Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Gabrielius Landsbergis kiaulių garde, ką jis ten veikia?

Written by Redakcija · 3 min read

Tikrai labai domina kas darosi Lietuvoje ir populiariai manykime jos piliečių atstovybėje Seime. Tai normalu. Nors yra labai diskutuotina, ar Seimo sudėtis tikrai atstovauja LR piliečiams ar tik tokiais vadinasi. Problema yra ta, kad jei Seimo sudėtis yra antikonstitucinė, tai reiškia, kad tokie Seimo nariai tikrai neatstovauja LR piliečiams, o tik tiems, kurie juos aprobuoja dalyvauti visuotiniuose balsavimuose. Demokratija yra tik tada ir tik tada, kai LR Seimo sudėtis yra išrinkta, suformuota tiksliai pagal LR Konstituciją, tai yra pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Jeigu ne taip, vadinasi ne pagal Konstituciją, vadinasi nelegitimiai, t.y. neteisėtai.Taigi neatsitiktinai patraukė dėmesį du kartus per tuos pačius balsavimus į tą patį Seimą patekusio, išrinkto „įžymiojo anūko“, VU TSPMI auklėtinio, buvusio Europarlamento nario (Europien People‘s Party (EPP) – Europos Žmonių partija) Gabrieliaus Landsbergio 2019-10-20 Lrytas.lt video interviu „G. Landsbergis: „Atėjus į gardą, kur imasi kiaulės – malonumo nepatirsi, tik susitepsi“[1].

Gabrielius Landsbergis (nuo 0:33 min) teigia [1]: „Opozicija gina kai kuriuos principus, na teisės principą pirmiausiai, kad Statuto būtų laikomasi, kad Konstitucijos būtų laikomasi

Teisės principai yra labai įvairūs, tai čia matomai yra kalbama apie teisės viršenybės principą laikytis Statuto, Konstitucijos. R.Karbauskio pradinė pozicija neatitiko Statuto reikalavimų ir buvo bandoma Seimo pirmininką V.Pranckietį pašalinti iš pareigų taip vadinamos koalicijos sutarties pagrindu. Nepavyko. Tai tuomet susiprotėta ir buvo bandoma net du kartus nuimti iš pareigų V.Pranckietį teisėtu būdu, t.y. Seimui balsuojant. Opozicija laikėsi tos teisės, kuri apibrėžta Statuto 218 str. Pareigūno atleidimo procedūra, 4 dalyje apie tai, kad Seimo pirmininką „4. Sprendimas dėl Seimo pareigūnų ar valstybės institucijų vadovų atleidimo dėl nepasitikėjimo priimamas slaptu balsavimu daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma, sprendimas dėl Seimo pareigūnų ar valstybės institucijų vadovų atleidimo kitais pagrindais – atviru balsavimu Seimo posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma.“

Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio nuėmimo nuo pareigų spektaklyje tiek pozicija, tiek opozicija naudojo Statute neaprašyta sprendimo priėmimo procedūrą išnešant „kudašių“ iš Seimo salės. Taip pirmą kartą Seimo salėje liko tik 11 Seimo narių. Antrą kartą neužteko 63 balsų nušalinti V.Pranckietį iš pareigų.

Kaip matome Statute nėra numatyta, kad Seimo sprendimai yra priimami NEDALYVAUJANT Seimo nariams. Logiška yra tai, kad sprendimai yra priimami dalyvaujant Seimo nariams. Taigi tie, kurie nedalyvauja sprendimo priėmimo procese neatlieka savo konstitucinių pareigų. Balsuok už, balsuok prieš, susilaikyk, bet dalyvauk. Tokia yra pareiga. Kaip atsimenate, kai N.Venckienė, ar L.Karalius nedalyvavo Seimo darbe, kai reikėjo priiminėti sprendimus, tai jiems sėkmingą apkaltą surengė. Taigi tie, kurie nedalyvauja be pateisinamos priežasties Seimo darbe, nebalsuoja ar savo kudašių išneša, kai reikia balsuoti, yra konstituciniai nusikaltėliai taip pat. Taigi šiuo požiūriu ir pozicija ir opozicija yra konstituciniai nusikaltėliai, nesilaiko Seimo Statuto.

Tiesa, tą juokingąjį antradienį visgi Seimo salėje buvo 11 Seimo narių. Septyni balsavo vienaip, trys kitaip, o vienas sugadintas biuletenis. Šioje situacijoje juokinga yra tai, kad buvo pareikštas nepasitikėjimas balsų skaičiavimo komisijai, kuri niekaip negalėjo iš vienuolikos Seimo narių suskaičiuoti R.Karbauskiui reikiamus 71 balsą už V.Pranckiečio pašalinimą iš pareigų. Gal turėjo atsiklausti R.Karbauskio kiek jis norėtų, kad balsų skaičiavimo komisija jam suskaičiuotų tų balsų? Jeigu būtų iš 141 Seimo nario suskaičiavusi kokius 311 balsų už V.Pranckiečio nuėmimą, tai būtų nereikėję reikšti nepasitikėjimo balsų skaičiavimo komisija. Bet taip neatsitiko. O tą įžymųjį ketvirtadienį tai vis tiek buvo už V.Pranckiečkio nuėmimą gauta tik 63 balsai. Pozicija ir opozicija kratosi ir kalba, kad Seimo pirmininkas jų neatstovauja. Tačiau Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis atstovauja būtent tokį Seimą, kurį G.Landsbergis sulygina su kiaulių gardu.

Tikslus žurnalistės Daivos Žeimytės klausimas [1] buvo toks (nuo 6:46min): „Pone Landsbergi, visa šita situacija tai konservatoriams yra labai naudinga? …. Tai kuo labiau valdantieji draskosi tarpusavyje, tuo geriau opozicijai“. Gabrielius Landsbergis taip atsako (nuo 7:04 min): „Žinote yra toks posakis, jeigu ateini į kiaulių gardą, kur imasi nelabai švarūs, netvarkingi gyvūnai, tai tu pats malonumo nepatirsi, tik susitepsi. Tai mes jaučiamės, kad esame įtraukti į tą situaciją prieš savo norą. …

Nepamirškime, kad Gabrielius Landsbergis (nuo 0:33 min) teigia [1]: „Opozicija gina kai kuriuos principus, na teisės principą pirmiausiai, kad Statuto būtų laikomasi, kad Konstitucijos būtų laikomasi

Tai, kad nei pozicija, nei opozicija nesilaiko Statuto išnešdama „kudašių“ kai reikia balsuoti, t.y. priimti sprendimą, jau apkalbėjome. Belieka pasižiūrėti ar pozicija ir opozicija laikosi Konstitucijos? Akivaizdžiausia yra tai, kad tiek pozicija, tiek opozicija iš esmės niekina Konstituciją, savo priesaikas ir žmogiškumą, nes Seime jie atsirado pagal antikonstitucinį 1992-07-09 Seimo rinkimų įstatymą, kurio pagrindas yra NELYGI ir NETIESIOGINĖ rinkimų teisė, o Konstitucija privalomai įpareigoja būti išrinktiems pagal LYGIĄ ir TIESIOGINĘ rinkimų teisę. Todėl yra laikytina, kad pono Gabrieliaus Landsbergio teiginys, kad jie gina kai kuriuos, na tikrai ne visus, teisės principus ir kad jie siekia kad Konstitucijos būtų laikomasi“ yra absoliutus ir ilgai besitęsiantis melas, kova prieš Valstybės teisinius demokratinius pagrindus.

Taigi ką gi Gabrielius Landsbergis veikia tame, anot jo, kiaulių garde?

Atsakymas: Iš pagrindų ir ilgą laiką niekina LR Konstituciją ir savo priesaiką iš pačių jos pagrindų, yra atsiradęs Seime pagal savo senelio Vytauto Landsbergio 1992-07-09 pasirašytą ir Signatarų priimta antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą. Didesnės gėdos ir didesnio nusikaltimo prieš Lietuvos valstybę sunku besurasti.

Tačiau ko gi gero galima tikėtis iš G.Landsbergio, jeigu ir jo pavaduotoja naudoja panašią terminologją „Pezėt ir kniaukt“ [2].

Ir tikriausiai visiškai nieko gero negalima tikėtis iš G.Landsbergio, jeigu net jo senelis Vytautas Landsbergis vietoj to, kad gvoltomis rėktų, kad reikia atkurti Konstitucijoje įtvirtintus lygios ir tiesioginės rinkimų teisės principus laiko, kad [2, 3]:

Viena svarbiausių nūdienos užduočių – tai santykių gerinimas su šūdu.

Pavyko nustatyti iš kokio gardo kokia smarvė sklinda [4].

Literatūra:

1. 2019-10-20 Lrytas.lt video interviu „G. Landsbergis: „Atėjus į gardą, kur imasi kiaulės – malonumo nepatirsi, tik susitepsi“

2. 2018-06-19 straipsnis „Pezėt ir kniaukt“

3. 2017-05-26 Vytauto Landsbergio straipsnis „Santykis yra viskas“

4. 2018-03-26 straipsnis „Seimo smarvėms“