Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Liepos 9-toji – antikonstitucinės valdžios diena

Written by Redakcija · 2 min read

Lietuvos 1990 Kovo 11-tos Nepriklausomybės aktui  revanšas įvyko tada, kai 1992-07-09 LR AT, t.y. LR signatarai su Vytauto Landsbergio parašu, priėmė antikonstitucinį, nelygios rinkimų teisės pagrindu pagrįstą Seimo rinkimų įstatymą. Todėl kiekvienų metų liepos 9-ą dieną galime laikyti antikonstitucinės valdžios diena. 

Paskelbus Kovo 11-os Nepriklausomybę galiojo Laikinasis Pagrindinis Įstatymas (LPĮ), kurio 67 straipsnis buvo suformuluotas taip: „67 straipsnis. Deputatų rinkimai rinkiminėse apygardose yra lygūs: rinkėjas turi vieną balsą, rinkėjai dalyvauja rinkimuose lygiais pagrindais.Akivaizdu, kad tokia LPĮ nuostata „rinkėjas turi vieną balsą“ trukdė hibridiniams stribams įvykdyti revanšą, pasidaryti sau privilegijuotą rinkimų įstatymą, kad visą laiką išlikti valdžioje. Todėl jau 1992-07-07 LPĮ  turime pakeistą 67-tą straipsnį: „67 straipsnis. Deputatų rinkimai yra lygūs: rinkėjo balsas yra lygiavertis kiekvieno kito turinčio teisę rinkti piliečio balsui.” O šioje nuostatoje yra paslėpta gudrybė – neaišku kiek balsų turi kiekvienas rinkėjas balsuodamas už tą ar kitą kandidatą į Seimą.

Tam, kad partiniai patekti į Seimą turėtų privilegijų, tai signatarai su V.Landsbergio parašu, Seimo rinkimų įstatyme įtvirtino mišrią rinkimų sistemą su galimybe sąrašiniams antrą kartą į tą patį Seimą per tuos pačius rinkimus kandidatuoti ir vienmandatėse apygardose. Save išsikėlę kandidatais į Seimą tokios privilegijos neturi. O juk  privalu, kad visų teisės prieš įstatymą būtų lygios.

LR Konstitucinis Teismas Seimo nariams išaiškino lygios rinkimų teisės turinį taip:

2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.”.

Tačiau Seimo nariai nepaklūsta ne tik LR KT išaiškinimui, nepaklūsta Europos teisei, Jungtinių Tautų teisei, LR Konstitucijai įtvirtinančiai lygią rinkimų teisę, taip pat sveikam protui: jeigu rinkėjas save išsikėlusiam kandidatui į Seimą gali atiduoti tik vieną balsą, tai ir visiems kitiems kandidatams į Seimą privalu turėti tik vieną balsą. Seimo nariai taip pat nepaklūsta ir savo priesaikoms ir turėtų būti apkaltos proceso tvarka pašalinti iš Seimo. Prezidentai pagal LR Konstitucijos 106 str. yra už tai atsakingi taip pat.

Kadangi normali civilizuota teisė jau buvo 1990-03-11 LPĮ, tai reiškia, kad visos Seimų sudėtys yra nelegitimios, nes  yra išrinktos antikonstituciškai. Šiuo metu Seimo sudėtyje yra tik 5 save išsikėlę Seimo nariai, o visi likusieji sąrašiniai. Vienmadatėse išrinti sąrašiniai nuo to nepasidaro ne sąrašiniais.

1992-07-09 Signatarų priimtas ir V.Landsbergio pasirašytas Seimo rinkimų įstatymas neturi nieko bendro su sveiku protu, nes sudaro galimybes jau išrinktam Seimo nariui daugiamandatėje apygardoje dar kartą būti išrinktu ir vienmandatėje apygardoje. Taip Seime turime Seimo narių, kurie yra išrinkti du kartus į tą patį Seimą per tuos pačius rinkimus ir turime Seimo narių, kurie nėra išrinkti nė karto ir patenka į Seimą todėl, kad yra du kartus išrinktų ir t.t.

Išvada: Lietuvą valdo antikonstitucininkai, todėl jie turėtų švęsti savo antikonstitucininkų dieną – liepos 9-tą dieną. Lietuvos negalima pavadinti demokratine teisine valstybe, kai jos valdžia yra nelegitimi.

joramlt@yahoo.com

2019-07-07