Aktualijos

Ilinojaus universitete Čikagoje lankėsi prezidentas Valdas Adamkus

Written by admin · 1 min read

Šių metų rugsėjo 24 d., ketvirtadienį, Ilinojaus universitete Čikagoje lankėsi prezidentas Valdas Adamkus.

Garbingą svečią priėmė PLB Lituanistikos katedros vadovas prof. Giedrius Subačius, prorektorius R. Michael Tanner, Laisvųjų menų ir mokslo fakulteto vyresnioji partnerė-dekanė Jessica Williams, Kalbų, literatūros ir kultūros mokyklos direktorė Astrida Tatillo bei Slavų ir Baltų kalbų ir literatūros departamento vadovė Judith Gardiner. Į susitikimą su dešimt metų Lietuvos Respublikai vadovavusiu prezidentu susirinko gražus būrys universiteto studentų, jų tarpe ir Lietuvių studentų asociacijos (LSA UIC) nariai.

Kreipdamasis į susirinkusius dėstytojus ir studentus prezidentas papasakojo apie savo patirtį einant valstybės vadovo pareigas, priimtus sudėtingus politinius sprendimus bei pabrėžė ypatingą fundamentalių žmogiškųjų vertybių reikšmę politiniame gyvenime. Apsilankymo metu prezidentas taip pat apžiūrėjo universitetą, bendravo su studentais. LSA UIC nariai kreipėsi į prezidentą prašydami tapti jų organizacijos globėju ir patarėju bei dovanojo jam suvenyrinius asociacijos marškinėlius, Lietuvos tūkstantmečio šventės universitete įrašą bei vienos narių tapytą paveikslą, vaizduojantį Čikagą. V. Adamkus džiaugėsi dovanomis bei maloniai sutiko palaikyti jaunimo veiklą kiek leis jėgos ir laikas. Asociacijos nariai buvo sužavėti ir nudžiuginti prezidento betarpiškumu ir geranorišku bendravimu.

Lietuvių studentų asociacija Ilinojaus universitete Čikagoje buvo įkurta siekiant tęsti prieš kelis dešimtmečius pradėtas tradicijas. Organizacija vienija lietuvių kilmės studentus, studijuojančius UIC, ir siekia pristatyti bei garsinti lietuvių kultūrą universitete, kartu skatinant lietuvių kalbos ir kultūros studijas. LSA UIC taip pat teikia informaciją apie stipendijas būsimiems lietuvių kilmės studentams, o naujokams padeda apsiprasti universiteto aplinkoje bei skatina lietuvių studentų bendruomeniškumą.

Nuotraukose prezidento V. Adamkaus apsilankymo Ilinojaus universitete Čikagoje akimirkos:

1. Prezidentas V. Adamkus apžiūri Ilinojaus universitetą Čikagoje (fot. G. Šulnius).
2. Prezidentas V. Adamkus bendrauja su LSA UIC nariais (fot. G. Poviliūnas)

2009 10 01