Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Dainius Žalimas – pasiklydęs protas

Written by Redakcija · 5 min read

Zalimas tarptaut. konere. LR KT pirmininkas Dainius Žalimas turi labai savitą, galimai “pliuralistinį” supratimą apie LR Konstituciją ir jos logiką [1, 2].  Štai, kad ir toks jo teiginys: “Dainius Žalimas: Lietuvos rinkimų sistema sunkiai dera su Konstitucijos logika” [1, 2].Demokratijoje, kaip nekeista,  net pačioje pliurastiškiausioje, yra priimami įstatymai, kurių privaloma laikytis. Įstatymų nesilaikantys yra nusikaltėliai. Įstatymai tai tokie sprendimai, kurie apibrėžia taisykles, kurių privalu laikytis visuomenėje. Pavyzdžiui, jeigu dega raudonas šviesoforas, tai negalima važiuoti ne tik tiesiai, bet ir sukti į kairę. Kas gali atsitikti, kai pažeidžiamos taisyklės, įstatymai?

Kai kalba eina apie Konstituciją, pagrindinį ir aukščiausią įstatymą, tai jo nevykdymas suponuoja antikonstitucingumą, neteisę ir nelieka jokios demokratijos, tik nusikalstamas pliurpalizmas.

Taip LR KT pirmininkas Dainius Žalimas iš viso neturėtų taip kalbėti, kad sunkiai dera” reiškia, kad visiškai nedera. Nes pagal Konstituciją, tai arba ji galioja arba negalioja, arba jos laikomasi, arba jos nesilaikoma. Jeigu “kažkiek” nesilaikoma, tai reiškia visiškai nesilaikoma, nes yra priežastys dėl kurių nesilaikoma Konstitucijos – tai siekis sugriauti ir sunaikinti Lietuvos valstybę ir Tautą.

Kai LR KT pirmininkas Dainius Žalimas kalba ne apie Konstituciją, o “Konstitucijos logiką”, tai tuo būdu atmeta pačią Konstituciją, t.y. tai kas joje parašyta. Sveiku protu galvojant – tai, kas parašyta Konstitucijoje, niekaip negali prieštarauti jokia “konstitucinė logika”, ar kitaip – “konstitucinė dvasia”, nes tie dalykai kyla iš pačio Konstitucijos teksto, o ne atvirkščiai.

Konstitucijos kūrybos procese labai svarbu, kad ją kuriantys žmonės suprastų Konstitucijos reikšmę ir į ją įtrauktų fundamentalias, visuomenei naudingas, nuostatas, kitaip tariant  – konstitucines vertybes. Tačiau po to, kai Konstitucija jau yra priimta, tai jos kūrėjų mintys jau nebeaktualios, nes pradeda galioti tai, kas, kas juodu ant balto parašyta. Konstitucija pradeda savarankiškai gyventi savo gyvenimą. Ir tuomet atsiranda tos “konstitucinės dvasios”, t.y. Konstitucijos teksto įvairus supratimo laipsnis, kuris niekaip neturi prieštarauti pačiam Konstitucijos tekstui, nes būtent jos tekstas yra pats aukščiausias įstatymas, o ne interpretacijos pagal “konstitucines dvasias” ar “konstitucinę logiką”.

Todėl LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo išvada “Lietuvos rinkimų sistema sunkiai dera su Konstitucijos logika” reiškia, kad Lietuvos Seimo rinkimų sistema nedera su Konstitucijos tekstu. Ir tai yra teisinga. Dėl to Lietuvoje iš pačių pagrindų neturime legitimios valdžios, neturime demokratijos ir neturime teisinės valstybės. Tai faktas.

Ką gi toliau kalba LR KT pirmininkas [1, 2]: 

“„Viena aktualių temų – problemos, kylančios įvairiose šalyse dėl nustatytų abejotinų rinkimų sistemų. Konkretus pavyzdys – Lietuva. Mūsų mišrioji rinkimų sistema kelia abejonių, sakyčiau, ji net sunkiai dera su Konstitucijos logika. Viena vertus, kaip konstatavo Konstitucinis Teismas, Seimas turi diskreciją pasirinkti rinkimų sistemą. Kita vertus, kaip taip pat ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją Seimo nario – visos Tautos atstovo statusas reiškia, kad Seimo narys negali atstovauti kuriai nors teritorinei bendruomenei ar rinkimų apygardai, o privalo atstovauti visai Tautai. Taigi akivaizdu, kad praktikoje vienmandatėse apygardose išrinkti Seimo nariai tampa rinkimų sistemos įkaitais, susidurdami su priešprieša tarp konstitucinės parlamentaro priedermės atstovauti visai Tautai ir būtinybės ginti teritorinių bendruomenių ar apygardos rinkėjų interesus. Kitaip tariant, kone pusė Seimo narių susiduria su rizika pažeisti priesaiką, kai, pavyzdžiui, tvirtinant biudžetą teikia siūlymus ar yra prašomi tarpininkauti dėl finansavimo jų apygardoje esantiems objektams skyrimo ar padidinimo“, – sako Konstitucinio Teismo pirmininkas. “

Pagal LR KT visiškai neabejotina, kad “Seimas turi diskreciją pasirinkti rinkimų sistemą.. Tačiau Seimas parinkti gali  ne bet kokią rinkimų sistemą, o tik tokią, kuri visiškai neginčytai ir absoliučiai tiksliai įgyvendina LR Konstitucijoje, jos 55 ir 119 straipniuose įtvirtintas aukščiausias nuostatas, tame tarpe privalomai LYGIOS ir TIESIOGINĖS rinkimų teisės nuostatas. Jeigų šių fundamentalių nuostatų neįgyvendina rinkimų įstatymuose, tai reiškia, kad Seimas vykdo antikonstitucinę veiklą prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus. Būtent tokią situaciją ir turime Lietuvoje.

Priklausomai nuo tikslų gal labai keista, o gal ir visiškai nekeista, kad iš vienos pusės LR KT pirmininkas Dainius Žalimas vadovaujasi LR KT išaiškinimu “Seimas turi diskreciją pasirinkti rinkimų sistemą.”, o iš kitos pusės visiškai nepamini esminį LR KT 2015-10-20 išaiškinimą [3] dėl lygios rinkimų teisės turinio: 

2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.

Kaip akivaizdžiai matome, kad lygios rinkimų teisės turinys niekaip neturi savo apibrėžime daugiamandatės apygardos ir visiškai neatisitiktinai, nes proporciniai rinkimai pagal partijų sąrašus niekaip netenkina Konstitucijoje įtvirtintos nei lygios, nei tiesioginės rinkimų teisės. Sąraše esantys asmenys nėra lygiose pozicijose patekti į Seimą, o taip pat balsuojant už sąrašą yra realizuojami netiesioginiai rinkimai. Taigi daugiamandačių, proporcinių rinkimų sistema visiškai netenkina Konstitucijoje įtvirtintų lygios ir tiesioginės rinkimų teisės principų. Taigi daugiamandačiai, sąrašiniai rinkimai yra ANTIKONSTITUCINIAI.

Iš kitos pusės LR KT pirmininkas Dainius Žalimas teigia: “Kita vertus, kaip taip pat ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją Seimo nario – visos Tautos atstovo statusas reiškia, kad Seimo narys negali atstovauti kuriai nors teritorinei bendruomenei ar rinkimų apygardai, o privalo atstovauti visai Tautai.

Analizuojant tokį pasisakymą, jeigu kiekvienas Seimo narys “privalo atstovauti visai Tautai., tai tuomet Lietuvoje turėtumėme 141 + 1 prezidentą. Gerokai pasiklydęs Dainiaus Žalimo protelis. O klaidos esmė tame, kad ne kiekvienas, o visi 141 Seimo nariai atstovauja visai Tautai. Taigi kiekvienas Seimo narys atstovauja tik 141 kartą sumažintą Tautos dalį, tai yra savo rinkimų apygardos rinkėjus. 

Dainiaus Žalimo pasiklydusio proto išvada:

Kitaip tariant, kone pusė Seimo narių susiduria su rizika pažeisti priesaiką, kai, pavyzdžiui, tvirtinant biudžetą teikia siūlymus ar yra prašomi tarpininkauti dėl finansavimo jų apygardoje esantiems objektams skyrimo ar padidinimo“, – sako Konstitucinio Teismo pirmininkas. “

Esmė tame, kad ne “kone pusė”, o absoliučiais visi Seimo nariai ne tik rizikuoja, bet visą laiką ir be perstojo visuose 7-niuose Seimuose  pažeidžia Konstitucijos esmę, nes atsiranda Seime pagal NELYGIĄ ir NETIESIOGINĘ rinkimų teisę įtvirtintą Seimo rinkimų įstatyme, tai – tiksliai priešingai nei to reikalauja Konstitucijos 55 straipsnis, o Savivaldybių rinkimų atveju priešingai – 119 Konstitucijos straipsniui.

Taip, tiesa yra ta, kad kiekvienas Seimo narys gali prašyti “finansavimo jų apygardoje esantiems objektams”, tačiau dėl to finansavimo sprendimą priima Seimas, o ne vienas pats Seimo narys. Jeigu Seimas mano, kad Seimo nario prašymas yra pagrįstas, tai gali būti priimtas ir tapti įstatymu, kaip ir kiti Seimo nario ar kitų Seimo narių pasiūlymai.

Pasvarstykime ir tokį LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo teiginį [1,2] :

Proporcinė rinkimų sistema, D. Žalimo teigimu, geriau atitiktų pliuralistinės demokratijos sampratą, teisingiau atspindėtų visuomenės nuotaikas ir išspręstų daugelį dabar rinkimų praktikoje kylančių problemų.”

Jeigu žengti pliuralistinės demokratinės sampratos link, tai pati pliuralistiškiausia situacija yra tuomet, kai kiekvienas Seimo narys turi savo nuomonę, o ne sąrašo organizatoriaus, esančio paprastai jo viršuje.  Nesenas pavyzdys rodo, kai tik Seimo narys Rimantas Jonas Dagys išsakė nuomonę, kuri yra kitokia, tai tuoj pat jis buvo “sutvarkytas”, turėjo sprukti iš savo partijos ir taip jau ne vieną kartą. Sąrašai ypač susiaurina nuomonių įvairovę, naikina pliuralizmą, naikina demokratiją žodžio laisvės prasme. Nepaklusi – į sąrašą mažiausiai kitą kartą NEPAKLIŪSI. Taigi, paklydęs Dainiaus Žalimo protas nesugeba suvokti net elementarių dalykų.

Būtent vienmandačiai rinkimai garantuoja visos Lietuvos dalyvavimą valdant šalį per savo išrinktus atstovus ir garantuoja geriausia pliuralizmą. Pasiūlymas priimtas Seime tampa įstatymu.

Nereikėtų apeiti ir tokios D. Žalimo propagandos [1]:

Galiausiai proporcinę rinkimų sistemą, kaip geresnę, užtikrinančią sąžiningesnius rinkimus, rekomenduoja ir Europos Tarybos komisija „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija), tokia sistema įtvirtinta daugelyje Europos šalių arba prie tokios jos pereina.”

Aukščiau pacitavau “Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką” apie lygią rinkimų teisę: vienas rinkėjas – vienas balas ir lygios vienmandatės apygardos su ne daugiau 10 procentų nuokrypiu.

Tai gal toji Venecijos komisija ir rekomenduoja tą proporcinę sistemą, kur nėra Konstitucijoje įtvirtinti rinkimų principai,  tačiau tikrai nerekomenduoja valstybėse vykdyti ANTIKONSTITUCINIUS rinkimus, kaip ir turime Lietuvoje.

Proporciniai rinkimai prieštarauja LR Konstitucijoje įtvirtintai lygiai ir tiesioginei rinkimų teisei. Tai ar turime LR KT pirmininką Dainių Žalimą, ar turime antikonstitucinį PROPAGANDISTĄ, hibridinį stribą ar aferistą, o gal tik pasiklydusį protą?

Išvada: Visokie tokie LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo samprotavimai parodo jo pakrikusį, pasiklydusį protą, kuris aiškiai prieštarauja konstitucinėms nuostatoms ir tai tikrai ne pirmą kartą [4]. Praktiškai konstitucinis nusikaltėlis vadovauja LR Konstituciniam Teismui. Lietuvos antikonstituciškai į Seimą patekusiems Seimo nariams tokia antikonstitucinė LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo PROPAGANDA kaip “šventa mana” iš dangaus krinta ir nė nesiruošia jam daryti jokios apkaltos [4], nes gali tekti patiems “už karšienės” save iš Seimo išsimesti. Valstybė yra okupuota nusikaltėlių.

Literatūra:

  1. 2019-10-02 informacijos pateikėja LR KT pirmininko patarėja viešiesiems ryšiams Giedrė Maksimaitytė “Dainius Žalimas: Lietuvos rinkimų sistema sunkiai dera su Konstitucijos logika” (https://www.lrkt.lt/lt/naujienos/ivykiai/dainius-zalimas-lietuvos-rinkimu-sistema-sunkiai-dera-su-konstitucijos-logika/1482).
  2. 2019-10-02 ekspertai.eu straipsnis „Dainius Žalimas: Lietuvos rinkimų sistema sunkiai dera su Konstitucijos logika” (http://www.ekspertai.eu/dainius-zalimaslietuvos-rinkimu-sistema-sunkiai-dera-su-konstitucijos-logika/).
  3. 2016-09-11 straipsnis “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ ).
  4. 2019-03-18 straipanis „LR Seimui pakartotinai dėl KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos“ (https://www.biciulyste.com/aktualijos/lr-seimui-pakartotinai-del-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos/).

 joramlt@yahoo.com

2019-11-04