Aktualijos

HORIZONTE PURVASKLAIDININKĖ SEIMO NARĖ AISTĖ GEDVILIENĖ

Written by Redakcija · 5 min read

ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI“ /„ŽUVININKŲ RŪMAI“ THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS  

LR SEIMO NARIAMS

LR VYRIUSYBĖS NARIAMS

ŽVEJAMS

ŽINIASKLAIDAI 

HORIZONTE  PURVASKLAIDININKĖ  SEIMO NARĖ AISTĖ  GEDVILIENĖPrieš keletą dienų žiniasklaidoje pasirodė Seimo narės Aistės Gedvilienės straipsnis   apie žuvininkystę. Šiame straipsnyje ji  rašo: „Patirtis rodo, kad įžuvinimas dažnai nėra geriausias kelias siekiant prikelti gyvybę vandens telkiniuose. Bent jau ne tas kelias, kuris pats savaime išsprendžia ežerų ir upių žuvingumo klausimą. Pavyzdžiui, 2015 m. pastebėjus, kad ženkliai sumažėjo žuvų ištekliai, Aplinkos ministerija uždraudė verslinę žvejybą visuose šalies vidaus vandenyse (išskyrus Kuršių marias). Šiandien dėl šio sprendimo jau matomi teigiami pokyčiai”.   

            DĖL  ĮŽUVINIMO   

 Žuvys yra maisto produktai – kiekvienas dėl sveikatos per metus turėtų suvalgyti nors po 23 kg. Mėlynieji plotai kaip ir žemė turi būti vis racionaliau panaudojami. Todėl prieš daugelį amžių buvo pradėtas dirbtinis žuvų veisimas. Gerb. A. Gedviliene, Jūs turbūt žinote, kad  jūsų MYLIMIAUSIŲJŲ ŽVEJŲ  MĖGĖJŲ yra keletas šimtų tūkstančių, kurie už 14 eurų metinio mokesčio arba dykai maitinimuisi ir hobio patenkinimui  prisigaudo pakankamai žuvų, o likusieji 2,5 mln. Lietuvos žmonių perka žuvis parduotuvėse,  į kurias didelę dalį žuvų pateikia verslininkai gaudantys žuvis.   PALYGINIMUI vidutinė bilieto kaina į Žalgirio ar Pramogų areną yra apie 15 eurų, už dyką eilinis mėgėjas  neįleidžiamas.

Prašau gerbiamą Seimo narę A. Gedvilienę stoti į pradžiamokslių kursus ir pasidomėti apie žuvivaisos mokslinius pagrindimus ir pasaulinį siekį žuvų populiacijos didinimą dirbtinai įveisiant žuvis, bet NEPULTI Į ŽINIASKLAIDĄ  SU VISOKIAUSIAIS IŠMISLAIS.

Kelia didelį susirūpinimą A. Gedvilienės teiginys – “2015 m. pastebėjus, kad ženkliai sumažėjo žuvų ištekliai, Aplinkos ministerija uždraudė verslinę žvejybą visuose šalies vidaus vandenyse (išskyrus Kuršių marias).”

PAŽYMIU, kad 2010-03-08 buvo paskelbta apie verslinės žvejybos uždraudimą nuo 2013-01-01 Kauno mariose ir Kruonio hidroelektrinės baseine, o 2013-05-17 buvo paskelbta apie verslinės žvejybos uždraudimą nuo 2015-01-01  ežeruose ir tvenkiniuose. A. Gedvilienė kaip ir  jos  artinmiausieji bendraminčiai  užsiima faktų ir aplinkybių iškraipymu, prasimanymais ir žvejų verslininkų niekinimu – 2010 ir 2013  metai  yra ne 2015 metai – tai žymiai anksčiau.  ATKKREIPIU DĖMESĮ, kad įsakymuose dėl draudimų NEBUVO PATEIKTA jokių pastebėjimų, priežasčių ir argumentų.

KONSTATUOJU, kad Lietuvoje tyvuliuoja  apie 3000 ežerų, apie 1500 tvenkinių ir apie 29 tūkst. upių, upelių bei kanalų ir Kuršių marios.

Verslinę žvejybą reguliuoja LR Žuvininkystės įstatymas, kuris remiantis žuvininkystės tyrimų duomenimis leidžia verslinę žvejybą vidaus vandenyse  tik privačiuose ir didesniuose kaip 200 ha vidaus vandenų telkiniuose – tokių Lietuvoje yra 99.

Nuo 2013-01-01 Aplinkos ministras  G. Kazlauskas  uždraudė verslinę žvejybą Kauno mariose  ir Kruonio hidro elektrinės aukštutiniame baseine, o  Aplinkos ministras V. Mazuronis uždraudė verslinę žvejybą nuo 2015-01-01 visuose Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose, išskyrus žvejybą Kuršių mariose, polderiuose, Nemuno žemupyje  ir  specializuotąją ungurių, stintelių, seliavų bei upinių nėgių žvejybą. Tai reiškia, kad versliniais įrankiais buvo uždrausta  gaudyti kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius.

PAŽYMIU, kad iki šiol dėl verslinės žvejybos draudimų niekas nėra pateikęs jokių PATEISINAMŲ argumentų ar priežasčių, o  mokslininkai bei gamtosaugininkai nebuvo nustatę faktų, kad verslininkai kalti. ATKREIPTINAS DĖMESYS,  kad Lietuvoje yra daugiau kaip TRISDEŠIMT  tūkstančių vandens telkinių, o verslininkams  leisdavo žuvauti  35  vandens telkiniuose.  

INFORMUOJU, kad 2012  metais buvo skirti 195,5 t  limitų aukščiau minimų žuvų gaudymui 13-oje valstybiniuose vandens telkiniuose ir 22-uose nuomojamuose vandens telkiniuose.

ŽINOTINA, KAD KURŠIŲ MARIOSE, kurių plotas yra apie 22 proc vidaus vandenų sugaunama apie 90 proc visų žuvų tai yra virš TŪKSTANČIO tonų.

ATKREIPIU DĖMESĮ, kad žvejai faktiškai išgaudė ŽENKLIAI  MAŽIAU   SKIRTŲ LIMITŲ. Apie tai BYLOJA  oficialūs dokumentai: 2017-09-04 d. Aplinkos viceministras M. Norbutas LR Vyriausybės kanceliarijai raštu Nr. (12-5)-D8-6007, 2017-09-12 d. Aplinkos ministras K. Navickas LR Seimo Pirmininkui ir Seimo Kaimo reikalų komitetui raštu Nr. (12-5)-D8-6212, 2017-10-25 d. Aplinkos viceministrė R. Brandišauskienė Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai raštu Nr. (12-5)-D8-7141  pateikė informaciją nurodydami: „ … kad nustatytas kitų žuvų (ne seliavų) sugavimo limitas ežeruose būdavo panaudojamas tik apie 20 procentų…“ ATKREIPKITE dėmesį, kad verslininkai  neišgaudė  apie 80 proc   kuojų,  ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių SKIRTŲ  LIMITŲ.

PAPILDOMAI PAAIŠKINU, kad 2017-04-07 Aplinkos ministras K. Navickas  pateikė informaciją, kad  ištyrinėtuose 384 ežeruose ir tvenkiniuose bendra žuvų biomasė 2011-2016 m padidėjusi 1,5 karto, o vidutinis žuvies svoris padidėjo apie 1,3 – 1,4 karto. PATEIKIAME prieš 4 metus mokslininkų ištirtų 68  vandens telkinių didesnių kaip 200 ha, kurių plotas yra 41463 ha rekomenduojamų žuvų produkcijos sugavimo limitai kilogramais: ešerys 142627 kg. kas sudaro 16,33 proc., karosas – 7836 kg.   0,9 proc., lydeka 23864 kg. – 2,73 proc., lynas 33946 kg. –  3,89 proc., karšis 126876 kg. – 14,53 proc., starkis 9627 kg. – 1,1 proc., kuoja 270390 kg. – 30,97 proc., plakis 94419 kg. – 10,81 proc., raudė 13035 kg. – 1,49 proc., kitos 150570 kg. – 17,24 proc., iš viso 873190 kg.   TAIGI, PRIEŠ UŽDRAUDŽIANT VERSLINĘ ŽVEJYBĄ, ŽUVŲ IŠTEKLIAI BUVO GAUSŪS – apie 20 kg prekinių žuvų  kiekviename ha, o verslinės žvejybos limitams skirdavo apie 5-7  kg iš hektaro.  

Apie tai Lietuvos vadovams, politikams, valstybininkams ir žiniasklaidininkams parašyta dešimtys laiškų,  TAČIAU  SKANDALISTAI, mazuroniai, navickai, mažeikos, jonauskai, majauskai, vingrienės, gaidžiūnai, graičiūnai, kontautai kai kurie politikai,  o dabar  A. Gedvilienė ir purvasklaidininkai VISAM PASAULIUI RĖKIA, kad žvejai verslininkai nualino vandens telkinius, brakonieriauja ir trukdo žvejams mėgėjams žuvauti.

A. Gedvilienės teiginys “Šiandien dėl šio sprendimo jau matomi teigiami pokyčiai.” yra visiškai nekompetetingo, ribotų gabumų, mažaraščio, neturinčio analitinių gebėjimų, sąžinės ir moralės, nenorinčio įsigilinti į kitų teikiamą informaciją, save propaguojančio ĮSIVAIZDUOJAMO GALINGO žmogaus svaičiojimai. TŲ POKYČIŲ NIEKAS NESKAIČIAVO. IKI TŲ SPRENDIMŲ ŽUVŲ IŠTEKLIAI BUVO GAUSŪS. Todėl dar kartą atkreipiu dėmesį, kad žvejai verslininkai gaudavo limitus žvejybai TIK MAŽDAUG 35 VANDENS TELKINIUOSE, kai Lietuvoje yra virš 30 tūkst. vandens telkinių ir  kad žvejai verslininkai išnaudodavo apie 20 proc. skirtų limitų  kuojų,  ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių  gaudymui.

KAS  GALI PAAIŠKINTI kaip verslininkai, žuvaudami 35-uose telkiniuose galėjo nualinti visus Lietuvos telkinius??? GAL veikė kažkoks mechanizmas – AIŠKU, KAD VEIKĖ IR TBEVEVEIKIA POLITIKŲ    GALVOSE KAŽKOKS UŽKRATAS PANAŠUS  Į COVID-19, kai  G. Kirkilas 2007 metais užkrėtė A. Kontautą, jie abu užkrėtė A. Paulauską, pastarasis V. Mazuronį ir toliau GRANDININE reakcija  užsikrėtė navickai,  jonauskai, mažeikos, majauskai, vingrienės, gaidžiūnai, graičiūnai, kai kurie politikai, jų parankiniai, o dabar ir gedvilienės. JIE VISI, kaip PONCIJUS PILOTAS, nepateikę jokių įrodymų, išniekino, nuteisė žvejus verslininkus ir uždraudė verslinę žvejybą ežeruose, Kauno mariose ir tvenkiniuose, NES VISI JIE TIKISI IŠ ŽVEJŲ MĖGĖJŲ RINKIMUOSE GAUTI DAUGIAU BALSŲ, negu iš žvejų verslininkų. KADAISE BOLŠEVIKAI, kad galima būtų sunaikinti  atskiras socialines grupes, kurdavo įvairiausias istorijas. DABARTINIAI LIETUVOS PARTIEČIAI sutarė sunaikinti iš amžių glūdumos atėjusį žvejybos ežeruose verslą, O VISAME PASAULYJE toks verslas skatinamas ir remiamas.

KODĖL  VISUR IR NUOLATOS PUOLAMI ŽVEJAI VERSLININKAI???  Todėl, kad nuo 2007 metų AUKŠČIAUSIAME  POLITINIAME  LYGMENYJE IR PASITELKUS  ŽVEJJUS   MĖGĖJUS   buvo pradėti niekinti žvejai verslininkai.  ŽINOKITE, kad žvejams verslininkams visiškai nenaudinga nelegali žvejyba, nes dėl kelių dešimčių kilogramų žuvų gali prarasti licenciją, brangiai kainuojančią žvejybos įrangą, gerą vardą ir mokėti baudas. Ir be to už kiekvieno krūmo ar slaptavietėse gali stovėti kirkilai, kontautai, mazuroniai, navickai, jonauskai, mažeikos, graičiūnai, inspektoriai ir tūkstantinė žvejų mėgėjų armija.

PASTARAISIAIS METAIS, žiniasklaida masiškai propaguoja pradžiamokslių, debilų ir idiotų pamąstymus ir pasiūlymus apie valstybės valdymo problemas, COVID-19 gydymo metodus. Kas gali suspėti įspėti žmones apie įvairiausių nevispročių pranašų skleidžiamą dezinformaciją. SUSIMĄSTYKIME APIE  PURVASKLAIDININKŲ GRĖSMES, nes daug kartų skleidžiamas melas gali prigyti.

PURVASKLAIDININKĖ  SEIMO NARĖ AISTĖ GEDVILIENĖ gerai įvaldė kirkilų, mazuronių,  navickų, jonauskų, mažeikų, majauskų, vingrienių, gaidžiūnų, graičiūnų, kontautų ŽVEJŲ VERSLININKŲ NIEKINIMO PRINCIPUS. ARTĖJA SEIMO RINKIMAI.

Asociacijų sąjungos “Žuvininkų rūmai” prezidentas L. Kerosierius

L.Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel+370 674 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com