Aktualijos

Geri darbai

Written by admin · 8 min read

   Galima drąsiai sakyti, kad Lietuva – gerų darbų šalis! Tik mes kukliai nutylime ir nesigiriame. O vertėtų! Kad ir 600 metų žydų globos? Aišku, galėtų globotiniai mus pagirti ir patys, bet, kad litvakus iškasavojo rudai-raudoni marksistai. Likę išgelbėti keli vis dar gyvi pasistengė lietuvius – žydų gelbėtojus apdovanoti „Pasaulio Teisuolio“ vardais, bet…

Mes ir vėlei per kuklumą niekam nesiskelbiame, kad esme II vietoje iš 34 valstybių – gelbėtojų Pasaulyje…
Maža to, mes kukliai nutylime Pasauliui apie visą pulką kagėbistų, pasislėpusių Izraelyje, kurių ekstradicija privaloma! Ir to dar maža – atleidžiame nuo baudžiamosios atsakomybės vieną iš žiauriausių lietuvių tautos budelių, nors jis pats viešai, savo atminimų knygoje pasigyrė savo kruvinais  „žygiais“!

Pasirodo ir to dar vis negana – sugebame savo budelius įpilietinti, apdovanoti ir turtingais atgal į „pažadėtą žemę“ išlydėti!!! Ir dar tuomi mūsų geri darbai žydams nesibaigia!Anava, sprendžiant Palestinos klausimą JT, Lietuva nepalaikė palestiniečių?!! Pasirodo, A.Kubilius Izraelio vadovams taip buvo pažadėjęs…

Ir kas jį įgaliojo?
Kai lietuvių Tauta, kaip ir palestiniečiai, 50 metų savoj žemėj buvo skriaudžiami, naikinami ir banditais vadinami! Kaip ir palestiniečiai, kolonistais kankinami, blokadomis marinami, šliaužiančiomis okupacijos žudomi!
Jeigu jis, A.Kubilius, šitai užmiršo, tai kaip konservatorių partija jam to nepriminė? Konservatoriai, kildinantys save iš Sąjūdžio, kaip jie gali palaikyti okupantams pažadus dalinantį A.Kubilių?!!
Čia akivaizdžiai kažkas ne taip.
Arba A.Kubilius ne konservatorius, arba konservatorių partija visai ne sąjūdinė.
Aiškinamės.
Po svetimomis pavardėmis, pavadinimais ar iškabomis paprastai slepiasi asocialūs asmenys, kriminalinės grupuotės ar netgi agresyvios valstybės.
Mums jokių abejonių nekelia SSSR pavadinimas, visai nereiškiantis savarankiškos laisvų respublikų sąjungos, ką patvirtina Ribentropo-Molotovo sutarties turinys, fiksuojantis dviejų okupantinių valstybių Europos pasidalijimą bei GULAGŲ ir konclagerių sistemą, kaip represinis įrankis užgrobtoms teritorijoms valdyti.
Šiurpulingu paslaptingumu dvelkia „masonų, rotary, mafijos“ organizacijų pavadinimai, kurių tikslai ir metodai lyg ir sutapo. Ko nepasakysi apie Lietuvoje pasipylusią daugybės partijų įvairovę.
Po vienpartinės sovietmečio valdymo sistemos susikūręs Sąjūdis, užėmė akivaizdžiai opozicinę kompartijai padėtį, todėl jį 90% parėmė okupantų nukankinta Tauta, su nepriklausomybės ir laisvės viltimi. Demokratiškai laimėjus Sąjūdžiui rinkimus prieš komunistus, visa ūkinė-ekonominė valdžia (Vyriausybė) vistiek buvo atiduota „buvusiems ir nepražuvusiems“ cėkašnikams, kagėbistams ir rezervistams.
Na koks geras darbas! Bet ir vėl ne lietuvių Tautai.
Šiuo atveju galima konstatuoti, kad Sąjūdžio vardu prisidengę į valdžią buvo išrinkti tie patys okupantų kolaborantai ir budeliai, todėl labai žmogiški Sąjūdžio principai ir siekiai buvo paminti, bei valstybingumo atstatymas neišvengė turtinės žalos, kraujo praliejimo ir  beprasmių mirčių.
Sekantys rinkimai pasižymėjo dirbtinu kompartijos subyrėjimu į 40 pavadinimų partijėlių, kurios turėjo sudaryti demokratijos regimybę, tačiau išlaikant tą pačią vienpartinės sistemos valdančiųjų klano teisių be pareigų ir be atsakomybės privilegiją.
Ir tai pavyko.
Po 20 metų apgrobta, be teisinės gynybos ir netgi su sovietinės psichiatrijos tolesniu pritaikymu represijoms, Tauta bėga iš Tėvynės! Ir ne tik duoneliauti, bet sprunka nuo tų pačių okupantų (700 000 jų gavo pilietybę!) agresyvaus valdymo!!!  Kada žmonės nedalyvauja valstybiame valdyme, nebekontroliuoja jos nors vienu – rinkimų botagu, – susidaro labai palankios sąlygos padugninių (gobšuolių-turtuolių) diktatūrai, o su ja suvieši kriminalinio socialinio sluoksnio (korumpuoto ir kyšininko) monopolija.
Ir tada nereikia valdymui kvalifikacijos – užtenka turėti milijoną-kitą! Todėl Seime jau kuri kadencija turime kelias dešimtis milijonierių. Ir kas gali paneigti, kad ne jie už pinigus perka balsus sau ( o ne Tautai?) naudingiems įstatymams?!
Ir tada nebelieka atsakomybės (balsavimai kolektyviniai?!), už palankų mafijinėms struktūroms (narkotikų, kompensacijų vaistų, kraujo) biudžetą bei užsmaugtus kriziniais išmokų sumažinimais pensininkus.
Nes nėra jokios kontrolės – nei visuomeninės, nei valstybinės.
O tai reiškia, kad Lietuvoje nėra atsakingo valstybės valdymo. Rinkiminiai pažadai ar Prezidentės pasigrūmojimai pažaboti korupciją pasibaigia krapus pardavinėjančios bobulytės nokautu, visai nematant klestinčių monopolijų!

Kas gali paneigti, kad Lietuvą valdo ne socialiniai parazitai, ne tik sugrobę Tautos turtus, bet ir praskolinę jos vaikų ir vaikaičių ateitį?! Maža to – susivieniję parazitai į įvairias frakcijas, partijas ir koalicijas, lygtai sudarydami rinkėjams galimybę pasirinkti sau patraukliausią, naudingiausią, teisingiausią, praktiškai nieko neišlošia.
Ir toks kontraversiškas pasirinkimas dar vadinamas demokratijos gerove! Ir ta gerove mažesnėmis-didesnėmis porcijomis mums žada įvairios partijos – tik rinkite juos, o ne jų kolegas!!!

Imkime ir panagrinėkime nors 3-4 Seiman išrinktas partijas, jų kilimo istorijas, šiandieninius šūkius ir darbus bei vadovus. Sakykime, kad ir socdemokratus, konservatorius, liberalus ir Tvarkos ir teisingumo partijas?
Socdemai  – tai atbuline metamorfoze į embrioninę stadiją grįžusi Tautų genocidu nusikaltusi, bet nenubausta kaip naciai,  – komunistų partija. Ta pati komunistų partija, kuri  „troijkų“ pagalba be teismų ir be kaltės šaudė žmonės  – tik partinių planų vykdymo tikslais, šiandien, būdama valdžioje – panaikino mirties bausmę Lietuvos baudžiamajame kodekse!!! Čia tokiu būdu vaizduodama, kad persikrikštijusi iš komunistų į socdemus, dar ir „žmogišką veidą“ įgijo su krikštu kartu… Tiesa, tą „veidą“ aiškiai persistengė „žmoginti“ „vsio zakonno“ principo įgyvendinimu.

Socdemų „persistengimo“ pasekmes pasiryžę ištaisyti „Stalino saulės“ nešėjo anūkas su giminingos partijos įkūrimu ir pasiūla visuomenei! Taip kad „spaliukai“ jau išaugo į partiečius…

Opozicinį komunistams Sąjūdį, priglaudusį atsikūrusias dešiniąsias partijas (tautininkus, demokratus, krikdemus, tremtinius) nupolitizavo tie patys, po laimėtų rinkimų realią valdžią cėkašnikams atidavę. Maža to, įvykdę „skaldyk ir valdyk“ funkciją, įkūrė naują – konservatorių – partiją, į kurią ir plūstelėjo jie visi, Sąjūdžio priedanga pirmuosius rinkimus laimėję, tačiau ne Tautos labui dirbę.

Rinkiminiai pažadai tie – niekis – jų nereik tęsėt!
Tai kaip dabar rinkėjams atskirti, kas yra kas?
O Tautos išmintis byloja – iš darbų galime pažinti žmogų.
Žiūrim ir lyginam pažadus ir darbus.

Klasikinei konservatorių politikai būdinga – pagarba istorijai, tradicijoms, kultūrai, tautinei tapatybei ir dorybėms bei būtinoms bendruomenei reformoms.

Per 22 nepriklausomybės metus jokių požymių apie pagarbą istorijai nei mokyklų vadovėliuose, nei buvusių paminklų aikštėse atstatyme, nei naujų didvyriams ar genocido aukoms įamžinime. Atvirkščiai – stovi dar sovietmečio stabai ant postamentų su visa jau įstatymais uždrausta atributika. Ir nieko.

Tautinę tradicinę šeimą konservatorius sostinės meras – viešai sutrypė leidęs gėjų demontraciją Vilniuje! Maža to, ant savo nuogo pilvo užrašęs ir Tautai viešai prademonstravęs savo nusiorientavusį nekuklų pasiūlymą…
Nepagarbą kultūrai konservatoriai pademonstravo paskirdami kultūros ministru net nelietuviškos kilmės asmenį!Todėl fiksuojami net tokie kuriozai, kai lietuviškos operos  „Dalia“ pastatymui skiriamos 20 000 litų dotacijos, o „Žydės“ operai – net 1 milijonas!!! Italų sukurtos operos „Lietuviai“ nėra net planuose…
Tautinė tapatybė išbraukta net iš pasų – ten beliko tik Lietuvos pilietybė, už kurios saugiai pasislėpė visas  emigracinis nusikaltėlių internacionalas, savo nusikaltimais juodinantis Lietuvą  Pasaulyje!!!
Lietuvių Tautos dorybės, pats didžiausias žmogiškumas Europoje, nustatytas net ES specialių institucijų, tiriant tolerantiškumą, apšmeižtas neteisėtu žydšaudžiavimo kaltinimu!

Nors Jeruzalės Jad Wašemo apdovanotų „Pasaulio Teisuolio“ vardu lietuvių yra daugiausiai – iš 34 valstybių esame antroje vietoje!!! Ir nei vienas užsienio reikalų ministras neteikė notų, protestų ar paaiškinimų „Wizentalio organizacijos“ šmeižtams. Kyla pagrįstas įtarimas apie šių Lietuvos pareigūnų tautybę, neginančių Lietuvos garbės ir orumo?!

Ar būtinos buvo Lietuvos bendruomenei vykdytos konservatorių reformos – įvertino rinkėjai, nesuteikdami jiems pasitikėjimo balsų Seime.

Ši trumpa darbų neatitikimo konservatyzvizmo politikai apžvalga, leidžia konstatuoti, kad Lietuvos konservatoriai – Tėvynės Sąjungos krikdemai, tik prisidengė svetimos partijos vardu ir ideologija, o patys vykdė patį kategoriškiausią liberalizmą – netgi sudarė su liberalais koaliciją!

Ir ne vien pederastų paradu tai pasireiškė – A.Kubiliaus vyriausybė išskyrė G.Kirkilo patvirtintai „Antidiskriminacinei programai“ 8 kartus didesnes dotacijas homoseksualų multikultūros rėmimui ir puoselėjimui per 5 ministerijas!!! Ryškiausia šių dotacijų apraiška – Klonio gatvės Graliavoje šturmas, pagal Vidaus reikalų ministro Meliano (ir vėl ne lietuvis?!) įsakymą netgi pažeidžiant 10 Konstitucijos straipsnių!!!
Ir vėl nieko?

O teisėjo, A.Ūso išteisinimo byloje, viešas prasitarimas, kad auka nekviesta liudyti į teismą, nes jos atmintis ištrinta, argi nepatvirtino baisiausio psichiatrijos naudojimo teisėtvarkoje – fakto?! Antra vertus, jo vėlesni pasiteisinimai taip pat verti  baudžiamos atsakomybės, nes jisai sprendimą padarė savo asmenine nuomone, o ne teismo ekspertų komisijos ekspertizės pagrindu.

Taigi, „žiauri akcija“ smulkiam verslui ir sutartys su pramonininkais. Gėjų subkultūros parėmimas 24 milijonais, atimant 24 milijonus iš luošjųjų  – vietoj krikščionybės – tokia konservatorių charakteristika rodo pačią akiplėšiškiausią priedangą įsislaptinant aršiausią liberalizmą po priešingos politinės doktrinos pavadinimu!
Ne veltui nuo konservatorių atsiskyrė tautininkai ir krikdemai.

Atrodytų, liberalizmo, po tokio konservatorių išnagrinėjimo, nevertėtų ir aiškinti – Tauta juos rinkimų metu eliminavo, tačiau tik už vaivorykštinę nusiorientavusiųjų moralę. Vienok, jei panagrinėti liberalų pažiūrų jau esamus rezultatus ekonomikoje – tektų ne tik už galvų susiimti, bet ir kai ką griežčiau…
Jau vien tik užsieninių plėšikų – bankų sistema rodo baisingą padėtį, nes valdžia jiems leido lupti nuo Lietuvos gyventojų 3 kartus didesnes palūkanas, nei jų pačių valstybėse!!!

Po gyvenamojo ploto burbulo sprogimo, daugelis pajuto, ką tai reiškia. Ką tai reiškia po A.Kubiliaus pasiskolinimo iš amerikonų bankininkų 40 milijardų už 10 proc. – pajus mūsų vaikai ir vaikaičiai.
Bet bus per vėlu.
Ir per vėlu netgi A.Kubilių patraukti baudžiamojon atsakomybėn…

Kai tuo tarpu  ES buvo galima pasiskolinti už 3proc. palūkanų, reikėjo tik apmokestinti nekilnojamąjį turtą! Tai ne – A.Kubilius pagailėjo turčių, o ne Tautos vaikų.

Tai čia tik liberalizmo nagai, o kur dantys ir ragai? Tai ir  Sorošo įkurtas Lietuvos Atvirojo Fondo 20 dukterinių organizacijų, visais šonais tvirtu frontu ginantys šios doktrinos vykdytojus. Ir ne bet kaip, o prisidengus įvairių gerų organizacijų vardais kaip žmogaus teisėmis, tolerancija, mažumų teisėmis, tačiau ginančių vien tik nusiorientavusius.

Didžiausią žalą liberalai padarė švietimo ir sveikatos apsaugos sistemose.

Švietimo srity – atmesta Tautinės mokyklos idėja ir įdiegta Lietuvos laisvos rinkos instituto propaguojama ekonominio liberalizmo idėja. Ar tik ne šių idėjų pasekmė, kad visu 1 000 (54,4proc. !!!) sumažėjo bendro lavinimo mokyklų Lietuvoje, o likusiose vietoje humanizmo kultūros ir valstybingumą stiprinančių papročių, asmenybės garbės, tautinio išdidumo ir savigarbos, skiepijami rinkos dėsniai, be kurių, esą, neįmanoma išgyventi…

Pasekmes jau matome tiek, pradedant, jau sistema tapusiais tyčiojimais, mokinių tarpusavio sužalojimais ir netgi mirtinais atvejais.
Pradedant Lietuvos kalbos prestižo nuvertinimu, ir užsienio kalbų ypatingo statuso viršenybe valstybinei kalbai (ką akcentavo ir Prezidentė!!!), ir baigiant tautinės sąvasties sumenkinimu – pirmumą teikiant kosmopolitizmui.
Šis juodas nutautinimo-nužmoginimo darbas Lietuvoje plačiu frontu liberalų tęsiamas ir ne valstybinėse įstaigose, praktiškai pravedant anuokart nuskambėjusią Gender Loops projekto kitą, platesnį variantą. Šiam kartui jau su paruoštais 20 vadovėlių, sukuriant 700 nevalstybinių švietimo įstaigų ir gaunant milijoninę apyvartą!!!

Tuo tarpu mūsų Lenkijoje ir Baltarusijoje esančios lietuviškos mokyklos neturi elementarių lietuviškų vadovėlių, o Lietuva atsimušinėja, kad neturi pinigų jiems paruošti.

O štai kur eina mokesčių mokėtojų pinigai, kurių 8 kartus daugiau, nei  davė G.Kirkilas, išskyrė A.Kubilius- homoseksualizmo įdiegimui ir plėtrai!!! Maža to – tai ir D.Kuolio vadovauto ALF 20-čiai dukterinių organizacijų (pvz., Lietuvos Junior Achevement) vykdančioms transseksualizmo mokymą nuo darželinukų iki abiturientų. Prie tvirkinimo apmokymo prisideda ir „Tolerantiškojo Jaunimo Asociacija“ su išmoningai įslaptintu projekto pavadinimu „Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra“.

Matyt dėl šių užmaskuotų programų pavadinimų seimūnas Rimantas Jonas Dagys ir negalėjo įvykdyti savo kaip politiko pasižadėjimo surasti kaltus už „Gender Loops“ programos įdiegimą darželiuose ir būtinai kaltuosius nubausti!

Tai teikiu juridinę pagalbą R.J.Dagiui – kad tos darželinukų programos jau yra gerokai praplėstos ir visuomeninių organizacijų priedanga pravesti mokymai ir seminarai Vilniaus, Trakų ir Elektrėnų savivaldybių kaimo turizmo sodybose nebe be buvusio ministro G.Steponavičiaus pritarimo, bet ir su Šiaurės Ministrų Tarybos biuro Lietuvoje – irgi su priedangine konvencija „Dėl smurto prieš moteris“, už kurios slepiasi „socialinės lyties“ sąvoka, sąlygojanti tolesnį Lietuvos dvasinį-moralinį luošinimą.

Tai va, gerbiamas R.J.Dagy, čiupkite tą pražiopsotą G.Steponavičių ir Šiaurės Ministrų Tarybos biurą bei traukite baudžiamojon atsakomybėn už Lietuvos Konstitucijos pažeidimą, su akivaizdžiomis pasekmėmis.
Pasekmes jau matome tiek, pradedant, jau sistema tapusiais tyčiojimais, mokinių tarpusavio sužalojimais ir netgi mirtinais atvejais.

Kaip nebūtų keista, bet pagal darbus Tvarkos ir teisingumo partija labiausiai atitinka konservatyvizmo principus. O būtent šios partijos meras Vilniuje uždraudė gėjų paradą, kai konservatorius leido! Būtent Tvarkos ir teisngumo partijos meras įvedė „1 langelio“ principą, kai tuo tarpu konservatoriai net krizės metu sugebėjo išsaugoti 2/3 biurokratijos, jau paviešintos kaip reformuojamos. Atitinka partija ir tautinius idealus bei ineteresus ES vietoj globalizmo-federalizmo Tvrakos ir teisingumo partija ne tik deklaruoja, bet ir akcentuoja šiuos principus Briuseliniame lygyje! O tai Tautos tapatumo elemento išsaugojimas. Jua nekalbant apie Pakso atsisakymą pasirašyti Wiliamso  aferos sutartį, už ką neteko netgi Prezidento posto. Tačiau visuomenės dalis suprato esmę ir iki šiolei palaiko šią partiją be papildomų paaiškinimų.
Aiškius tautiškumo interesus deklaruoja dar kelios į Seimą nepatekusios partijos (Tautininkai, Jaunalietuviai, Tautinio darbo sąjunga ir netgi „Pankai“!!!), kurias būtų galima vadinti tikraisiais konservatoriais! Jau vien skustagalvių demonstracijos transparantas „Lietuva  – lietuviams, lietuviai – Lietuvai“, kaip ryškiai subalansuotas laisvės ir teisės su pareigomis bei atsakomybe ne tik suvokimas, bet ir istorinio paveldo tąsa.
Tokios jaunimo ir smulkiųjų partijų deklaruojamos vertybės – teikia vilties – gal dar ne viskas parduota-nupirkta už prisigrobtus turtus? Gal dar vietoj visiško pragmatizmo – išplovus smegenis, nupirkti balsus, – galime tikėtis kitokia dvasia išaugusio jaunimo – kūrėjo, laisvai mąstančio, gyvenančio pagal moralės, dorovės normas bei tradicines vertybes?
Svarbu tik, kad atpažintume pasislėpusius už svetimų pavardžių, svetimų ideologijų, svetimų partijų ir organizacijų akivaizdžius niekadėjus.
Darbai rodo tikrąją esmę. O darbų nepaslėpsi ir nepasigrobsi.

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija
 

Up Next: Kerštas