Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Košmaro konstruktoriai

Written by Redakcija · 5 min read

Vikipedija: „Košmarus paskatina persivalgymas…“. Taip ir Seime – nepelnytai persivalgę, per daug privilegijų sau prisigalvoję ir nežinantys ką daro ir kas vyksta, tai taip ir košmarus ne sapnuose, o realybėje konstruoja.

Dar vis aktuali tema –  kaip Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį nuimti. O jis yra per velnią gudrus, mat ir profesoriaus vardą turįs. Tai tokiam ne profesoriui, kaip Ramūnas Karbauskis, V.Pranckietis pasirodė per kietas riešutas. Ne ant to užšoko.Panagrinėkime 2019-11-13 Milenos Andrukaitytės (BNS) straipsnį „Seimo komisijos išvada: V. Pranckietis veikė savo naudai” [1] – “V. Pranckietis postą išlaikė ne tik per šį žlugusį balsavimą, bet ir per antrąjį balsavimą, kuomet jame dalyvavo valdantieji”.

Tai patvirtina, kad EPK išvada yra nepagrįsta, neteisinga, neteisėta ir politizuota. Tikras košmaras, nes tikėtasi, jog per antrąjį balsavimą  V.Pranckiečio kabinetas atsilaisvins. Nors ir pats R.Karbauskis apie tai garsiai kalbėjo, bet iš visų kalbų  gavosi šnipštas  – žodžiai pavirto nieku.

Pirmą kartą priimant sprendimą viena gauja pabėga iš posėdžių salės, antrą – kita gauja. Abiem atvejais tai atsisakymas vykdyti LR Seimo nario įsipareigojimus.

Panagrinėkime antrąjį balsavimą. Jei opzicija nepabėgtų, gal būtų “sukrapštyti” tie 8 balsai reikalingi V.Pranckiečio pašalinimui iš pareigų. Gaujos pabėgimas (opozicijos) iš salės patvirtina, kad opozicija valdoma – ja nepasitikima balsuojant, net jei balsavimas slaptas.  

Taigi “kudašiaus” išnešimas iš posėdžių salės, kai reikia balsuoti – nepasitikėjimo, nevieningumo gaujų viduje, požymis. Jei būtų pasitikėjimas, tai gaujos buvimas posėdžių salėje, priimant sprendimą, negalėtų pakeisti balsavimo rezultato, t.y. 63 balsų už V.Pranckiečio pašalinimą iš pareigų. Tiek pozicija, tiek opozicija “ išnešdama kudašių”  iš Seimo posėdžių salės sprendimo priėmimo metu  yra demokratinio proceso pažeidimas, traktuotinas, kaip Konstitucijos pažeidimas,  kai Seimo nariui neleidžiama laisvai reikšti savo nuomonę priimant sprendimą. Tai antikonstitucininkų vykdomas košmaras.

Ilgokai stebime, kaip Ramūnas Karbauskis, tikriausiai save įsivaizduojantis visagaliu, bet niekaip negalintis pakelti akmens, kurį pats sukūrė –  atvedė į politiką ne mažiau užsispyrusį kaip jis pats. Matome spektaklį, kuris, galimai, specialiai surežisuotas, nes skirtas tam, kad “politikai’ netyčia neišspręstų Lietuvos problemų, netyčia nesugalvotų atkurti Tautos – Suvereno teisę rinkti savo atstovus į Seimą pagal Konstitucijoje įtvirtintą lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Beje, vyksta ir kitas procesas – patyčios. Kurias galima įžvelgti iš abiejų pusių.

Pagal LR Seimo statutą, Seimo pirmininkas atstovauja Seimui, kuris jį išrenka, kuris gali jatsisakyti – tereikia 71 balso.  Visiškai nieko verti balsai, kad Seimo pirmininkas V.Pranckietis NIEKAM neatstovauja –  nei pozicijai, nei opozicijai. Tačiau Seimo pirmininkas V.Pranckietis atstovauja būtent tokiam Seimui, kuris lygiai taip pat NIEKAM neatstovauja, nebent kriminalinėms gaujoms. Taip yra todėl, kad Seimas yra “išrinktas” pagal antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, kuriame įtvirtintos NELYGI ir NETIESIOGINĖ rinkimų teisės, t.y lygiai priešingai nei to reikalauja LR Konstitucija. Taip ir turime labai nusipelniusius rentininkus – signatarus ir V.Landsbergį, kurie 1992-07-09 ir priėmė tokį Seimo rinkimų įstatymą, kuriuo iškart ATĖMĖ iš visų Lietuvos piliečių jų konstitucinę teisę rinkti savo valdžią, atstovus pagal LYGIĄ ir TIESIOGINĘ rinkimų teisę.  LR Konstitucijoje (3-čias straipsnis) parašyta: “Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.

Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.”

Aiškiai parašyta…. NIEKAS NEGALI, o pasirodo, kad visagaliai gali, tačiau net ir būdami visagaliais yra bejėgiai, nes niekaip negali sugrąžinti LR piliečiams jų konstitucinę teisę rinkti Seimą pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę.

Deja, jie nėra  Visagaliai, greičiau vėjo išblaškytos šiukšlės ir visiški bejėgiai, anot Gabrieliaus Landsbergio, kaip koks “kiaulių gardas”, smirdi ir smirdi kaip turi būti. Kaip ten anksčiau Rasa Juknevičienė sakė: “padugnės“, įskaitant ir ją pačią? Taigi, tikri košmaro konstruktoriai.

Milena Andrukaitytė rašo: „ Komisija vertino spalio mėnesio įvykius, kai V. Pranckietis sušaukė skubų Seimo valdybos posėdį, kuriame buvo priimtas sprendimas vakare skelbti neeilinį parlamento posėdį dėl nepasitikėjimo procedūros.”  [1]“

 Pasirodo, kad ne Seimo pirmininkas V.Pranckietis priėmė sprendimą, o Seimo valdyba. Taigi, neužtenką kaltinti tik Seimo pirmininką, reikia kaltinti visą valdybą,  nepriklausomai nuo to kas balsavo už, kas prieš.

 Etikos ir procedūrų komisija teigia: “Paskubinęs balsavimą dėl nepasitikėjimo, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis veikė asmeniniais interesais, konstatavo Seimo Etikos ir procedūrų komisija (EPK).”. EPK kaltina tik Seimo pirmininką, bet reikia kaltinti visą Seimo valdybą. Tuo Seimo EPK padarė etikos ir logikos klaidą, kitaip tariant,  nusikaltimą. Išvada paprasta – nusikaltėliai kaltina nekaltą, nes Seimo pirmininkas turi teisę organizuoti darbą, o sprendimus priima kolektyviai, ne vienasmeniai.

Toliau autorė [1] rašo: “Pasak išvados, inicijavęs posėdį, kuriame buvo vykdoma nepasitikėjimo juo procedūra, V. Pranckietis „veikė ne tautos, o savo asmeniniais interesais, naudodamasis savo kaip Seimo pirmininko statusu asmeninei naudai gauti“.”

Kaip matome aiškiai parašyta, kad Seimo pirmininkas vadovavosi savo STATUSU, tarsi  jam būtų uždrausta juo vadovautis. Siekimas naudos teisiškai pagrįstu būdu negali būti smerktinas. Kažkodėl nesmerkiame to, kuris NETEISĖTAI siekė savo asmeninės naudos – tai Ramūnas Karbauskis.

Visokios Seimo komisijos, komitetai, valdybos ar dar kokie ten jų sugalvoti dariniai, net ir pati EPK – viso labo antikonstitucininkų gaujos, nes jos kiekvieną kartą, kiekvieną mielą dienelę, Saulei šviečiant, lietui lyjant, mėnuliui besisukant aplink Žemę, VYKDO Tautos  suverenių galių atėmimą iš LR piliečių rinkti atstovus į Seimą pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Todėl visi jie vykdo fundamentalų nusikaltimą prieš Lietuvos valstybę, Tautą ir priiminėja iš esmės neteisėtus sprendimus, visus be išimties.

Kaip atsitiko, kad Seimo akademikai, profesoriai, mokslų daktarai ir šiaip seimūnai niekaip negali suprasti elementariausio, na pačio paprasčiausio dalyko, kad sąrašiniai rinkimai, nesvarbu mišrioje sistemoje ar patys savaime, niekaip netenkina Konstitucijoje įtvirtintos ir privalomos lygios ir tiesioginės rinkimų teisės? Ar taip yra todėl, kad jie yra visiškai išprotėję, o gal jų galvose jau ne smegenys, o nuo persivalgymo atsiradę riebalai? Net ir G.Landsbergis supranta, kad buvimas pirmuoju sąraše garantuoja vietą Seime, o štai paskutinis sąraše tikrai neturi lygios galimybės… Tai suprasdamas sąmoningai vykdo antikonstitucinę veiklą, kitaip tariant, yra piktybinis sąmoningas konstitucinis nusikaltėlis, ne mažiau kaip ir visi likusieji seimūnai. Absoliuti gėda ir panieka.

Konstitucinės lygios ir tiesioginės rinkimų teisės neatkuria kiekvieną mielą dienelę. Todėl  Seimas veikia kaip košmarų konstruktoriai, valstybiniai nusikaltėliai… na tikrai kaip kiaulių gardas, padugnės. Nuo savęs pridėčiau, tikros smarvės, niekšai, nužmogėję padarai. Negali atsakyti į klausimą: “Ar dar gyva Deimantę?”. Nepamiršome, kaip klausė Deimantė: “Ar Jūs žmonės ar ne žmonės? Atsakymas: tikrai ne žmonės.

Kiekviena kriminalinė gauja gali sudaryti savo narių sąrašą, sugalvoti pavadinimą ir dalyvauti rinkimuose. Po to Seime pakelti rankutes ir pagal įstatymą pasivogti tiek pinigų, kiek jiems reikia.  Taip ir daro – finansiškai sustiprina savo galimybes amžinai naudotis valstybės gėriu. Suprantama, jie tai vadina partijų stiprinimu, gerovės valstybės kūrimu, be abejo, patiems sau. Atrodo gražu? Vieną kartą stambiau laimėjai, gavai didžiausią kapšą (paramą) ir jau į kitus rinkimus eini geriau už kitus save pasifinansavęs, taip gaujoms ir atrodo lygi rinkimų teisė? O kitos gaujos gal taip pat nori laimėti nelygiomis sąlygomis? Taip atsiranda problema, kas “gudresnis” [7]: “Seimas linkęs pritarti siūlymui kriminalizuoti stambią neteisėtą paramą partijoms”. Labai įdomiai skamba – galvoja  kriminalizuoti tik stambią neteisėtą paramą. O kaip ne su stambia parama? Kaip su pačių partijų nelygia parama sau iš valstybės biudžeto? Tipiškas  antikonstitucininkų sunkonstruotas košmaras.

Tik vienas Seimo spendimas gali būti teisėtas – vadovaujantis Konstitucija atkurti Tautos-Suvereno teisę rinkti savo atstovus į Seimą, Savivaldybes pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. 

Literatūra:

  1. 2019-11-13 Milenos Andrukaitytės, BNS straipsnis „Seimo komisijos išvada: V. Pranckietis veikė savo naudai” (https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/etikos-sargai-vertins-v-pranckiecio-elgesi-939230).
  2. 2019-11-13 Jadvygos Bieliavskos, ELTA straipsnis “Karbauskis: galimai Konstituciją pažeidęs Pranckietis – tai jau opozicijos problema” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/karbauskis-galimai-konstitucija-pazeides-pranckietis-tai-jau-opozicijos-problema.d?id=82783165#cxrecs_s).
  3. 2019-11-13 Delfi politikos aktualijų žurnalistės Dalios Plikūnės straipsnis “Karbauskis ruošia staigmeną Pranckiečiui: apsispręs iš pat ryto” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/karbauskis-ruosia-staigmena-pranckieciui-apsispres-is-pat-ryto.d?id=82782055).
  4. 2019-11-14 Indrės Jurčenkaitės straipsnis “Buldozeriu – paslaptingos pataisos, leisiančios politikos žvaigždėms į Seimą kandidatuoti tik „dėl vaizdo“” (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/buldozeriu-paslaptingos-rinkimu-pataisos-leisiancios-politikos-zvaigzdems-i-seima-pretenduoti-del-vaizdo-56-1069606).
  5. 2019-10-31 straipsnis “Gabrielius Landsbergis kiaulių garde, ką jis ten veikia?” (http://www.ekspertai.eu/gabrielius-landsbergis-kiauliu-gardeka-jis-ten-veikia99978/).
  6. 2019-11-21 straipsnis “Rungtynės su kartelėmis prieš Lietuvą” (http://www.ekspertai.eu/rungtynes-su-kartelemis-pries-lietuva/).
  7. 2019-11-24 BNS straispsnis “Seimas linkęs pritarti siūlymui kriminalizuoti stambią neteisėtą paramą partijoms” (https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/etikos-sargai-vertins-v-pranckiecio-elgesi-939230).

 

joramlt@yahoo.com

2019-11-25