Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas (III)

Written by Redakcija · 10 min read

LR KT pirmininkas Dainius Žalimas – penktos kolonos trolių lygio Konstitucijos aiškintojas

2019-01-16 straipsnyje „LR Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo akibrokštai dviejų pilietybių klausimu“ [1] jau aptarėme, kaip LR Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas aiškina LR Konstitucijos 12-o straipsnio turinį besiremdamas tik trimis to Konstitucijos straipsnio žodžiais: niekas negali būti. Padarėme išvadą, kad LR KT pirmininkas Dainius Žalimas yra viso labo antikonstitucininkas ir jo pasisakymai yra prilygintini penktos kolonas troliams ir iš esmės yra LR Konstitucijos šiurkštus pažeidimas.LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo šokiruojantys „supratimai“ apie LR Konstituciją taip pat yra atskleisti 2019-01-16 Daliaus Stanciko straipsnyje „D. Stancikas. Konstitucinis perversmas” [2]. Reikėtų tik papildyti Dalių Stanciką tuom, kad Konstitucinis perversmas įvyko sukūrus ir 1992-07-09 signatarams priėmus, bei LR AT pirmininkui Vytautui Landsbergiui pasirašius antikontitucinį Seimo rinkimų įstatymą [3, 4]. Dėl šios priežasties visi 7 LR Seimai yra antikonstituciniai.

Šiuo antikonstituciniu Seimo rinkimų įstatymu buvo iš esmės sugriauti ne tik bandančios atsikūrti Valstybės teisiniai pagrindai, tačiau kartu buvo išsityčiota iš pagrindinio teisės principo: visi prieš įstatymą lygūs. O visa kita yra tik to antikonstitucinio perversmo padariniai, pasekmės. Net daugybę kartų prieš 2016-10-09 rinkimus LR Seimui priminus, visoms partijos priminus, LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei priminus, kad laikas atkurti legitimią Lietuvos valdžią, į tai visai nebuvo kreipiamas dėmesys. Tai įrodo Lietuvos valdžios antikonstitucinį buvimą.

Netgi 2016-06-22 nusiuntus Seimui LR Konstitucijos 55-ą straipsnį atitinkanti Seimo rinkimų įstatymo projektą, Seimas nereagavo visiškai. Tai parodo, kad jie yra sąmoningi Lietuvos priešai, nes tylėjimu kovėsi prieš Lietuvos teisinius pagrindus. Tai ir stebėtis gana sunku, kai matome LR Konstitucijos antikonstitucinius LR KT išaiškinimus. Tokius antikonstitucinis Seimas paskiria.

Tęskime 2018-11-01 Virginijaus Savukyno straipsnio “D.Žalimas apie dvigubą pilietybę: viena pataisa viskas nesibaigs” [5] analizę pradėtą straipsnyje [1].

 LR KT pirmininkas D.Žalimas taip aiškina klausimą apie dvi pilietybes [5]:

„Šiaip Konstitucinis Teismas yra susaistytas pačios Konstitucijos ir remiasi Konstitucija, konstitucinėmis tradicijomis. Šios normos šaknys – 1922 m. Konstitucija. Kaip, beje, ir parlamentinė valdymo forma. Jos šaknys irgi yra vienintelėje demokratinėje iki tol 1922 m. Konstitucijoje. To negali ignoruoti. Štai kodėl ta norma negali būti perskaityta kaip nors kitaip, štai kodėl ją pakeisti reikia tos pačios tautos valios, kuri patvirtina šią normą.”

 

Dr. J.R. komentaras: Labai teisingai D.Žalimas sako, kad “Konstitucinis Teismas yra susaistytas pačios Konstitucijos ir remiasi Konstitucija….”. O kaip kitaip ir būti gali? Konstitucinis Teismas privalo remtis Konstitucija, nes jai prisiekė ir LR Konstitucija yra pagrindinis teisės šaltinis ir aukščiausias įstatymas. Tačiau, kai D.Žalimas pradeda kalbėti apie “konstitucines tradicijas” , tai jau galima suabejoti teisininko sveiku protu, nes tos “konstitucinės tradicijos” labai gali turėti visai kitas nuostatas galiojančios 1992-10-25 Konstitucijos atžvilgiu. Visai nelogiška remtis tuo, kas jau seniai negalioja. 

 

Žinoti istorija yra smalsu, tačiau teisiniu požiūriu vadovautis negaliojančiomis teisės normomis  ir nesivadovauti galiojančiomis normomis yra labai neteisinga. Konstitucija turi būti skaitoma tiksliai taip kaip parašyta, o ne taip, kaip kieno nors galvoje atrodo galėtų būti parašyta. Aiškiai matome, kad D.Žalimas dabartinę Konstitucija, jos 12-ą straipsnį skaitydamas “niekas negali būti” remiasi 1992 Konstitucija taip sakydamas: “To negali ignoruoti. Štai kodėl ta norma negali būti perskaityta kaip nors kitaip, štai kodėl ją pakeisti reikia tos pačios tautos valios, kuri patvirtina šią normą.”

 

Labai keistai atrodo D.Žalimo tvirtinimas, kad “Kaip, beje, ir parlamentinė valdymo forma. Jos šaknys irgi yra vienintelėje demokratinėje iki tol 1922 m. Konstitucijoje.” Ar čia reiktų suprasti, kad 1992-10-25 Konstitucija yra nedemokratinė, kadangi 1922 Konstitucija yra “vienintelė demokratinė”?

Kokia iš to išvada?

LR KT pirmininkas Dainius Žalimas aiškindamas 1992-10-25 Konstituciją remiasi negaliojančia 1922 metų Konstitucija ir nesiremia galiojančia 1992-10-25 Konstitucija.  Ar tai čia teisininkas ar šarlatanas? 

V. Savukyno paklaustas apie rengiamą referendumą D.Žalimas taip sako [5] :

„– Tai yra teisėtas Konstitucinis veikimo būdas Konstitucijos 12 str. pakeisti. Tik galiu apgailestauti, kad tam suprasti reikėjo… kiek čia paskaičiavus… Nuo 2006 m. Tai tikrai daug laiko.”. 

Dr. J.R.: Esmė tame, kad LR KT, tame tarpe ir D.Žalimas, Seimas ir Prezidentai nenori suprasti kas yra parašyta ir iš Konstitucijos ištraukia tris mažiausiai reikšmingus žodžius “niekas negali būti” , o praleidžia “įstatymo numatytais atskirais atvejais LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu” ir taip išaiškina suklastodami Konstituciją. Tai aukščiausias šarlatanizmas. LR Konstitucijos 12-o straipsnio keisti visiškai nereikia, nes tai pilnai atitinka LR nacionalinius interesus. Tai galimai todėl ir keičia tą 12-ą straipsnį antikonstitucininkai, kad padaryti papildomą žalą Lietuvos valstybei.  Dar jiems neužtenka iš esmės sugriautų Lietuvos valstybės teisinių pagrindų.

Toliau D.Žalimas dėsto [5]: „Bet aš tikrai džiaugiuosi, kad šiandien jau niekas neginčija, o buvo įvairių mėginimų: ir neigti Konstitucinio Teismo autoritetą, ir apeidinėti Konstituciją įvairiomis įstatymų pataisomis, bet tik ne bandymas keisti šią normą referendumu, kaip liepia pati Konstitucija.“

Dr. J.R. : Po tokio pasakymo galima vienareikšmiai teigti, kad ponas Dainius Žalimas gali būti tituluojamas melagių karaliumi, aferistu neeilinio mąsto. Tai labai kuklu taip įvardinti, nes ponas Dainius Žalimas pilnai atitinka penktai kolonai keliamus reikalavimus naikinti Lietuvos valstybę ir jos teisinius, demokratinius pagrindus. Tai ką jis sako yra pats šlyščiausias šarlataniškas melas. Tegu pasiskaito nors vieną iš daugelio [6] straipsnyje nurodytų straipsnių. Dauguma jų buvo nusiųsta LR Konstitucinio Teismo kiekvienam teisėjui, tame tarpe tikrai ir Dainiui Žalimui. Tai yra įrodomą, nes nė vienas emailas “nepaklydo”.

O pono D.Žalimo teiginys “kaip liepia pati Konstitucija” yra neribotas melas taip pat, nes pats D.Žalimas remiasi ne Konstitucija, kaip joje parašyta 12-o straipsnio 2-oje dalyje, o ištraukdamas iš 15 žodžių sakinio tik tris žodžius “niekas negali būti”.

Tam, kad įrodyti, kad LR KT pirmininkas yra visiškas melagis ir aferistas, šarlatanas, pasiremsiu 2017-09-12 straipsniu: “Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių” [6].  Šiame straipsnyje yra ne tik, kad pateikti išaiškinimai, tačiau ir pilni sąrašai LR KT teisėjų, LR Seimo narių, į kuriuos buvo kreipiamasi.

 

2017-09-14 buvo išsiųstas tokio turinio kreipimasis su straipsniu [6] pdf formate ir su 97-iais komentarais. 97-as komentaras toks:

 

Gerb. LR KT teisėjams ir JE Prezidentei dėl „Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių”

Jau daug metų LR Konstituciniame Teisme yra pagal Konstituciją neišsprendžiamas klausimas dėl dviejų pilietybių. Nuodugnios analizės būdu, 24-iomis publikacijomis pavyko ištirti ir nustatyti priežastis. Pavyko konstituciškai išspręsti šitą problemą, kurios net problema negalima pavadinti. Problemą sukėlė priešiškų užsienio valstybių įtaka, kurios esminiai labai ryškūs pėdsakai yra palikti LR Konstitucinio Teismo išaiškinimuose. Kaip pavyzdys, LR KT 17 teisėjų 10 metų nemato LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies. 

Taigi LR KT teisėjams, kiekvienam individualiai, pdf formate siunčiu 2017-09-12 straipsnį Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių” (http://www.ekspertai.eu/viesas-kreipimasis-del-dvieju-pilietybiu/) su komentarais. Šiame straipsnyje yra nuorodos į kitus straipsnius, kuriuose yra visi reikalingi atsakymai tam, kad pagaliau išspręsti dviejų pilietybių problemą. Problemos sprendimas, vienas atskiras atvejis, yra šis: “LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę.” 

Gali būti taip, kad kiekvienam LR KT teisėjui ir Prezidentūrai yra per sunku įsigilinti į kiekvieną klausimą, gali kilti kokių nors neaiškumų. Tai prašau Jums neaiškius klausimus atsiųsti man ir pasistengsiu jiems galimai greitai pateikti išsamius atsakymus. 

Šitas kreipimasis yra išsiunčiamas kiekvienam LR KT teisėjui asmeniškai emailais, jų padėjėjams, o taip pat LR Prezidentūrai. 

Tikiuosi konstruktyvaus kontakto ir teigiamo rezultato. Nesant konstruktyvumo, manau būtų teisinga manyti, kad LR KT teisėjai tyčiniai, specialiai nesprendžia šito klausimo, ir tik imituoja, kad kažką sprendžia.

Tikiuosi konstruktyvumo iš LR KT ir JE Prezidentės Dalios Grybauskaitės. 

P.S. Prašau LR KT teisėjų atkreipti dėmesį, kad Jūsų antikonstitucinės pozicijos gynyba, kuri yra išeksponuota komentaruose po straipsniais, aktyviai užsiėmė penktoji kolona ir iškrypėlis. Gal būt Jūs su VSD pagalba surasite juos ir pateiksite Prezidentės apdovanojimams, nes jie tikrai ilgai ir nuoširdžiai tarnavo Jūsų pozicijai. Kodėl?  

Norėjau, ir aiškinau, kad pateiktų konstruktyvią kritiką ir išeliminuotų mane, tačiau to neįvyko. Gal LR KT teisėjams pavyks konstruktyviai mano pozicijas sukritikuoti? Labai naiviai to tikiuosi nors kokio atsakymo. 

Dr. Jonas Ramanauskas   2017-09-15”

Maždaug tokio  pačio turinio kreipimasis yra išsiųstas:

Straipsnio [6] komentare 99 parodyta, kad straipsnis [6] yra išsiųstas LR Seimui ir kartu 99-am komentare yra konstatuota, kad LR Seime gautas ir užregistruotas dokumentas: 2017-09-15 Nr. S-2017-8175 į 2017-09-14.

Straipsnio [6] 131,132 komentarai parodo, kad “Kreipimasis yra skirtas ir LAT pirmininkui Rimvydui Norkui

Straipsnio [6] 170 komentaras parodo, kad kreipiausi ir į “Pasaulio lietuvių bendruomenėms dėl „Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių””

Straipsnio [6] 203, 204 komentarai parodo, kad buvo kreipiamasi ir į “Vilniaus universiteto teisininkams  dėl „Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių”

Straipsnio [6] 207, 210 komentarai parodo, kad buvo kreipiamasi ir į “VDU teisininkams  dėl „Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių””

Straipsnio [6] 223,224 komentarai parodo, kad buvo kreipiamasi ir į “MRU teisininkams  dėl „Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių”’

Straipsnio [6] 286, 287, 288 komentarai parodo, kad buvo kreipiamasi ir į “LR Vyriausybei  dėl „Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių””, o 296 komentaras parodo, kad Vyriausybė galo šį kreipiamąsi.

Straipsnio [6] 324 komentare yra parodyta, kaip “lietuvių kalbos mokytoja” sutriuškina mano aiškinimus dėl žodžio “atskiras”.

Straipsnio [6] 330, 331 komentarai parodo, kad kreipiausi ir į “Motieka ir Audzevičius teisininkams  dėl „Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių”’

Straipsnio [6] 361 komentaras parodo, kad 2017-10-03 gautas LRV Kanceliarijos atsakymas ir pateiktas jo turinys.

Tačiau iš esmės niekas neatsakė. Niekam neįdomu valdžioje. Taip Lietuvos valdžia sąmoningai vykdo antikonstitucinę politiką naikindami Lietuvos valstybės piliečių Konstitucijoje įtvirtintas teises. Ar gali būti didesni nusikaltimai?

Toliau D.Žalimo [5] straipsnyje išsakytas mintis kritikuoti nėra jokios prasmės, nes nė viena iš jų negali būti pagrindu ATIMTI iš LR piliečio gimimu įgytos pilietybės, nes tai įtvirtina LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-moje dalyje.

Tikiuosi, kad LR KT teisėjai ir LR Seimo nariai pabandys pastudijuoti LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mą dalį. Čia pateiksiu trumpą paaiškinimą.

LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mos dalies pirmas teiginys:

„LR pilietybė įgyjama gimstant…..“

Galvojimo metodas. Imkime visiems akivaizdų dalyką, vandenį. Kaip žinome vanduo prie skirtingų aplinkybių, sąlygų gali būti ledu, vandeniu ir garais, tai yra turėti skirtingas savybes. Taigi akivaizdu, kad tas pats vanduo turi skirtingas savybes esant skirtingoms aplinkybėms. Norėčiau, kad į tą nuostatą būtų atkreiptas ir teisininkų dėmesys. Kitaip tariant tas pats atsitinka ir su teisinėmis nuostatomis. Esant skirtingoms aplinkybėms ta pati teisinė nuostata įgauna skirtingas savybes.

O kaip su teisine nuostata „LR pilietybė įgyjama gimstant…“?  Kokios šios teisinės nuostatos savybės? Prašau dar kartą atkreipti dėmesį į esmę: teisinės nuostatos savybės keičiasi priklausomai nuo aplinkybių.

Tarkime, kad teisinė nuostata: „LR pilietybė įgyjama gimstant…“ yra užrašyta ant Baltijos jūros kranto smėlio. Atplaukia jūros banga ir tos nuostatos nelieka.

 

Tarkime, kad teisinė nuostata: „LR pilietybė įgyjama gimstant…“ yra įtvirtinta LR Pilietybės įstatyme. Tuomet LR Seimas keisdamas Pilietybės įstatymą gali priimti nuostatas, kad „LR pilietybė įgyjama gimstant…“ gali būti ne absoliuti, o gali būti atimama, kai LR pilietis įgyja ir kitos valstybės pilietybę. Priklausomai nuo to, kaip LR Seimas spręs, nes tai LR  Seimo kompetencija.

 

O dabar teisinė nuostata yra įtvirtina ne ant Baltijos jūros smėlio, ne Pilietybės įstatyme, o yra įtvirtinta LR aukščiausiame įstatyme, jos LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-oje dalyje pačiu pirmu ir svarbiausiu sakiniu: „LR pilietybė įgyjama gimstant…“. Ką tai reiškia, kokios dabar yra šios teisinės nuostatos savybės?

 

O savybės yra tokios, kad LR Seimas, Seimo nariai, kaip prisiekę Konstitucijai PRIVALO vykdyt šią nuostatą be jokių atsikalbinėjimų, privalo nepajudinamai tai įtvirtinti ir Pilietybės įstatyme ir aiškinti, kad niekas niekada prie jokių aplinkybių negali atimti LR pilietybės įgyjamos gimstant, nes tai yra įtvirtinta aukščiausiame įstatyme, kuris privalomas LR Seimui, LR Konstituciniam Teismui, LR Vyriausybei, Prezidentams ir visiems taip vaidinamiems „penktos kolonos inteligentams“, kurie savo nuomonę išsikelia aukščiau Konstitucijos, ją niekina ir naikina savo išvedžiojimais LR Konstitucijoje įtvirtintas visų, net ir savo pačių, piliečių teises.

 

Kaip matome teisinės nuostatos „LR pilietybė įgyjama gimstant…“ savybės priklauso nuo aplinkybių, nuo to, kokiame teisiniame dokumente yra įtvirtinta, o ne tuo to, kas savo penktos kolonos galimai durnaropių apsirijusiose „inteligentų“ galvose gali pasirodyti.

 

Kartu yra pabrėžtina iš esmės neteisinga populiari kgbistinė, kompartinė nuostata, kad kai LR pilietis, įgijęs pilietybę gimimu, įgyja ir kitos valstybės pilietybę, tai tuo pačiu atsisako LR pilietybės. Jeigu tokia kgbistinė nuostata būtų tikrai teisiškai konstituciškai pagrįsta, tai niekas niekur niekada prie jokių aplinkybių pasaulyje negalėtų turėti dviejų pilietybių. Tačiau LR Konstitucijoje yra įtvirtinta lygiai priešinga nuostata, kad „Įstatymo numatytais atskirais atvejais LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu.“ O tai reiškia, kad LR piliečiui ir kitos valstybės pilietybės įgijimas nėra LR pilietybės atsisakymas. Tai parodo ir praktika, jau apie 25000 LR piliečių turi ir kitos valstybės pilietybę. Todėl tik kgbistinė komunistinė nuostata yra įsitvirtinusi Lietuvą valdančioje antikonstitucinėje valdžioje, LR Seime, LR KT, LR prezidentūroje, LR Vyriausybėje. .

Išvados: 

Kraupu stebėti ir suprasti, kad LR Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas aiškindamas 1992-10-25 LR Konstitucijos 12-ą straipsnį iš esmės pamiršta, kaip ir LR Seimas, šio straipsnio 1-moje dalyje įtvirtintą vertybę „LR pilietybė įgyjama gimstant…“. Pamiršta visų LR piliečių neatimamą konstitucinę teisę. Vietoje kad tą konstitucinę teisę saugotų, ją atima.

Visiškai idiotiškai atrodo, kad LR KT pirmininkas Dainius Žalimas aiškindamas LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-ą dalį „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.“ ištraukia iš šios konstitucinės nuostatos tris žodžius „niekas negali būti“ ir išaiškina lygiai atvirkščiai, nei Konstitucijos tekste yra įtvirtinta.

 

Dar labiau keistai atrodo, kai LR KT teisėjas aiškindamas Konstituciją, jos 12-ą straipsnį, nesinaudoja tekstu, kuris yra parašytas 1992-10-25 galiojančioje Konstitucijoje, o vadovaujasi negaliojančia 1922 Konstitucija. Kas jam suteikė mokslo laipsnius?

 

Patikrinau, ar LR KT teisėjas Dainius Žalimas yra visiškas idiotas? Pasirodo pagal Vikipediją, kad tikrai taip nėra, nes „1991 m. aukso medaliu baigė Vilniaus 27-ąją vidurinę mokyklą,“ Lietuvos teisininkas, teisėtyrininkas tarptautininkasVilniaus universiteto (VU) profesoriusMykolo Romerio universiteto(MRU) docentasVU Teisės fakulteto (VU TF) Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto vadovas, Lietuvos Konstitucinio Teismo (KT) pirmininkasNuolatinio arbitražo teismo narys, buvęs LR krašto apsaugos ministro teisės patarėjas.“ Idiotai tikrai nebaigtų mokyklos aukso medaliu. Taigi darytina išvada, kad LR KT pirmininkas Dainius Žalimas yra ne idiotas.

 

Tai kas tada yra? Pasirodo, kad pagal jo išaiškinimus, kurie pilnai sutampa su penktos kolonos komentatorių išaiškinimais, kai kurie iš jų tikri iškrypėliai, LR KT pirmininkas Dainius Žalimas pilnai atitinka penktos kolonos uždavinius išniekinti LR Konstituciją, kuriai prisiekė. Belieka tik suprasti, kad tokį asmenį LR Konstitucinio Teismo pirmininku parinko JE prezidentė, konstitucinė nusikatėlė Dalia Grybauskaitė [7].

 

Klausimai kyla ir dėl kitų LR KT teisėjų, bei LR Seimo narių, kurie savo tylėjimu pritaria LR KT pirmininko Dainiaus Žalimo antikonstituciniams išaiškinimams ir neorganizuoja apkaltos. Tai reiškia pritaria antikonstitucinei veiklai. Tai logiškas antikonstitucinės valdžios veikimas paireiškiantis neveikimu.  Tai remdamiesi tokiais idiotiškais išaiškinimas LR Seimas rengia pilietybių referendumą. Ar yra nors vienas Seimo narys sveiko proto? Atsiliepkite. Užduokite klausimus jei kas neaišku. Manau neužduosite, nes jau tam buvo aiškiai per daug laiko. Jūs tikite tik aferistiniais LR KT išaiškinimais. Deimantės klausimas : Ar Jūs žmonės, ar ne žmonės? O Lietuvos žmonės 2019-01-17 dieną jau 80-tą kartą paklausė: Ar dar gyva Deimantė? Nesugebate atsakyti? O į ką nors atsakyti sugebate?

Literatūra:

  1. 2019-01-16 straipsnis „Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas (II)”

(https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7996:dvi-pilietybes-nuozmus-antikonstitucininku-puolimas-ii&catid=31&Itemid=101).

  1. 2019-01-16 Daliaus Stanciko straipsnyje „D. Stancikas. Konstitucinis perversmas” (http://alkas.lt/2019/01/16/d-stancikas-konstitucinis-perversmas/ , https://www.biciulyste.com/aktualijos/dalius-stancikas-konstitucinis-perversmas/).
  2. 2016-09-11 straipsnis „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825).
  3. 2017-03-11 straipsnis „Okupuota nepriklausomybė

(http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670).

  1. 2018-11-01 Virginijaus Savukyno straipsnis “D.Žalimas apie dvigubą pilietybę: viena pataisa viskas nesibaigs” (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/d-zalimas-apie-dviguba-pilietybe-viena-pataisa-viskas-nesibaigs-56-1053374).
  2. 2017-09-12 straipsnis “Viešas kreipimasis dėl dviejų pilietybių” (http://www.ekspertai.eu/viesas-kreipimasis-del-dvieju-pilietybiu/).
  3. 2016-06-14 straipsnis “JE metinis pranešimas yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ VALSTYBĘ” (http://www.ekspertai.eu/je-metinis-pranesimas-yra-nusikaltimas-pries-valstybe/).
  4. 2017-08-28 straipsnis “Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema” (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/).

 

 joramlt@yahoo.com

 

2019-01-21