Aktualijos

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų Jubiliejaus liko 8 metai

Written by Redakcija · 1 min read

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
 
LR Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
LR Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos Pirmininkei
Seimo narei Paulei  Kuzmickienei
Seimo nariams
 
 K R E I P I M A S I S Dėl LR Švenčių dienų įstatymo (projektas Nr. X11P-1389)

LR Seimo narys Rytas Kupčinskas 2013-12-19 įregistravo įstatymo projektą Nr. XIIP-1389 ,
kuriuo prašoma į švenčių dienų sąrašą įrašyti: “Rugsėjo 8-oji – Šilinė (Švč. Mergelės Marijos gimimo diena), Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena”

2014.12.09 Seimo  balsavimu buvo priimtas sprendimas ,, grąžinti šį projektą iniciatoriams
tobulinti“.  Pasibaigus Ryto Kupčinsko kadencijai įstatymo projektas buvo perduotas į Seimo archyvą.

Lietuvos Sąūdžio Vilniaus skyriaus  taryba mano, kad šis,  labai svarbus Lietuvos istorijai
projektas, artėjant Vytauto Didžiojo karūnavimo  600 metų jubiliejui (2030 m) turėtų būti artimiausiu metu svarstomas ir Rugsėjo 8 – oji įrašyta į Švenčių dienų sąrašą.

Prašome Seimą susipažinti su projekto medžiaga ir inicijuoti įstatymo projekto svarstymo
procedūras Seime.

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus  taryba kvies bendraminčius, bendražygius ir
suinteresuotus asmenis aktyviai dalyvauti svarstant šio įstatymo projektą.

Įstatymo projektas Nr. X11P-1389 yra Seimo archyve.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Pirmininko pavaduotojas G. Adomaitis
Pirmininko pavaduotoja R. Jakučiūnienė

Tarybos nariai: A. Adamkovičius, G. Adomaitis, A. Akelaitis, V. Aleksynas, A.
Augulis, G. Aukštikalnis, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, K. Garšva, A.
Gelumbauskaitė, L. Grigienė, P. Gvazdauskas, V. Jakubonis, R. Jakučiūnienė, V. Jankūnas, A.
Juknevičius, A. Kaziukonis, L. Kerosierius, Z. Mataitis, H. Martinkėnas, K. Milius, E. Mirončikienė,
V. Rizgelis, G. Rotomskienė, L. Veličkaitė, G. Uogintas, B. Zaviša, S. Žilinskas
 
Pasiteiravimui: L. Kerosierius tel 8674 38465, G. Adomaitis tel.8611 30131
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,

Vilnius.    2022-10-05