Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. Švietimo ir mokslo min-ISTERIJA

Written by Redakcija · 10 min read

Esant daugmaž informacinei blokadai dėl Neringos Venckienės sūnaus Karolio Venckaus raginimo pasirašyti Peticiją „Protect Neringa Venckiene from Political Persecution and Extradition, Created by K.V. on March 05, 2018” (https://petitions.whitehouse.gov/petition/protect-neringa-venckiene-political-persecution-and-extradition) pradėjau raginti emailais pasirašyti šią peticiją Lietuvos  valdžią ( visus Seimo narius, Vyriausybės ir ministerijų narius, Prezidentūrą), o taip pat įvairių Lietuvos miestų ir miestelių tarybas). Viso gal apie keletą tūkstančių emailų išsiuntinėjau.

To kreipimosi emailu turinys buvo toks:  Lietuvos valdžiai dėl Deimantės Kedytės ir PETICIJOS pasirašymoJE Prezidentė Dalia Grybauskaitė NEŽINO, LR Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis NEŽINO kas, kur ir kaip atsitiko su visiems žinoma Garliavos mergaite iš Klonio gatvės Deimante Kedyte.

Atlikta analizė ir Lietuvos valdžia turi galimybę sužinoti daugiau apie Deimantę Kedytę.

Pirmiausia perskaitykite 2018-03-09 straipsnį „Neieškok kėdėj smegenų” (http://www.ekspertai.eu/neieskok-kedej-smegenu95056/) ir 2018-03-26 straipsnį “Seimo smarvėms“ (http://www.ekspertai.eu/seimo-smarvems95245/).

Manau, kad Lietuvos valdžia yra nusipelniusi ŽINOTI, todėl ir informuoju.

Aukščiau paminėtus du straipsnius prijungiu prie emailo pdf formate, galite kiekvienas išsisaugoti ir kitiems persiųsti.

Kai sužinosite kas atsitiko su Deimante Kedyte, tai labai prašau pasirašyti peticiją „Protect Neringa Venckiene from Political Persecution and Extradition” (https://petitions.whitehouse.gov/petition/protect-neringa-venckiene-political-persecution-and-extradition). Kai pasirašysite, tai savo parašą patvirtinkite gautame emaile.

Dabar, 2018-03-28 yra 39549 parašai. Stebėsime, kaip Lietuvos valdžia aktyviai siekia apginti teisingumą ir likusių liudininkų gyvybes. Nenuvilkite. Paraginkite visus savo artimuosius, draugus ir pažįstamus PASIRAŠYTI ir savo parašą patvirtinti.

Paskubėkite, laiko liko nedaug, iki 2018-04-04 nedarykite grieko sau visam likusiam gyvenimui, kad neprisidėjai, nepagelbėjai ir likai kito skausmui abejingu. Nepasiduokite abejingumui, skleiskite teisingumą.

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2018-03-28”

Tikrai buvo įdomu sužinoti ar Lietuvos valdžia, kartu su įvairių miestelių valdžia sugebės kokiu nors apčiuopiamu skaičiumi padidinti peticiją pasirašiusiųjų skaičių. Ar Lietuvos valdžia turi kokį nors žmogiškumo jausmą, užuojautos jausmą sūnui, kuris gina savo mamą. Be abejo kartu vyko ir pasirašymai bendra tvarka. Taigi negalima buvo išskirti tų naujų parašų, kuriuos galima būtų priskirti Lietuvos valdžiai. Kadangi nuo 2018-03-28 iki 2018-04-04 buvo pasirašyta 408 kartus, tai galima daryti išvadą, kad Lietuvos valdžios aktyvumas pasirašant šią peticiją gali būti apibūdinimas kaip labai menkas.

Tai parodo, kad Lietuvos valdžia yra paskendusi propagandos, neteisingumo, nežmoniškumo pelkėje.

O dabar pasižiūrėkime į žmones su siela, sąžine, garbe ir teisingumu. 2013-07-19 publikuotas aikstestv video „METAI be DEIMANTĖS” (https://www.youtube.com/watch?v=znSE6fMEYSg). Štai tokių žmonių labiausiai ir bijo Lietuvos valdžia, juos niekina, teisia, tyčiojasi, nusikaltėliais vadina. Iš kokios peklos tokia valdžia Lietuvoje atsirado? Tai pasilikęs okupantas.

Deimantes Kedytes pagrobimas 2012-05-17 (1dalis) (https://www.youtube.com/watch?v=M_xHU4J8K1Q). Pasižiūrėkite prie ko glaudžiasi Deimantė Kedytė tam, kad įsitikintumėte kas yra jos tikrieji skriaudikai. Skriaudikai, tai Lietuvos valdžios pasiųsti banditai ją pagrobti iš jos gimtų namų. Kiekvienas sveiko proto žmogus aiškiai gali suprasti kas tokie yra KALTININKAI.  Kaip dabar aišku, kad Lietuvos valdžios veikimo rezultatas yra sunaikinti liudininkai. Taigi valdžios tikslas buvo ne mergaitės gerbūvis, o liudininkės PAGROBIMAS.

Mergaitė nekaltino senelių ir kitų šeimos narių netinkamu su ją elgesiu. O ji yra autentiška elgesio su ja liudininkė. Vaikas nesirenka ten kur blogiau, o ten kur geriau, kur jo neskriaudžia.

ISTERIJA

Visgi negalima sakyti, kad raginimo pasirašyti peticiją darbo rezultatas nuėjo per niek. Nors Seimas, Vyriausybė, Prezidentūra kaip visada demonstravo absoliučią tylą, tačiau vienas ypatingas asmuo stengėsi mane sustabdyti nuo raginimų ir prie jų prijungtų straipsnių platinimo. Pasiskaitykime, kaip tai buvo daroma.

Švietimo ir Mokslo ministerijos emailu iš Alvydo Skuodžio gaunu tokio turinio pirmą laiškelį:

„Skuodis Alvydas <Alvydas.Skuodis@smm.lt>

To:jo raman

Mar 29 at 1:22 AM

Neieškokit šiknoj smegenų, nes jų ten nėra…”

Išsiaiškinu, kas toks yra Alvydas Skuodis. Pasirodo, kad tai yra Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas, kuris pagal pareigas vykdo ir tokią funkciją “2. Pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją kitose institucijose.

Taigi tokie kaip aukščiau paminėtas klausimas, gali būti priskirtinas prie bendrųjų reikalų, kurie neliečia tiesiogiai Švietimo ir Mokslo ministerijos. Taigi atsakymas atėjo iš kompetentingo ministerijos asmens. Pateikiau atsakymą į Švietimo ir Mokslo ministerijos atsakymą: “Ponui Alvydui Skuodžiui labai dėkoju už atsakymą ir tinkamą Švietimo ir mokslo min-isterijos atstovavimą. Nors būtų įdomu žinoti, kas Jūsų šiknoj ieško smegenų? …

 

Netrukus iš pono A.Skuodžio gaunu tokį atsakymą:

“Skuodis Alvydas <Alvydas.Skuodis@smm.lt>

To:jo raman

Mar 29 at 11:23 PM

Didesnės smarvės Lietuvoje kaip violetiniai iškrypėliai daugiau nėra. Šalin ta smarvė iš Lietuvos padangės…! Bjauru !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Ponui A.Skuodžiui yra tai taip bjauru, kad net tą savo nuomonę sustiprina 61 šauktuku. Na tikrai bjauru. Kaip tik ką matėme tuos žmones, tame video „METAI be DEIMANTĖS”, kurie yra taip stipriai jam bjaurūs. Nuoširdūs, atjautūs, patriotai jam yra taip stipriai bjaurūs. Kokiu reikia būti, kad taip pavadinti žmones “violetiniais iškrypėliais” nepateikiant tam nė vieno FAKTO. Tau jau tikroji Švietimo ir Mokslo min- ISTERIJA.

Ponui A.Skuodžiui pateikiau tokį atsakymą:

Tai tokia yra LR ŠMM pozicija. Pabandykime paanalizuoti, ką toji pozicija reiškia, kokią čia tą švietėjišką ir mokslinę veiklą atstovauja. Tai analizuojant reikia pirmiausiai nusistatyti analizės metodą. Be aiškaus analizės metodo negalėsime suprasti ir rezultato. Tai pabandysiu tą metodą aprašyti taip. Manau, kad kiekvienas gyvis, o tuo labiau mažas vaikas iš pačios prigimties siekia būti saugus, judėti mažiau pavojų esančia kryptimi, nes tai yra gyvenimo, išlikimo dėsnis. Net žmogus ar bet koks gyvis net krisdamas siekia kažkur atsiremti, apsisaugoti, nesusižaloti. Netgi mūsų akis automatiškai užsimerkia, kai tik joms iškyla koks nors pavojus. Taigi gal nebūsiu labai neteisingu, jeigu pasakysiu, kad kiekvienas gyvis, o tuo labiau mažas vaikas linksta į tuos asmenis, kurie su juo elgiasi gražiai. Nemanau, kad Deimantė Kedytė yra kažkokia pasaulio išimtis, kuri veržtųsi į blogį, o ne į gėrį. Taigi Deimantė Kedytė šioje visoje byloje yra tas INDIKATORIUS, “lakmuso popierėlis” pagal kurį galima nuspręsti kur yra blogis, kur yra gėris, nes ji yra autentiška savo gyvenimo liudytoja. Mažas vaikas glaudžiasi prie gėrio, o ne prie blogio, nesiglaudžia prie tų, kurie jį skriaudžia. Atleiskite taip suprantu gyvenimą ne tik žmogaus, vaiko, bet ir pačios VALSTYBĖS. Net Valstybė siekia išlikti net tada, kada ją griauna, net kūnas siekia išgyti, kai jį sužaloja. Berods nedaug klaidų darau? Metodas aiškus, mažas vaikas natūraliai linksta į gėrį. Taigi dabar ir paanalizuokime tą LR ŠMM poziciją: “Didesnės smarvės Lietuvoje kaip violetiniai iškrypėliai daugiau nėra. Šalin ta smarvė iš Lietuvos padangės…! Bjauru!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Jau nėra nieko akivaizdžiau nustatyti kur yra blogis, kur yra gėris pagal Deimantės Kedytės nufilmuotą elgesį 2012-03-23 dieną ir 2012-05-17 dieną abiems atvejais, kai Deimantę Kedytę buvo bandoma išplėšti iš jos gimtų namų. Deimantė Kedytė visa savo esybe, visomis savo jėgomis, tarsi jausdama savo gyvybės ir mirties klausimą, priešinosi fiziškai ir žodžiu, kad išlikti savo gimtuose namuose, kad apsaugoti savo mylimus senelius ir aiškiai demonstravo, kad NENORI eiti į ten, kur ją GROBĖ nepaprasto niekšiškumo valdžios pasiųsti BANDITAI, išgamos, nužmogėję padarai, kurie PRIVALOMAI turėjo žinoti ir žinojo, kad jėgos vartojimas yra NELEISTINAS. Teismo neleistinas, o jie mat “vykdė” teismo sprendimą lygiai ATVIRKŠČIAI. Nepamirškime niekada, tuomet Valstybei vadovavo Seimo pirmininkė Irena Degutienė, MP Andrius Kubilius ir visų viršūnėje JE Prezidentė Dalia Grybauskaitė, o geneoraliniu komisarų buvo dabartinis MP Saulius Skvernelis, o BANDITUS instruktavo S.Skvernelio pavaduotojas Renatas Požėla. Šito negalima PAMIRŠTI. Visi jie yra pasodinti valdiškose kėdėse, o turėtų būti CYPĖSE ir ten cypauti taip, kaip Deimatė Kedytė šaukėsi Lietuvos žmonių pagalbos, tie kurie ją gynė buvo suiminėjami, teisiami ir baudžiami. Tokia yra IŠGAMIŠKA Lietuvos okupantų valdžia. Taigi pereidamas prie LR ŠMM pozicijos yra darytina IŠVADA, kad LR ŠMM pozicija atstovauja LR OKUPANTŲ, nusikaltėlių, banditų poziciją, melo ir niekšybių poziciją. Įdomu, kas galėjo ponui Alvydui Skuodžiui suformuoti tokią poziciją: “Didesnės smarvės Lietuvoje kaip violetiniai iškrypėliai daugiau nėra. Šalin ta smarvė iš Lietuvos padangės…! Bjauru!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Galima daryti prielaidą, kad LR ŠMM pozicija yra oficialioji Lietuvos valdžios pozicija, kuri pasireiškia TYLĖJIMU, o tai reiškia pritarimu, kad Deimantė Kedytė negrįžtų į savo gimtus namus, tuo tislu ji ir buvo sunaikinta kaip ir visi autentiški ir pašaliniai liudininkai. Apie tai skaitykite šiame straipsnyje.

Tai yra skaitykite 2018-03-26 straipsnyje “Seimo smarvėms” (http://www.ekspertai.eu/seimo-smarvems95245/).

Gana greitai gaunu dar vieną atsakymą:

“Skuodis Alvydas <Alvydas.Skuodis@smm.lt>

To:jo raman

Apr 2 at 11:12 PM

Baikite vieną kartą eskaluoti tą šlykščią Kedžių pedofilų ir išsigimėlių istoriją. Šlykštu jau darosi nuo jūsų šlykščių rašlevų… Velniop Kedžius ir jų pakalikus!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!

Atsakymas, kaip matome, labai išraiškingas, gal ŠVIETIMU ir MOKSLU paremtas? Juk ne iš bet kokios, o iš pačios Švietimo ir Mokslo ministerijos atsiųstas. Čia ne iš kokios atliekų tvarkymo ministerijos, taigi labai reprezentatyviai atrodo ir reikšmė tokia gili, tokia gili. Gaila, kad tai nepatvirtinta jokiu FAKTU. O nuomonės pateikimas be FAKTO gali būti įvertintas šmeižimu. O juk galėjo detalizuotai paaiškinti, kodėl Deimantė Kedytė visa savo siela ir jėgomis siekė pasilikti “Kedžių pedofilų ir išsigimėlių” šeimoje, o ne priešingai. Savo neapykantą ir ISTERIJĄ ponas Alvydas Skuodis sutvirtina ir išreiškia net 96 šauktukais. Ir už ką tų žmonių iš video „METAI be DEIMANTĖS” taip labai nekęsti. Man jie atrodo kaip tautos šviesuoliai, žmonės su širdimi ir protu, aukojasi dėl kitų, tai šventas dalykas.

Kaip tokius asmenis, kaip ponas Alvydas Skuodis, sugebėjo surasti ir įdarbinti būtent Švietimo ir Mokslo ministerijoje? Ką, jau geresnių nėra, tik isterikai?

 Į tokį isterišką Alvydo Skuodžio atsakymą parašiau jam tokį emailą:

Sveiki Alvydai Skuodi 

Labai dėkoju už labai informatyvią Švietimo ir Mokslo ministerijos poziciją, kurią Jūs labai efektingai atstovaujate pagal savo pareigas.

Gal galėtumėte keletu štrichų pagrįsti savo teiginius? 

Pavyzdžiui, kokiais Jums žinomais faktais Jūs grindžiate, kad Kedžiai yra pedofilai ir išsigimėliai? 

Tai svarbu visuomenei apie tai žinoti. Švietimo ir Mokslo ministerijos pozicija yra vertintina visuomenėje. 

Gal galėtumėte man paaiškinti, kodėl Deimantė Kedytė visa savo esybe siekė pasilikti, anot Jūsų, tų Kedžių pedofilų ir išsigimėlių šeimoje, o ne pas dorumu pasižyminčią mamytę Laimą Stankūnaitę?  

Kaip galvojate ar kiekvienas vaikas linkęs būti ten, kur jam blogiau?  

Labai ačiū už atsakymą.”

Į tokį emailą gavau tokį atsakymą:

“Skuodis Alvydas <Alvydas.Skuodis@smm.lt>

To:jo raman

Apr 4 at 12:17 AM

Gerb. p. dr. Jonai Ramanauskai,

Pirmiausia, čia ne Švietimo ir mokslo ministerijos pozicija, o mano. O dėl „rašlevos“ – mano žiopla klaida… O kas liečia Kedžius, norėčiau, kad baigtumėte pūsti miglą žmonėms į akis. Dauguma žmonių jau padarė savo išvadas, t.y. nepalaiko pedofilų klano i6 Garliavos… Nenorėčiau daugiau gauti jokių „rašliavų“. Savo nuomonę pasilikite sau ir nebekiršinkite Lietuvos žmonių. Daugiau apie tai nieko nenoriu girdėti, negaiškite laiko !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!

Ši A.Skuodžio pozicija patvirtinta 46 šauktukais, taigi labai labai svarbi.

Klausimas kas ką palaiko yra nekorektiškas, nes svarbiausiai yra nustatyti kur yra TIESA. Visgi standartiškai A.Skuodis nepateikė nė vieno įrodymo, kad Garliavoje yra koks nors pedofilų klanas.  Tiesa negali būti kiršinančiuoju faktoriumi. Žmogus, kuris “nieko nenori girdėti” neturėtų dirbti švietimo ir mokslo įstaigoje. Tai nesuderinama. Visa Lietuvos valdžia irgi “nieko nenori girdėti”, todėl A.Skuodžio nuomonė gerai atstovauja Lietuvos valdžios poziciją.  Kaip asmuo, kuris  “nieko nenori girdėti” gali turėti kažkokią savo nuomonę? Ponui A.Skuodžiui pateikiau tokį atsakymą:

Ponas Alvydai Skuodi, 

ar negalėtumėte įvardinti pavarde nors vieną pedofilų klano atstovą iš Garliavos? Nepateiksite. 

Todėl bendromis frazėmis kalba tik užzombinti asmenys. Suprantu, kad jei norite sėdėti savo valdiškoje kėdėje, turite giedoti tą niekingą giesmę. Kaip každada Zenonas Vaigauskas irgi deklaravo tokią poziciją: “Kieno vežime sėdi, to ir giesmę giedi“. O visi rinkimai į 7 Seimus buvo vykdomi antikonstituciškai. Buvo ir yra naikinami Lietuvos valstybės teisiniai, demokratiniai pagrindai.  

Faktų nepateikėte NĖ VIENO. Atsimerkite, stebėkite FAKTUS, o ne propagandą.

  

Visgi Jūsų buvimas aukštose pareigose Švietimo ir mokslo ministerijoje parodo, kokie kadrai yra atrenkami į pareigas. Tai tie, kuriems TIESA yra SIAUBAS, Jums sukelia isteriją, tai parodo Jūsų daugybė šauktukų.

 

O Jums pateikiau FAKTĄ, kuriuo galite įsitikinti savo akimis filmuotose 2012-03-23 ir 2012-05-17 medžiagose, prieinamose internete, kad Deimantė Kedytė visa savo esybe siekė būti ten, kur jos NESKRIAUDŽIA. Kiekvienas kuris turi akis, ausis, protą ir širdį, puikiai supranta kokia yra nuskriausto vaiko gynybinė pozicija. O ji, Deimantė Kedytė, yra autentiška savo gyvenimo liudytoja.

 

Pagalvok, ar vaikas gali veržtis ten, kur jį skriaudžia? 

Taigi tamstos galvelėje yra JOVALAS, viskas apversta. Tai didžiulė gėda tamstai. Labai didelė gėda, net gal didesnė nei tamstos šauktukų skaičius, kuris parodo, tamstos ISTERIJĄ iš min-ISTERIJOS.  

Visgi Tamstai patariu nelaikyti tokių nesąmonių savo galvoje, nedarykite grieko prieš Valstybę, savo šeimą ir artimus žmones, draugus. Šiam momentui, kad išpirkti savo baisią kaltę, galite paaukoti N.Venckienei jos teisinei gynybai nors nedidelę dalį lėšų, kurias gaunate iš Lietuvos biudžeto. Tai reiškia, kad naudojate Lietuvos biudžeto pinigus NETEISINGUMO sklaidai. Ištaisykite šitą klaidą. 

 Paaukoti galite čia:  Legal fees of Neringa Venckiene (https://www.gofundme.com/neringa).

Patikrinsiu, su teisingumu nejuokauju. Tai Valstybės pagrindas, kurį Jūs naikinate. dr. Jonas Ramanauskas 

2018-04-04”

Išvados: Dėkoju Švietimo ir Mokslo ministerijos  Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui Alvydui Skuodžiui už aktyvų dalyvavimą išreiškiant nors ir asmeninę, tačiau visgi tylinčios, aklos ir kurčios Lietuvos valdžios poziciją, kadangi kitokios pozicijos nėra. Kas norėjo, tas galėjo išreikšti ir kitokią poziciją.

Manau, kad tokia ISTERIJA, atsklidusi iš Švietimo ir Mokslo min-isterijos daro ne tik pačiai ministerijai gėda, tačiau ir visai Lietuvos vyriausybei.  Baisu ir pagalvoti, kokį švietimą ir mokslą gali reguliuoti tokia isterija.  Kokius kadrus parenka?

SAPNAS

Beje Jums papasakosiu tikrą mistinį dalyką. Kaip žinia, esu nustatęs, kad Deimantės Kedytės nėra gyvųjų tarpe. Apie tai galite pasiskaityti 2018-03-26 straipsnyje “Seimo smarvėms” (http://www.ekspertai.eu/seimo-smarvems95245/). Šiandien rašau straipsnį “Švietimo ir Mokslo min-ISTERIJA” apie tuos pačius dalykus. Taigi matomai apie tai galvojau ir nakčia, balandžio 5-tą, apie 5 val. ryto. Prabudau, nes susapnavau tokį sapnelį. Labai retai sapnuoju, o, kad dar ir atsiminčiau, tai dar rečiau. Taigi toks sapnas: Kažkaip esu didžiuliame kambaryje, kaip kokioje nedidelėje salėje kur yra keletas stalų, lenta, pakyla ir durys. Girdžiu, kad iš už durų kažkas klausia, kad manęs ieško mergaitė? Klausiu kokia ta mergaitė? Atsako, kad toji mergaitė nesako kas ji tokia yra. Tai kažkaip leidau įeiti. Įeina nedidukė smulkaus veido mergaitė, berods su kuodeliu surištais ant galvos iš už nugaros plaukais. Taip aiškiai ją matau, veidelio nesu niekada tokio matęs, vadinasi nepažįstu. Tai ir klausiu jos, kas tu tokia būsi? O ji taip aiškiai atsako, kad net ausyse skamba: Deimantė Kedytė. Taip ir prabudau ir sau galvoju, Deimantės Kedytės siela aplankė mane, nes apie ją tiesą parašiau. Tai pagal tos pamatytos sapne mergaitės kompleksiją ir sulygindamas tuos vaizdus, kai Černiauskas su Stankūnaitė neliesdami ją visa jėga nešė, tai man susidarė vaizdas, kad toji sapne atėjusi mergaitė buvo apie 15 cm mažesnė ir smulkesnė už tą, kurią “neliesdamas” iš visų jėgų nešė advokatas Černiauskas. Kažkur tada į šoną nuvedžiau akis, atsisuku, o jos jau nėra. Nė vieno žodžio daugiau. Taigi ačiū, kad aplankei. Tai toks sapnas.

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2018-04-06