Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Neringos sugrąžinimas pašalinio stebėtojo akimis

Written by Redakcija · 9 min read

Tikrai aktualija. Neringa Venckienė yra sugrąžinta į Lietuvą. Labai daug kartų skaityta, tai kas parašyta, kad N.Venckienė yra kaltinama 39 nusikaltimais, vos ne pasaulinio lygio nusikaltėlė. Ir iš tikro kai kurios pasaulio informacijos priemonės jau tikrai apie tai rašo, stebi situaciją. Stebės ir toliau. 

Daug yra nusivylusių JAV teismų sistema, nes neapsaugojo Neringos Venckienės nuo ekstradicijos į Lietuvą. Taip, manau, kad JAV teismų sistema negalėjo priimti sprendimo vertinant N.Venckienės gynimosi įrodymus, nes pagal ekstradicijos sutartį ne JAV teismai priima sprendimą, o JAV Valstybės departamentas, bet ten teisingumo klausimas yra nesprendžiamas,  tik ekstradicija pagal ekstradicijos sutartį.Teko skaityti JAV teismo sprendimą, kuriame pradžioje buvo pabrėžiama, kad Lietuvos Respublika yra teisinė demokratinė valstybė ir todėl jos teismai gali priimti teisingą sprendimą. O tai ir yra fundamentali, pagrindinė JAV teismų klaida apie tai, kad Lietuva yra teisinė demokratinė valstybė. Lietuva nėra teisinė demokratinė valstybė, kadangi Lietuvoje iš Lietuvos piliečių yra pilnai atimta jų konstitucinė teisė rinkti savo valdžią, t.y. Seimą ir Savivaldybių tarybas pagal Konstitucijoje įtvirtintą lygią ir tiesioginę rinkimų teisę. Taigi JAV gal dėl nežinojimo ar dėl politinių priežasčių vis dar neteisingai laiko Lietuvą teisinę demokratine respublika. Visų 7 Seimų sudėtys yra antikonstitucinės, nes jie „išrinkti“ pagal 1992-07-09 antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, kuriame fundamentaliai yra paneigta konstitucinė lygių ir tiesioginių rinkimų teisė ir yra įgyvendinta NELYGIŲ ir NETIESIOGINIŲ rinkimų teisė, kurią galima vadinti okupantų teise, čekistine teise, penktos kolonos teise na ir t.t. Tai nieko bendro neturi nei su civilizuota Konstitucijoje įtvirtinta civilizuota teise.

Visa tai yra svarbu suprasti į kokią neteisinę, nedemokratinę valstybę JAV Valstybės departamentas leido vykdyti  Neringos Venckienės ekstradiciją. Tai – ypatingo svarbumo aplinkybė. O kaip turime suprasti, kad nustatant teisingumą, teisėtumą aplinkybės turi pačią svarbiausią, lemiamą reikšmę. Nusikalstamas teisingumas yra tada, kai praleidžiamos, nevertinamos pačios svarbiausios, esminės aplinkybės. Taigi nagrinėjant N.Venckienės bylą, jos kaltumą, nekaltumą šį aplinkybė yra ypatingai svarbi, nepraleistina, nes tai parodo, kad N.Venckienę gali teisti NETEISĖTOS valdžios neteisėti teismai. Kaip žinia, iš neteisės teisė neatsiranda.

Mano fundamentali išvada: Neringa Venckienė sugrąžinta į neteisinę, nedemokratinę valstybę.

Matome labai įdomią situaciją. Nors ekstradicijos procesas JAV yra JAV Valstybės departamento kompetencijoje, tačiau šiame procese dalyvavo ir JAV teismai. Sulaukta net tam tikro JAV Kongreso, Atstovų rūmų, JAV Helsinkio komiteto ir, be abejo, JAV spaudos dėmesio. Taigi taip nebuvo, kad JAV atsainiai žiūrėjo į tą ekstradicijos bylą ir pagal išgales kai ką padarė. O padarė labai nemažai…. iš 39 kaltinimų liko tik 4 ir tie patys susiję tik su 2012-05-17 dienos šturmu neteisėtu būdu pagrobiant Deimantę Kedytę panaudojant grubią, banditišką jėgą, kai teismas jokios jėgos panaudojimo neleido. Taigi pagrobėjai nevykdė teismo sprendimo, įvykdė nusikaltimą.Jei reiktų aprašyti, išanalizuoti visus 39 kaltinimus, ko gero nė nežinau kas atsitiktų. Tačiau tuos keturis kaltinimus tikrai galima apžvelgti pašalinio stebėtojo akimis. Paaiškinu, kodėl save įvardinu “pašaliniu stebėtoju” – niekada nepažinojau nei Kedžių, ar Venckų šeimų, niekada nebuvau Klonio gatvėje, niekada nebendravau su Deimante Kedyte, nors rašant straipsnį [1] ji pas mane buvo atkeliavusi sapne. Mistika. Šiame straipsnyje [1] konkrečiu pavyzdžiu parodyta Lietuvos valdžios isterija, manau, suformuota ne tiesos, o viešųjų propagandų būdu.  Vienu iš tokių propagandos pavyzdžių yra ir 2019-11-07 Audriaus Užkalnio straipsnis “Užkalnis. Didžiausias Venckienės nusikaltimas, dėl kurio ji nebus teisiama [2], kuriame jis rašo: “Didžiausias Neringos Venckienės nusikaltimas yra tas, kurio nėra kodeksuose: būdama teisėja ir teisininke, taigi, būdama galios pozicijoje, ji savo žinias panaudojo piktam: sėdama, laistydama ir augindama teisinį nihilizmą, ragindama savo pavyzdžiu priešintis teisėsaugai ir nepaisyti teismo sprendimų. Andrius Užkalnis”.

Tuo tarpu pašalinio stebėtojo akimis situacija atrodo visiškai kitaip. Neringa Venckienė, būdama Kauno apygardos teismo teisėja, jos vyras Aidas Venckus taip pat teisininkas, nė neabejoju, tikėjo, kad gali teisinėmis priemonėmis apginti Deimantę Kedytę nuo jos skriaudėjų. Pagal turimas galimybes padėjo broliui Drąsiui Kedžiui apginti savo dukrą Deimantę. Šventas reikalas. Tam jie buvo surašę apie 200 teisinių dokumentų, kad teisinėmis priemonėmis apgintų Deimantę.  Valdžia vilkino, kaltino nekaltus, žudymų buvo nemažai. Taigi kaltinti N.Venckienę teisiniu nihilizmu gali tik nedoras neišmanėlis. Teismo sprendimo nevykdė Deimantės mama Laimutė Stankūnaitė, Vaiko teisių apsaugos profesionalai – NENAUDOTI JĖGOS. N.Venckienė, kaip oficiali Deimantės globėjo, privalėjo ir darė viską, kad apgintų Deimantę, šventai vykdė savo pareigas ir už tai kalta padaryta kalta..

JE LR Prezidentas Gitanas Nausėda, per rinkimus žadėjo Valstybėje atkurti teisingumą, o praktiškai kai tai reikia vykdyti – lieka nuošalyje…. nesikiša, nors teisingumas buvo ir yra naikinamas. Apie tai 2019-11-07 Dalios Plikūnės straipsnyje “Nausėdos pažadas dėl Venckienės istorijos: laikysiuosi objektyviai nuošalyje” [3].

Cituoju straipsnį [3]: “„Galbūt daugelis žmonių dabar šiek tiek griaužiasi dėl savo praeities veiksmų šitoje visoje istorijoje, aš asmeniškai niekaip nedalyvavau šitoje istorijoje. Aš nepalaikiau nei vienos, nei kitos pusės, o dabar savo atsakymą turi pasakyti teisininkai. Kuo daugiau kišimės ir ne duok dieve ir politikai mėgins savo trigrašį įkišti tuo mes labiau pakenksime teisiniam šitos bylos nagrinėjimo keliui, ir galimas dalykas net diskredituosime teisinę sistemą. Todėl aš laikysiuosi objektyviai, nuošalyje, kadangi tai yra teisinis klausimas, kurį turi išspręsti mūsų teismai, ir atsakyti į klausimus, ar buvo nusikaltimai. Jeigu jie buvo, turi būti ir atitinkami sprendimai“, – kalbėjo žurnalistams G. Nausėda su vizitu lankydamasis Italijoje.”

G.Nausėda teigdamas, kad “nepalaiko nei vienos, nei kitos pusės”, kartu išsako nuomonę, kad nebus teisingumo pusėje.  Teisinė sistema mažiausiai šioje rezonansinėje byloje jau yra subankrutavusi, tad tokiu atveju būti nuošalyje – nusikaltimas.

Tačiau tai, kad JE prezidentas G.Nausėda “nepalaiko nei vienos, nei kitos pusės”,  faktiškai  neatitinka tikrovės, nes prie prezidentūros tauriausi Lietuvos žmonės jau 89 kartus yra paklausę – “Ar dar gyva Deimantė?” Ir ne tik jokio atsakymo negavo, tačiau net neišėjo su Lietuvos žmonėmis pasikalbėti, pasidomėti jų problemomis… Juk su vaikučiais mėgsta fotografuotis, gal ir su Deimante galėtų? Jeigu negali, tai gal žino, kad valdantysis klanas ją sunaikino? [4]. Tai kaip čia su tuo teisingumu ir buvimu nuošalėje?

Yra svarbi ir Seimo valdančiosios daugumos lyderio Ramūno Karbauskio nuomonė, išsakyta 2019-11-07 Jadvygos Bieliavskos straipsnyje “Karbauskis apie Venckienės ektradiciją: tikiuosi, kad visuomenė gaus atsakymus į visus klausimus” [5].  Cituoju R.Karbauskio poziciją [5] : “„Kuo mažiau politikai kišis į tą procesą, tuo geriau bus pačiam procesui. Tai ne mūsų reikalas, tai – teisėsaugos reikalas“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė R. Karbauskis. Jis tiki, kad proceso metu visuomenė gaus visus atsakymus.

Šiuo atveju šnekame apie teisinį procesą. Ir aš tikiuosi, kad to proceso metu visuomenė gaus atsakymus į visus klausimus, į kuriuos per tą ilgą laiką nėra atsakymo“, – sakė R. Karbauskis.”

Tai klasikinis atsikalbinėjimas ir siekimas uždengti savo klaidas. Teisėsaugos ir teisėtvarkos būklė Lietuvoje yra pirmaeilis Lietuvos politikų reikalas. Be teisingumo nėra Valstybės, tik plėšikų gauja. Būtent Ramūnas Karbauskis priėmė  ir pastatė pirmuoju sąraše buvusį generalinį policijos komisarą Saulių Skvernelį.  Taip vieną iš 2012-05-17 Deimantės banditiško pagrobimo  organizatorių Saulių Skvernelį įtraukė į politiką ir net padarė LR Ministru pirmininku. O dabar matome, kad ir 2012-05-17 Deimantės banditiško pagrobimo instruktorių Renatą Požėlą paskyrė ir LR generaliniu policijos komisaru. Taigi visiškai aiškiai matoma Valstybės ir politikų pozicija. Atsitiktinumu to nepavadinsi. Valdžia keršys N.Venckienei.

Be to, puikiai atsimename N.Venckienės apkaltos procedūrą, kai Seimo nariai priėmė sprendimą pagal 12 sek. jiems parodyta vaizdo įrašą iš Deimantės pagrobimo procedūros. Taip, praleidžiant pačias svarbiausias aplinkybes, Seime buvo sunaikintas teisingumas.  Aplinkybių ignoravimas, sprendžiant teisingumo klausimą – fundamentalus nusikaltimas, teisės principų esminis pažeidimas. Tai tokia valdžios politika N.Venckienės klausimu.

 Tačiau pats nežmoniškiausias nusikaltimas yra tas, kad Seimas, kaip ir prezidentai, net 89 paklausus, net 2018-01-13 Laisvės premijos laureatei N.F.Sadūnaitei paklausus iš pačios aukščiausios Valstybės – Seimo tribūnos: „Ar dar gyva Deimantė?“ iki šiol nesulaukta jokio atsakymo. Tokia yra valdžios POLITIKA. Ramūno Karbauskio burna eilinį kartą ištransliavo MELĄ, propagandą. Gal ir nebe reikalo „opozicionierius“ Gabrielius Landsbergis tokią Valstybės įstaigą sulygino su kiaulių gardu [6].

Ir ko gi čia tikėtis iš Lietuvos politikų? Galima tikėtis, kad jie „nusiplaus“ nuo teisingumo atkūrimo tam, kad galiotų NETEISINGUMAS. Tačiau net du JAV Kongreso, Atstovų rūmų nariai rūpinosi, stengėsi atkurti teisingumą dėl Neringos Venckienės, kad jai leistų gintis JAV teismuose iš esmės. „Nenusiplovė“ nuo teisingumo atkūrimo klausimo. Tačiau „įkaitusi“ JAV Kongrese ir ypač Atstovų rūmuose situacija neįgalino N.Venckienės klausimo spręsti, nes dabar yra visai kiti prioritetai.

Pakalbėkime kas gi laukia Neringos Venckienės Lietuvoje, taip vadinamoje „teisinėje“ valstybėje.

Straipsnyje [7] rašoma, kad „Prokuratūra ketina pateikti įtarimus N. Venckienei dėl keturių įtariamų nusikaltimų – sudavimo į veidą Laimutei Stankūnaitei, smūgio policijos pareigūnui, teismo sprendimo nevykdymo ir trukdymo antstoliui.”

Aptarkime šiuos planuojamus pateikti įtarimus ir galimybes gintis.

Viešai žinoma, kad 2012-05-17 Deimantės pagrobimo metu Renato Požėlos instruktuoti policininkai – banditai nusuko privačias video kameras tam, kad besiginanti pusė neturėtų objektyvios informacijos ir negalėtų gintis, nes mat R.Požėla jiems pažadėjo, kad dėl visko jie bus išteisinti. R.Požėlos instruktuoti banditai policijos uniformomis įvykdė konstitucinį nusikaltimą – pažeidė kitos pusės teisę gintis nuo vykdomų nusikaltimų, kad kaltinamoji pusė neturėtų objektyvių įrodymų. Štai tokį Renatą Požėlą Vyriausybė paskyrė policijos generaliniu komisaru. Tokia politika. Kai neturima objektyvios informacijos, tuomet pašaliniam stebėtojui galimos visos interpretacijos.

Pabandykime pasamprotauti apie  „sudavimo į veidą Laimutei Stankūnaiteikaltinimą.  Laimutė Stankūnaitė su gausia policijos apsauga įsiveržė į Neringos Venckienės namus tarkim “pasiimti” savo dukros. Tačiau tą darbą, pagal įstatymą, privalėjo atlikti Vaikų teisių apsaugos specialistė ir perduoti Deimantę mamai. Kokios gi priežastys lėmė, kad N.Venckienei teko suduoti L.Stankūnaitei į veidą? Ką veikė policininkai? Gal tik kameras nusukinėjo, kad nebūtų jų nusikaltimo įrodymų? Taigi vienareikšmiai akivaizdu, kad policija neatliko savo darbo, neapsaugojo L.Stankūnaitės, kuriai visiškai nebuvo reikalo prisiartinti prie N.Venckienės. Juk buvo aišku ir taip, kad tarp jų buvo priešprieša. Taigi, bandymas kaltinti N.Venckienę, kuri gynė savo dukterėčią dėl “sudavimo į veidą”, , deja, vienareikšmiai kalta policija ir pati L.Stankūnaitė, nes ji  įsiveržėlė į N.Venskienės namus, o ne atvirkščiai. Užpuolikas turi būti tramdomas visomis prieinamomis priemonėmis – gintis yra konstitucinė teisė ir pareiga. Užpuolikas visada turi būti kaltas.

Dar juokingesnis kaltinimas dėl “smūgio policijos pareigūnui”, kuris pasirodo buvo pasaulio kažkokių ten imtynių vicečempionas, tas pats, kuris užlaužė N.Venckienės rankas, o toji su užlaužtomis rankomis smogė L.Stankūnaitei į veidą. 

Čia reiktų  prisiminti įvykius Maskvoje, kai jaunuolis Metro stotelėje stovi ir maigo telefono klavišus. Net keturi policininkai jį puola, o tas iš netikėtumo pasipurto ir taip vienas policinininkas ,,susižaloja” petį. Jaunuoliui iškeliama byla, jis  nubaudžiamas trejiems metams. Pasirodo, kad kai tave netikėtai užpuola, tai nė pasipurtyti negali, nes policininkas gali susižaloti. Tačiau visuomenei įsikišus,  net Maskvos čekistai ir visokie teismai atlyžo ir jaunuolis buvo išleistas į laisvę.

Kai tas gėdingasis nusikaltėlis, pasaulio vicečempionas, puolė N.Venckienę, trapią moterį, pasirodė visas jo ,,stiprumas” – pajudėjus N.Venckienei, vicečempionui sutriko sveikata.  O gal jis tik feikinis vicečempionas? Normalus žmogus policininkas tokiame darbe pats turi būti atsargus. Apkaltinti N.Venckienę, vadinasi  sekti pačiomis gėdingiausiomis Maskvos čekistų pėdomis,. Tai kaip galima netikėti, kad Lietuvą valdo ČEKISTAI?

Kvailai atrodo kaltinimas dėl “teismo sprendimo nevykdymo”, kai teismas nėra tiesiogiai įpareigojęs N.Venckienės tą sprendimą vykdyti, nes teismo sprendimą privalėjo vykdyti Vaikų teisių apsauga, įtikinti Deimantę, kad ji laisva valia eitų pas savo mamą, kurią mergaitė kaltina labai baisiais dalykais. Vėlgi, vietoje kaltinimo Vaikų teisių apsaugai, kaltinama N.Venckienė, kurios įstatyminė, kaip oficialios globėjos, pareiga yra ginti Deimantę, o ne “išstumti” ten, kuri ji buvo skriaudžiama. Juk Deimantė labai aiškiai ir išsakė 2012-03-23 bandyme ją pagrobti –  akivaizdžiausiai matėme 2012-05-17 pagrobimo viešuose vaizdo įrašuose. Aišku tai, kad Vaikų teisių apsauga ne darbo įvykdymu rūpinosi, bet kaip užmesti Deimantei ant galvos chemikalais apnuodytą kaldrytę, save apsaugojant (idant neapsinuodyti) guminėmis pirštinėmis.

Kitaip tariant vykdė cheminę ataką, kaip kokioje Sirijoje, prieš nekaltą vaiką. Nužmogėję padarai. O mergaitė, tik atsisėdus šalia L.Stankūnaitės, klausia: “Kodėl pas mane aštuonios rankytės?”  Štai kuo rūpinosi banditai, vaikų teisių apsauga? Ar pavyko Deimantę išgelbėti nuo tų nuodų, šiandien nėra aišku –  niekas iš valdžios neatsako “Ar dar gyva Deimantė?

Dėl „trukdymo antstoliui”. Vieša filmuota medžiaga rodo, kad N.Venckienė prašo aplink ją esančių žmonių, atidaryti duris, nes ją pačią laiko apkabinusi Deimantė. Tai ar ji trukdė antstoliui? Gal ten kiti kalti? Tačiau kaltina nekaltą. Banditams tai natūralu.

Išvada: Neteisinėje, nedemokratinėje valstybėje, kur atimta objektyvi teisė gintis, pašalinant galimybę turėti objektyvius įrodymus – nusukant kameras, pasiekti teisingo sprendimo neįmanoma. Nusikaltėliai teis teisiąją.

N.Venckienė kaltinama. kad gynė dukterėčią nuo jos, kaip pagrindinės liudytojos, sunaikinimo. Bet koks teisingas N.Venckienės teismas turi prasidėti nuo Deimantės atvesdinimo į teismą ir apklausus gyvai. Tai nebuvo atlikta ir sprendžiant pedofilijos bylą.

Pašaliniais stebėtojais tapo Seimo nariai, R.Karbauskis, JE prezidentas Konstitucijos garantas Gitanas Nausėda. Ar ne gėda, ponai valdantieji?

Literatūra:

1, 2018-04-09 straipsnis “Švietimo ir mokslo min-ISTERIJA“ (https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-svietimo-ir-mokslo-min-isterija/).

  1. 2019-11-07 Audriaus Užkalnio straipsnis “Užkalnis. Didžiausias Venckienės nusikaltimas, dėl kurio ji nebus teisiama” (https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/uzkalnis-didziausias-venckienes-nusikaltimas-del-kurio-ji-nebus-teisiama.d?id=82720651#cxrecs_s).
  2. 2019-11-07 Dalios Plikūnės straispnis “Nausėdos pažadas dėl Venckienės istorijos: laikysiuosi objektyviai nuošalyje” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/nausedos-pazadas-del-venckienes-istorijos-laikysiuosi-objektyviai-nuosalyje.d?id=82729759).
  3. 2018-03-26 straipsnis “Seimo smarvėms” (http://www.ekspertai.eu/seimo-smarvems95245/

Dr. Jonas Ramanauskas.

  1. 2019-11-07 Jadvygos Bieliavskos straipsnis “Karbauskis apie Venckienės ektradiciją: tikiuosi, kad visuomenė gaus atsakymus į visus klausimus” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/karbauskis-apie-venckienes-ektradicija-tikiuosi-kad-visuomene-gaus-atsakymus-i-visus-klausimus.d?id=82722337).
  2. 2019-10-31 straipsnis “Gabrielius Landsbergis kiaulių garde, ką jis ten veikia? (http://www.ekspertai.eu/gabrielius-landsbergis-kiauliu-gardeka-jis-ten-veikia99978/).
  3. 2019-11-07 Sauliaus Jakučionio, Austėjos Masiokaitės-Liubinienės, BNS straipsnis “Kas laukia į Lietuvą grąžintos Venckienės: prokuratūra ėmėsi bylos, skubiai planuoja apklausą” (https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kas-laukia-i-lietuva-grazintos-venckienes-prokuratura-emesi-bylos-skubiai-planuoja-apklausa.d?id=82720367#cxrecs_s).

 joramlt@yahoo.com

2019-11-07