Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Mažvydas Jastramskis – antikonstitucininkas

Written by Redakcija · 3 min read

Artėjant rinkimams į LR Seimą, kaip visada, pradedama diskutuoti apie tobulą ar netobulą rinkimų sistemą. Panagrinėkime ,,VU TSPMI docento ir KTU mokslininko” [1] Mažvydo Jastramskio straipsnį „ Seimo rinkimų sistema bloga. Bet ką keisti?”

 (https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/mazvydas-jastramskis-seimo-rinkimu-sistema-bloga-bet-ka-keisti.d?id=82481337)

Docentas rašo: “Siekiant išlaikyti panašų jų skaičių (galimas 10 procentinių punktų nuokrypis nuo vidurkio), VRK tai turės daryti nuolat. Gal ateityje turėsime ir daugiau mandatų užsienio lietuviams.” Lyg ir teisingai parašyta? LR KT 2015-10-20 išaiškino, patvirtino, kad leidžiamas 10 procentų nuokrypis. Tačiau kokios priežastys poną M.Jastramskį skatina NEMATYTI pilno LR KT 2015-10-20 išaiškinimo apie lygios rinkimų teisės turinį, o tik to išaiškinimo sakinio dalį:

2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.” 

M.Jastramskis praleido esminę lygios rinkimų teisės turinio dalį, kas privalu pagal Konstituciją̴, kad kiekvienas rinkėjas turėtų vieną balsą. Kaip galima pasirinkti sakinį ir cituoti tik vieną to sakinio dalį? Kalbėdamas apie partinius sąrašus, jų teisinius barjerus patekti į Seimą [1],  M.Jastramskis tarsi pamiršta, kad sąrašai neatitinka Konstitucijoje įtvirtintos lygios ir tiesioginės rinkimų teisės.

Aptardamas rinkimų teisę, doc. M.Jastramskis teigia: “Nėra idealios rinkimų sistemos. Visos turi pliusus ar minusus. Vienos sistemos užtikrina geresnį atstovavimą, kitos – valdžios atskaitingumą. Vienos stiprina partijas, kitos – vietos atstovavimą. Bet mūsiškė nedaro gerai nei to, nei ano.”

Daugiau nei keistas M.Jastramskio teiginys [1]: “Tai, kad sunkiai galime prognozuoti rinkimų rezultatus, yra dar vienas argumentas prieš dabartinę sistemą.”

Jeigu rinkimų rezultatus galima prognozuoti, tai tikrai nėra jokios demokratijos, nes tuomet kam tie rinkimai, kaip Rusijoje, kai iš anksto žinoma, kas bus prezidentu.

M.Jastramskis įsitikinęs [1]: “Argumentų yra daugiau už proporcinę sistemą. Ji lemtų mažiau iššvaistytų balsų, pagerėjusį visuomenės grupių (pavyzdžiui, moterų) atstovavimą, daugiau prognozuojamus rinkimų rezultatus, galbūt skatintų ir partijas kiek sustiprėti.” 

Galų gale,  VU docentas Mažvydas Jastramskis apsisprendžia ir kaip tikras antikonstitucininkas pareiškia [1]: “Bet kokiu atveju, lyginant dvi Lietuvas, kurios vienodos visais atžvilgiais, išskyrus rinkimų sistemą, rinkčiausi Lietuvą su proporcine. Už tai yra daugiau argumentų. O dabartinė veikia tiesiog blogai.” 

M.Jastramskis [1] apie LR KT pirmininką Dainių Žalimą: „Trečiasis pasiūlymas keistų pačią rinkimų sistemos esmę. Jis ateina iš Konstitucinio Teismo pirmininko: Dainius Žalimas teigia, kad Lietuvai labiau tiktų proporcinė rinkimų sistema.”  Nė neabejoju, kad Dainius Žalimas taip pat yra antikonstitucininkas (mano str. “Konstitucijos priešas – LR KT pirmininkas Dainius Žalimas” [4]). 

Mokslininkui ir  VU docentui M.Jastramskiui nedera užmiršti, kad demokratinėje teisinėje valstybėje rinkimų sistema privalomai, imperatyviai, turi griežtai atitikti Konstitucijai ir vykdyti lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Kitaip rinkimų sistema yra antikonstitucinė (arba – čekistinė). Tokios čekistinės rinkimų sistemos yra Seimo ir savivaldybių rinkimų sistemos. 

Iš kitos pusės Lietuvoje yra absoliučiai prognozuojami Seimo ir savivaldybių rinkimų rezultatai: ką beišrinksi pagal antikonstitucines rinkimų sistemas, visi iki vieno bus antikonstitucininkai, nelegitimiai neteisėtai einantys pareigas. 

Išvada: VU TSPMI docentas, KTU mokslininkas Mažvydas Jastramskis apsisprendė būti ANTIKONSTITUCININKU, nes jis agituoja už  proporcinę rinkimų sistemą, kuri prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintai ir privalomai lygiai ir tiesioginei rinkimų teisei. Kažin ar yra didesnė gėda ir nusikaltimas prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus?

Kažin ar kada nors VU docentas sugebės suprasti, kad iš visų Lietuvos piliečių LR signatarai su V. Landsbergiu priešakyje 1992-07-09 atėmė konstitucinę lygią ir tiesioginę rinkimų teisę  rinkti Seimą (55 str.), o vėliau ir savivaldybių tarybas (119 str.). Lietuva totaliai užvaldyta antikonstitucininkų, čekistų [5].

Vienas iš žymesnių VU TSPMI išauklėtų antikonstitucininkų yra 2005 metų alumnas Gabrielius Landsbergis. 

Išnagrinėjau, išanalizavau  VU TSPMI dėstytojų, docentų įvairius straipsnius (K.K.Girnius [2], “Vilniaus universiteto teisininkų bankrotas” [3], kuriais jie kovoja prieš Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus. Gal kitokių ten nė nepriima?

Iš viešai žinomų žmonių ir VU profesorius Vytautas Radžvilas, kurį priskiriu prie antikonstitucininkų. Kas vyksta Vilniaus universitete? Kodėl viešai skleidžiama antikonstitucinė propaganda? Ar taip turi būti kuriama teisinė valstybė? Ko mokote savo studentus?  Ko gero, antikonstitucingumo išmokėte ir LR Konstitucinio Teismo pirmininką Dainių Žalimą [4].

LITERATŪRA

1. 2019-10-10 Mažvydo Jastramskio straipsnis „Mažvydas Jastramskis. Seimo
rinkimų sistema bloga. Bet ką keisti?” ( https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/mazvydas-
jastramskis-seimo-rinkimu-sistema-bloga-bet-ka-keisti.d?id=82481337 ).
2. 2019-10-09 straipsnis „Kas iš tikro yra Kęstutis Kazimieras Girnius?“
( https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id
=9280:kas-is-tikro-yra-kestutis-kazimieras-girnius&catid=33&Itemid=141
https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-kas-is-tiesu-yra-kestutis-
kazimieras-girnius/ ).
3. 2019-05-03 straipsnis „Vilniaus universiteto teisininkų bankrotas”
( https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id
=8563:vilniaus-universiteto-teisininku-bankrotas&catid=33&Itemid=141
https://www.biciulyste.com/pilietybe/dr-jonas-ramanauskas-vilniaus-universiteto-
teisininku-bankrotas/
http://www.ekspertai.eu/vilniaus-universiteto-teisininku-bankrotas98506/ ).
4. 2019-10-03 straipsnis „Konstitucijos priešas – LR KT pirmininkas Dainius
Žalimas”
( https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-prasau-apkalta-lr-
konstitucijos-priesui-lr-kt-pirmininkui-dainiui-zalimui/
https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=9274:k
onstitucijos-priesas-lr-kt-pirmininkas-dainius-zalimas&catid=33&Itemid=141
http://www.ekspertai.eu/konstitucijos-priesas-lr-kt-pirmininkas-dainius-zalimas/ ).
5. 2019-07-07 straipsnis „Liepos 9-ta – antikonstitucinės valdžios diena”
( https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-liepos-9-ta-antikonstitucines-
valdzios-diena/
https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8894:l
iepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena&catid=33&Itemid=141
http://www.ekspertai.eu/liepos-9-ta-antikonstitucines-valdzios-diena/ )

 joramlt@yahoo.com