Aktualijos

Dr. Jonas Ramanauskas. UŽGROBTA VALSTYBĖ (I dalis)

Written by Redakcija · 10 min read

Susirūpinimas valstybe auga. Žmonės ieško priežasčių ir sprendimų.  Vienas iš tokių susirūpinimo pavyzdžių, tai diskutavimas jau net viešai per LRT televiziją apie Seimo ir savivaldybių skirtingas rinkimų sistemas. Tos iniciatyvos autoriai siūlo vietoj mišrios rinkimų sistemos siūlo tik mažoritarinę rinkimų sistemą [1]. Na taip kaip kadaise Sąjūdis siūlė už asmenybes. O kaip gi be asmenybių Valstybę sukūrti? O gavosi taip, kad Sąjūdžio nuostatos buvo išduotos. Kaip suprantame skirtingos rinkimų sistemos turi ir skirtingas savybes.Taigi, paanalizuokime kas gi čia pagaliau darosi? Kokie tie argumentai už ar prieš?  Taigi analizuosiu LRT  specialią laidą „Mažoritarinė rinkimų sistema: ar įmanomas Lietuvos Seimas ir savivaldybių tarybos be partinių asmenų?”[1].

Dėl specialios laidos [1] pavadinimo

Pirmiausiai atkreipsiu dėmesį į tos specialios laidos pavadinimą: „Mažoritarinė rinkimų sistema: ar įmanomas Lietuvos Seimas ir savivaldybių tarybos be partinių asmenų?”.

Juk kažkas gal iš LRT tokį pavadinimą suformulavo ir mes turime suprasti, kokią gi žinią visuomenei nešą toks pavadinimas. Tokiame pavadinime yra užkoduota čekistinė mintis, kad mažoritarinė (vienmandačių) rinkimų sistema tiek Seime, tiek savivaldybių tarybose eliminuoja partijas, eliminuoja partinius. O tai yra visiška nesąmonė, tai jau kryptingai organizuota nusikalstama antikonstitucinė propaganda. Niekas jokių partijų ir partinių niekaip neapriboja vienmandačių rinkimų sistemoje.

Lygiomis teisėmis tiek partiniai, tiek nepartiniai  turi teisę dalyvauti rinkimuose, kelti savo kandidatūras ir agituoti už save. Toji lygi rinkimų teisė abiem atvejais yra įtvirtinta tiek LR Konstitucijos 55 str. dėl Seimo rinkimų, tiek LR Konstitucijos 119 straipsnyje renkant savivaldybių tarybas.

Išvada: Pateiktas specialios laidos pavadinimas yra antikonstitucinė čekistinė propaganda, kurią vykdo LRT.

Į šitą klausimą gal būt niekas ir neatkreipia dėmesio, tačiau apie šį klausimą jau rašiau straipsnyje [2]. Pateiksiu citatas iš to straipsnio:

Daiva Žeimytė (pradžia 9:40): Aš, Prezidente, iš to ką Jūs pasakojate suprantu, kad Jūs raginate balsuoti už asmenybes šiuose rinkimuose.

Prezidentas Valdas Adamkus (pradžia 9:46): Labai teisingai. Reiškia, to ko aš galvoju, aš pats įsitikinęs ir to ką kiti, reiškia, tie kuriems, kaip sakant, rūpi Lietuva turi eit, balsuoti ir išrinkti tuos, kurie turi tą lūžį Lietuvos politikoje. Ypatingai vidaus gyvenimo santvarkoje turi padaryti.

Daiva Žeimytė (pradžia 10:08): Bet tada ta partinė sistema praranda prasmę. Politinės partijos praranda prasmę. Gal iš tiesų turėtų žmonės kaip per tiesioginius mero rinkimus, taip ir Seimo rinkimuose vienmadatėse varžytis asmenybės ir visi žinotų, ką jie renka.

Prezidentas Valdas Adamkus (pradžia 10:20): Nu čia yra atskiras klausimas. Man, daleiskim, Lietuvos rinkiminis, kaip sakant, sąrašinis, kuri partija laimi ir automatiškai tenai procentualiai net nepažįsti tų žmonių nežinai nei ką jie darė nė kur jie buvo, reiškia, staiga jie tampa Seimo nariais, man nepriimtina. Aš tokios sistemos nesuprantu ir galvoju, kad Lietuva, jeigu norės sparčiau pajudėti, reiktų rimtai pagalvoti apie mūsų rinkiminę sistemą. Tam, kada mes turime, atsiprašau, nežinau, kiek mes ten turime 24 ar 30 partijų, kas nori tas eina, tai už tai ir turime savotišką balaganą. …(pradžia vėl 12:50): Įvairiose partijose yra įvairių gerų žmonių, reiškia, bet  reikia tuos individualiai reiškia. Dabar partijos aišku turi atsakymą, kad galima reitinguoti, bet atvirai pasakius, tą reitingavimą pasinaudos mažas procentas žmonių, nes žmogus atėjęs balsuoti, reiškia, bijos sugadinti biuletenį, šventai jis paliks tą biuletenį ramybėjė, uždės (kryžiuką) už partiją ir ten 5 ar 10, reiškia, nežinomų žmonių, reiškia, vėl pateks į ką jie ten darys,  nes atvirai pasakius, aš galbūt sau, kaip sakant, sau persipjaunu gerklę su tuo pasakymu. Mūsų Seime reiškia mano supratimu, kuris seka politiką, yra, reiškia, tur būt ko gero 40 – 50 žmonių, kurie nežino, ko jie ten sėdi ir ką jie ten daro. Jie atsisuka į savo partijos vadą, pažiūri ką jis parodo, ar taip ar į viršų balsuoti ir paspaudžia mygtuką. Tokio Seimo, tokios vadovybės Lietuvai nereikia. Ir jeigu mes norime eiti, būti demokratiška, teisinga, dora valstybe, mes turime rimtai pagalvoti ir galų gale padaryti tą ryžtingą žingsnį.

Prezidentas Valdas Adamkus taip papildo savo nuomonę [2]: “Aš tokios sistemos nesuprantu ir galvoju, kad Lietuva, jeigu norės sparčiau pajudėti, reiktų rimtai pagalvoti apie mūsų rinkiminę sistemą.”

Prezidento Valdo Adamkaus nuomonė yra demokratiška, konstitucinė, tačiau prezidentas neatliko savo konstitucinės pareigos pagal LR Konstitucijos 106 str. “Prašyti Konstitucinio Teismo išvados gali Seimas, o dėl Seimo rinkimų ir tarptautinių sutarčių – ir Respublikos Prezidentas.” To nepadarė nė vienas atsikuriančios Lietuvos prezidentas, o Dalia Grybauskaitė tyčiniai to nepadarė, nes buvo informuota [3,4].

Taigi matome aiškiai iš specialios laidos pavadinimo analizės, kad LRT ir Lietuvos Ryto televizijos vykdo antikonstitucinę propagandą,  matome LR prezidentų konstitucinių pareigų nevykdymą, LR Seimo nelegitimumą ir tai yra UŽGROBTOS valstybės požymiai.

Specialios laidos turinio analizė

Speciali laida, skirta viešinti referendumus dėl mažoritarinės rinkimų sistemos. Laidoje dalyvauja referendumų iniciatoriai, iniciatyvinės grupės nariai: Janina Dovydaitienė (J.D.), Jonas Gediminas Punys (J.G.P.) ir Eugenijus Paliokas (E.P.). Taip pat ir mažoritarinės sistemos oponentai: Seimo socialdemokratų frakcijos narė Dovilė Šakalienė (D.Š.), Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Stasys Šedbaras (S.Š), Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas Algis Krupavičius (A.K.). Vedančioji Nemira Pumprickaitė (N.P.).

Analizės autorius dr. Jonas Ramanauskas (dr.J.R.).

Bus cituojamos tik reikšmingos mintys.

N.P. ….Asociacija “Pilietinės savivaldos sąjunga iki liepos 3-čios turi surinkti 300000 piliečių parašų, kad būtų surengti du referendumai. Vienas, kad Seimo rinkimai vyktų tik pagal vienmandatę arba mažoritarinę rinkimų sistemą, o kitas, kad pagal mažoritarinę rinkimų sistemą vyktų ir savivaldybių tarybų rinkimai. Referendumo iniciatoriai tikina, kad Lietuvoje būtina visiškai atsisakyti rinkti valdžią pagal dabartinę, mišrią sistemą, t.y. nei į Seimą, nei į savivaldą nebūtų galima patekti pagal partinius sąrašus. Ši LRT laida vyks pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos parengtą tvarką, kurią jai nustatyti suteikia Referendumo įstatymas. Šioje laidoja dalyvauja….. …. Abu referendumai yra konsultaciniai arba patariamieji, todėl Referendumo įstatymo 9-tas straipsnis nurodo, kad referendumas laikomas įvykusių jeigu jame dalyvavo daugiau nei pusę piliečių turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašą. Kad sprendimas būtų priimtas reikia, kad jam pritartų ne mažiau kaip pusė dalyvavusių rinkėjų. Ir tada Seimas ne vėliau nei per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo turi tą klausimą svarstyti. ….” 

 1. J.R. Visiškai aiškiai pagal LR Konstitucijos 55-tą ir 119-ą straipsnius matome, kad rinkimų aukščiausias principas, privaloma nuostata tiek Seimo, tiek savivaldybių rinkimuose yra visiškai vienodas: „….remdamiamasi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.”

Tenka pastebėti, kad LR Konstitucijos 55-as ir 119-as straipsniai yra priimti lygai tą pačią 1992-10-25 dieną ir vienu balsavimu. Todėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pastangos padaryti du referendumus dėl to pačio rinkimų principo parodo, kad siekiama visaip sutrukdyti, apsunkinti žmonėms išreikšti savo valią ir tą sunkumą padvigubinti palyginus net su LR Konstitucijos priėmimu. O tai yra tikrai pagrindinių teisės principų, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų  pažeidimas, praktiškai antikonstitucinė veikla. Nereikia dviejų referendumų tam pačiam Konstitucijoje du kart įrašytam principui pakeisti. Dar labiau, kad šių rinkimų principų Konstitucijoje iš viso keisti nereikia, nes jie atitinka civilizuotų valstybių rinkimų principus ir juos tik reikia vykdyti, tai yra Lietuvoje rinkimus vykdyti „….remiantis visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.”

Manau, kad referendumų iniciatoriai tai supranta, tačiau visgi siekia konkretizuoti LR Konstitucijoje du kart įtvirtintą principą nustatant vienmandačių rinkimų sistemą, kuri be jokios abejonės preciziškai tenkina LR Konstitucijoje įtvirtintą rinkimų principą “rinkimus vykdyti „….remiantis visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.””.

Apie tai plačiau galima pasistudijuoti viešas diskusijas tuo klausimu [5,6].

Labai didelis referendumų iniciatorių nuopelnas, kad jie pagaliau įgijo teisę tą klausimą dėl rinkimų sistemų iškelti į viešumą, į LRT televizijos ekraną. Tai didžiulis pasiekimas įvertinant tai, kad aukščiau paminėtos televizijos visgi vykdo antikonstitucinę propagandą. Kitaip tos televizijos daryti ir negali, nes Lietuva yra čekistų užgrobta valstybė, jos valdžia yra nelegitimi. Apie tai svarstysime toliau.

Kai turime konsultacinius arba patariamuosius referendumus, tai net jiems įvykus ir priėmus sprendimą, Seimas į tai NEATSIŽVELGS, nes Seimas net nesiruošia paklusti ir LR Konstitucinio Teismo išaiškinimui dėl lygios rinkimų teisės turinio, Seimo nariai nė nesiruošia paklusti savo  priesaikoms dėl LR Konstitucijos vykdymo. Tai ir išsiaiškinkime tuos konstitucinės teisės principus.

Konstitucijoje įtvirtintų tiesioginės ir lygios rinkimų teisės išaiškinimas

Analizuojant LR Konstitucijos 55 ir 119 str. įtvirtintus rinkimų principus “visuotinė, lygi ir tiesioginė rinkimų teisė ir slaptas balsavimas”, ne dėl visų šių principų kyla kokių nors ginčų. Kartais padiskutuojama, kas tai yra tiesioginė rinkimų teisė, tačiau klausimas yra labai paprastas.

Kai pažymi tiesiogiai biuletenyje asmenį  už kurį balsuoji, tai tiesioginė rinkimų teisė, o kai pažymi sąrašą, tai įvykdai antikonstitucinį veiksmą, nes toks Seimo narių, rinkimas yra netiesioginis ir todėl antikonstitucinis. Taip ir turime sąrašinių rinkimų atveju tiek renkant Seimą, tiek savivaldybių tarybas. Aršiausiai vyksta diskusija dėl paprasčiausio rinkimų principo: LYGI RINKIMŲ TEISĖ [5,6]. Nors iš tikro čia niekaip nepavyksta prasiveržti pro atvirus vartus, kuriuos saugo užgrobę valdžią antikonstitucininkai – hibridiniai stribai, penktoji kolona, čekistai.

Tiesiog reikia pastudijuoti kaip LR Konstitucinis Teismas civilizuotai išaiškino lygios rinkimų teisė turinį [7]. Iš tikro Lietuvos valstybė turi Konstitucinį Teismą, jam mokami didžiuliai pinigėliai, tai nors Seimui būtų labai privalu, ypatingai privalu suprasti kas yra lygi rinkimų teisė. Normalus žmogus gali ir be Konstitucinio Teismo suprasti, kas yra ligi rinkimų teisė [8], o Seimui reikia Konstitucinio Teismo išaiškinimo [7, 8]:

2.3. Taigi pagal Venecijos komisijos patvirtintą gerąją rinkimų praktiką lygios rinkimų teisės principas, kuris yra vienas iš Europos rinkimų teisės paveldą sudarančių principų, reiškia, kad kiekvienas rinkėjas turi vieną balsą, visi rinkėjų balsai turi vienodą galią, sudarant rinkimų apygardas leistinas rinkėjų ar gyventojų skaičiaus nuokrypis nuo pasirinktos normos neturi būti didesnis kaip 10 proc. ir bet kuriuo atveju – 15 proc., nebent yra ypatingų aplinkybių.”.

Ką gi matome iš LR KT išaiškinimo? Matome, kad lygios rinkimų teisės principas yra ypatingai paprastas, ypatingai sąžiningas, teisingas ir protingas. Atitinka visus pagrindinius teisės principus: teisingumo, sąžiningumo ir protingumo. Vienas lygu vienam, o ne taip kaip dabar, vienas lygu arba vienam, arba dviem, arba trim, arba keturiems, arba penkiems, arba šešiems, arba septyniems [10]. Dar tokių nesąmonių pasaulis per visą savo egzistenciją nematė, o dabar gali pasižiūrėti, kad valdžią užgrobę hibridiniai stribai, čekistai tyčiojasi iš Konstitucijos, LR KT išaiškinimo ir demonstruoja nepaprastą įžūlumą.

Paaiškinu trumpai, esamoje Seimo rinkimų sistemoje balsuotojas kai balsuoja už save išsikėlusį, tai savo mėgiamam asmeniui gali atiduoti tik vieną balsą, o kai balsuoja už mylimą partinį, tai gali atiduoti, priklausomai nuo aplinkybių, vieną balsą vienmandatėje, vieną balsą daugiamandatėje, dar vieną balsą reitinguojant ir dar keturis balsus iš sąrašo gali kilstelėti aukštyn. Viso 7 balsai ir visi reikšmingi, kadangi skaičiuojami ir nuo jų priklauso kas bus išrinktas.

Išvada: Esamos Seimo ir savivaldybių rinkimų sistemos esmingai pažeidžia vieną iš pagrindinių teisės principų ir LR Konstituciją: visi prieš įstatymą turi būti lygūs.

Suprantama, kai kokie akademikai, mokslų daktarai, profesoriai, aukšto mokslo diplomus turintys, manyčiau, kažkaip išprotėja gavę valdžios ir niekaip negali suprasti lygios rinkimų teisės net tada, kai LR KT išaiškina. Tam yra tik vienas paaiškinimas: tai penktos kolonos hibridiniai stribai, čekistai užgrobę Lietuvą.  Kai įrodys, kad jie neniekina Konstitucijos, gal tada ir išvados bus kitokios.

Jau gal čia ir nekalbėsiu apie tai, kad visa tai yra įtvirtina 1992-07-09, kai dar buvo LR AT ir tą Seimo rinkimų įstatymą priėmė SIGNATARAI su Vytauto Landsbergio parašu. Po to juo ir pasinaudojo čekistai nelegitimiai patekti į valdžią. Prof. Vytautas Landsbergis taip pat pasinaudojo tuo įstatymu kai vienmandatėjė nebuvo išrinktas tai į Seimą pateko sąrašu, panašiai pasinaudojo ir su korupciniu žemės kilnojimo įstatymu perkeliant savo šeimos žemes kur jiems patogu lyg būtų pamiršę, kad žemę, kurios nenori, gali parduoti ir nusipirkti ten, kur parduodama. Tai yra kurti civilizuotus įstatymus, o ne specialiai korupcinius.

Juokingiausia ir kvailiausia tačiau čekistinė to 1992-07-09 Seimo rinkimų įstatymo savybė yra ta, kad jau išrinktas daugiamandatėje Seimo narys pirmame rinkimų ture, gali po dviejų savaičių, manyčiau dvigubai susirietęs į kuprą ir su perkreiptu veidu ir pardavęs sąžinę, skuba į vienmandačius rinkimus, kad dar kartą per tuos pačius rinkimus dar kartą būti išrinktu į tą patį Seimą tam, kad neišrinktas daugiamandatėje asmuo patektų į Seimą ir taip toliau. Kitos to įstatymo savybės aprašytos [10].

PILNA SILNAPROTYSTĖ? Ne tai hibridinių stribų, čekistų privilegijos patekti į valdžią. Tokie ir valdo užgrobtą valstybę. Dar gerai, kad du kart išrinktas neturi dviejų balsų balsuodamas Seime. Bet ką gali žinoti, gal duoda komandą tam neišrinktajam, kaip balsuoti atsidėkojant už buvimą Seime. Detaliau apie tai galima pasiskaityti [10].

Stebėdamas rinkimų procesus į Maskvos dūmą pastebiu, kad tenai iš anksto neaprobuoti, tarkim nepriklausomi, kandidatai yra eliminuojami. Tai realizuojamas sovietijos laikais naudotas principas, kad tik kompartijos ir kgb, kitaip tariant valdžios, aprobuoti asmenys gali dalyvauti rinkimuose. Taip vadinamiems rinkėjams yra palikta tik balsavimo procedūra. Tai taip dabar akivaizdžiausiai ir vyksta Maskvoje.

Gi Lietuvoje vyksta iš esmės tas pats. Kažkieno aprobuoti antikonstituciniai partinių gaujų antikonstituciniai sąrašai yra pateikiami balsavimui. Tai iš esmės beveik tas pats, nes rinkėjo balsavimui yra pateikiami jau aprobuoti sąrašai ir taip rinkimai pasidaro tik FARSAS. Taigi ar nuo sovietijos labai atitolome?

O jeigu įvertinti konkrečiai LR Seimo 2016-10-09 sudėtį, taip pamatysime, kad Seime turime tik 5 save išsikėlusius, o visi kiti yra sąrašiniai. Taip gudriai sugalvota APGAUTI rinkėją, nes mat sąrašiniai gali antrą kartą dalyvauti tuose pačiuose rinkimuose į tą patį Seimą, kad antrą kartą būtų išrinkti tam, kad neišrinkti sąrašiniai patektų į Seimą. Didesnio IDIOTIZMO ko gero pasaulyje niekur nerasime ir šitą idiotizmą Lietuvai “įgrūdo” LR signatarai su LTSR-LR AT pirmininko Vytauto Landsbergio parašu jau 1992-07-09.  Signatarai ir V.Landsbergis iki šiol tyli ir savo tylėjimu vykdo tęstinį konstitucinį nusikaltimą prieš Lietuvos teisinius demokratinius pagrindus. Kai kurie iš tų čekistų net “karkia”, kad kokius išsirenkate, tokius ir turite. O tai, kad tai yra jau čekistų parinkti kandidatai, tai nutylima. Taip rinkimų nelieka, yra tik sovietinė balsavimo procedūra iš aprobuotų sąrašų.

Sveikinu iniciatyvos autorius [1] siekiančius tokį idiotizmą Lietuvoje panaikinti. Iššluoti visus iki vieno iš Seimo ir įrašyti į istoriją, kaip didžiausius NIEKŠUS, atsikuriančios Lietuvos valstybės teisinių demokratinių pagrindų griovėjus.

Visa tai ką čia aukščiau rašau ir aiškinu yra reikalinga tam, kas suprasti ką kalba specialios laidos [1] dalyviai. Nežinant pagrindų nieko negali suprasti kas toje specialioje laidoje darosi. 

Išvada: Konstitucijoje įtvirtintos nuostatos dėl Seimo ir savivaldybių rinkimų yra vienodos, o įstatymais įtvirtintos rinkimų sistemos nevienodos ir abi prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintoms lygios ir tiesioginės rinkimų sistemos imperatyvioms nuostatoms, o taip pat prieštarauja LR KT lygios rinkimų teisės turinio išaiškinimui.

Literatūros sąrašas: 

 1. 2019-06-21 LRT video „Speciali laida. Mažoritarinė rinkimų sistema: ar įmanomas Lietuvos Seimas ir savivaldybių tarybos be partinių asmenų?” (https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000072546/speciali-laida-mazoritarine-rinkimu-sistema-ar-imanomas-lietuvos-seimas-ir-savivaldybiu-tarybos-be-partiniu-asmenu).
 2. 2016-11-14 straipsnis „Bulvarinis rinkimų balaganas” (http://www.ekspertai.eu/bulvarinis-rinkimu-balaganas/).
 3. 2016-06-14 straipsnis “JE metinis pranešimas yra NUSIKALTIMAS PRIEŠ VALSTYBĘ” (http://www.ekspertai.eu/je-metinis-pranesimas-yra-nusikaltimas-pries-valstybe/).
 4. 2016-08-10 sreaipsnis “Viešas atsakymas LR Prezidento kanceliarijai dėl antikonstitucinių Seimo rinkimų” (http://www.ekspertai.eu/viesas-atsakymas-lr-prezidento-kanceliarijai-del-antikonstituciniu-seimo-rinkimu/).
 5. 2016-09-17 straipsnis “Profesoriaus išminties perlai” (http://www.ekspertai.eu/profesoriausismintiesperlai/).
 6. 2016-09-19 straipsnis “Politikos liūto blūdai” (http://www.ekspertai.eu/politikos-liuto-bludai/).
 7. 2015-10-20 LR Konstitucinio Teismo Nr. KT27-N16/2015 NUTARIMAS “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIES (2012 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI” (http://www.lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta1518/content).
 8. 2016-04-13 straipsnis “Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai – valdžia nelegitimi” (http://www.ekspertai.eu/eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitymi88021/

http://www.aidas.lt/lt/politika/article/14506-04-15-eilini-karta-antikonstituciniai-rinkimai-valdzia-nelegitimi).

 1. 2016-09-11 straipsnis „ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ ).
 2. 2017-03-11 straipsnis „ Okupuota nepriklausomybė“ (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/). 

Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2019-08-28

 

(B.d.)