Aktualijos

„Independence“ ir Gazprom – bendrininkai ar konkurentai?

Written by admin · 1 min read

Prieš pat triukšmingus Respublikos Prezidentės pareiškimus apie teroristinę Rusiją 2014 m. lapkričio 20 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija be didelės reklamos patvirtino AB „Amber Grid“ (magistralinių dujų tinklų savininko) valdybos nustatytas gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas nuo 2015 m. sausio 1 d. Pradėtas taikyti kainodaros modelis, pagal kurį perdavimo paslaugų kainos nustatytos atskirai perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškuose. Įleidimo taškai – Lietuvos sujungimo su Baltarusijos, Latvijos ir SDT Klaipėdoje sistemomis taškai. Išleidimo taškai – Lietuvos sujungimo su Latvijos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities sistemomis taškai ir vidiniai išleidimo taškai (Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo su dujų skirstymo ar vartotojų sistemomis vietos).

Gražiai paskelbta, kad naujoji kainodara sudarys palankesnes sąlygas naujiems dujų rinkos dalyviams ir tarpvalstybiniams dujų srautams, kad bendra perdavimo kainų pokyčio, lyginant su 2014 metų perdavimo paslaugų kainomis, įtaka galutinei buitinių vartotojų mokamai kainai sudarys vidutiniškai apie 1 ct už 1 m3 dujų, kad komisijos patvirtinta AB Amber Grid nuolatinių ilgalaikių perdavimo paslaugų vidutinė kaina Lietuvos dujų vartotojams bus 3,3 proc. mažesnė už komisijos 2015 m. nustatytą perdavimo paslaugų kainos viršutinę ribą.
Tačiau įdomiausia ir mįslingiausia komisijos nutarimo dalis yra ta, kad nuo 2015 m. keičiama gamtinių dujų perdavimo paslaugų apskaita. Sugalvota dujų perdavimo kainą skaičiuoti ne už tūrio vienetą (tūkst. m3) kaip iki šiol, bet už energijos vienetą (MWh) pagal taip vadinamą viršutinį šilumingumą. Dujų sistemos įleidimo ir išleidimo taškuose nustatytos kainos už pajėgumus paskelbtos eurais už MWh per parą pajėgumų užsakymo laikotarpiui (metams ar ketvirčiui). Be to, išleidimo taškuose papildomai nustatytos ir kainos už tuose išleidimo taškuose perduotą dujų kiekį (eurais už MWh).

Perkame dujas iš Gazprom ir pirksime per „Independence“, skaičiuodami jų tūrio vienetus, tai ir parduoti turėtume tūrio vienetais. Deja, tada visiems būtų aišku, kur kiek kainos skirtumo lieka – kiek Gazpromui, kiek norvegams, parduodantiems dujas, kiek off-shor-ui, kiek AB Amber Grid. Tada bus aišku ir už kiek tą patį dujų kiekį nupirks šilumos gamintojai skirtinguose Lietuvos miestuose.

Tačiau taip daryti valdžiai pavojinga – tada bet kas supras, kas bus kaltas dėl būsimo šildymo kainų padidėjimo. „Independence‘ pasekmes būtina maskuoti, o ir kaltus už būsimą šildymo kainų padidėjimą reikia surasti. Todėl ir reikia nustatyti kuo painesnę dujų, parduodamų šilumos gamintojams, kainų skaičiavimo metodiką, nustatant, kad AB Amber Grid  dujas Lietuvos vartotojams, naudojantiems dujas savo poreikiams ir šilumos gaminimui, parduos, skaičiuodama ne tik dujų kiekį, bet ir „už energijos vienetą (MWh) pagal viršutinį šilumingumą.“

Kadangi šio „viršutinio šilumingumo‘ skaičiavimo metodikos ir paaiškinimų neturiu, todėl jos nekomentuosiu. Tačiau sąžiningoje, ypač valstybės-monopolininkės reguliuojamoje prekyboje, kurie tiesiogiai įtakoja viešąjį interesą, neturėtų būti jokių kainos maskuočių.

Todėl žiemą nenustebkime, kad Respublikos Prezidentė pratęs savo karą su šilumos gamintojais – jie turi likti kalti, o ne „Independente“ avantiūros veikėjai. Dar reikia pasukti galvą, kad nesumažėtų mūsų naudojamų dujų kiekis. Įdomu, kaip pasielgs teroristinė Rusijos valstybė, nuo 2015 m. dar 10 proc. sumažinusi dujų kainą Lietuvai? Ar mūsų Prezidentė veikia išvien su Gazprom, taip pat nenorinčiu mažinti mums parduodamų dujų kiekį?