Aktualijos

Europos Vadovų Tarybai: įvertinkite, ar N.Venckienės teisinis persekiojimas nepažeidžia jos žmogaus teisių

Written by admin · 1 min read

Seimo frakcijos „Drąsos kelias“ nariai kreipėsi į Europos Vadovų Tarybos pirmininką Hermaną van Rompuy ir Europos Vadovų Tarybos narius.

Kaip teigiama kreipimosi tekste, teisėsauga ir reikšminga dalis šalies politikų, nepaisydami nekaltumo prezumpcijos, teisės viršenybės principų, įsijungė į procesą, turintį politinio susidorojimo požymių – iš Seimo narės N.Venckienės buvo atimta teisinė neliečiamybė, dabar organizuojama apkalta. Šio persekiojimo pasekmė – N.Venckienė turėjo pasitraukti iš šalies su savo mažamečiu sūnumi ir ieškoti politinio prieglobsčio bei teisingo teismo kitoje valstybėje.

 

„Drąsos kelio“ frakcijos nariai tikisi Europos Vadovų Tarybos dėmesio minėtam atvejui ir objektyvaus, neutralaus jo vertinimo demokratijos, žmogaus teisių ir teisėtumo požiūriu ir išreiškia viltį kad Europos Vadovų Taryba suteiks postūmį Europos Sąjungos bei nacionalinėms institucijoms ištirti buvusios teisėjos, dabartinės politikės N.Venckienės galimo politinio ir teisinio persekiojimo atvejį.

Visas „Drąsos kelio“ frakcijos kreipimosi tekstas:

 

KREIPIMASIS

 

2013 m. lapkričio 27 d.

 

Gerbiamas pone Hermanai Van Rompuy, gerbiami Tarybos nariai,

 

Mes, Drąsos kelio frakcijai priklausantys Lietuvos Respublikos Seimo nariai, vertiname Lietuvai tekusią progą pirmininkautì Europos Sąjungos Tarybai ir pagal galimybes prisidedame prie sėkmingo mūsą šaliai tekusios garbingos misijos įvykdymo.

Sveikindami Europos Vadovų Tarybos dalyvius ir linkėdami sėkmingo darbo, naudingų sprendimų Europos bendrojo gėrio labui, norime atkreipti dėmesi i kai kurias neraminančias tendencijas mūsų teisėsaugoje ir politìkoje. Lietuva, kaip ir kai kurios kitos potarybinės erdvės šalys, susiduria su demokratijos deficito reiškiniais ir žmogaus teisių pažeidimais. Susirūpinìmą kelia jų kiekis ir dažnis.

 

Atskirai norėtume atkreipti dėmesį į konkretą Seimo narės, „Drąsos kelio” frakcijos seniūnės Neringos Venckienės atvejį, kai teisėsauga bei reikšminga dalis šalies politikų, mūsų manymu, nepaisydamì nekaltumo prezumpcijos, teisės viršenybės principą, jsijungė į procesą, turintį politinio susidorojimo požymių iš jos buvo atimta teisìnė neliečiamybė, dabar organizuojama apkalta. Šio persekiojimo pasekmė – N.Venckienė turėjo pasitraukti iš šalies su savo mažamečiu sūnumi ir ieškoti politinio prieglobsčio bei teisingo teismo kitoje Valstybėje.

 

Atkreipdami dėmesi į šį faktą, mes neprašome tiesioginės paramos jai ir mums. Mes prašome dėmesio šiam atvejui ir objektyvaus, neutralaus jo vertinimo demokratijos, Žmogaus teisių ir teisėtumo. Mūsų vidinės pastangos kol kas rezultatų nedavė. Lietuva siekia būti visavertė europinės demokratìnės erdvės dalimi, kurioje kiekviena turi išnaudotì savas, vidines demokratijos įtvirtinimo galimybes. Bet tam tikrais atvejais būtinas ir europinis solidarumas siekiant, kad Europos Sąjungos demokratijos plėtra būtų tolydesnė ir kad kiekviena ES narė būtų pajėgi plėtoti visavertę demokratiją, užtikrinti žmogaus teises.

Tikimės, kad Jūs suteiksite postūmį Europos Sąjungos bei nacionalinėms institucijoms ištirti šį ekstraordinarinį  atvejį – buvusios teisėjos, dabartinės politikės, mūsų manymu, teisiškai nepagrįstą, politiškai motyvuotą persekiojimą.

 

Pagarbiai,

 

„Drąsos kelio“ frakcijos vardu Aurelija Stancikienė