip ir šiuo atveju, skaido pusiau, skaito savo pačių išaiškinimus tik nuo antros sakinio pusės ir tik vieną pusę įvertina?  Pusė tiesos yra melas. 

Taigi, aiškiai matome, kad LR Konstitucinio Teismo teisėjai savo nutarime pačiu grubiausiu įmanomu būdu šiurkščiai sulaužė savo priesaikas LR Konstitucijai, nes nutarė, kad LR Konstitucijos lygios rinkimų teisės turinys yra viso labo apie tik apytikriai lygias vienmandates apygardas. Nors visiškai aišku, kad nė viena vienmandatė rinkimų apygarda net apytikriai negali būti lygi daugiamandatei rinkimų apygardai. Taigi akivaizdu, kad jokios lygybės tarp vienmandatės ir daugiamandatės iš pačios esmės nėra. O tai antikonstituciška! 

LR Konstitucijoje įtvirtinta lygi rinkimų teisė – pagrindas formuojant legitimią Lietuvos valdžią. Vadinasi, aukščiau paminėtieji LR KT teisėjai šiurkščiai pasikėsino į Lietuvos valstybės teisinį demokratinį pagrindą – pasisakė už antikonstitucinį, neteisėtą legitimios Lietuvos valdžios formavimą.

Aukščiausios kvalifikacijos teisėjams –  tai pats didžiausias galimas teisinis nusikaltimas, pats šiurkščiausias priesaikos sulaužymas, pasikėsinimas į Lietuvos valstybę ir to pasikėsinimo įvykdymas. Tai akivaizdus faktas: LR KT išaiškinimas dėl lygios rinkimų teisės turinio pačiu grubiausiu būdu prieštarauja LR KT nutarimui, pastarojo nenaudai.   

Išvados:

LR KT teisėjai Elvyra Baltutytė, Vytautas Greičius, Danutė Jočienė, Pranas Kuconis, Gediminas Mesonis, Vytas Milius, Egidijus Šileikis, Algirdas Taminskas, Dainius Žalimas  yra didžiausi konstituciniai nusikaltėliai, savo priesaikų šiurkščiausi sulaužytojai, įvykdę tyčinę diversiją prieš Konstituciją.

Galimai, jie gali gintis, kad jie neturi teisės pasielgti pagal LR Konstituciją ir savo nutarime neturi teisės atskleisti išaiškintos lygios rinkimų teisės turinio. Tai būtų dar didesnis absurdas.

Jiems turėtų būti uždėti antrankiai kaip pavojingiems Valstybei nusikaltėliams. Pagal LR Konstitucijos 74 straipsnį jiems turi būti įvykdyta apkalta ir kuo skubiau.  Jie turi būti įamžinti istorijoje kaip nepaprastieji nusikaltėliai Lietuvos valstybės pagrindams.  Dėl šio nusikaltimo dar ir iki šiol vyksta antikonstituciniai [2] beveik pilnai sąrašiniai rinkimai į LR Seimą. Ar nusikalstamu būdu patekę į Seimą sugebės padaryti apkaltą konstituciniams LR KT nusikaltėliams?

Taip LR KT teisėjai savo nutarimu reikšmingai prisidėjo, kad  Lietuvoje vis dar turime nelegitimią valdžią. O ką apie tai galvoja kandidatai į prezidentus?  Matau labai reikšmingą politinės ir teisinės valdžios aukščiausios korupcijos faktą, nepaprastą nusikaltimą prieš Lietuvos valstybę.  Teisminė valdžia nutarė taip, kaip reikia antikonstituciškai  užgrobusiems valdžia „politikieriams“. Taip gali spręsti tik labai nekenčiantys Lietuvos valstybės ir tautos, kariaujantys prieš ją. 

Literatūra: 

  1. 2015 m. spalio 20 d. Nr. KT27-N16/2015 LR KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU, NUTARIMAS DĖL LR SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES (2012 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI Vilnius (Byla Nr. 10/2015) (http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1518/content).

2 (http://www.ekspertai.eu/referendumai-kaip-smilkalu-dumai97757/

https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-referendumai-kaip-smilkalu-dumai/).

 joramlt@yahoo.com

2019-02-28