Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Dvi pilietybės ne konstitucinė problema. Išprotėjimas nesibaigia

Written by Redakcija · 12 min read

Dėmesingai seku LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) komisijos veiklą. Po iš anksto (9) anonsuoto susitikimo, 2018-10-12 įvyko spaudos konferencija [1]. Žemiau – mano analizė kas toje konferencijoje įvyko ir kaip ji buvo pristatyta BNS [2].

Antanas Vinkus (nuo 1:10 min) daug gražių žodžių prikalbėjo apie keliones, siekius ir t.t. Nuo  5:02 min atkreipkime  dėmesį:

Ne visi supranta gimimu įgytos pilietybės išsaugojimą. Tada aš raginu visus abejojančius dar kartą susimastyti ir būsimame referendume priimti teisingus sprendimus. Esu tikras, kad Lietuva mums visiems buvo, yra ir bus vienintelė tėvynė ir antrosios niekam nepavyks išmelst. Ne statistika mums čia rūpi, kuri ir taip yra svarbi. Bet mums rūpi lietuvių bendrystė, jų patriotiškumas, Lietuvos vienybės stiprinimas…..”Toliau seka saldžių žodžių tirade, liaudiškai tariant,  “makaronų kabinimas ant ausų, kad nesigirdėtų radijo garsų”.  Taip taip, ne kitaip. Nes klausimo esmė yra apie “įgytos pilietybės išsaugojimą” ir kaip pats A.Vinkus sako “Ne visi supranta gimimu įgytos pilietybės išsaugojimą.”. 

Todėl p. A.Vinkus PRIVALĖJO vietoj komunistinių “makaronų” , kaip generolo Vinco Vitkausko žentas, paaiškinti tai, ko nesupranta ,tie visi”. Deja, to neįvyko. Konferencijos pabaigoje jis kalbėjo apie teisių ir pareigų vienybę ir tuo patvirtino, kad jo gražios kalbos tėra vertos tik supuvusio skatiko. Todėl, kad LR Konstitucijoje, sprendžiant pilietybės klausimus, to nė su žiburiu nerasime. LR KT yra išaiškinęs, kad pilietybės klausimas nėra nesietinas su piliečio pareigomis. Pilietybę gali turėti ir tas, kuris vykdo pareigas ir tas kuris jų nevykdo. Tuo būdu matome, kad  ponas A.Vinkus yra dviejų pilietybių LR Konstitucijos apimtyje, priešininkas. Gero rezultato nesulauksime. Ponas A.Vinkus panaudojo kgbistinę klišę. O gal jis suras ką nors LR Konstitucijos 12-am straipsnyje apie pareigas?? PLB siekia išsaugoti LR pilietybę įgytą gimimu, gal, kad LR piliečiai galėtų atlikti daugiau tų pareigų Lietuvos valstybei. O tie bolševikai, kurie dabar valdo, atiminėja tai, kas pagal Konstituciją priklauso. Kol to nesuprasime…. fiasko patirsime.

Kažkas gali pastebėti, kad kalbu (rašau) nekultūringai, nepagarbiai… Tokiems siūlau prasikrapštyti savo smegenėles ir dar, ir dar kartą įsiskaityti į LR Konstituciją, o ne  IŠNIEKINTI Lietuvos valstybę, jos Konstituciją – Lietuvos valstybės teisinį demokratijos pagrindą. Ar pakankamai gerai išreiškiau kaltinimą? Jeigu kas gerbia LR Konstitucijos niekintojus, tai tegu gerbia. Tokius niekinu, nes jie yra Valstybės griovėjai.

Manau, laikas kalbėti tiesą, nustoti kabinti  ant ausų saldžius “makaronus”.  Klausimas – kodėl ponas A.Vinkus, pabrėždamas “Ne visi supranta gimimu įgytos pilietybės išsaugojimą.”,, nepaaiškina apie “gimimu įgytos pilietybės išsaugojimą”, kai pats paaiškinimas elementariai paprastas:

LR Konstitucijos 12-o straipsnio pirmoje dalyje yra įtvirtinta, kad “Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ….”. Kai tokia nuostata yra įtvirtinta Konstitucijoje, tai tokia nuostata negali būti pajudinama, pakeičiama ar paneigiama kokiu įstatymu at įsakymu, net jei tai būtų pats Saulius Skvernelis ir net negali būti pakeista net pačio, pačio, pačio gudriausio, apsiginklavusio “konstitucinėmis dvasiomis” LR Konstitucinio Teismo. Tokia nuostatą gali pakeisti tik REFERENDUMAS.

Mano klausimas  REFERENDUMO organizatoriams, agitatoriams –  ar Jūs norite pakeisti LR Konstitucijoje įtvirtintą nuostatą – “gimimu įgytos pilietybės išsaugojimas”?  Suprantu, atsakymo nebus. Juk reikia būti paskutiniu kvailiu (na, tokiu kaip dalis Lietuvos valdžioje esančių), rengti referendumą tam, kas jau yra įtvirtinta Konstitucijoje, priimtoje visuotiniu referendumu. Referendumas reikalingas tik komunistinėms kgbistinėms gaujoms, kurios neteisėtai, antikonstituciškai yra užgrobusios valdžią Lietuvoje. Jų tikslas yra sužlugdyti referendumą ir atvaryti kuo daugiau “rinkėjų” į eilinio, jų paskirto prezidento rinkimus.

Išvada: LR Konstitucijoje įtvirtinta teisė “Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ….” negali būti atimta prie bet kokių aplinkybių, išskyrus referendumo būdu pakeičiant Konstituciją.  Gal to ir  siekia komunist kgbist palikuonys,  ateinančiame referendume pakeisti LR Konstitucijos 12-ą straipsnį, už kurį PLB taip ragina balsuoti?. Ar neišprotėjote galutinai? Kam tarnaujate? Neapsigaukite – čia slypi apgaulė, aferizmas.

Kiti komisijos nariai irgi daug, gražiai, maloniais balsais, kalbėjo apie pristatytas rezoliucijas. Prieš rezoliucijas neturiu nieko prieš, tik galiu pastebėti, kad jei Seimui, Vyriausybei, Prezidentams yra “nusišvilpt” ant LR Konstitucijos, tai gal atkreips dėmesį tik į jiems naudingas rezoliucijas? Net ir tuo galima labai abejoti.  Taigi, pagrindinė rezoliucija.

Dr. Rimvydas Baltaduonis (nuo 23:11 min): “Na ir mūsų paskutinė rezoliucija, kurią šiandien jums norėtume pristatyti, tai yra dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo. Ši diskusija jau verda ir ji yra labai gyva. Kaip žinote yra numatytas referendumas šio klausimo sprendimui. Referendumas yra tik vienas iš būdų, kuriuo bandoma tą pasiekti. Jau praėjusiais metais rudens sesijoje ši komisija priėmė labai konkretų sprendimą, kad palaikys Lietuvos valstybės institucijų, Seimo, Vyriausybės, Prezidentūros pastangas telktis ir išspręsti pilietybės išsaugojimo klausimą kuo greičiau ir padėti galų gale tašką. Mes ir toliau norime išsakyti tą paramą ir prisidėti prie pastangų, kad tos pastangos būtų sėkmingos ir kad  lietuviai visame pasaulyje, kur jie bebūtų pasaulio lietuvių metais galėtų gauti tą pilietybę. Tai Laura Vidžiūnaitę iš Niujorko kviečiu pristatyti mūsų rezoliuciją.”

Kaip matome iš dr. Rimvydo Baltaduonio teksto, tai jis pradžioje kalba apie LR gimimu įgytos pilietybės išsaugojimą, nors tai įtvirtinta LR Konstitucijoje, 12-o straipsnio 1-moje dalyje, o gale užbaigia apie galėjimą gauti tą pilietybę. Tai iš esmės visiškai skirtingi pilietybės instituto klausimai. Ir tai parodo, kad ponas dr. R.Baltaduonis, buvęs kandidatas į KTU rektoriaus postą, visiškai nesusigaudo toje problemoje. Štai ir viskas, o girdėti apie tai NIEKO nenori, net kai jam nusiunti emailą su straipsniu [3], kad pasidomėtų, tai nė mū, tai nė bė, visiškai nieko tiek iš PLB, nieko ir iš LR Seimo. NULIS. Tai iš nulio ir gausis nulis, nes niekas iš nieko neatsiranda. Kas Jūs, pone dr. Rimvydai Baltaduoni, esate? Malonų ir labai raiškų balsą turite… O kalbėti tuo ar kitu klausimu,  reikalą reikia išmanyti…

Laura Vidžiūnaitė (nuo 24:14 min ) : “Ačiū, pirmininke. Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija, atkreipdama dėmesį į tai, kad vis dar nėra išspręstas klausimas dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo ir į tai, kad iki šiol nėra paskelbtas numatomas referendumas dėl pilietybės išsaugojimo, PRAŠO Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Respublikos Prezidento visomis galimomis priemonėmis kuo greičiau išspręsti klausimą dėl gimimu įgytos teisės į dėl Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo formos. Prašo Lietuvos Respublikos vyriausybės imtis strateginių veiksmų, kad būtų užtikrintas gimimu įgytos  Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimas, taip pat šviesti ir sutelkti visą visuomenę Lietuvoje ir už jos ribų, bei numatyti tinkamą šią veiklą koordinuojančią Valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų finansavimą rengiantis numatomam referendumui dėl pilietybės išsaugojimo.”

 

Nežinau ką čia ir besakyti? Juoktis, pykti? Tokia PLB rezoliucija patvirtina, kad PLB neturi nė mažiausio supratimo apie ką ir kodėl kalba ir kaip tas klausimas turi būti sprendžiamas. Suprasčiau, kai žmonės neišmano, tai gali pasimokyti. Tačiau kaip pavadinti žmonės, kuriems gal net pagal prigimtį neduota suvokti? Ne vienam jų daugybę kartų aiškinau, siunčiau elektroniniu paštu laiškus, o jie vis tiek nieko negirdi, nieko nesupranta. Iš kokios peryklos išdygote? Pasikartosiu: privalote suprasti – kai kalbama apie teisę, tai turi būti kuo didžiausias dėmesys, tikslumas kas yra sakoma. Atkreipkite dėmesį, kaip kruopščiai kiekvieną sakinuką ar žodelį komentuoju. Teisėje tai yra labai svarbu. Fantazijai ir nuomonei nėra vietos, turi būti analizuojami teisės sakiniai.

Komentaras  rezoliucijos sakinukui: “atkreipdama dėmesį į tai, kad vis dar nėra išspręstas klausimas dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo”. Tai čia teisingai matoma, kad klausimas nėra išspręstas, nors ir įtvirtintas LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-moje dalyje “LR pilietybė įgyjama gimstant…” jau 26 metus. Matote kaip yra su Lietuvos valdžia? Tiek 7-nių Seimų seimūnai, tiek vyriausybės, tiek prezidentai, LR KT prisiekia vykdyti LR Konstituciją ir jau 26 metai, kaip jos NEVYKDO, taip nevykdo ir nesiruošia vykdyti. Ponas Antanas Vinkus kaip lakštingala gieda, o Konstitucijos nevykdo. Čia Seimo didžiausia kaltė, tačiau ir kitos valdžios šakos taip pat atsakingos, nes prisiekia tai tai pačiai LR Konstitucijai.

Tai kaip į juos kultūringai kreiptis?  Kas nors patarkite. Nes antikonstitucininkus, valstybės teisinių ir demokratinių pagrindų griovėjus kitaip vadinti kaip OKUPANTAIS, kolaborantais neišeina nors tu ką. Dar Deimantės žudikais galima vadinti. Tikiuosi pagelbėsite man surasti kokius nors kitus žodžius šiems konstituciniams nusikaltėliams? O gal ir nepadėsite…. Įtariu, nepadėsite… Nieko negirdėsite….

Ką nors pridėti prie PLB noro “iki šiol nėra paskelbtas numatomas referendumas dėl pilietybės išsaugojimo,” gana sunku. Visiškas teisinis neraštingumas. Tai kam jums reikia to referendumo dėl LR pilietybės išsaugojimo, įgytos gimstant, jeigu tai jau 26 metus yra įtvirtinta LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-je dalyje? Gal niekada neskaitėte, o jeigu skaitėte, tai nesupratote kas parašyta. Kaip sakoma “žiūri į knygą, o mato špygą”.

Kreipiuosi į PLB – gal prisipažins, kad jie net nežino, jog jau 26 metai praėjo, o  LR Konstitucija vis neprivaloma vykdyti? Su kokio lygio asmenimis bendraujate, kad tokį lygį pasiekėte?

Komentuojant PLB rezoliuciją, jos sakinį “kuo greičiau išspręsti klausimą dėl gimimu įgytos teisės į dėl Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo formos” suprantu, kad toji pilietybės išsaugojimo forma yra LR pasas ir tik pasas, o ne Lietuvio pasas, kuris yra nenumatytas LR Konstitucijoje. Teisė į LR pilietybę yra įgyvendinama LR pasu.

Kaip suprasti tokį rezoliucijos tekstą “Prašo Lietuvos Respublikos vyriausybės imtis strateginių veiksmų, kad būtų užtikrintas gimimu įgytos  Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimas,…” ? PLB nenurodo, kokių strateginių veiksmų turi imtis LR vyriausybė, kad užtikrintų gimimu įgytos LR piletybės išaugojimą. Tai jums čia labai aiškiai pasakau, kad atsiverstumėte LR Konstitucijos 6-tą straipsnį ir pasiskaitytumėte, kad “Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.” Papildyčiau, , kad tai aukščiausios teisinės hierarchijos tiesiogiai taikomas aktas. Visi kiti aktai, įstatymai, instrukcijos, paaiškinimai niekaip negali viršyti Konstitucijos nuostatų. Taigi taikykime LR Konstituciją tiesiogiai. Realybėje, kadangi Lietuvos valstybė nėra nei teisinė, nei demokratinė valstybė, visi 7 Seimai yra antikonstituciniai [4], tai ir jų įstatymai tokie, kad prieštarauja Konstitucijai ir visi vadovaujasi ne LR Konstitucija, o antikonstituciniais įstatymais ir antikonstituciniu LR pilietybės įstatymu [5].

Ką gi, pakomentuosiu ir tokį PLB rezoliucijos sakinuką “Prašo Lietuvos Respublikos vyriausybės imtis strateginių veiksmų, kad būtų užtikrintas gimimu įgytos  Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimas,…”. Siūlau kitokią redakciją: LR Vyriausybe, malonėkite nors vieną kartą per 26 metus paklusti LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mai daliai.

Deja, adresatas  ne tas, nes leisti įstatymus yra Seimo prerogatyva. Ar dar PLB teisininkai nežino kas ką daro valstybėje? Jei nepaklusite, tai mes daugiau neisime rinkti antikonstitucinės okupacinės valdžios. Reikia politiškai ne tik pagrasinti, bet ir įvykdyti, nes tas referendumas yra tik tam, kad ateitumėte balsuoti, o jie iš jūsų, kaip iš paskutinių durnelių, juoksis už pilvų susiėmę, kad “renkate” juos, antikonstitucininkus iki vieno.  Taip, kaip Rusijoje renka antikonstitucinį prezidentą. Netoli nušuoliavote nuo okupacinių laikų? O gal jus tokius paskyrė?

O ką į tokius dalykus atsako antikonstitucinės valdžios spaudos instrumentai?

2018-10-12 BNS straipsnis: “Pasaulio lietuviai prašo Vyriausybės imtis agitacijos dėl referendumo” [2]. 

Citatos  ir dr. J.R. komentarai:

BNS [2]: “Pasaulio lietuvių bendruomenė (PLB) prašo Vyriausybės organizuoti agitacinę kampaniją dėl referendumo dvigubos pilietybės klausimu.”

Dr. J.R.  Matote, BNS rašo vienaip, o PLB prašo kitaip “referendumas dėl pilietybės išsaugojimo”. Ar nematote kgbistinės propagandos? Visiškai iškraipoma informacija. 

BNS [2]“„Lietuvos Vyriausybė turi priimti sprendimą, kaip organizuoti informacinę sklaidą, kaip informuoti žmones čia Lietuvoje. Kol kas tų žingsnių dar nėra, bet tikimės, kad tai bus labai greitai padaryta“, – penktadienį spaudos konferencijoje Seime sakė JAV lietuvių bendruomenės atstovas Rimvydas Baltaduonis.”

Dr. J.R. Nekomentuoju, nes spaudos konferencijos nemačiau.

BNS [2] “„Mes remiam pastangas telktis, kad tas referendumas būtų sėkmingas, ir suprantam, koks didelis iššūkis tai yra. Kad tas klausimas būtų išspręstas, reikia 50 procentų plius vieno visų rinkėjų balsų, tai yra be galo didelė kartelė, kurią reikia peršokti“, – kalbėjo Seimo ir PLB komisijos pirmininkas nuo išeivijos R. Baltaduonis.”

Dr. J.R. Nekomentuosiu dr. R.Baltaduonio naivumo. Laikas greitai parodys kas čia yra teisus. Galėčiau duoti nuorodas, kai jis kalbėjo visai kitaip apie referendumo kartelės nuleidimą. Klysti yra žmogiška, o užsispirti dėl klaidos gali tik kvailys.

BNS [2]:Šią savaitę Seime posėdžiavusi iš parlamentarų ir PLB atstovų sudaryta komisija, greta kitų, priėmė rezoliuciją dėl gimimu įgytos Lietuvos pilietybės išsaugojimo. Ja prašoma Seimo, Vyriausybės ir prezidentės „visomis galimomis priemonėmis spręsti klausimą dėl gimimu įgytos teisės į Lietuvos pilietybę išsaugojimo“.”

Dr. J.R. O jie kaip nesprendė to klausimo 26 metus, taip ir nespręs. Jūs reikalingi ti tam, kad į rinkimus ateitumėte, nes paskutiniuose rinkimuose Zanavykų apygardoje pirmame ture atėjo tik 29,87 procento. Dabar jau nė kvorumas rinkimams nereikalingas.

BNS [2]: “„Šviesti ir sutelkti visą visuomenę Lietuvoje ir už jos ribų bei numatyti tinkamą šią veiklą koordinuojančią valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų finansavimą, rengiantis numatomam referendumui dėl dvigubos pilietybės išsaugojimo“, – prašymus valdžios institucijoms įvardino rezoliuciją perskaičiusi Laura Vidžiūnaitė iš Niujorko.

Dr. J.R. Visgi PLB rezoliucija sako apie “gimimu įgytos  Lietuvos Respublikos pilietybės išaugojimą”, o BNS kalba idiotizmus, silpnprotyste pagrįstus iškraipymus: “dėl dvigubos pilietybės išsaugojimo”. Tai apie kokį “dvigubos” pilietybės išsaugojimą gali būti kalba, kai yra atvirkščiai, vis kalba apie “dvigubos” pilietybės “masinį” įtvirtinimą, o ne išsaugojimą. Kaip galima išsaugoti tai, ko nėra? BNS propagandai nėra apribojimų.  O apie tą visuomenės “švietimą”, tai gal apie 40 ar daugiau straipsnių tuo klausimu parašau, o PLB ir Seimas nieko niekada nenori žinoti, matyti, diskutuoti. Tai kaip tą visuomenę galima “apšviesti”, jeigu PLB ir Seimas neapsišviečia? Blūdas. Nors iš kitos pusės tikrai labai gerai apsišviečia kaip antikonstitucininkai, kaip Lietuvos valstybės demokratinių, teisinių pagrindų griovėjai. Kokiomis pėdomis sekate ponai iš PLB?

BNS [2]: “„PLB yra pasirengusi dėti visas pastangas, kad mes išnaudotumėm savo galimybes. Jau vyksta akcija „Mūsų metas dabar“, „dabar“ reiškia – dalyvaukime ir aktyviai balsuokime ateinančiuose rinkimuose ir referendume, iš mūsų pusės žingsniai jau padaryti“, – kalbėjo R. Baltaduonis.”

Dr. J.R. Kažin ar galima komentuoti nuo realybės atitrūkusio žmogaus pasisakymą? Metas būtent dabar pareikšti, į jokį aferistinį referendumą neisime.

BNS [2]: “„Šiuo metu situacija nėra lengva, mums iššūkis labai gerai suprantamas, kad mes išspręstumėm referendumu pilietybės išlaikymą, mums reikia gauti milijoną tris šimtus tūkstančių balsų“, – situaciją įvertino JAV lietuvių atstovas.”

Dr. J.R. Negausite balsų, o tik raudonąją špygą po nosimi.

BNS [2]:Privalomajame referendume būtų teikiama balsuoti dėl tokio Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo teksto:

Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais. Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas.“”

Dr.J.R. Šitokio teksto sukritikavimas nėra lengvas. Atkreiptinas dėmesys, kad čia yra vietoj žodžio “įstatymas” yra panaudotas terminas “konstitucinis įstatymas”, kurie vienas nuo kito skiriasi tik balsų skaičiumi reikalingu jam priimti. Lyg ir stabilumas didesnis. Bet to stabilumo ir dabar pakanka. Tai čia tas “gudrumas” neesminis.

Gerokai sudėtingiau su tokiu tekstu, kuris jei atsirastų Konstitucijoje, tai Konstituciją padarytų nestabilią “įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę…”. Jeigu tokį tekstą įvedame į LR Konstitucijos 12-ą straipsnį, tai gauname, kad tas Konstitucijos 12-o straipsnio turinys jau gali būti kaitaliojamas ne referendumu, o jau konstituciniu įstatymu. Taigi tai yra antikonstituciška.

Dar labiau keistai atrodytų, jei Konstitucija pradėtų vartoti žodį “išimtys”: “…išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis…”. Toks dalykas suponuoja teisinę situaciją, kai Konstitucijai pradeda negalioti teisės principas: visi prieš įstatymą yra lygūs. Tai kai panaudoji žodį “išimtys”, tai tuo pasakai, kad ne visi prieš įstatymą lygūs,  o kažkas turi daugiau teisių, jiems išimtys. Todėl vėl tokių žodžių įvedimas į Konstituciją yra antikonstituciškas. Tokius  žodžius gali vartoti tik LR KT šarlatanai, aferistai. Tai štai kokiu keliu mus veda antikonstitucinis Seimas ir “tarybinė okupacinė vyriausybė”.

Kartu noriu pastebėti, kad žodžio “išimtys” nėra ir Pilietybės įstatymo nustatytuose atskiruose atvejuose. Visi kas tenkina atskiro atvejo aplinkybes gali turėti ir antrą pilietybę, o tai gali būti vienas asmuo arba milijonas. Taigi tokių idiotiškų LR KT nesąmonių Pilietybės įstatyme nėra ir negali būti.  Tai ko tada trūksta, kad PLB ir LR piliečių troškimai išsipildytų? Visai paprasta. Reikia dar tik vieno vienintelio atskiro atvejo [3]: 

LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę.

Jokio prieštaravimo Konstitucijai nėra

O dabar pasižiūrėkime aukščiausio lygio BNS aferizmą.

BNS [2]: “Šiuo metu Konstitucija numato, kad išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis.”….. Nepastabiam žmogui atrodo, kad čia yra tiksliai pacituotas LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-a dalis. Taip iš tikrųjų ir yra. Tačiau tai kgbistiškiausias melas, melas, melas…. Kaip tai, kur problema??? O problema, kurią ne visi mato, yra tame, kad nei LR KT, nei Seimas, nei Prezidentai ir BNS niekaip niekada nemato ir nenori suprasti, kad yra dar vienas LR Konstitucijos 12-o straipsnio teiginys išdėstytas 1-je dalyje. O tokio sakinio praleidimas reiškia, kad IŠKRAIPOMA Konstitucija, jos esmė, nesakoma tai, kas joje teigiama, nematoma pati pagrindinė konstitucinė pilietybės įgijimo nuostata: “LR pilietybė įgyjama gimstant….”. Tai kaip su aklais bepročiais kalbėtis? Kaip? Ponai iš BNS, jeigu sakote ką Konstitucija numato pilietybės klausimais, tai reikia cituoti visą LR Konstitucijos 12-ą straipsnį, nes ten įtvirtinta taip pat “LR pilietybė įgyjama gimstant….”. Tai yra PRIVALOMA Seimui, LR KT ir visiems lygiai taip pat kaip ir nuostata, kurią Jūs pacitavote. O kaip puikiai, kaip propagandistai suprantate, pusė tiesos yra melas. 

Išvada: Kaip niekas iki šiol nenorėjo girdėti kas tyrimo būdu nustatyta apie LR Konstitucijos įgyvendinimą, taip ir negirdės [3,4,5,6,7,8]. Švaistys Lietuvos biudžeto pinigus, o rezultato nebus vis tiek. Kviečiu kiekvieną neiti į žulikų organizuojamą referendumą, nesirodyti iš viso rinkimų apylinkėse. Tegu tie okupantai kolaborantai žino tikrą tautos nuomonę….  kito kelio nėra. Eiti į rinkimus, vadinasi palaikyti žulikus, konstitucinius nusikaltėlius ir siekti legitimizuoti juos.  Nereikia keisti LR Konstitucijos 12-o straipsnio, nes jis tobulai sukurtas, įgyvendina Lietuvos nacionalinio saugumo interesus ir belieka jį tik vykdyti taip kaip parašytas, o ne taip kaip LR KT konstitucinių dvasių išniekintas. Beje LR KT tas “konstitucines dvasias” konstravo galimai durnaropių apsiriję, nes nematė LR Konstitucijos 12-o straipnsio pirmos dalies, o antrą dalį iškraipė neatpažįstamai pakeisdami Konstitucijos žodžius be jokių referendumų.

Literatūra:

  1. 2018-10-12 Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos spaudos konferencija. (https://www.youtube.com/watch?v=MRG7wZU_rhw).
  2. 2018-10-12 BNS straipsnis: “Pasaulio lietuviai prašo Vyriausybės imtis agitacijos dėl referendumo” (https://www.lzinios.lt/lzinios/Lietuva/pasaulio-lietuviai-praso-vyriausybes-imtis-agitacijos-del-referendumo/274013)
  3. 2018-05-01 straipsnis “Tragiška PLB nuostata dėl dviejų pilietybių” (http://www.ekspertai.eu/tragiska-plb-nuostata-del-dvieju-pilietybiu/ ir https://www.biciulyste.com/pilietybe/dr-jonas-ramanauskas-tragiska-plb-nuostata-del-dvieju-pilietybiu/)
  4. 2017-03-11 straipsnis “Okupuota nepriklausomybė” (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670).
  5. 2017-08-14 straipsnis “LR Pilietybės įstatymo prieštaravimai Konstitucijai” (http://www.ekspertai.eu/lr-pilietybes-istatymo-priestaravimai-konstitucijai/).
  6. 2017-08-28 straipsnis “Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema” (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/).
  7. 2018-08-10 straipsnis “KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)” (http://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaiiii-dalis93170/).
  8. 2017-10-30 straipsnis “Dvi pilietybės – LR Seimui dėl visatos subinių apkaltos” (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-lr-seimui-del-visatos-subiniu-apkaltos/).
  9. 2018-09-08 straipsnis „Į posėdžius Seime rinksis Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija“ (http://alkas.lt/2018/09/08/i-posedzius-seime-rinksis-seimo-ir-pasaulio-lietuviu-bendruomenes-komisija/).

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2018-10-12