Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Seimo rinkimų konstituciniai nusikaltėliai Lietuvoje

Written by Redakcija · 1 min read

Vyksta Seimo rinkimų diskusija [1]. Andrius Vyšniauskas, Rita Tamašuniene, Vytautas Mitalas, Dalia Asanavičiūtė, Agnė Širinskienė, Raimundas Lopata, Valentinas Bukauskas, Martynas Prievelis. Dabar pasiliko kol kas taip kaip buvo.
LR Konstitucijos 55 straipsnis sako, kaip turi vykti rinkimai Lietuvoje: „Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.” Tai yra lygiai ir tiesiogiai.1992-07-09 Vytautas Landsbergis ir signatarai sugalvojo kitaip: “2. Asmuo, įrašytas į kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, turi teisę tuo pat metu būti iškeltas kandidatu į Seimo narius ir vienoje vienmandatėje rinkimų apygardoje.“ Tai partinių gaujų požymis. Kiekvienas partinis gali dalyvauti tuose pačiuose rinkimuose į tą patį Seimą tuo pačiu metu du kartus ir būti išrinktu net du kartus. Daugiamandačiai (sąrašai) rinkimai nėra nei lygu nei tiesiogiai. Taigi pažeidžiama LR Konstitucija.

LR Konstitucinis Teismas 2015 spalio 20 d. išaiškino kas yra lygu: „2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.”
Jau įvyko 8 nelegitymūs, neteisėti Seimo rinkimai.
Konstitucinius nusikaltėlius reikia išmėžti iš Seimo kaip neteisėtus, nelegitimius ir visus. Kitaip nieko gero nebus.

Literatūra:
21-06-01 Lietuvos Respublikos Seimo darbo grupės dėl rinkimų sistemų peržiūros posėdis
https://www.youtube.com/watch?v=YhAkrKWPXwU

Pagarbiai: dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com
2021-06-02