Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. JAV Helsinkio komisijoje dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimo pliusai ir minusai (I ir II)

Written by Redakcija · 31 min read

I dalis

Įvadas

Iš pat pradžių galima teigti, kad dėl klausimo sudėtingumo, ilgalaikiškumo ir reikšmingumo joks liudijimas dėl Neringos Venckienės ekstradicijos į Lietuvą niekada nebus pilnas. Vien tas faktas, kad kvalifikuotų teisininkų šeima t.y. Kauno m. apygardos teismo teisėja ir jos vyras advokatas, teisinėmis priemonėmis nepasiekė teisingumo Lietuvoje net paduodami virš 200 skundų teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijoms, parodo, koks yra sunkus ir nepavykęs teisingumo suradimo kelias Lietuvoje.Į tokį faktą, kad teisininkų šeima teisinėmis priemonėmis nesugebėjo surasti teisingumo Lietuvoje, privalo atkreipti dėmesį JAV teismai ir ekstradicijos procesą atliekantys pareigūnai.  Tai parodo, kad N.Venckienė to teisingumo ir toliau nesuras. Taigi N.Venckienės ekstradicijai į Lietuvą tikrai nėra jokio pagrindo.

 Teisingumo ir nuskriaustos mažos mergaitės Deimantės gynėja ir įstatyminė globėja pati paversta nusikaltėle net kaltinant Lietuvoje ją 39 nusikaltimais. Vis kintantis kaltinimų skaičius parodo, kad tais kaltinimais abejoja ir kaltinantieji. Visa ką darė N.Venckienė, tai siekė nuo sunaikinimo apginti Deimantę, tačiau nesėkmingai [9].

Todėl, kad ir kaip norėtų, dr. Vytautas Matulevičius niekaip negalėjo savo trumpu liudijimu JAV Helsinkio komisijoje pilnai atspindėti tokios sudėtingos bylos aplinkybes. Todėl kritika, ar kitaip tariant, liudijimo papildymai yra tikrai galimi ir reikalingi. Net ir bet kokie papildymai vis tiek negali pasiekti tikslo pilnai atspindėti tuos įvykius, kurie yra susiję su N.Venckienės ekstradicijos byla. Todėl bet koks teismas atsiduria ties dilema… kaip nustatyti teisingumą neturint galimybės įvertinti visas aplinkybes. Belieka pasikliauti tik pačiomis svarbiausiomis aplinkybėmis.

Reikia pabrėžti, kad tam tikrų aplinkybių neįvertinimas gali teisingumo nustatymui turėti nepataisomą žalą. Apie šiuos įvykius jau esu rašęs [7-12]. Dar kartą reikia bandyti apginti nekaltą asmenį, nes gal būt tai paskutinė galimybė tai padaryti yra numatyta 2018-11-27 teismo posėdyje [18].

Mavo požiūris ir komentarai nešališki, niekam dėl to nesu niekaip įsipareigojęs, vieša informacija yra gauta iš interneto ir kitais legaliais tyrimo būdais.

Prieš pradedant nagrinėti dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimą JAV Helsinkio komisijoje reikia susigaudyti toje įvykių aplinkoje, toje situacijoje, kurioje visa tai vyksta.

Svarbūs faktai sprendžiant Neringos Venckienės ekstradicijos klausimą

Kaip žinia JAV teisėja Virginija M. Kendall (IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE NORTHERN DISTRICT OF ILLINOIS EASTERN DIVIZION, MEMORANDUM OPINION AND ORDER, case: 1: 18-cv-03061 Document #: 32 Filed: 07/12/18 Page 1 of 35 PageID #: 558) Neringos Venckienės ekstradicijos byloje yra išreiškusi tokią nuomonę: “Venckiene’s Petition and Motion raise serious issues concerning the United States’ extradition process and propriety of her native country’s political and judicial systems.

Teisėjos Virginija’s M. Kendall nuomonės pirmąją dalį “Venckiene’s Petition and Motion raise serious issues concerning the United States’ extradition process…” siekia JAV Kongrese išspręsti du JAV kongresmenai, Atstovų Rūmų nariai: nuo New Jersey’s Christopher Henry Smith ir nuo Illinois’s Randall Mark Hultgren. Turėtų būti tikrai suprantama, kad neišsprendus tų klausimų JAV Kongrese, neturėtų būti skubama su Neringos Venckienės ekstradicija į Lietuvą.

Esu tyrinėjęs ir publikavęs nemažai straipsnių [21, 22, 23, 34, 41, 42] apie Lietuvos politinę ir teisinę sistemas. Todėl galiu maksimaliai objektyviai įvertinti, paliūdyti tas problemas, kurios iš dalies atsakytų į teisėjos Virginija’s M. Kendall nuomonės antrąją dalį:  “…propriety of her native country’s political and judicial systems.

7 LR Seimai nelegitimūs

Pirmiausiai ir svarbiausiai  kas krinta į akis Lietuvos politinėje ir teisinėje sistemoje yra tai, kad nuo pat 1992-10-25 visuotiniu referendumu priimtos LR Konstitucijos visą laiką grubiai pažeidžiamas LR Konstitucijos 55 str. įtvirtintas lygios rinkimų teisės principas.

Tai pasaulyje civilizuotam žmogui gali būti net sunku įsivaizduoti, kad vienas kandidatas į Seimą (parlamentą) gali gauti iki 3 balsų iš vieno rinkėjo, o kitas save išsikėlęs kandidatas į tą patį Seimą per tuos pačius rinkimus gali gauti tik vieną balsą [21, 22, 23, 34, 41, 42]. Taigi visumoje turime 7 (septynis) antikonstituciškai “išrinktus” Seimus.  

Dar kurijoziškiau atrodo tai, kad jau išrinktas daugiamandatėje apygardoje Seimo (parlamento) narys gali po dviejų savaičių dar kartą dalyvauti rinkimuose į tą patį Seimą (parlamentą) per tuos pačius rinkimus, kad būtų išrinktas antrą kartą, kai kitas toks pats kandidatas, save išsikėlęs, to negali padaryti. Tokiu būdu į Seimą patenka ir neišrinktieji. Tai sveiku protu nesuvokiami dalykai. Apie kitas tokių Seimo rinkimų savybes yra aprašyta straipsniuose [21, 22, 23, 34, 41, 42].

Taigi Lietuvoje yra fundamentaliai sugriauti valstybės teisiniai, demokratiniai pagrindai. Sugriautas visų lygybės prieš įstatymą principas.

LR Konstitucinis Teismas  išniekina LR Konstituciją

Lietuvos Respublika pagal Konstituciją turi savo Konstitucinį Teismą. Atrodytų, kad Konstitucinis Teismas privalėtų tokius dalykus išaiškinti. Taip ir išaiškino teisingai, europietiškai, civilizuotai. Ir tas išaiškinimas yra toks [22]: „2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.“  Atrodo idealiai.

Tačiau LR Konstitucinis Teismas savo išaiškinimo nutarime visiškai pamiršta, kad lygi rinkimų teisė yra „vienas rinkėjas – vienas balsas“, t.y. „pamiršta“ savo pačių išaiškinimą ir tuo būdu paneigia Konstituciją, išduoda savo priesaikas, t.y. ir LR Konstitucinis Teismas ir LR Seimas tyčiniai nevykdo Konstitucijos, kuriai prisiekia [21]. Todėl galima daryti prielaidą, kad čia būta neteisėto susitarimo tarp LR Seimo ir LR KT. Taip galima teigti, nes ir LR Seimas ir LR KT nenori matyti LR KT teisingo, paremto tarptautine teise, Konstitucija ir sveiku protu paremto LR Konstitucijos lygios rinkimų teisės išaiškinimo.

LR Seimas ir LR KT nesilaiko, nevykdo tarptautinių teismų sprendimų

Lietuvos valdžia Europoje yra garsi tuo, kad 2004-04-06 yra įvykdžiusi savo išrinktam prezidentui Rolandui Paksui apkaltą ir nubaudusi R.Paksą visam laikui atimdama jo teisę balotiruotis į Seimą ir kitas Valstybės pozicijas ten, kur reikalinga priesaika. Tačiau prezidentas Rolandas Paksas laimėjo bylas prieš Lietuvą Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT), o taip pat ir Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Komitete (JTŽTK). Šių teismų sprendimai Lietuvai yra privalomi, nes Lietuva yra pasirašiusi atitinkamus tarptautinius dokumentus ir tuo pripažinusi šių teismų viršenybę. JTŽTK sprendimas pilnai atkuria visas prezidento Rolando Pakso teises nuo apkaltos momento 2004-04-06 ir įpareigojo LR Konstitucinį teismą pakeisti savo sprendimą [28]. EŽTT sprendimą turėjo vykdyti LR Seimas. Tačiau nė viena iš šių institucijų jiems privalomu sprendimų iki šiol neįvykdė. Kas gali garantuoti, kad ir JAV – Lietuvos ekstradicijos sutartis bus vykdoma?

Straipsnyje [29] teigiama: “Kaip žinoma, JTŽTK sprendimu, R. Paksui turi būti atstatytos visos politinės teisės nuo 2004 metų balandžio 6 dienos, būtent nuo tada, kada jis buvo nušalintas nuo pareigų. Įvykdyti šiam sprendimui Lietuva, pagal galiojančią tvarką, turėjo 180 dienų – lygiai pusę metų.

Nuo JTŽTK sprendimo jau praėjo ne 180 dienų, o penkeri metai, tačiau sprendimo Lietuva net per tiek laiko neįvykdė.”

Tiesa ir teisingumas

Tiesa tai yra faktai, o teisingumas, tai tų faktų vertinimas įstatymų rėmuose. Vienam tas pats faktas gali būti vertinamas vienaip, o kitam kitaip.

Norint šioje byloje susigaudyti, tai visų pirma tai reikia siekti galimai tiksliai užfiksuoti FAKTUS. Kiekvienas asmuo turėdamas skirtingą matymą, supratimą, išsilavinimą ir vertybių sistemą tą patį FAKTĄ gali vertinti skirtingai. Matymas yra ne vien akių funkcija, tai labiau proto funkcija, kaip sugebi įvertinti  ir suprasti tai ką matai, tai ką girdi. Todėl neturėtų stebinti skirtingos nuomonės apie tą patį FAKTĄ. Taigi labai svarbu neiškraipyti faktų, tai yra kalbėti apie juos TIESĄ ir pagal sugebėjimus juos vertinti, surasti teisingumą. Tai toliau stengsiuosi ir prisilaikyti šio metodo, pirmiausiai faktas, o po to jo analizė. 

Trumpai taip suformuluosiu. Mato tą patį, o supranta nevienodai.

Kaip pavyzdys, dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimą JAV Helsinkio komisijoje Seimo narys Stasys Šedbaras įvertino, kaip „savo valstybės dergimą“.

Nuomonė apie Neringos Venckienės ekstradicijos bylą

Pirmiausiai reikia suvokti, suprasti, kad Neringos Venckienės ekstradicijos į Lietuvą byla yra neatsiejamai susijusi su Deimante Kedyte (Stankūnaite), nes visa toji „byla žudikė“ ir kilo dėl to, kad mažytė mergaitė pradėjo elgtis taip, kaip to pradėjo nesuprasti suaugusieji: tai tėvas Drąsius Kedys, seneliai Kedžiai,  Neringa Venckienė, kaimynai.

Todėl visiškai natūralu, kad tėvas D.Kedys, nuoširdžliai besirūpinantis savo dukra, pradėjo klausinėti jos apie tai, kas su ja darosi, kai ji būna savo mamos Laimos Stankūnaitės priežiūroje. Suprantama, kad mažoji mergaitė negalėjo tuo metu aiškiai suprasti, įvertinti ir suformuluoti juridiniais terminais tų veiksmų, atliekamų su ja, jos mamos Laimos Stankūnaitės namuose ir kitose vietose. Vaikas gyvena ir mokosi. Taigi visiškai natūralu, kad savo tėvo, Drąsiaus Kedžio, klausinėjama mergaitė vaizdžiai aiškino kas su ja daroma, o suaugusieji, vėl gi suprantama, kad sugebėjo suprasti ir kvalifikuoti kas su mergaite yra  atliekama ir suprantama, kad negalėjo nenaudoti tų juridinių terminų, tuo labiau, kad ji iš esmės augo tame tarpe ir teisininkų šeimoje. Taigi mažoji mergaitė tų „juridinių terminų“ išmoko ne savo mamos aplinkoje, kur su ja buvo daromi jos vaizdžiai demonstruojami dalykai, o jos gimtųjų namų aplinkoje, savo tėvo, Neringos Venckienės globoje, senelių Kedžių priežiūroje. Taigi tie juridiniai įvertinimai atsirado po to, kad Deimantė Kedytė juos vaizdžiai atpasakojo ne tik savo tėvui  D.Kedžiui, kurie buvo užfiksuoti vaizdo įraše, bet ir profesionalams ekspertams, kurie pripažino ne kartą, kad Deimantė nemeluoja, nefantazuoja, parodymai tikri, dokumentai pasirašyti ir patvirtinti. Tuo tarpu Lietuvos valdžios struktūros kaltina Kedžių ir Venckų šeimas, kad apmokė Deimantę tų „juridinių terminų“, kuriuos girdime iš mergaitės šnekų tiek 2012-03-23 grobimo metu ir 2012-05-17 pagrobimo metu.

Siekiu atkreipti 2018-11-27 JAV Apeliacinio Teismo ir JAV Valstybės Departamento dėmesį į tai, kad Neringos Venckienės ektradicija į Lietuvą  yra pačiu glaudžiausiu būdu yra susieta su mažos mergaitės Deimantės Kedytės likimu. Dėl to  palikau komentarą po 2018-11-10 straipsniu [36] „Teismas pripažino Deimantės Kedytės parodymus netinkamais – apklausos metu jos „emocinė ir psichologinė būsena buvo bloga“. Čia žemiau pateikiu to komentaro „Screen shot“ atliktą per „PrintScreen“:

screen shot Venckienes byla  Taigi matome, kad tie kurie perskaitė straipsnį [36], o taip pat mano paliktą komentarą labai aiškiai, visi be išimties 69 asmenys, galima sakyti, kad supranta ir liudija JAV Apeliaciniam Teismui, kad „Labai svarbu suvokti, dar svarbiau, kad tai suvoktų JAV apeliacinis teismas 2018-11-27, kad nepamatęs gyvos, adekvačiais mąstančios ir Nijolės Sadūnaitės, senelių Kedžių ir Neringos Venckienės ATPAŽINTOS Deimantės Kedytės, nesiimtų spręsti Neringos Venckienės ekstradicijos į Lietuvą. Tai neatsiejami dalykai.”.

Galima ir pakartoti, kad labai svarbu suvokti, dar svarbiau, kad tai suvoktų JAV apeliacinis teismas 2018-11-27, kad nepamatęs gyvos, adekvačiai mąstančios ir Nijolės Sadūnaitės, senelių Kedžių ir Neringos Venckienės ATPAŽINTOS Deimantės Kedytės, nesiimtų spręsti Neringos Venckienės ekstradicijos į Lietuvą. Tai neatsiejami dalykai. Negalima atiduoti Neringos Venckienės į žudikų rankas. Apie tai yra straipsnis [9], kuriame surasti šalutiniai įrodymai, kad Deimantės nėra gyvos arba adekvačios. Lietuvos žmonės su širdimi ir protu jau 78  kartus prie LR Prezidentūros paklausėAr dar gyva Deimantė” ir jokio atsakymo, apart “NEŽINAU” nėra. Tas klausimas “Ar dar gyva Deimantė” yra skirtas visiems Lietuvos valdžios vadovams : prezidentei Daliai Grybauskaitei, Seimo pirmininkui prof. Viktorui Pranckiečiui, ministrui pirmininkui Sauliui Skverneliui. Tai belieka suprasti taip, kad mergaitės nebėra gyvųjų tarpe arba suluošinta, arba vergovėje.

JAV Apeliacinis Teismas apie tai turi būti informuotas N.Venckienės ekstradicijos byloje ir pareikalauta, kad Lietuvos valdžia Deimantę Kedytę pristatytų į JAV Apeliacinį Teismą kaip liudininkę. Taip ir sužinosime, kur yra TIESA. Vaduokime Deimantę Kedytę iš vergovės, jei dar gyva.

Kitas svarbus dalykas apie tai, kas vyksta Lietuvoje su vaikais, tai jų atiminėjimas iš šeimų paneigiant vieną iš pačių pagrindinių vaiko teisių gyventi savo gimdytojų šeimoje. Kaip matome žemiau paveikslėlyje paimtame iš straipsnio [40], po Deimantės Kedytės 2012-05-17 pagrobimo iš gimtųjų namų, turime tokia statistiką, kuri labiau panaši į kažkaip kažkam naudingą epidemiją:

 paimamu vaiku skaicius Apie tai diskutuota ir LR Seimo spaudos konferencijoje video “Tautai paskelbtas karas. Ginamės.”  [39]. Per šešis metus paimti 12505 vaikai. Kokie jų likimai?

 JAV Helsinkio komisijoje nepaliūdyti faktai

Apibrėžiant aplinkybes, į kurias norima išsiųsti Neringą Venckienę pagal JAV – Lietuvos ekstradicijos sutartį, reikia pirmiausiai papildomai išsiaiškinti JAV Helsinkio komisijoje [2] nepaliūdytus faktus, ką apie  tai sako atitinkami Lietuvos valdžios atstovai, jų nuomonės. Tai yra nustatyti faktus atskirų Lietuvos pareigūnų nuomonių lygyje. Apie tai JAV Helsinkio komisijoje liudijo ir Karolis Venckus, N.Venckienės sūnus.

LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės nuomonė apie Deimantę

Labai dažnai tenka matyti nuotraukas, kuriose LR prezidentė Dalia Grybauskaitė fotografuojasi su vaikais. Tačiau niekada su Deimante, parodytų pasauliui ar vis dar gyva Deimantė. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė savo nuomonę apie Deimantę Kedytę yra išsakiusi tyliai į ausį N.F.Sadūnaitei [44] (vaido įrašas nuo 21:40 min): „Niekada nežinau ir nežinojau kur yra Deimantė Kedytė“. Kas žino?- klausia seselė N.F.Sadūnaitė. Klausimas paprastas. O ar Prezidentė galėtų sužinoti, jeigu panorėtų? Toliau matome, kad Seimo posėdžiui pirmininkaujantys Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Seimo narys Juozas Olekas neleidžia N.Sadūnaitei užbaigti kalbos išjungdami mikrofoną. Tokia pas juos kultūra. Laisvės premijos laureatei buvo neleista pasakyti tai ką norėjo.

 LR Seimo narės ir NATO parlamentinės asamblėjos prezidentės Rasos Juknevičienės nuomonė [17]

Pirmiausiai į akis rėžiasi NATO parlamentinės asamblėjos prezidentės, daugybę metų Seimo narės [23] Rasos Juknevičienės pasisakymas [17], nuomonė, kad visa šita byla pagal dr. V.Matulevičių įvardijama byla kaip „pedofilijos bylos ir teisinio Venckienės persekiojimo“ byla: …ta sugalvota mergaitės istorija.”. Kadangi Rasa Juknevičienė, 1990-1992, 1996-2000, 2000-2004, 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, 2016-11-14, TS-LKD, S (Tėvynės Sąjungos, Lietuvos krikščionys demokratai, 2016 m. išrinkta sąrašu) yra NATO parlamentinės asamblėjos prezidentė, tai toks jos tų Garliavos įvykių, Deimantės Kedytės, Neringos Venckienės ir daugelio kitų žmonių likimo byla viso labo tik  „…ta sugalvota mergaitės istorija.”.   Toks įvertinimas kalba apie šias aukštas pozicijas NATO užimančios ponios Rasos Juknevičienės adekvatumo stoką, realybės suvokimą.

Į tai turėtų būti atkreiptas JAV Valstybės Departamento ir NATO dėmesys ir duotas tinkamas įvertinimas. Taip neturi būti, kad aukštas pareigas užimantis asmuo būtų neadekvatus, nesuprantantis realybės. Atkreipkite į tai dėmesį. Teigti, kad tai „…ta sugalvota mergaitės istorija.” negalima. Ekspertai tvirtina priešingai, mergaitė nemelavo ir nefantazavo.  Daugybė įvairiai nufilmuotos medžiagos rodo, kad ten ne Holivudo aktoriai vaidino, o buvo realūs žmonės, realūs įvykiai vyko.

Taip neturi būti, kad aukštas NATO pareigas užimantis asmuo būtų neadekvatus, nesuprantantis realybės. Atkreipkite į tai dėmesį, kad nelegitimiai „išrinkta“ LR Seimo narė Rasa Juknevičienė vadovauja NATO parlamentinei asamblėjai. Ar tikrai taip ir turi būti? Ponia Rasa Juknevičienė savo kolegas, Seimo narius yra išvadinusi „padugnėmis“ [46]. Tai parodo, kad niekam, mažiausiai LR Seimo nariams, neleista prieštarauti R.Juknevičienės nuomonei, veiklai.

LR Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio vertinimai

LR Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis tuo laiku 2012-05-17, kai buvo grobiama pagrindinė „bylos žudikės“ liudininkė Deimantė Kedytė, buvo LR Generaliniu Policijos komisaru ir todėl yra atsakingas už grobimo metu policijos įvykdytus nusikaltimus, tame tarpe už suplanuotą cheminę ataką. Todėl ypatingai keistai ir neteisingai yra vertinama sesers Nijolės Sadūnaitės tiesa išsakyta aukščiausioje valstybės tribūnoje, LR Seime 2018-01-13 dieną [13, 14].

Apie šią N.Sadunaitės kalbą [13, 14] Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis vertina taip [43]: „ „Ji turi savo nuomonę, ji tvirtai turėjo nuo pat istorijos pradžios, bet viskas, kas šiandien buvo pasakyta, neatitinka tikrovės. Nei viename žodyje nėra tiesos“, – žurnalistams N. Sadūnaitės kalbą į nieką pavertė premjeras.“

Tai klausimas lieka atviras, ar ponas MP Saulius Skvernelis, kaip ir NATO Parlamentinės asamblėjos prezidentė Rasa Juknevičienė sugeba suvokti tikrovę ir ar į tokią Lietuvos valdžios aplinką galima vykdyti N.Venckienės ekstradiciją?

Lietuvos Švietimo ir Mokslo ministerijos neapykantos grimasos

Pavyko per internetą, elektroniniais laiškais, pakalbinti Lietuvos Švietimo ir Mokslo ministerijos tarnautoją, skyriaus vedėją Alvydą Skuodį, kad daug maž  būtų  aiški jų nuomonė N.Venckienės ir Deimantės Kedytės klausimu [8]. Pacituosiu keletą A.Skuodžio išsireiškimų su visais šauktukais imtinai:

Neieškokit šiknoj smegenų, nes jų ten nėra…”,

Didesnės smarvės Lietuvoje kaip violetiniai iškrypėliai daugiau nėra. Šalin ta smarvė iš Lietuvos padangės…! Bjauru !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!”,

Baikite vieną kartą eskaluoti tą šlykščią Kedžių pedofilų ir išsigimėlių istoriją. Šlykštu jau darosi nuo jūsų šlykščių rašlevų… Velniop Kedžius ir jų pakalikus!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!

Kai tokie išsireiškimai sklinda iš Švietimo ir Mokslo ministerijos tarnautojo, skyriaus vedėjo, tai ką galima pagalvoti apie kitus tylinčius ministerijų darbuotojus? Kaip jie yra propagandos apdoroti?

Cheminė ataka prieš Deimantę

Yra daug dalykų, kuriuos įvairūs žmonės mato vienodai. Kaip antai 2012-05-17 Deimantės pagrobimo metu du „policininkai“ pargriovę pagyvenusį žmogų šautuvo buože daužo lytinius organus.  Kiti plėšo Lietuvos trispalvę, treti tempia iš namų šeimininkus atpažinimui, lyg nežinotų pas ką atvažiavo. Na ir taip toliau. Tačiau yra dalykų, įvykių, kuriuos ne kiekvienas gali pamatyti, suprasti, įvertinti. Tokie įvykiai paprastai yra sudėtingi ir įvyksta laike ir susideda iš keleto dalykų.

Vienu iš tokių įvykių grobiant  mergaitė buvo atitinkamų chemikalų panaudojimas prieš Deimantę. Gal ten kas nors gali sakyti, kad tai vaistai? Tačiau mergaitė nesirgo ir nebuvo daktaro, kuris tuos „vaistus“ prirašytų.

2012-05-07 profesionalūs vaikų ir paauglių psichiatrė ir medicinos psichologė diagnozavo [11] „Potrauminio streso sutrikimą“ ir rekomendavo „Griežtai vengti traumuojančių situacijų, ryškesnių aplinkos, prižiūrinčių žmonių pasikeitimo. Kategoriškai neleistinas  fizinės – emocinės prievartos naudojimas“ ir t.t.

Taigi pabandysiu sudėlioti įvykius laike. Pirmiausiai pastebėsiu, kad 2012-03-23 mergaitės grobime dalyvavo vaikų teisių specialistė Andželika Vežbavičiūtė, kuri pamačiusi, kad atėjūnai, grobikai labai grubiai elgiasi su mergaite Deimante, ją apgynė ir grobikus išvarė. Anželika Vežbavičiūtė, kaip Valstybės tarnautoja, teisingai, didvyriškai pagal įstatymą ir teismo sprendimą, nenaudoti jėgos, įvykdė savo pareigas su širdimi ir protu.

Be jokios abejonės todėl Lietuvos valdžia, jos teisėsaugos ir teisėtvarkos struktūros antram 2012-05-17 pagrobimui žymiai geriau pasiruošė, suplanavo. Žiūrint 2012-05-17 filmuotus pagrobimo epizodus, aptikau, kad  vaikų teisių jau kita „specialistė“ turėjo užsidėjusi pirštines iki alkūnių. Iš spaudos sužinojau, kad tai guminės pirštinės. Ir kam jos reikalingos vaikų teisių specialistei?

Toliau buvo matyti tam tikras krepšys, kurio viduje buvo kaldrytė. Iš filmuotos medžiagos niekaip nesuprantama kam tai reikalinga. Tačiau spaudoje buvo teigiama, kad tą kaldrytė buvo prisotinta psichotropinių vaistų. Bet kai vaikas serga, tai vaists prirašo daktaras. Tuo tarpu Deimantė buvo sveika, nors jai ekspertai buvo rekomendavę nesudaryti stresinių situacijų prieš 2012-05-17 įvykius.

 Taigi turime medicinos ekspertų rekomendacijas Deimantei vengti stresinių situacijų, į kuriuos Lietuvos valdžia ir pagrobimo operacijos planuotojai visai nekreipė dėmesio. Kaip žinia valdžia norėjo izoliuoti Deimantę, kad nereikėtų liudyti pedofilijos byloje. Kaip ir įvyko, pedofilijos byloje Deimantė neliudijo, o teisėjas Andrius Cininas teigė, kad mergaitės „atmintis ištrinta“.  Tai patvirtino, kad jau tada prieš Deimantę buvo įvykdytas nusikaltimas, apie kurį nutylima, joks tyrimas neatliktas.

Taigi tenka konstatuoti du faktus…. gumines pirštines iki alkūnių ir krepšį su prisotintais psichotropiniais vaistais, kurie yra tik chemikalai, kai jų nepaskiria daktaras. O daktaras jų paskirti ir negali, nes vaiko nemato ir jokio reikalo nėra. Stebime pagrobimo operaciją toliau. Matome, kad mergaitė ant rankų išnešama labai aiškiai panaudojant skausmingą jėgą, Deimantė klykia kaip ne savo balsu, klykia taip, kad kiekvienas širdį ir protą turintis žmogus negali nesuprasti, kad prieš ją yra naudojama neproporcinga jėga, kojytės skausmingai sukryžiuotos. Atrodo, kad mama L.Stankūnaitė su advokatu G.Černiausku atliekia skausmingą Deimantės kankinimą. Taip mergaitė klykia iki tol, kol yra atnešama iki autobusiuko. Ir čia jau nematyti, kas su ja daroma. Tačiau kitoje filmuotoje medžiagoje matome, kad mergaitė Deimantė yra pasodinta ant L.Stankūnaitės kelių ir advokatas G.Černiauskas ją kalbina. Kaip vėliau perskaičiau, pasirodo, kad tą video internete patalpino pats G.Černiauskas. Suprantama, nes Deimantė sėdėdama ant savo mamos kelių nusiramina, vyksta pokalbis. Tai taip ir atrodo, kad kai tik mergaitė atsisėdo ant mamos kelių, tuoj nusiramino. Toks, manau, ir buvo to vaizdo įrašo patalpinimo internete tikslas – parodyti, kad pas  mamą Deimantė iš karto nusiramina. Bet taip žiūrėti, tai nematyti svarbiausio. O svarbiausiai yra to pokalbio turinys. Pats tą pokalbį daug kartų perklausiau, nes labai neaiškiai buvo kalbama. Deimantės kalbos neaiškumas taip pat daug pasako apie jos būseną. Tai galiu patvirtinti, kad Nijolė Sadūnaitė lygiai taip pat kaip ir man teko girdėti, kad Deimantė savo mamos klausia [13]: „Kodėl pas mane aštuonios rankytės?“. Būtent „rankytės“, nes teko vėliau matyti įrašą, kur iš „rankytės“ padarytos „rankos“, o tai patvirtina, kad įrašas klastojamas. Kai kurie teigia, kad Deimantė tada klausė: „Kodėl pas mane aštuonios valandos“, tai vėl galėjo išgirsti kokį nors suklastotą to įrašo garso takelį. Tuomet L.Stankūnaitė, kaip atsimenu, Deimantei atsako: „Todėl, kad lauke apsiniaukę ir lyja“. Tai būtent pokalbio turinys leidžia teigti, kad prieš mergaitę buvo panaudoti labai efektyvūs chemikalai, nes per maždaug kelias sekundes iš klykiančio mažo vaiko matome nusiraminusį vaiką, kuris aiškiai mato ne tai, ką turėtų matyti. Tai čia tik ekspertai gali pasakyti, kas taip gali staigiai pakeisti mažo vaiko pasaulio suvokimą, nes Deimantė visgi turėjo dvi rankytes, o ne aštuonias.

Tai leidžia spėti, kad prieš Deimantę kokiu tai būdu ir kokiu tai momentu buvo panaudota cheminė ataka. Niekas to neištyrė, o kaip ir tirs, jei tokį nusikalstamą dalyką patys ir suplanavo. Toks staigus Deimantės elgesio pasikeitimas galėjo įvykti perdozavus chemikalus? Niekas šio dalyko netyrė.

Lietuvos piliečiai klausia jau 78 kartą Lietuvos valdžios „Ar dar gyva Deimantė?“

Kiekvieno mėnesio 17-tą dieną Lietuvos patriotai, žmonės su širdimi ir sąžine prie LR prezidentūros per 6 su puse metų jau 78 kartus paklausė „Ar dar gyva Deimantė? [45].“ Tačiau nei LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, nei Seimo pirmininkas prof. Viktoras Pranckietis, nei Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, kuris buvo Deimantės Kedytės pagrobimo metu LR Generaliniu policijos komisaru, nesugeba atsakyti į Lietuvos piliečių klausimą: „Ar dar gyva Deimantė?.“

Kiek dar kartų LR piliečiai Lietuvos valdžios turės klausti elementaraus klausimo? Tai patvirtina, kad Lietuva valdžia tyčiojasi iš teisingumo net mažos mergaitės gyvybės klausimu. Ką reiškia toks ilgalaikis piktybinis Lietuvos valdžios tylėjimas? Gal būt, kad Deimantės jau nėra gyvos arba ji yra suluošinta. Ar į tokios valdžios valdomą Lietuvą galima vykdyti N.Venckienės ekstradiciją?

Todėl kaip ir aukščiau yra parašyta, JAV Apygardos Teismas tikrai neturėtų priimti sprendimo dėl N.Venckienės ekstradicijos kol savo akimis,  ne per „Skype“ ar kitokią programą, nepamatė gyvos ir guvios Deimantės Kedytės.

Teismų verdiktai

Čia yra daugybė bylų, kur teisiami visiškai nekalti žmonės.  Jie metų metais „tąsomi“ po teismus. Paminėsiu trejetą.

BNS straipsnyje [32] yra rašoma, cituoju: “Teismas padarė kategorišką išvadą, kad mažametė seksualinę patirtį įgijo savo tėvo namuose per neteisėtus, nekvalifikuotus ir įkyrius klausinėjus bei filmavimus 2008–2009 metais. Tėvo D. Kedžio darytas vaizdo įrašas pripažintas neteisėtai gautu įrodymu, padarytu pažeidžiant Lietuvos įstatymuose ir tarptautinėse konvencijose įtvirtintą vaiko teisę į garbę, orumą, ir asmens atvaizdą.”

Kaip žinia, tėvas Drąsius Kedys su teisėjos N.Venckienės pagalba (padėti broliui surašyti teisinius dokumentus nėra nusikaltimas) yra daugybę kartų kreipęsi į teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijas. Kai tos institucijos nereagavo tinkamai, pats tėvas D.Kedys tuos Deimantės paliudijimus objektyviai, ir labai taktiškai klausinėdamas savo dukrą, užfiksavo vaizdo įraše. Užfiksavo todėl, kad to nepadarė teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijos. Kai kurį darbą atliko ir teisėsauga, tačiau nepalankūs kai kam dokumentai nebuvo vertinami teismuose.  Taigi tokiu atveju teismai atmetė objektyviai užfiksuotus Deimantės parodymus. O ji yra visų tų Deimantės parodytų ir su ja atliktų veikmų pati tikriausia paliudytoja. Taigi, darytina išvada, kad Lietuvos teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijos yra kaltos, kad pačiam tėvui teko fiksuoti nusikaltimus daromus prieš jo dukrą. Todėl tėvo D.Kedžio padaryti objektyvūs įrašai turėtų būti teismo pripažinti, kai kitokių ir nėra. Tie įrašai padaryti iš nevilties surasti teisingumą, nes savo darbo neatliko teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijos. Tai eilinis objektyvių įrodymų atmetimas teisme. Teisingumo teisme nesurasta.

Imkime kitą bylą [38], kur yra pateikta jau pagrobtos Deimantės apklausa per „Skype“ programą. Ten rašoma taip: „Pačios apklausos turinys nepaprastai glaustai aprašytas O.Girdauskienės poveikio bylos 1-os instancijos nuosprendyje: http://eteismai.lt/byla/83601774462908 apylinkės, teis. Rimantas Sipavičius. Deimantės pasakojimas apie senelę, kuri ją bagažinėje išvežė į mišką ir su pistoletu grasino nušauti, jei nekalbės blogai apie mamą, ten atpasakotas taip: “Močiutė tada vežė kažkur prie miško. Ji neprisimena kokia buvo tai diena, atsimena, kad nebuvo labai šalta. Ji buvo močiutės L. namuose. Tada namuose jai atrodo buvo tik močiutė ir senelis. Jie palydėjo iki mašinos, o daugiau nieko nematė. Jai atrodo buvo pilkos spalvos mašina. Jai liepė sakyti, kad mama pedofilė, vertė blogus žodžius apie ją sakyti.””

Matome tikrai padriką liudijimą. Bet svarbiausiai yra esmė. O esmė, kaip gyvai matėme filmuotose medžiagose 2012-03-23 ir 2012-05-17, kad Deimantė buvo nepaprastai prisirišusi prie savo senelių, kurie ją užaugino ir mylėjo.  Deimantė daug kartų pasakė, parodė ir siekė net apginti savo senelius. Ar kas nors gali patikėt, išgalvotomis nesąmonėmis? Dar pistoletą sugalvojo. Jeigu seneliai būtų buvę blogi,tai Deimantė iš karto būtų sprukusi pas savo motiną pirmai progai pasitaikius. O dabar matėme priešingą vaizdą, kai Deimantė visomis savo išgalėmis, už širdies veriančiu klyksmu nenorėjo pas savo mamą ir tai ne kartą pasakė. Tai kokie kankinantys metodai buvo pritaikyti, kad taip kalbėtų? Jeigu iš viso tai buvo ta pati mergaite. Reikia prašyti JAV Apeliacinio Teismo, kad iškviestų liudyti JAV teisme N.Venckienės ekstradicijos byloje. O tai kaip galėjo toji “Deimantė” liudyti, kai teisėjo Andriaus Cinino žodžiais jos “atmintis ištrinta”?

Na ir trečia byla. Teko skaityti, kad Klaipėdos teisme buvo nustatyta, jog advokatas G.Černiauskas Deimantės nenešė ir nelietė, o 2012-05-17 vaizdo įrašo medžiagoje matome priešingai.

Tik šie trys epizodai parodo, kad LR teismais pasitikėti visiškai negalima.

Išvados:

Lietuvoje yra fundamentaliai sugriauti valstybės teisiniai, demokratiniai pagrindai. Sugriautas visų lygybės prieš įstatymą principas.

LR Konstitucinis Teismas ir LR Seimas tyčiniai nevykdo Konstitucijos, kuriai prisiekia.

LR Seimas ir LR KT nesilaiko, nevykdo tarptautinių teismų sprendimų.

Kaip matome, kad dar yra daugybė aplinkybių, kurių galimai nežino nei JAV teismai, nei JAV Valstybės Departamentas, nei NATO, tam, kad tinkamai išspręsti tokią rezonansinę bylą kaip N.Venckienės ekstradicijos į Lietuvą bylą.

Literatūros nuorodos yra pateiktos po šio straipsnio antra dalimi

II dalis

Dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimo vieta ir laikas

2018-09-25 buvo anonsuota [1], kad 2018-09-27 bus nagrinėjama byla „Politiškai motyvuotas (ne) teisingumas. Teisėjos Venckienės ektradicijos byla.“ Į ją yra pakviesti liudyti Neringos Venckienės sūnus Karolis Venckus,  2012-2016 Seimo narys dr. Vytautas Matulevičius, Drąsos kelio partija. Taip pat pakviesti Abbe Jolles, Esq., International Human Rights Litigator, AJ Global Legal ir Professor Mary G. Leary, Catholic University of America, Columbus School of Law”JAV Helsinkio komisija [2] paskelbė video įrašą apie įvykusį viešą bylos „Politiškai motyvuotas (ne) teisingumas. Teisėjos Venckienės ektradicijos byla.“ nagrinėjimą.

Pirmiausiai pateikiu dr. V.Matuleivičiaus liudijimo [2] tekstą (43:22 min. iki 1:00:55). Tuo klausimu, apie įvykius Garliavoje, Klonio gatvėje esu parašęs [7,8,9,10,11,12] straipsnius. Čia ypatingai pabrėšiu, kad žymiai daugiau informacijos ir dokumentų turi pati teisėja Neringa Venckienė ir būtina jai užtikrinti konstitucinę teisę į gynybą nepriklausomame teisme.

DrV.Matulevičiaus liudijimo [2] tekstas (43:22 min. iki 1:00:55)

Noriu padėkoti Atstovų rūmų narei ir visiems komisijos nariams. Labai jaudinanti akimirka, bet būtų žymiai maloniau šitoj garbingoj vietoj kalbėti kitom temom. Turbūti kiekvienos šalies istorijoje yra tokių bylų, kurios kaip veidrody atspindi visas valstybės problemas. Kaip pavyzdžiui klasika tapus Dreifuso procesas Prancūzijoje. Lietuvai tokiu veidrodžiu tapo pedofilijos byla ir teisinis Venckienės persekiojimas. 

Dar visai neseniai ši moteris buvo viena populiariausių Lietuvos politikių, parlamentinės partijos lyderė, kovos prieš teismų korupciją simbolis ir gal net būsima Lietuvos prezidentė. Bet kaip žinoma šiuo metu ji kalinama Čikagos kalėjime, kur galbūt jos laukia deportacija į Lietuvą ir sugrįžus dešimtys kaltinimų ir nenuspėjama ateitis. 

Tai kas gi nutiko, kad moteris, tokia sėkminga moteris, kuri be viso kito 13 metų nepriekaištingai dirbo teisėja, staiga tapo tarptautiniu mąstu ieškoma nusikaltėle? 

Nutiko tai, ko aš nepalinkėčiau niekam iš čia susirinkusių. Vieną nelemtą dieną jos brolio dukrelė pradėjo pasakoti ir rodyti vaizdžiai, kaip ją, jos vaikišką kūną išnaudoja motinos draugas ir dar du vyriškiai. Ir suprantama, kad visą laiką buvusi teisingumo pusėje kaip teisėja Neringa Venckienė pradėjo ginti savo dukterėčią. Kokio tai mąsto kova tai buvo galima spręsti iš tokio fakto. Per kelerius metus Neringa su broliu parašė daugiau nei 200 skundų į teisėsaugos ir kitas valstybės institucijas. Tačiau nė vienas pedofilas taip ir neatsidūrė teisiamųjų suole. Vieną iš tų trijų vyriškių, kurį mergaitė minėjo dirbantį teisėju kažkas nušovė. Kitas nebuvo indentifikuotas. O trečiasis, kuriam vieninteliam buvo pateikti kaltinimai mergaitės tvirkinimu, nukrito nuo keturračio motociklo ir paskendo iki kelių siekiančioje baloje. Deja jis buvo Lietuvos parlamento pirmininko padėjėjas. Negyvas buvo rastas ir mergaitės tėvas. Kadangi jis nusivylė teisėsaugos neveiklumu, nufilmavo, mes matėme fragmentus, mergaitės parodymus ir pradėjo dalinti diskelius žurnalistams. O tai buvo be galo pavojinga. Kai pagrindinės proceso šalys buvo išžudytos ar mirė įtartinomis aplinkybėmis, teismas sugrįžo prie žuvusio kaltinamojo bylos ir jį išteisino po mirties. Teisėjo nuomone jokios pedofilijos nebuvo ir kad kaltinimai buvo tyčia išsigalvoti mergaitės tėvo, nes ji neva norėjo pakenkti savo buvusiai žmonai. Tokia trumpa šios bylos fabula. 

Mano įsitikinimu ji parodo, kad kas gali nutikti žmonėms, kurie ryžtasi susigrumti su įtaka ir ryšiais turinčiais pedofilais. Nors buvo beveik liesta ta tema, norėčiau atkreiptį Jūsų dėmesį, kad pedofilijos bylos labai sunkiai skinasi kelią ir senosiose demokratijose turinčias ilgas teisines tradicijas. Kaip pavyzdį galėčiau paminėti Didžiosios Britanijos atvejį, kur vaikus daugelį dešimtmečių seksualiai išnaudojo garsi televizijos žvaigždė ir kiti asmenys. Kad net tokioje šalį jų nusikaltimai buvo pradėti tirti tik pastaraisiais metais, kai daugelis šių galimų įtariamųjų stojo jau prieš Dievo teismą. Panaši padėtis Belgijoje, kur irgi garsios pedofilijos bylos tyrimas susidūrė su milžiniškomis kliūtimis. Ir kai teisingumas pajudėjo iš mirties taško tik tada, kai protestuodami prieš teisėsaugą į gatves išėjo šimtai tūkstančių Belgijos piliečių ir kai įsikišo net šalies parlamentas. Lietuvoje padėtis dar sudėtingesnė, kadangi dar iki šiol neatsikratė komunistinio laikotapio ydų ir korupcinių papročių. O ir pačią Venckienės bylą galima palaikyti tipišku sovietinės sistemos recidyvu. Kai įtakingų asmenų nusikaltimus per daug apie tai kalbantis žmogus pats paverčiamas nusikaltėliu. Būtent taip elgdavosi KGB, kai disidentų ar kitų teisybės ieškotojų į viešumą keliami faktai tapdavo per daug pavojingi sistemai. Ir tai nėra vien mano nuomonė. 

Viena iš buvusių kovotojų su sovietiniu režimu Nijolė Sadūnaitė apie Venckienės bylą taip ir pasakė: „Tai tas pats KGB braižas.“ Citata. Tarp kitko gal bus įdomu sužinoti, kad mano paminėta disidentė Sadūnaitė yra Teksaso miesto Garbės pilietė. Ji taip pat apdovanota Kalifornijos Respublikonų partijos medaliu už ilgametę kovą už žmogaus teises. Taigi tai yra moteris, kuri žino ką sako. Ir ji, Nijolė Sadūnaitė, yra viena iš aktyviausių Neringos Venckienės teisių gynėja. Aš suprantu, kad Čikagos teismo teisėja, kuri nagrinėjo Venckienės ekstradicijos bylą, negalėjo žinoti visos pokomunistinės tų šalių specifikos ir todėl nusprendė, kad pabėgėlė turės visas galimybes apginti savo teises Lietuvos teisme. Tačiau tiems, kurie šią specifiką žino, teisėjos argumentai, deja, sukėlė tik karčią šypseną. 

Aš čia išvardinsiu bent tris pagrindinius tarptautinės teisės normų pažeidimus su kuriais Venckienei tektų susidurti jeigu ji būtų deportuota į Lietuvą. Visų pirma kiltų neišvengiamas pavojus jos gyvybei. Aš jau minėjau, kad pedofilijos byla jau nusinešė jau mažiausiai 6 žmonių gyvybes įskaitant tuos, kurie buvo nužudyti ar mirė įtarimus keliančiomis aplinkybėmis. Vienas iš prokuratūros vadovų net visiškai viešai pavadino šią bylą „byla žudike“. Bet valstybės apsauga buvo skirta ne nuo pedofilų nukentėusiai pusei, o seksualiai išnaudotos mergaitės motinai. Tai pačiai motinai, kuriai teismo sprendimu turėjo būti pareikšti įtarimai dėl bendrininkavimo. Aš kalbu apie priimtą teismo sprendimą, kurio prokurorai net neįvykdė teisinėje valstybėje. Todėl išlieka didelė tikimybė, kad ir šį kartą niekas deramai nepasirūpins Venckienės saugumu ir jei kas nors atsitiks kameroje, kaip neretai atsitinka Lietuvos įkalinimo įstaigose. 

Pasiūsti žmogų į mirtį, gal būt išskyrus karo atvejus, draudžia ne tik tarptautinės teisės normos, bet ir elementarus žmogiškumas. 

Antra, pagal Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją, kiekvienas asmuo turi teisę į  teisingą ir nešališką teismą, 10-tas deklaracijos straipsnis. Jei Venckienė būtų sugrąžinta į Lietuvą, jos bylą anksčiau ar vėliau nagrinėtų tas pats Aukščiausio Teismo pirminkas Gintaras Kryževičius, kuris, kaip jau kalbėjo Karolis, yra viešai pavadinęs Venckienę teisinės sistemos pūliniu. Tai yra be galo žeminantys žodžiai. Ir jis, teismo pirmininkas savo žodžiais davė suprati, kad Venckienės atžvilgiu gali būti priimtas tik apkaltinamasis verdiktas. Ir taip buvo apribota Venckienės teisė į teisingą nešališką teismą. 

Ir nors šiuo metu mano paminėtas Kryževičius jau užima kitas pareigas, jis ir toliau išlieka labai įtakingu teismų pareigūnu, nes vadovauja Lietuvos Vyriausiam Administraciniam Teismui. 

Ir trečias, paskutinis punktas, Aukščiausio Teismo pirmininkas tą sykį žengė dar toliau ir pavadino Venckienę pūliniu ir politinėje sistemoje. O tai jau beveik atviras raginimas politikams bendrom jėgom susidoroti su bendru priešu, kuris kritikuoja ne tik teisminę, bet ir politinę valdžią. Tai ir įvyko, kai Venckienė buvo išrinkta į Lietuvos Respublikos Seimą, kitaip sakant parlamentą. Kai ji nuogastaudama dėl savo saugumo pasitraukė į Jungtines Valstijas, Seimas jai surengė apkaltą už posėdžių nelankymą ir pašalino iš parlamento narių. Tai buvo padaryta jai už akių kaip kokiai karo nusikaltėlei nesuteikiant jokios galimybės pasiteisinti ir kas baisiausa pažeidžiant parlamento Statutą, kuris turi įstatymo galią. Tokiais pačiais principais, esu tikras, būtų vadovaujamasi ir tada, jei Venckienė būtų grąžinta į Lietuvą, nes jos likimą spręstų tie patys susimokę teisėjai ir politikai. 

Labai ačių Jums už dėmesį, kad išklausėte ir su malonumu atsakysiu į klausimus, jeigu jų bus.

Dr.Vytauto Matulevičiaus liudijimo analizė

Negaliu pasakyti, kad dr. V.Matulevičius ką nors liudijo neteisingai, tačiau kartu labai kitaip, nei man ar kitam tektų liudyti. Gal 10 metų stebėjau šiuos įvykius per internetą ir skaičiau įvairiausias nuomones pirmenybę teikdamas matytiems viešiems dokumentams ir ypatingai kreipdamas į video informaciją su tam tikru atsargumu, nes teko matyti originalius ir iškarpytus video, kitaip tariant suklastotus. Todėl į kiekvieną dalyką teko žiūrėti labai kritiškai.

Tokiu būdų man susidarė gana skirtingas vaizdas, skirtingas įvykių paveikslas palyginus su dr. V.Matulevičiaus paliudijimu. Pasikartosiu, kad šiame dr. V.Matulevičiaus paliudijime neaptikau melo, neaptikau netiesos. Man atrodė, kad nereikėjo kalbėti apie kitų šalių patirtį, nes kalba eina apie konkrečią bylą. Tai lyg ir sumažėja laiko daugybės įvykių nušvietimui.

Tai bendrai vertindamas dr. V.Matulevičiaus paliudijimą galėčiau jį charakterizuoti, kaip jau „apdorotą“ produktą, kuriame jau surastas vertinimas, kur jau yra susiformavusi nuomonė. O kaip minėjau aukščiau, mes žmonės, matydami tą patį dalyką galime tą patį dalyką labai skirtingai vertinti.

Todėl, pagal mano supratimą, liudijant pirmiausiai reikia galimai tiksliai aprašyti faktus, o po to analizuojant daryti išvadas. Tai tai prasme dr. V.Matulevičiaus liudijimas yra kitoks, nors sakau, nesuradau to, kad jame būtų kažkas neteisingai paliudyta.

Dr. V. Matulevičius liudijime kalba apie „bylas, kurios kaip veidrody atspindi visas valstybės problemas“ ir konkrečiu pavyzdžiu nurodo: „Lietuvai tokiu veidrodžiu tapo pedofilijos byla ir teisinis Venckienės persekiojimas.“

Taip, tai labai svarbi byla, tačiau ją išskirti iš kitų rezonasinių bylų nereikėtų, nes tai tikrai nepilnai atspindi teisingumo padėtį Lietuvoje. O būtent tai svarbu žinoti tiek JAV Helsinkio komitetui, tiek ir JAV Apeliaciniam Teismui siekiant teisingai išsspręsti ir šią Neringos Venckienės ekstradicijos bylą. Juk mes jau žinome ir kitas Š.Paberalio ir Gatajevų rezonansines bylas [12, 20]. Jos buvo visiškai nepalankios Lietuvos teisingumo sistemai.

Dr. V.Matulevičius liudijime kalba apie „Tai pačiai motinai, kuriai teismo sprendimu turėjo būti pareikšti įtarimai dėl bendrininkavimo. Aš kalbu apie priimtą teismo sprendimą, kurio prokurorai net neįvykdė teisinėje valstybėje.“.

 

Kaip teisingai matome, dr. V.Matulevičius atkreipia dėmesį į prokuratūros nevykdomą teismo sprendimą dėl to, kad Laimutei Stankūnaitei, Deimantės Kedytės mamai, prokurorai privalėjo pareikšti įtarimus dėl bendrininkavimo darant nusikaltimą prieš Deimantę. Toks teismo įsigaliojęs sprendimas. Tai kaip žinome 2012-03-23 buvo bandomas įvykdyti kitas teisėjo Kondratjevo teismo sprendimas, kuris buvo nusikalstamai įvykdytas 2012-05-17. Tai pagal tokį paliudyjimą atrodo, kad Lietuvos teisėsauga vieno teismo sprendimo neįvykdė, o kitą įvykdė. Tačiau tuo metu spauda rašė, kad Lietuvoje „vykdant“ teismo sprendimą 2012-05-17  , jau prieš tai buvo neįvykdyti 17000 teismo sprendimų. O tai ir parodo taip vadinamo „teisingumo“ padėtį Lietuvoje. Vienus teismų sprendimus nevykdo, o kitą „įvykdo“ pasitelkę 240 „policininkų“ kai jokios skubos jį vykdyti nėra prieš išspręndžiant pedofilijos bylą.

Prieš labai gerą laiko tarpą savo ruožtu teko girdėti LR Konstitucinio Teismo pirmininko Dainiaus Žalimo video įrašyta kalbą, kad Seimas jau yra neįvykdęs 17 LR KT nutarimų. 

Dr. V.Matulevičiaus liudijime yra kalbama, kad  „Seimas jai surengė apkaltą“. Taip tai tikrai tiesa, N.Venckienei buvo surengta apkalta. Tačiau mano supratimu to aiškiai nepakanka pasakyti tam, kad susidaryti nuomonę apie patį konkretų apkaltos procesą ir teisingumo būklę Lietuvoje. Todėl apie tai labai trumpai.

Seimas paprašė generalinio prokuroro Dariaus Valio pateikti video medžiagą apie 2012-05-17 „įvykdytą“ teismo sprendimą, kad galėtų nustatyti N.Venckienės kaltę. Pagaliau  generalinis prokuroras Seimui atnešė tik 12 sekundžių iškarpą iš viso to „paėmimo“ proceso. Kaip mes jau suprantame, kad visa byla yra ypatingai sudėtinga, todėl 12 sek. video įrodo, kad generalinis prokuroras D.Valys „nukirpdamas“ daugybę aplinkybių tokiu būdu sufalsifikavo  parodymus. Juk aplinkybių praleidimas, neįvertinimas yra taip pat nusikaltimas, nes gali iš nekalto padaryti kaltą ir atvirkščiai. Tačiau Seimas tokį D.Valio nusikaltimą toleravo, o tai reiškia pats įvykdė nusikaltimą, subendrininkavo. Tokiu būdu N.Venckienei nėra jokių galimybių surasti teisingumą Lietuvoje.

Ir dar prie to galima pridurti, kad Lietuvos „policija“, kuri 2012-05-17 šturmavo N.Venckienės namus, iš karto ėmėsi priemonių, kad N.Venckienės siekis turėti objektyvius įrodymus, galimybę gintis, būtų paneigtas. Taip yra paneigiama ir pilnateisė gynymosi galimybė N.Venckienei. Jie iš karto nusuko video kameras, kad neliktų objektyvių įrodymų apie policijos, vaikų teisių specialistės,  advokato G.Černiausko ir mamos Laimutės Stankūnaitės nusikaltimus nevykdant teismo sprendime įtvirtinto nurodymo nenaudoti jėgos prieš Deimantę. 

O tai reiškia tokiu būdu Lietuvos „policija“ buvo suplanavusi ir siekė užkirsti N.Venckienei  konstitucinę teisę į gynybą. Jau „policija“ ir pagrobimo planuotojai buvo pasimokę iš 2012-03-23 bandymo pagrobti Deimantę. Jei neturi įrodymų, tai ir apsiginti negali. Todėl vėl gi sprendžiant N.Venckienės ekstradicijos bylą reikia tai turėti omenyje. Jai nebus galimybės apsiginti, visi įrodymai bus atmetami, nekaltas paverčiamas kaltu. Pagal bolševikinę moralę: Bausk nekaltus, visi bijos.

Tai tiek nedaug papildymų prie dr. V.Matulevičiaus paliudijimų. Reikia prie to pridėti ir mano straipsnius [7-12] ir kitus sąraše nurodytus straipsnius, bus pilnesnis vaizdas. 

Lietuvos žiniasklaidos reakcija į dr. Vytauto Matulevičiaus liudijimą

Lietuvos žiniasklaida nedelsdama sureagavo į dr.V.Matulevičiaus liudijimą [3,4,5,6].  Atkreiptinas dėmesys į tikrai įtakingo asmens Stasio Šedbaro reakciją [5]: „Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas Stasys Šedbaras DELFI teigė, kad tokie V. Matulevičiaus pareiškimai jo nenustebino. „Labai nenustebino. Ar tai būtų Matulevičius, ar Gylys (Povilas Gylys – DELFI), ar kas nors kitas iš tos kompanijos. Aš nežinau, kas jiems taip rašo, ar jie tikrai taip mano, bet visą laiką kalbėjo, kalba ir turbūt kalbės visiškai tuo pačiu būdu“, – kalbėjo S. Šedbaras.

Tačiau S.Šedbaras,  antikonstituciniu TS-LKD sąrašu patekęs į Seimą, nenurodė konkrečių vietų, kur gal būt dr. V.Matulevičius kur nors neteisingai liudijo.  S. Šedbaras teigė [6], kad viskas yra ištirta ir dokumentuota, todėl toliau vyksta ekstradicijos procedūra. S. Šedbaras tikisi, kad N. Venckienė bus sėkmingai sugražinta į Lietuvą teisingam teismui ir jokie Stokholmo grupės sprendimai tam nesutrukdys.  „Šis būdas, Helsinkio grupė, gal ir turi kažkokios įtakos visuomeninei nuomonei, bet vargu ar paveiks teismų ir valstybės institucijų sprendimus. Tai daugiau toks emocinis reiškinys“, – kalbėjo S. Šedbaras.[5].

Mane tik stebina, kad žmonės, kurie kažkada yra užėmę garbingas pareigas, kai kas iš jų yra daktarai, profesoriai, leidžia sau šitaip kalbėti apie savo valstybę, dergti. Tai mane stebina, bet mes čia nieko turbūt nepadarysime, – įsitikinęs teigė S. Šedbaras.[6]

Iš tikro nestebina ir ponas Seimo narys Stasys Šedbaras.

Iš tikro Valstybę dergia ne tie kas liudija tiesą, o tie, kurie daro dergiančius Valstybę dalykus.

Išvados:

Vertinant dr. Vytauto Matulevičiaus paliudijimą JAV Helsinkio komisijoje yra darytina išvada, kad toks liudijimas nėra pakankamos apimties ir JAV Apieliaciniam Teismui gali nepakakti informacijos priimti pagrįstą sprendimą dėl N.Venckienės ekstradicijos. Neturėtų būti vykdoma N.Venckienės ekstradicija kol nebus išsręsti svarbūs šiai bylai klausimai JAV Kongrese.

Šiame straipsnyje, pirmoje ir antroje dalyse, yra pateikta žymiai daugiau informacijos apie Lietuvos valdžios ir jos piliečių pozicijas minimos bylos atveju, kuri gali būti naudinga ne tik JAV Apeliaciniam Teismui, JAV Valstybės departamentui, tačiau ir NATO struktūroms. Neturėtų atsakingų postų užimti asmenys, turintys neadekvatų tikrovės suvokimą.

Nedvejotinai JAV Apeliacinis Teismas turėtų atkreipti dėmesį į seselės Felicijos Nijolės Sadūnaitės „Atviras laiškas JAV prezidentui Ponui Donaldui Trampui„ [15].

Dar daugiau informacijos apie visus šiuos dalykus yra pateikta literatūros sąraše žemiau.

Literatūra:

 1. 2018-09-25 Helsinkio Komisija anonsuoja bylos „POLITICALLY-MOTIVATED (IN)JUSTICE? HE EXTRADITION CASE OF JUDGE VENCKIENE” nagrinėjimą (https://www.csce.gov/international-impact/press-and-media/press-releases/helsinki-commission-explore-extradition-case).
 2. 2018-09-27 Helsinkio komisijos paskelbtas video „Politically-Motivated (In)justice? The Extradition Case of Judge Venckiene” (https://www.youtube.com/watch?v=6pKx7eDYHhA).
 3. 2018-09-27 straipsnis “JAV advokatė suabejojo Venckienės bylos faktais” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/jav-advokate-suabejojo-venckienes-bylos-faktais.d?id=79177535).
 4. 2018-09-27 straipsnis “JAV kongrese vyko Helsinkio komisijos posėdis dėl Neringos Venckienės politinio persekiojimo ir ekstradicijos” (http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/jav-kongrese-vyko-helsinkio-komisijos-posedis-del-neringos-venckienes-polit).
 5. 2018-09-28 straipsnis “Posėdyje dėl Venckienės buvęs Seimo narys svaidėsi sunkiai suvokiamais kaltinimais Lietuvai

(https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/posedyje-del-venckienes-buves-seimo-narys-svaidesi-sunkiai-suvokiamais-kaltinimais-lietuvai.d?id=79179893).

 1. 2018-09-29 straipsnis “Posėdžio metu sunkiai besivaldydamas V. Matulevičius visomis išgalėmis bandė ginti savo patroną” (http://www.ekspertai.eu/posedzio-metu-sunkiai-besivaldydamas-vmatulevicius-visomis-isgalemis-bande-ginti-savo-patrona/).
 2. 2018-03-09 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis „Neieškok kėdėj smegenų” (http://www.ekspertai.eu/neieskok-kedej-smegenu95056/).
 3. 2018-04-09 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis “Švietimo ir mokslo min-ISTERIJA“ (https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-svietimo-ir-mokslo-min-isterija/).
 4. 2018-03-26 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnisSeimo smarvėms” (http://www.ekspertai.eu/seimo-smarvems95245/ ; https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas/#more-8107)
 5. 2018-06-19 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis “Pezėt ir kniaukt” (http://www.ekspertai.eu/pezet-ir-kniaukt96130/).
 6. 2018-06-29 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis “Deimante, ar esi gyva?“ (http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=6746:dalia-grybauskaite-supranta-savo-kalte-pries-deimante-kedyte-ir-nori-ja-paslepti&catid=47&Itemid=101).
 7. 2018-08-18 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis „Grąžinti nereikia, palikti“ (http://www.ekspertai.eu/grazinti-nereikiapalikti/ ; http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7003:grazinti-nereikia-palikti&catid=31&Itemid=101 ;

https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-grazinti-nereikia-palikti/ ).

 1. 2018-01-18 straipsnis “Visa N. Sadūnaitės kalba” (http://www.ekspertai.eu/visa-nsadunaites-kalba/).
 2. 2018-02-21 straipsnis „N. Sadūnaitės kalba išversta į anglų kalbą” (http://www.ekspertai.eu/nsadunaites-kalba-isversta-i-anglu-kalba/).
 3. 2018-03-07 „ATVIRAS LAIŠKAS JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ PREZIDENTUI PONUI DONALDUI TRUMPUI“ Vilnius. (http://lietuvossarasas.lt/n-sadunaite-atviras-laiskas-jav-prezidentui-ponui-donaldui-trampui/ ; http://alkas.lt/2018/03/08/n-sadunaite-atviras-laiskas-jav-prezidentui-ponui-donaldui-trampui/).

sadunaite Trump Ramanausk kolaz Nijolė Sadūnaitė kreipėsi į JAV prezidentą | Alkas.lt koliažas

 1. 2018-04-03 Vilniaus Sąjūdžio kreipimasis „Dėl Deimantės Kedytės likimo“ (http://www.sajudis.com/LTENRU/LT/20180403-5.htm). 2018-03-10 užregistruotas Prezidentės, Vyriausybės ir Seimo kanceliarijose.
 2. 2018-10-11 straipsnis “Neplauta konservatorių politinė išangė vėl spekuliuoja ir teršia mirusio Algirdo Patacko vardą” (http://www.ekspertai.eu/neplauta-konservatoriu-politine-isange-vel-spekuliuoja-ir-tersia-mirusio-algirdo-patacko-varda96713/). Seimo narė, NATO parlamentinės asamblėjos prezidentė sako apie Deimantę Kedytę: “…ta sugalvota mergaitės istorija.”
 3. 2018-10-30 Chicago Tribune article „November hearing set for suburban florist who is fighting extradition to Lithuania and fears for her life” (https://www.chicagotribune.com/suburbs/ct-met-lithuanian-extradition-hearing-20181030-story.html).
 4. 2018-05-10 Chicago Tribune contact reporter Ted Gregory (tgregory at chicagotribune.com) article “She was a suburban florist. Now she’s in custody, fighting extradition on overseas charges she says are false.” (https://www.chicagotribune.com/suburbs/ct-met-suburban-florist-fights-lithuanian-extradition-20180509-story.html).
 5. 2011-07-06 straipsnis „Dėl Šarūno Paberaliaus neprašauta” (https://slaptai.lt/del-saruno-paberaliaus-neprasauta/).
 6. 2017-08-10 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis „KONSTITUCINIO TEISMO ŠARLATANAI (III dalis)” (http://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaiiii-dalis93170/).
 7. 2016-09-11 dr. Jonas Ramanauskas, straispsnis “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ ).
 8. 2017-03-11 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis “Okupuota nepriklausomybė” (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/).
 9. 2018-05-14 video “Policija nepastebėjo prievartos 2012 05 17” (https://www.youtube.com/watch?v=asenvkWBhOw).
 10. 2010-10-11 Rūtos Skatikaitės straipsnis “Kauno tyrėjai: kas pasakys tiesą?” (https://www.lzinios.lt/lzinios/lietuva/kauno-tyrejai-kas-pasakys-tiesa/143958/).
 11. 2018-10-18 straipsnis “Vytautas Matulevičius. Avinėlių tylėjimas” (http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/vytautas-matulevicius.-avineliu-tylejimas).
 12. 2018-10-19 straipsnis “Neringa Venckienė pasiskundė Jungtinėms tautoms dėlto, kad Lietuva neleidžia dalyvauti prezidento rinkimuose” (http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7462:neringa-venckiene-pasiskunde-jungtinems-tautoms-del-to-kad-lietuva-neleidzia-dalyvauti-prezidento-rinkimuose&catid=31&Itemid=101).
 13. 2018-09-24 straipsnis “Nuo liepos 26 d. jau prabėgo du mėnesiai, tačiau Konstitucinis teismas savo prievolės vis dar nevykdo” (http://www.ekspertai.eu/nuo-liepos-26-djau-prabego-du-menesiaitaciau-konstitucinis-teismas-savo-prievoles-nevykdo/). “
 14. 2018-10-25 straipsnis “Svarstant Konstitucijos pataisas, savo žiniomis apie Jungtines Tautas driokstelėjo anušauskinių KGB sąrašų skelbėjas” (http://www.ekspertai.eu/svarstant-konstitucijos-pataisassavo-ziniomis-apie-jungtines-tautas-driokstelejoi-anusauskiniuikgb-sarasu-skelbejas/).
 15. 2018-10-31 Spaudos konferencija LR Seime : “Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija „Mele skęstanti Lietuva nebevykdo net tarptautinių įsipareigojimų“.” (https://www.youtube.com/watch?v=5BDRdIZ_VdE).
 16. 2014-04-29 JT ŽTK CCPR/C/110/D/2155/2012 “Tarptautinis politinių ir pilietinių teisių paktas” Pranešimas Nr. 2155/2012

(http://www.ekspertai.eu/static/uploads/2014/01/Paksas_2155-2012_JT_ZTK_Isvada_.pdf).

 1. 2018-10-31 BNS straipsnis “Teismo verdiktas Kedžių kaimynei: kalta dėl poveikio L. Stankūnaitės dukrai” (http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/nusikaltimai-ir-nelaimes/teismo-verdiktas-kedziu-kaimynei-kalta-del-poveikio-l-stankunaites-dukrai-887154).
 2. 2018-10-31 straipsnis „Lietuvos vadovai jau seniai tyčiojasi iš tarptautinių šalies įsipareigojimų

(http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7530:lietuvos-vadovai-jau-seniai-tyciojasi-is-tarptautiniu-savo-isipareigojimu&catid=31&Itemid=101).

 1. 2016-10-31 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis “Valdžios vertybių degradacija” (http://www.ekspertai.eu/valdzios-vertybiu-degradacija/).
 2. 2018-11-03 Leono Merkevičiaus straipsnis “Trimituojama apie augantį pasitikėjimą teismais, kurie traiško žmonės, bandžiusius padėti mažai mergaite” (http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7538:trimituojama-apie-auganti-pasitikejima-teismais-kurie-traisko-zmones-bandziusius-padeti-mazai-mergaitei&catid=47&Itemid=101).
 3. 2018-11-10 straipsnis “Teismas pripažino Deimantės Kedytės parodymus netinkamais – apklausos metu jos „emocinė ir psichologinė būsena buvo bloga“” (http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/teismas-pripazino-deimantes-kedytes-parodymus-netinkamais-apklausos-metu-jo).
 4. 2018-11-07 video “Seimo nario M. Puidoko spaudos konferencija „Kodėl Lietuvos vaiko teisių apsaugos sistemoje būtinos esminės permainos?“” (https://www.youtube.com/watch?v=yHIYglTosBY).
 5. 2018-11-10 Leonas Merkevičius, straipsnis “Teismas prisipažino, kad Deimantė Kedytė sunaikinta” (https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7594:teismas-prisipazino-kad-deimante-kedyte-sunaikinta-kaip-asmenybe&catid=31&Itemid=101). (http://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=7594:teismas-prisipazino-kad-deimante-kedyte-sunaikinta-kaip-asmenybe&catid=47&Itemid=101).
 6. 2018-11-14 straipsnis ir video “Tautai paskelbtas karas. Ginamės.” (http://www.ekspertai.eu/tautai-paskelbtas-karasginames/). O taip pat video “Z. Vaišvila. Atsakas valstybės pamatų – šeimos griovėjams 2018 11 14” (https://www.youtube.com/watch?v=D_e5Vnm3wSY)
 7. 2018-11-14 straipsnis “Ministras L. Kukuraitis: nė vienas vaikas nepaimamas dėl pliaukštelėjimo ar nepaskiepijus” (http://www.ekspertai.eu/ministras-lkukuraitisne-vienas-vaikas-nepaimamas-del-pliaukstelejimo-ar-nepaskiepijus/).
 8. 2016-12-08 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis “Seimo konstituciniai nusikaltėliai” (http://www.ekspertai.eu/seimo-konstituciniai-nusikalteliai/).
 9. 2016-11-14 dr. Jonas Ramanauskas, straipsnis “Bulvarinis rinkimų balaganas” (http://www.ekspertai.eu/bulvarinis-rinkimu-balaganas/).
 10. 2018-01-14 straipsnis “Vieni politikai gyrė N. Sadūnaitę ir jos pasakytą kalbą Seime, susijusią su pedofilijos ir žudymų istorija, kiti sumalė į miltus” (http://www.ekspertai.eu/vieni-politikai-gyre-nsadunaite-ir-jos-pasakyta-kalba-seimesusijusia-su-pedofilijos-ir-zudymu-istorijakiti-sumale-i-miltus94568/).

 

 1. 2018-01-13 straipsnis “Istorinė Nijolės Sadūnaitės pasakyta kalba Seime sausio 13 dieną, bei jos replika prezidentei, pašnibždėjusiai į ausį” (Istorinė Nijolės Sadūnaitės pasakyta kalba Seime sausio 13 dieną, bei jos replika prezidentei, pašnibždėjusiai į ausį).
 2. 2018-11-17 Ramutė Bingelienė, straipsnis “Tradicine akcija „Ar dar gyva Deimantė?“ ir vėl reikalauta tiesos apie valstybės vardu įkalinto vaiko likimą (video)” (http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/tradicine-akcija-ar-dar-gyva-deimante-ir-vel-reikalauta-tiesos-apie-valstyb).
 3. 2016-07-01 straipsnis “R.Juknevičienė prisipažino esanti padugnė” (http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/rjukneviciene_prisipazino_esanti_padugne/). Šiame straipsnyje yra teigiama, kad R.Juknevičienė Seimo nariams taip yra pasakiusi: “„Ne jums, padugnės, tai spręsti“, – rėžė bendradarbiams ponia Juknevičienė.”

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2018-11-18