Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Lietuvos visuomenės tarybos Seimo rinkimai – gadinimas

Written by Redakcija · 2 min read

Jau nuo pat pirmųjų dienų buvo matyti, kad Seimo rinkimai yra korupciniai [1]: “Taip buvo žengtas pirmas korupcijos, kaip Konstitucijos 55 straipsnyje numatytos rinkimų tvarkos, gadinimas (lot. corrumpere – papirkimas, bet corruptio – gadinimas). Atsirado privilegijuotųjų Seime luomas – išrinktieji pagal partinius sąrašus Seimo nariai ir partinis egoizmas pasidarė norma.” 

Vytauto Landsbergio ir signatarų sugalvotas 1992-07-09 sakinys Seimo rinkimų įstatyme: “Asmuo, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į Seimo narius ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.” leido suprasti klastą, kuri tęsiasi iki šiol. Sąvoką „lygiai“ teisingai išaiškino LR Konstitucinis Teismas: „2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.”

Priminsiu, kad Seimo rinkimai pagal Konstitucijos 55 str. turi vykti lygiai ir tiesiogiai, tai yra konstituciškai. 

Tuo tarpu Lietuvos visuomenės taryba ir jos vadovas Zigmas Vaišvila vėl gi siūlo kgbistinį variantą Seimo rinkimams: “Lietuvos visuomenės taryba siūlo organizuoti ir kviečia organizacijas ir politines partijas organizuoti tautos referendumą kuriame būtų pasakyta “taip arba ne” naujam konstituciniam Seimo rinkimų įstatymui. Kaip minėjo gerbiamas Tauras Jakelaitis rinkimai būtų tik 141 vienmandatėje apygardoje, taip kaip numato Konstitucija. Daugiamandatės apygardos atsisakoma, nes tai pažeidžia mišrios sistemos buvimas viemandatės daugiamandatės buvimas pažeidžia 55 Konstitucijos straipsnį. Tai vienas postulatas.”

Vyko 13 referendumų. Referendumo paruošimas reikalauja surinkti 300000 parašų, po to turi spręsti valdžia koks tas referendumas turi būti, patariamasis ar privalomasis. Tai gali tęstis metų metais ir įvykus referendumui rinkimų klausimas gali būti atidėtas neribotam laikui. Juk dar yra neįvykdytų, neįgyvendintų referendumų. 

Tuo tarpu rinkimų klausimas yra konstitucinis ir privalo būti įgyvendintas nedelsiant. Visas Seimas yra neteisėtas ir jau aštuonis kartus neteisėtai išrinktas. Todėl jo nutarimai yra niekiniai. Jau dveji rinkimai įvyko nuo to laiko, kai LR Konstitucinis Teismas išaiškino lygios rinkimų teisės esmę. Jau buvo du referendumai dėl seimūnų skaičiaus sumažinimo. Tai referendumai kaip nori nepavyko. Tačiau referendumo dėl rinkimų konstitucingumo nereikia, nes LR Konstitucija privalo būti įgyvendinta, tam yra prisiekiama ir to reikia pareikalauti. Taigi Zigmas Vaišvila siekia įtraukti į bereikalingus juridinius veiksmus ir taip veikia. 

Tačiau aiškiai pažeidžiantis lygiateisiškumo principą ir antras siūlymas (Zigmas Vaišvila): “Rinkimuose pagal naująjį įstatymą dalyvauti galėtų politinių partijų ir nevyriausybinių organizacijų keliami kandidatai”. 

Kaip tenka girdėti [4] nevyriausybinių organizacijų yra apie 15000, kurios yra šeriamos iš valstybės biudžeto, partijos taip pat gausiai yra šeriamos iš valstybės biudžeto. Partijos, kurios į Seimą eina antikonstituciškai yra gaujos. Tai kaip matome Zigmas Vaišvila siūlo asmenis, kurie jau yra šeriami iš valstybės biudžeto kaip patikimi. Tai reiškia savi. 

Zigmas Vaišvila siūlo atsisakyti pačio asmens kėlimo, kuris yra trečias kgbistinis gadinimas: “Kodėl siūloma atsisakyti pačio asmens kėlimo, kad pats save iškeltų? Mum reikia žinoti, rinkėjam reikia žinoti ne atsitiktinio žmogaus, o organizacijos, kad  ir partijos, kurie jau demonstruoja savo veiklą bent kokį keletą metų, programas ir vienas iš esminių dalykų tai būtų programų klausimas.” 

Tai dar vienas lygiateisiškumo principo pažeidimas. Gali būti kuo geriausia programa, pvz. neįvykdoma. Žmonės turi rinkti tuos kuriais pasitiki. 

Tokiu būdu pasireiškia kgbistinis lygiateisiškumo gadinimas, kuris ir buvo priežastimi to antikonstitucinio Seimo rinkimų įstatymo. 

2016-06-22 yra sukurtas Seimo rinkimų įstatymas [5] , kuris tenkina LR Konstitucijos 55 str. Šis įstatymas yra išsiuntinėtas visiems 2012-2016 Seimo nariams. Šiame Seime juo susidomėjo ir turi Seimo narė Laima NAGINIENĖ (LVŽP). Visada ji galima gauti emailu.

Literatūra:

  1. 2016-04-08 Liudvikas Narcizas Rasimas www.DELFI.lt L. N. Rasimas. Gadinimas. https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/l-n-rasimas-gadinimas.d?id=70883084  
  2. 2021-05-14 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir Lietuvos visuomenės tarybos spaudos konferencija „Kreipimasis dėl valstybės susigrąžinimo“.  https://www.youtube.com/watch?v=Dq7GLjcKEe8
  3. 2120-05-17 Danas NAGELĖ Respublika Naujas siūlymas keisti rinkimų tvarką  https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/naujas_siulymas_keisti_rinkimu_tvarka/
  4. 2120-05-18 OpTV. Nausėda pasirinko.  https://www.youtube.com/watch?v=mM_10zCjmNA
  5. 2016-06-22 Seimo rinkimų įstatymas (tenkinantis LR Konstitucijos 55 str.)

Pagarbiai: dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2021-05-19