Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Prezidento rinkimai. Kas čia darosi?

Written by Redakcija · 7 min read

Prezidento rinkimuose šiais 2019 metais dalyvavo ir dalyvauja pagal pasiektus rezultatus pirmame 2019-05-12 rinkimų ture yra šie kandidatai:

LR Seimo narė Ingrida Šimonytė (31,31% nuo dalyvavusių rinkėjų, už – 446719 rinkėjai), 

nepriklausomas kandidatas Gitanas Nausėda (30,94%, už – 441396),

Ministras Pirmininkas, Seimo narys Saulius Skvernelis (19,58%, už – 279413),

Euro-komisaras Vytenis Povilas Andriukaitis (4,77%, už – 68118),

filosofas dr. Arvydas Juozaitis (4,69%, už – 66957),

Seimo narys Valdemar Tomaševski (3,96%, už – 56476),  

Seimo narys dr. Mindaugas Puidokas (2,60 už – 37036),

Seimo narys Naglis Puteikis (0,79%, už – 11302) ir

Euro-parlamentaras Valentinas Mazuronis (0,65%, už – 9205) [1].

Iš viso rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 2486915, rinkimuose dalyvavo – 1426694 (57,37%).

Klausantis kandidatų į LR prezidentus debatų,  išsakytų pozicijų – visi jie atrodo daugiau ar mažiau patrauklūs, daugiau ar mažiau patyrę ir, tikriausiai, bandys įrodyti, kad pasirinkta pozicija yra geriausia ir reikalingiausia Lietuvai. Tačiau pirmas rinkimų turas parodė, kad Lietuvos rinkėjas ne visus vienodai vertina, žino.  Be abejonės, geriausiai vertino, kuriuos daugiau matė televizijos ekranuose.

Iš kandidatų į LR prezidentus gražių žodžių nelabai ką galima suprasti – visi patriotai, pasirengę nuoširdžiai dirbti Lietuvos labui, vadovautis LR Konstitucija – jai prisiekti. Kai kurie jau prisiekę ir ne kartą. Rinkimų pirmame ture (2019-05-12) dalyvavo 57,37% rinkėjų. Prie rinkimų buvo prijungti ir du referendumai:

2019 m. gegužės 12 d. Privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo  (rinkėjų sąrašuose įrašyta – 2486915 rinkėjų, dalyvavo 1322135 (53,16%), iš viso pasisakė: TAIP – 956564, NE – 337504). Referendumas laikomas įvykusiu. Referendumo klausimas nepriimtas.

2019 m. gegužės 12 d. Privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo (rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 2486915, dalyvavo 1188604 (47,79%), iš viso pasisakė TAIP – 876841, NE – 274091). Referendumas laikomas neįvykusiu. Referendumo klausimas nepriimtas.

Paanalizuokime situaciją iš pagrindų. Kas čia darosi?

Jau praėję rinkimai ATRODO labai demokratiški, gali sudaryti įspūdį, kaip toli Lietuva pažengusi demokratijoje. Pasaulis tai pastebi.  Tai pastebi gal net ir kiekvienas balsuotojas. O ko nepastebi?

Rinkimai Lietuvoje, Ukrainoje, Rusijoje ir net tolimoje JAV. Klausimas –  kur  tas galimas Rusijos kišimasis į Lietuvos prezidento rinkimus? Apie Rusijos kišimąsi buvo gana aktyviai ir ilgai kalbama JAV,  Ukrainoje. Nekalbant apie nelabai laisvus prezidento rinkimus pačioje Rusijoje, kai iš anksto jau buvo žinomas rezultatas.

Vieną kartą, kaip toje pasakoje, LR Seimas ėmė ir paklausė LR Konstitucinio Teismo – kas gi iš esmės yra  lygi rinkimų teisė, kuri įtvirtinta LR Konstitucijos 55 straipsnyje. Juk šį straipsnį buvo siūloma keisti referendumo keliu!  Klausimas įdomus dar ir todėl, kad Seimo nariai daugybę kartų prisiekė Konstitucijai ir nesuprato lygios rinkimų teisės.

Netgi LR AT 1990-03-11 Nepriklausomybės akto signatarai, galimai, nesugebėjo suprasti LYGIOS RINKIMŲ TEISĖS, nes 1992-07-09 priėmė antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą, kurį pasirašė LTSR-LR AT pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis. Ir sugebėk tu man taip imti ir nesuprasti, kas yra lygi rinkimų teisė? Todėl 1992-07-09 LR Seimo rinkimų įstatymas įtvirtino NELYGIĄ rinkimų teisę. Šis klausimas dėl Seimo rinkimų įstatymo, kuris yra antikonstitucinis,  fundamentaliai svarbus, nes apsprendžia Lietuvos valdžios teisėtumą, legitimumą. Neteisėta valdžia negali priimti teisėtų įstatymų, nutarimų ir t.t., nes iš neteisės teisė neatsiranda. Toks yra teisės principas. Taigi, signatarai padėjo Lietuvos valstybės neteisingumo pamatus, kitaip tariant, paneigė teisės viršenybės principą ir sudarė galimybes valdyti Valstybę žymiai labiau organizuotoms užsikonspiravusioms kgb ir kompartijos struktūroms. Taigi,  okupantas išėjo, okupantas pasiliko. Tai akivaizdu, tai matome ir dabar.

LR Konstitucinis Teismas 2015-10-20 [2] LR Seimui išaiškino, kas yra lygi rinkimų teisė:

2.3. Taigi, pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių….“.

LR KT išaiškinime nėra jokių sąrašų, sąrašinių ir jokių daugiamandačių apygardų, nes niekaip vienmandatė negali būti lygi daugiamandatei apygardai, o išrinktas daugiamandatėje tikrai negali antrą kartą dalyvauti tuose pačiuose rinkimuose į tą patį Seimą dar ir vienmandatėje apygardoje [3-10].

LR Konstitucinis Teismas LR Seimui išaiškina [2] tokios lygios rinkimų teisės svarbą:

6.3.3. Taigi pasirinkus tokią rinkimų sistemą, kai Seimo nariai (ar jų dalis) renkami vienmandatėse rinkimų apygardose, iš Konstitucijos, inter alia jos 55 straipsnio 1 dalies, įstatymų leidėjui kyla pareiga, atsižvelgus į visas turinčias reikšmės rinkimų apygardų sudarymui aplinkybes (inter alia rinkėjų migraciją, kitus demografinius veiksnius, rinkimų apygardų vientisumą), nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį rinkimų apygardos būtų sudaromos taip, kad jose būtų užtikrintas tolygus, kiek tai įmanoma, rinkėjų skaičiaus pasiskirstymas. Tai yra svarbi prielaida užtikrinti visų rinkėjų balsų lygiavertiškumą ir vienodą visų rinkėjų balsų reikšmę nustatant balsavimo rezultatus. Įstatymų leidėjas, įgyvendindamas šią iš Konstitucijos kylančią pareigą ir nustatydamas atitinkamą teisinį reguliavimą, negali sudaryti prielaidų paneigti, iškreipti ar nepagrįstai apriboti lygią rinkimų teisę.

 1. Konstitucinis Teismas, pabrėždamas atstovaujamųjų institucijų rinkimų svarbą, ne kartą konstatavo, kad konstitucinėje demokratijoje politinių atstovaujamųjų institucijų formavimui yra keliami ypatingi reikalavimai; šios institucijos negali būti formuojamos tokiu būdu, kad kiltų abejonių dėl jų legitimumo, teisėtumo, inter alia dėl to, ar renkant asmenis į politines atstovaujamąsias institucijas nebuvo pažeisti demokratinės teisinės valstybės principai; priešingu atveju būtų pakirstas žmonių pasitikėjimas atstovaujamąja demokratija, valstybės institucijomis, pačia valstybe (inter alia 2008 m. spalio 1 d., 2012 m. kovo 29 d. nutarimai).

Įstatymų leidėjui iš Konstitucijos kyla pareiga įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų Seimo rinkimų proceso sąžiningumą ir skaidrumą – būtinas Tautos pasitikėjimo savo atstovybe prielaidas; jeigu įstatymų leidėjas nepaiso minėtų iš Konstitucijos kylančių reikalavimų, nenustato demokratiškų, laisvų, sąžiningų rinkimų užtikrinimo mechanizmo, visuomet gali kilti abejonių dėl Seimo narių išrinkimo teisėtumo (2004 m. lapkričio 5 d., 2008 m. lapkričio 7 d., 2012 m. spalio 26 d., 2012 m. lapkričio 10 d. išvados).”

Norintiems detaliau šį klausimą pastudijuoti, rekomenduoju [3,4,5,6,7, 8, 9, 10].

LR Seimo nariai, nepaklusdami LR Konstitucinio Teismo išaiškinimui dėl lygios rinkimų teisės, iš esmės pamynė teisės viršenybės principą ir tapo ANTIKONSTITUCININKAIS, hibridiniais stribais ir penktąja kolona. Po to visos LR Seimo narių kalbos apie tai, kad jie laikosi Konstitucijos yra ŠLYKŠTUS MELAS. Tas pats ir su visais kandidatais į prezidentus – vieni jau pralaimėjo, kiti du dar rengiasi laimėti ar pralaimėti. Kol kas tik absoliuti tyla, kaip ir iš konstitucinės nusikaltėlės LR prezidentės Dalios Grybauskaitės [11, 12].

Visa šita situacija LR Seime, kai niekinama LR Konstitucija, tėra  dviejų referendumų paskelbimo tęsinys. Ypač dėl dviejų pilietybių referendumo [10]. Nė vienas kandidatas į prezidentus iš esmės tuo klausimu NEPASISAKĖ.

Primenu: LR Konstitucijos 12-tas straipsnį: „Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

LR Konstitucinis Teismo  12-o straipsnio 2-ą dalies išaiškinimas: “Įstatymo numatytais atskirais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu.”

Tačiau LR Seimas, IGNORUODAMAS tokį išaiškinimą, surengė nereikalingą referendumą, tikėdamiesi rinkėjų aktyvumo renkant Saulių Skvernelį. Bet, dalis rinkėjų ėmė ir neatėjo. Taigi, Seimo afera NEPAVYKO.  Tiesa, LR KT pirmininkas Dainius Žalimas teigia, kad „niekas negali būti“ vietoje „kartu gali būti“.  Tačiau LR Seimas nieko nemato, nenori žinoti ir todėl nekelia apkaltos LR Konstitucijos niekintojui LR KT pirmininkui Dainiui Žalimui [13].

Visi kandidatai į LR prezidentus NIEKO NEKALBA apie tai, kas Lietuvą padarytų teisine Valstybe. Bando įtikinti, kad gyvename teisinėje valstybėje. Tai tik patvirtina, kad nemato ar nenori matyti kas Valstybėje dedasi.

Lietuvos žmonės jau 84-tą kartą per 7 metus, prie LR Prezidentūros klausia Lietuvos valdžios, prezidentės Dalios Grybauskaitės: „Ar dar gyva Deimantė?“ Tyla. Kandidatai į prezidentus tyli taip pat. Nejaugi Lietuvos valdžia pražudė pagrobtą mergaitę? Jokios reakcijos ir į, iš pačios aukščiausios  – LR Seimo tribūnos,  Laisvės premijos laureatės Nijolės F. Sadūnaitės 2018-01-13 klausimą dėl Deimantės. Nė vienas Seimo narys, nė vienas kandidatas į prezidentus negali atsakyti, ką darys jei bus išrinktas LR Prezidentu. Be abejonės, Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis tikrai turi žinoti, privalo žinoti. Neatsakė – netapo prezidentu. Tauta prisimena.

Tyla iš LR kandidatų į prezidentus dėl aukščiau išdėstytų klausimų, patvirtina, kad jie NEATSTOVAUS Lietuvos valstybės poreikiams, toliau niekins Lietuvos valstybės pagrindus ir todėl jie yra laikytini hibridiniais stribais, penktąja kolona ir yra galimi hibridinio karo prieš Lietuvą  vykdytojai.

Štai kas čia darosi su LR prezidento rinkimais ir referendumais. Šie klausimai buvo analizuojami ir anksčiau, tačiau tie, kurie reikalauja laikytis LR Konstitucijos, tai, hibridinių stribų požiūriu, yra „Maskvos ausys“, o jau tie, kurie niekina LR Konstituciją, nors ir prisiekė jai, yra tikri patriotais [14].

Išvados: keliami klausimai yra žinomi viešoje erdvėje, net LR Konstitucinio Teismo lygmenyje, tačiau nevykdomi. LR kandidatų į Seimą kalbų analizė rodo, kad jie iš esmės NUTYLI pačius svarbiausius Lietuvos valstybės teisinių demokratinių pamatų klausimus, todėl tai galima laikyti pasilikusio okupanto hibridinio karo prieš Lietuvą elementu. LR prezidentas pagal LR Konstitucijos 106 straipsnį: „Prašyti Konstitucinio Teismo išvados gali Seimas, o dėl Seimo rinkimų ir tarptautinių sutarčių – ir Respublikos Prezidentas.“ Todėl pagal Konstitucijos 106-tą straipsnį už antikonstitucinius Seimo rinkimus yra tiesiogiai atsakingas ir PREZIDENTAS, kuris galėtų paprašyti LT KT išvados. Primenu, kad LR Konstitucinis Teismas jau IŠAIŠKINO [2] ne tik Seimo nariams, bet ir prezidentams, o taip pat kandidatams į prezidentus.

Keistas Ministro pirmininko siekis laimėti prezidento rinkimus, kai iš savo rinkiminės programos išbraukė VYČIO pastatymą Lukiškių aikštėje, antikonstituciškai atėmė LR pilietybę iš krepšininko Žydrūno Ilgausko, teisėtai įgijusio JAV pilietybę, konstruktyviai neatsakė į Laisvės premijos laureatės Nijolės F Sadūnaitės 2019-01-13 klausimą dėl Deimantės Kedytės, per 25 sekundes Vyriausybėje priėmė nutarimą (manau, grynai korupcinį), padidinti miškų kirtimus 6-iais procentais ir t.t. ir t.t.

Šiuose rinkimuose pamatėme ir „gatvės chuligano“ apraiškų, kai grasino tautai (šlykščiau nebūna) – jeigu neišrinksite S.Skvernelio, tai vyks pirmalaikiai rinkimai… Netrukus viskas nuėjo „šuniui ant uodegos“.  

LR Seimas seniai turėjo galimybę priimti LR Konstitucijai neprieštaraujantį Seimo rinkimų įstatymą. Norėdamas jiems padėti, tokio įstatymo projektą. asmeniškai išsiunčiau kiekvienam Seimo nariui dar 2016-06-22 dieną.

Nė neabejoju, kad kandidatai į Europos Parlamentą mąsto lygiai taip pat, kaip ir LR Seimas – jiems Lietuva nesvarbi.

Literatūra:

 1. 2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai (I turas) https://www.vrk.lt/2019-prezidento/rezultatai?srcUrl=/rinkimai/904/1/1546/rezultatai/lt/rezultataiPreRezultatai.html).
 2. 2015-10-20 LR KT Nutarimas Nr. KT27-N16/2015 “Dėl skirtingo rinkėjų skaičiaus vienmandatėse rinkimų apygardose” (http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1518/content).
 3. 2016-04-08 Signataro Liudviko Narcizo Rasimo straipsnis: “Gadinimas” (https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/l-n-rasimas-gadinimas.d?id=70883084
 4. https://www.biciulyste.com/aktualijos/rinkimams-artejant-verta-prisiminti-liudvikas-narcizas-rasimas-gadinimas/).
 5. 2016-04-13 straipsnis „Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai – valdžia nelegitimi” (http://www.ekspertai.eu/eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitymi88021/
 6. http://www.aidas.lt/lt/politika/article/14506-04-15-eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitimi).
 7. 2016-09-01 straipsnis „Nusikaltėlių irštvos, Seimo vagims ir niekšams” (http://www.ekspertai.eu/nusikaltelu-irstvos-seimo-vagims-ir-nieksams/).
 8. 2019-09-11 straipsnis „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ ).
 9. 2016-06-19 straipsnis „Politikos liūto blūdai” (http://www.ekspertai.eu/politikos-liuto-bludai/).
 10. 2016-12-08 straipsnis „Seimo konstituciniai nusikaltėliai” (http://www.ekspertai.eu/seimo-konstituciniai-nusikalteliai/).
 11. 2017-03-11 straipnis „OKUPUOTA NEPRIKLAUSOMYBĖ” (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/).
 12. 2019-02-15 straipsnis „Referendumai kaip smilkalų dūmai” (http://www.ekspertai.eu/referendumai-kaip-smilkalu-dumai97757/
 13. https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-referendumai-kaip-smilkalu-dumai/).
 14. 2016-06-14 straipsnis „JE metinis pranešimas yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ VALSTYBĘ” (http://www.ekspertai.eu/je-metinis-pranesimas-yra-nusikaltimas-pries-valstybe/).
 15. 2016-08-10 straipsnis „Viešas atsakymas LR Prezidento kanceliarijai dėl antikonstitucinių Seimo rinkimų” (http://www.ekspertai.eu/viesas-atsakymas-lr-prezidento-kanceliarijai-del-antikonstituciniu-seimo-rinkimu/).
 16. 2019-03-18 straipsnis „LR Seimui pakartotinai dėl KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos“ (https://www.biciulyste.com/aktualijos/lr-seimui-pakartotinai-del-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos/).
 17. 2017-07-03 straipsnis „Ar tai prezidentinės ambicijos?” (http://www.ekspertai.eu/ar-tai-prezidentines-ambicijos92888/).

 joramlt@yahoo.com