Aktualijos

Dr. Raimundas Kaminskas. Apie „Enciklopedija Lietuvai ir Pasauliui“ paramos fondo metinį susirinkimą

Written by Redakcija · 1 min read

bendr.vaizd  ELIP MArtisiu Mileris Burac, Rom.P  2021- 08-30 Vilniuje City Gate viešbučio konferencijų salėje vyko „Enciklopedija Lietuvai ir Pasauliui“ paramos fondo (ELIP) metinis susirinkimas. ELIP Gedrim  ELIP DIngelis Tautkuv Susirinkime savo mintis dėl ELIP fondo veiklos pristatė akad. prof. habil. dr.  Antanas Buračas,  fondo direktorius Jonas Milerius, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, advokatas Jonas Ivoška, Lietuvai pagražinti draugijos garbės pirmininkas Juozas Dingelis, žurnalistė Ligija Erna Tautkuvienė, Romualdas Valiulis, akad. prof. habil. dr. Eugenijus Manstavičius,  prof.  dr. Almantas Liudas Samalavičius,  dr. Gediminas Radzevičius, matematikas Vitas Povilaitis. Renginį moderavo inžinierius Edvinas Giedrimas.

ELIP Burac Miler mm  ELIP Valiulis ir...  Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui  yra  lituanistinė enciklopedija, kuri šiuolaikinėmis informacinių technologijų priemonėmis siekia kaupti, saugoti ir skleisti  informaciją apie Lietuvą ir lietuvių išeiviją. Jos pagrindinis tikslas – išlaikyti ir platinti lietuvybę globaliame pasaulyje, ugdyti naudojimąsi elektronine informacija bei aktyvų dalyvavimą ją išsaugant ir kuriant.

Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui  misija yra:

1) Saugoti ir puoselėti lietuvišką tapatybę, bendruomeniškumą, kultūrinį ir etninį savitumą, istorinį ir kultūrinį paveldą Lietuvoje ir globaliame pasaulyje, sudarant sąlygas formuotis teigiamam Lietuvos, lietuvių tautos ir lietuviškumo įvaizdžiai pasaulyje. 

2) Skatinti visuomenei ir valstybei naudingą užsienyje gyvenančių lietuvių veiklą, palaikyti jų ryšius su Lietuva ir jos žmonėmis, prisidėti prie virtualios Lietuvos kūrimo, padėti jiems išsaugoti lietuvišką tapatybę, stiprinti lituanistinį švietimą, pristatyti užsienio lietuvių veiklą Lietuvos visuomenei, bei garsinti Lietuvos vardą pasaulyje. 

3) Kaupti, saugoti ir skleisti skaitmeninėje erdvėje išsamią informaciją, teikiamą savanoriškai atsakingų žmonių apie lietuviškas vertybes moderniomis informacinių technologijų priemonėmis – raštu, žodžiu, garsais, vaizdais, judančiais vaizdais. 

4) Vienyti pasaulyje pasklidusius Lietuvos žmones, kviečiant rūpintis Lietuvos ir Lietuvai reikšmingų vertybių puoselėjimu.

5) Skatinti Lietuvoje ir pasaulyje gyvenančius Lietuvos žmones rinkti ir dalintis informaciją apie Lietuvos vertybėms, kultūrai, kalbai ir mokslui reikšmingus šiandienos reiškinius, praeities įvykius ir faktus, kaupti nykstančią informaciją apie žmones, įvykius, veiklas, gamtą, gyvenvietes, įmones, įstaigas, mokyklas, maldos namus, papročius, bendruomenes. 

6) Atverti kelius jaunimui, senjorams, bendruomenių nariams domėtis ir rūpintis Lietuvos ir Lietuvai reikšmingomis vertybėmis, aktyviai prisidėti prie jų atvėrimo ateities kartoms, pasitelkiant savo mėgstamas informacines technologijas, bendraujant su mokyklomis, bibliotekomis, muziejais ir sąveikaujant su rėmėjais.

ELIP Ivoska gera  ELIP Kaminskas II

Nuotraukos autoriaus